Amasya Antlaşması

Amasya Antlaşması, Kanûnî Sultan Süleyman’ın çıktığı 3. Azerbaycan Seferi sonunda Safevîler’le savaşmanın anlamsız olduğunun fark edilmesiyle savaşa son vermek üzere Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında imzalanan antlaşmadır.

Amasya Antlaşması
TürBarış Antlaşması
İmzalanma29 Mayıs, 1555
YerAmasya
Bitiş1578

29 Mayıs 1555’te imzalanan bu ilk Osmanlı-Safevî Antlaşması ile Doğu Anadolu Bölgesi, Bağdat, Osmanlı imtiyaz sahasına girmiş ve buralarda her iki devlet mensupları tüccarlar tarafından serbest ticaret yapılmaya başlanmış.

Bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Safevîler arasında yapılan ilk antlaşmadır. Antlaşmayı Osmanlı adına Kanûnî Sultan Süleyman, Safevîler adına da Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasb imzalamıştır. Antlaşma 1577 yılında Safevîler tarafından bozulmuştur. Bunun üzerine Osmanlı padişahı III. Murad’ın emri ile Safevîler’in üzerine sefere çıkılmıştır ve 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır.

Kaynakça

değiştir