Meclis-i Mebusan 5. dönem mebusları listesi

1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, Bâb-ı Âli Baskını sonrası 1914'te tek parti düzeninde seçime gidildi ve V. Meclis-i Mebûsan 87 sandalyenin tamamını İttihat ve Terakki kazandı. Bu Meclis I. Dünya Savaşı boyunca görev yaptı.[1]

14 Mayıs 1914'te çalışmalarına başlayan meclis, beş yasama yılı faaliyette bulunarak Meşrutiyet'in en uzun süre görev yapan parlamentosu oldu. Zira dört yıllık yasama süresinin sona ermesine rağmen I. Dünya Savaşı'nın hala sonuçlanmamış olması yasama yılının uzatılma nedeniydi. Meclis bu uzun süre boyunca oldukça yoğun çalıştı. Meclis son yasama yılı hariç dört aylık çalışma süresini tamamlamakla kalmadı, çoğu yasama yıllarında faaliyetlerini birden fazla kez uzattı. I. Dünya Savaşı'nın yanında özellikle muvakkat kanunlar ve bütçe kanunları çalışma yoğunluğunu arttıran en temel nedenlerdi.[2]

MebuslarDüzenle

Seçim Bölgesi Mebus Etnik Mensubiyeti
Amasya Osmanbey Selmen Türk
İsmail Hakkı Bey
Asım Bey
Nafiz Efendi
Ankara Ömer Mümtaz Bey
Antep Ali Cenani
Aydın Veli Bey
Emmanuil Emmanuilidis Rum
Bayezid Şefik Efendi Türk
Bağdat Sason Efendi Yahudi
Sami Bey Türk
Bitlis Minas Çeraz Ermeni
Bolu Yusuf Ziya Efendi Türk
Burdur Mithat Şükrü Bey
Atıf Bayındır
Bursa Hasan Refet Bey
Hacı Adil Bey
Canik (Samsun) Aynizade Talat Avni Bey
Çatalca Tokimidis Efendi Rum
Çorum Mehmet Münir Efendi Türk
Muhittin Efendi
Divaniye Fuat Bey
Diyarbekir Mehmed Zülfü Bey
Pirinççizade Feyzi
Edirne Faik Bey
Ergani Reşid Bey
İstepan Çıracıyan Ermeni
Ertuğrul (Bilecik) Şemseddin Bey Türk
Erzincan Halet Efendi
Erzurum Medetyan Osef Efendi Ermeni
Hoca Raif Efendi Türk
Hafız Ziya Efendi Türk
Vartkes Efendi[3] Ermeni
Gümüşhane Veysel Rıza Efendi Türk
Hasan Fehmi Bey
Hakkâri Münip Bey
Halep Abdülkadir Efendi
Ali Münif Bey
Artin Boşgezenyan Efendi Ermeni
Mer'î Paşazâde Abdülkadir Nâsih Bey Arap
Isparta Ağlarcazade Mustafa Hakkı Bey Türk
İstanbul Salah Bey
Yağcı Şefik Bey
Ali Fethi Bey[4]
Emanuel Karasu Yahudi
Bedros Hallaçyan Efendi Ermeni
Kirkor Zöhrap Efendi[3]
İzmir Haydar Bey Türk
Mehmet Seyit Bey
Mustafa Rahmi Bey
Onnik İhsan Efendi Ermeni
İzmit Anastas Mihailidis Rum
İçel Hafız Emin Efendi Türk
Kangırı (Çankırı) Fazıl Berki Bey
Behçet Kutlu
Karahisar-ı Sâhib (Afyonkarahisar) Ağaoğlu Ahmed
Kamil Efendi
Rıza Paşa
Kethüdazade Salim Bey
Karesi (Balıkesir) Mehmed Vehbi Bey
Kastamonu Ahmet Mahir Efendi
Ahmet Şükrü Bey
Ahmet Rüştü Bey
Necmeddin Molla
Kayseri Karabet Tomayan Ermeni
Konya Ali Haydar Bey Türk
Mustafa Şeref Efendi
Kozan Matyos Nalbantyan Ermeni
Kütahya Abdullah Azmi Bey Türk
İbrahim Kazım Bey
Kırşehir Benliağazade Ali Rıza Bey
Atıf Bey
Mustafa Hilmi Bey
Mamuret-ül Aziz Hacı Mehmed Said Efendi
Hacı Mehmed Nuri Efendi
Saffet Efendi
Maraş Agop Hırlakyan Ermeni
Mardin İhsan Bey Türk
Menteşe (Muğla) Halil Bey
Musul Mehmed Emin Bey
Muş İlyas Sami Efendi
Kegam Dergarabedyan Ermeni
Saruhan (Manisa) Mustafa Fevzi Efendi Türk
Mehmed Sabri Bey
Siirt Şeyh Nasreddin Efendi Arap
Sinop Hasan Fehmi Efendi Türk
Sivas Dikran Barsamyan Ermeni
Abdürrahman Rahmi Efendi Türk
Rasim Bey
Ömer Şevki Bey
Teke (Antalya) Fuat Hulusi Bey
Tekfurdağı (Tekirdağ) Harun Hilmi Efendi
Tokat Topçuzade Hacı Kamil Efendi
Trabzon Yorgo Yuvanidis Rum
Matheos Kofidis Efendi
İzzet Eyyüboğlu Türk
Urfa Şeyh Saffet Efendi
Van Onnik Tertsakyan Vinniyan Ermeni
Vahan Papasyan Efendi
Asaf Süleyman Bey Türk

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi" (PDF). tbmm. 31 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2013. 
  2. ^ Sibel Yaıcı (2018). Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Faaliyetleri (1914-1918) (PDF) (Doktora). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Tarih Anabilim Dalı. Erişim tarihi: 1 Mart 2021. 
  3. ^ a b Temmuz 1915'te Urfa-Diyarbakır yolu üzerinde eşkıya Çerkes Ahmed tarafından öldürüldü.
  4. ^ 1917'den itibaren mebus oldu.