Meclis-i Mebûsan 4. dönem mebusları listesi

1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 1912 Osmanlı genel seçimleri ile Meclis-i Mebûsan'a seçilen mebusların tam listesidir. 18 Nisan 1912 - 5 Ağustos 1912 tarihleri arasında görev yaptı.

Mebuslar

değiştir

Partilere göre sandalye dağılımı

değiştir
Parti Sandalye Yüzde (%)
İttihat ve Terakki 106 38,41
Ahrar 20 7,25
Taşnak 3 1,09
Sosyalist 1 0,36
Bağımsız 146 52,90

Dini gruplara göre sandalye dağılımı

değiştir
Din Sandalye Yüzde (%)
Müslüman 239 87
Gayrimüslim 37 13

Etnik gruplara göre sandalye dağlımı

değiştir
MİLLET Sandalye Yüzde (%)
Türk 168 60,87
Arap 55 19,93
Arnavut 16 5,80
Rum 12 4,35
Ermeni 10 3,62
Bulgar 6 2,17
Yahudi 4 1,45
Ulah 2 0,72
Makedon 1 0,36
Süryani 1 0,36
Sırp 1 0,36

İsim listesi

değiştir
Vilayet Seçim Bölgesi Mebus Siyasi Mensubiyeti Etnik Mensubiyeti
Adana Adana Abdullah Faik Efendi Ahrar Türk
Suphi Paşa İttihat ve Terakki
Cebelibereket Hasan Sezai Bey
İçel Hasan Emin Bey
Kozan Ali İlmifani Bey Ahrar
Mersin Süleyman Sadık Paşa Bağımsız
Ankara Ankara Hacı Mustafa Efendi İttihat ve Terakki Türk
Halil Halit Bey
Nusret Sadullah Bey
Talat Bey
Çorum Ali Osman Efendi
Kayseri Ali Galip Bey Ahrar
Ahmet Rifat Bey Bağımsız
Kırşehir Ali Rıza Bey
Mahmut Mahir Efendi
Yozgat Şakir Bey İttihat ve Terakki
Ahmet Münir Bey
Aydın Aydın Haydar Bey Türk
Kazım Nuri Bey Bağımsız
Ubeydullah Efendi İttihat ve Terakki
Yunus Nadi Bey
Denizli Mehmet Sadık Bey
Fraşirili Gani Bey Arnavut
İzmir Seyyid Bey Türk
Musa Kazım Bey
Nesim Mazliyah Efendi Yahudi
Emmanuil Emmanuilidis Rum
Pavli Karolidi Bağımsız
Vahan Bardizbanyan Taşnak Ermeni
Menteşe Halil Bey İttihat ve Terakki Türk
Ali Haydar Bey Bağımsız
Saruhan Haydar Bey İttihat ve Terakki
Mustafa Fevzi Bey
Hüseyin Kazım Kadri Efendi
Mansurîzade Said Bey Bağımsız
Bağdat Bağdat Fuad Defteri Bey Bağımsız Arap
Nakibzade Seyyid Muhiddin el-Kaylani Efendi
Süleymanzade Murat Bey
Sason Efendi İttihat ve Terakki Yahudi
Divaniye Babanzade İsmail Hakkı Bey Türk
Kerbela Defterizade Fuad Seniyye Efendi Bağımsız Arap
Nuri Efendi Türk
Basra Ammare Abdülmecid el-Şavi Efendi İttihat ve Terakki Arap
Abdürrezzak Münir Efendi
Basra Babanzade Ahmed Naim Bey Bağımsız Türk
Zuheyrzade Abdullah Ahrar Arap
Seyyid Talip Bey
Abdülvahab el-Kırtas Paşa Bağımsız
Müntefik Feridpaşazade Abdülmuhsin Bey İttihat ve Terakki Arap
Cemil Sıtkı el-Zahavi Bağımsız
Muhammed Hamza Bey Türk
Beyrut Akka Şakîrzade Esad Tevfik Efendi İttihat ve Terakki Arap
Beyrut Kâmil El Esad Bey
