Metropol kelimesi, Yunanca μητρόπολις mētropolis meter (anne, ana) ve polis (şehir, kent) kelimelerinin birleşiminden oluşan meterpolis kelimesinin kısaltılması ile oluşmuştur ve anakent anlamına gelir.

İç içe geçmiş büyük kentlerden ve banliyölerden oluşan, çevreye ve ülkeye göre kültür ve ekonomi yönünden en gelişmiş olan merkez şehir.

Herhangi bir şehirde kültür, finans gibi unsurlar gelişirse bu şehrin metropolleşmesine örnektir. Çoğu metropollerin nüfusu 1 ve 10 milyon civarındadır.

İstanbul, mimari, dini, kültür, nüfus, ekonomi, tarih, medeniyetler bakımından bir metropoldür. Metropol kavramı aynı zamanda başkentlere gönderme yapan bir kavramdır. Bu itibarla İstanbul Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin başkenti olması sebebiyle de metropoldür.

Dünya'daki Metropoller değiştir

Afrika değiştir

Avrupa değiştir

Doğu Avrupa değiştir

Kuzey Avrupa değiştir

Güney Avrupa değiştir

Batı Avrupa değiştir

Amerika değiştir

Kuzey Amerika değiştir

Kanada değiştir

Meksika değiştir

Orta Amerika değiştir

Karayip Adaları değiştir

Güney Amerika değiştir

Okyanusya değiştir

Asya değiştir

Ayrıca bakınız değiştir