Gelibolu'nun Fethi

Osmanlı İmparatorluğunun gerçekleştirdiği fetih

Gelibolu'nun fethi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadece iki ordunun karşılaştığı ardından Osmanlı askerlerinin üstünlüğü ile savaşın bittiği ve Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye geçtiği bilinmektedir.

Gelibolu Savaşı
Tarih1354
Bölge
Sonuç Osmanlı zaferi
Taraflar
Bizans İmparatorluğu Osmanlı Beyliği
Komutanlar ve liderler
VI. İoannis Süleyman Paşa

1352 - 1357 yılları arası Bizans Devleti'nde patlak veren iç savaşta Orhan Bey, Bizans'ın eski Domestikos'u (deniz kuvvetleri komutanı) Matheos Kantakuzinos'a yardım etmişti. Kızını Orhan Bey ile evlendiren Kantakuzenos, Trakya'da V. İoannis ile muharebeye girişti. Orhan Bey'de Kantakuzenos'a yardım için 20.000 Türk askerini Süleyman Paşa komutasında Rumeli'ye gönderdi. Kantakuzenos Türk askerlerine Gelibolu yakınlarındaki Çimpe kalesini üs olarak verdi. Savaşı Türk askerinin yardımıyla Kantakuzenos kazandı. Çimpe Kalesi'ne yerleşen Süleyman Paşa, Gelibolu şehrini ve limanını da kısa sürede zaptetti.[1]

Böylelikle; Rumeli'ye geçiş kolaylaşmış, Çimpe Kalesi alınarak Çanakkale Boğazı'nda egemenlik kurulmuş, Türkler Rumeli'de iskan politikasına girişmiştir. Böylece Doğu Romalılar Anadolu topraklarındaki sahipliğini kaybettiler. Ege Denizi'ne giriş ki bunun anlamı Osmanlılar şimdi Mora Yarımadası, Yunanistan ve daha sonra Sırbistan'ın kuzeyinin fethini gerçekleştirebileceklerdi.

1354 yılında Gelibolu, bir depremle vuruldu ve yaşayanların onu terk etmesine sebep oldu. Bunu takiben Osmanlılar, şehrin sahipliğini ele geçirdiler ve onun içinde daha sonra Avrupa içlerine genişlemeyi kolaylaştırmak için bir büyük müstahkem yer inşa ettiler.[2][3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları(10.Baskı), Ankara 2011, cilt 1, s. 156
  2. ^ A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, 324-1453. Second edition (Madison, 1952), ss. 622
  3. ^ Ostrogorsky, Georg (2015) [İlk olarak 1981'de yayınlanmıştır]. Bizans Devleti Tarihi. çev. Fikret Işıltan (8. bas.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınlar. s. 481. ISBN 9789751603487.