Muharrem Misbah Efendi Bağımsız
Lazkiye Harun Abdülvahid Efendi
Nablus Tufan Haydar Bey
Trablusşam Fuat Hulusi Bey
Fuat Hulusi Bey
Bitlis Bitlis Sadullah Fevzi Bey Bağımsız Türk
Genç Mehmed Emin Bey İttihat ve Terakki
Muş Hacı İlyas Sami Efendi
Kegam Dergarabedyan Bağımsız Ermeni
Siirt Nazım Maggönül Süryani
Cezayir-i Bahr-i Sefid Midilli Dimitraki Sava Efendi Bağımsız Rum
Sakız Ehlefes Abodyako Efendi
Diyarbekir Diyarbekir Pirinçcizade Feyzi Bey Türk
Mehmet Zülfü Bey İttihat ve Terakki
Ergani Ziya Gökalp
Mardin Hasan Lami Efendi Bağımsız
Sait Bey
Siverek Müftüzade İsmail Hakkı Bey İttihat ve Terakki
Edirne Dedeağaç Hacı Adil Bey İttihat ve Terakki Türk
Manavoğlu Süleyman Bey
Mehmet Hilmi Bey
Mehmed Fehmi Efendi
Edirne Mehmed Talat Paşa
Faik Bey
Emin Bey
Gelibolu Hafız Hüseyin Ulvi Bey Bağımsız
Kırkkilise Emrullah Efendi İttihat ve Terakki
Ömer Naci Bey
Tekirdağ Bedreddin Bey
Agop Boyacıyan Efendi Bağımsız Ermeni
Erzurum Bayazıt Süleyman Sudi Efendi Bağımsız Türk
Erzincan Halet Efendi
Erzurum Hacı Lütfullah Vehbi Efendi
Hüseyin Tosun Bey
Pastırmacıyan Karekin Efendi Taşnak Ermeni
Hoca Raif Efendi İttihat ve Terakki Türk
Ohannes Vartkes Efendi Taşnak Ermeni
Van Mithat Efendi Bağımsız Türk
Onnik Tertsakyan Vinniyan Ermeni
Hicaz Mekke Şerif Abdullah Efendi Ahrar Arap
Şeyh Hasan Şeybî Efendi
Halep Halep Ali Cenani Bey Bağımsız Türk
Artin Boşgezenyan Efendi İttihat ve Terakki Ermeni
Hamid Abdülgafur Bey Bağımsız Arap
Muhammed Bahaeddin el-Amiri
Sadık el-Rıfai Bey
Şeyh Mustafa Efendi İttihat ve Terakki Türk
Maraş Hacı Hasan Fehmi Efendi Bağımsız
Hacı Evliya Efendi
Urfa Şeyh Saffet Efendi İttihat ve Terakki
Ömer Edip Bey
Hüdavendigâr Bursa Hasan Refet Bey İttihat ve Terakki
Rıza Hamit Bey
Hafız Ahmet Hamdi Efendi Ahrar
Abdullah Sabri Efendi Bağımsız
Ertuğrul (Bilecik) Hakkı Baha Efendi İttihat ve Terakki
Mehmet Sadık Bey Bağımsız
Karahisar-i Sâhib (Afyonkarahisar) Hoca Ahmet Bedri Efendi Bağımsız
Kâmil Efendi
Kethüdazade Salim Efendi
Kütahya Abdullah Azmi Efendi İttihat ve Terakki
Yenibahçeli Nail Bey
Ahmed Cemal Bey Bağımsız
Küpelizade Sadık Bey
İstanbul Çatalca Hafız Süleyman Efendi İttihat ve Terakki
İstanbul Yağcı Şefik Bey
Ahmed Nesimi Bey
Memduh Bey
Hüseyin Haşim Bey
Hüseyin Cahit Bey
Bedros Hallaçyan Efendi Ermeni
Kirkor Zöhrap Efendi Ahrar
Orfanidis Efendi Bağımsız Rum
Yorgaki Artas Efendi
Alber Feraci Efendi Yahudi
İzmit Canbulat İsmail Bey İttihat ve Terakki Türk
Ahmet Müfit Bey
Anastas Mihailidis Bağımsız Rum
İşkodra Draç Esad Paşa Bağımsız Arnavut
