Kerden Antlaşması

Kasr-ı Şirin Anltlaşması'nın maddeleri esas alınmıştır

Kerden Antlaşması veya Karden Antlaşması, 14 Eylül 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah'ın ve Raziya Sultan'ın yönettiği İran arasında İran'da imzalanmış bir antlaşmadır. 1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir.

Kerden Antlaşması
TürBarış Antlaşması
İmzalanma4 Eylül 1746
YerKarden,İran

Bu antlaşma Nadir Şah'ın Tahran ile Kazvin arasında "Karden" mevkiinde bulunan ordugâhında Osmanlı Elçisi "Mustafa Nazif Efendi" ile İran tarafında "Hasan Ali Hacı Han" arasında imzalanmıştır.

Bu antlaşma II. Kasr-ı Şirin Antlaşması olarak da bilinir. Çünkü bu antlaşmayla Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırlarına geri dönülmüştür. Kerden Antlaşması Osmanlı-İran Savaşlarına bir süre ara verdi ve 1775’de Kerim Han Zend bu anlaşmayı bozdu ve Osmanlı’ya savaş açtı.

Kaynakça değiştir

  • Uzunçarsılı, İsmail Hakkı (1956), Osmanlı Tarihi IV.Cilt 1.Bölüm. Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılı Sonlarına Kadar, (6.Baskı 2007), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, ISBN 975-16-0015-4 say.309.
  • Jorga, Nicolae (çev. Nilüfer Epçeli) (2009) Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Cilt IV, İstanbul: Yeditepe Yayınları, ISBN 975-6840-19-X, say.371
  • Yüce, Yaşar ve Sevim, Ali (1991) Türkiye Tarihi Cilt IV, İstanbul:Türk Tarih Kurumu Yayınları, say 26