Barış antlaşması

İki ya da daha fazla tarafın resmi olarak savaşı bitirmek için imzaladığı antlaşma
(Barış Antlaşması sayfasından yönlendirildi)

Barış antlaşması, savaşan taraflar arasında savaş resmen sona erip (mütareke yapılınca), ilgili iki veya daha fazla devlet ya da hükûmetin arasında barış için yapılan antlaşmadır. Savaşın sona erdirilmesinden, yani mütarekeden farklı olarak kalıcı bir antlaşmadır.

Şu ana kadar bilinen ilk barış antlaşması, Kadeş Antlaşması.