İşkodra Murtaza Galip Bey
Rıza Bey
Kale-i Sultaniye Kale-i Sultaniye Atıf Bey İttihat ve Terakki Türk
Kazım Bey
Karesi (Balıkesir) Karesi Ali Galip Efendi Bilinmiyor
Konstantin Savapulos Efendi Rum
Kastamonu Bolu Mehmet Habip Bey Ahrar Türk
Rıfat Kamil Madenci İttihat ve Terakki
Taşhancızade Mustafa Zeki Efendi Bağımsız
Yusuf Ziya Bey İttihat ve Terakki
Kangırı (Çankırı) Hazırlıklızade Mehmet Sabri Efendi Bağımsız
Hacı Tevfik Efendi İttihat ve Terakki
Kastamonu Ahmet Mahir Efendi
Hüsnü Bey Bağımsız
İsmail Mahir Efendi İttihat ve Terakki
Necmeddin Molla Bey
Sinop İsmail Hakkı Bey Bağımsız
Konya Burdur Ali Galip Bey Bağımsız
Hamid-i Abad (Isparta) Ağlarcazade Mustafa Hakkı Bey İttihat ve Terakki
Burhanzade Hacı Eşref Efendi Bağımsız
Konya Ali Kemali Efendi
Mehmed Emin Efendi
Mehmed Rıza Bey
Ömer Vehbi Efendi
Zeynelabidin Efendi Ahrar
Niğde Mustafa Hayri Efendi İttihat ve Terakki
Muhiddin Bey
Yorgaki Efendi Bağımsız Rum
Teke (Antalya) İdris Bey Bağımsız Türk
Münir Bey
Kosova İpek Hafız İbrahim Efendi Bağımsız Türk
Priştine Rıfat Bey
Prizren Abdülaziz Efendi İttihat ve Terakki Arnavut
Hacı Destan Efendi
Tevfik Nazif Bey Türk
Senice (Yeni Pazar) Emir Bey Bağımsız Arnavut
Taşlıca Mehmed İzzet Paşa Bağımsız Türk
Üsküp Ali Şefik Bey Bağımsız Arnavut
Yusuf Bey
Pavlof Efendi Ahrar Bulgar
Spiro Ristiç İttihat ve Terakki Sırp
Kudüs Kudüs Ahmed Arif el-Hüseyni Efendi Bağımsız Arap
Ruhi el-Halidi Bey
Osman Naşaşibi Efendi
Mamuret-ül-Aziz Dersim Salim Bey Bağımsız Türk
Malatya Mehmet Tevfik Efendi
Osman Avni Efendi
Mamuret-ül-Aziz (Elazığ)[1] İspirzade Mustafa Saffet Efendi
Hacı Mehmed Nuri Efendi
Hacı Osman Bey
Manastır Debre Şevket Enon Efendi Ahrar Arnavut
Elbasan Şevket Bey
Görice Filip Mise Efendi İttihat ve Terakki Ulah
Süleyman Efendi Bağımsız Arnavut
Manastır Ali Fethi Okyar İttihat ve Terakki Türk
Mehmet Vasıf Efendi Bağımsız Arnavut
Pançe Doref Efendi Sosyalist Bulgar
Trayan Nali Efendi Ahrar Ulah
Yanko Dimitroviç Efendi Sırp
Serfice Osman Bey İttihat ve Terakki Türk
Gregoryos Efendi Bağımsız Rum
Musul Kerkük Mehmet Ali Bey Bağımsız Türk
Bahaeddin Bey
Abdullah Safi el-Yakubi Efendi Arap
Musul Hacı Muhammed Paşa Ahrar Arap
Hacı Salih Sadi Efendi Bağımsız
Hasan Faik Bey
İbrahim Fevzi Efendi
Süleymaniye Babanzade Hikmet Bey İttihat ve Terakki Türk
Selanik Drama Mithat Şükrü Bey İttihat ve Terakki Türk
Rıza Bey
Selanik Cavid Bey
Rahmi Bey
Emanuel Karasu Efendi Yahudi
Halil Bey Türk
Jordan Nikolov Bağımsız Bulgar
Çikoçanof Efendi
Kiryaki Koçuno Bağımsız Rum
Serez Aleksandr Buynov Bulgar
Derviş Ragıp Bey İttihat ve Terakki Türk
Hulusi Bey Bağımsız
Stoyo Hacıyev Bulgar
Sivas Amasya Arif Fazıl Efendi İttihat ve Terakki Türk
Cudi Efendi Bağımsız
İsmail Hakkı Paşa
Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) Hafızzade Mehmed Vasfi Efendi İttihat ve Terakki
Kurtzade Zihni Efendi
Sivas Hüsnü Bey Bağımsız
Emin Edip Efendi
Şemseddinzade Mustafa Ziya Bey
Ömer Şevki Bey
Paşayan Karabet Efendi Bağımsız Ermeni
Tokat Kemerlizade Şakir Bey Türk
Tahsin Rıza Bey İttihat ve Terakki
Topçuzade Hacı Kamil Efendi Bağımsız
Şam Hama Seyyid Haşim Bey İttihat ve Terakki Türk
Halid El Berazi Efendi Bağımsız Arap
Havran İsmail Hariri Efendi
Raşid Tali Bey İttihat ve Terakki
Humus Mehmet Şefik Bey Türk
Kerek Muhammed Ataullah el-Eyyubi Efendi Bağımsız Arap
Şam Abdurrahman El Yusuf Bey İttihat ve Terakki
Muhammed Fevzi el-Azmi Paşa Bağımsız
Emin Terazi Efendi
Abdülmuhsin Ustuvani Efendi
Trablusgarp Bingazi Ömer Mansur Paşa Bağımsız Türk
Yusuf Şetvan Ahrar Arap
Abdülkadir Anani Paşa Bağımsız
Cebel'ül Garbi Süleyman el-Biruni Efendi Bağımsız Arap
Feyzullah el-Zubeyri Efendi
Fizan Cami Bey
Abdüllatif Bey
Trablusgarp Mahmut Naci Bey
Sadık Bey
Hadi Kenan Bey
Muhammed Muhtar Kabar
Ferhad Efendi Ahrar
Trabzon Canik (Samsun) Süleyman Necmi Bey İttihat ve Terakki Türk
Aynizade Talat Avni Bey
Hoca Ahmed Hamdi Efendi Bağımsız
Ahmed Hakkı Bey
Gümüşhane Hasan Fehmi Bey İttihat ve Terakki
Mısırlızade Hayri Bey Bağımsız
Lazistan Çürüksulu Ahmed Bey İttihat ve Terakki
Yusuf Ziya Bey
Trabzon Ali Osman (Güley) Bey
Hafız Mehmet
Eyüpzade İzzet Bey
Servet Bey
Nemlizade Hacı Osman Bey Bağımsız
Fakizade Mahmud Memduh Efendi
Matheos Kofidis Efendi Rum
Yanya Berat Süreyya Vlora Bey Bağımsız Arnavut
Sami Vrionis
Çamlık Şahin Bey Bilinmiyor
Ergiri Müfid Bey Ahrar
Yanya Dimitraki Kingos Efendi Bağımsız Rum
Konstantin Surlas Efendi
Despiri Vasilaki Efendi
Yemen Asir Hüseyin Hüsameddin Efendi Bağımsız Türk
Seyyid Yusuf Fazıl Bey
Hudeyde Mustafa Fehmi Bey
Muharrem Hıfzı Bey
Zühdü Efendi
Seyyid Yahya Paşa Arap
San'a Seyyid Ahmed Habbani Bey
Seyyid Hüseyin ibn Ali Abdülkadir Efendi
Seyyid Ali İbrahim Efendi
Seyyid Ahmed Yahya el-Kabsi Efendi
Nuri Bey Türk

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Yedek, Şahin (2017). Çılğın, Zeynel (Ed.). "Meclis-i Mebusan'da Mamuretülaziz (Elazığ) Mebusları ve Faaliyetleri (1877-1920)". Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (10). Munzur Üniversitesi. ss. 5-18. 2 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2020.