Metropol

anakent

Metropol kelimesi, Yunanca μητρόπολις mētropolis meter (anne, ana) ve polis (şehir, kent) kelimelerinin birleşiminden oluşan meterpolis kelimesinin kısaltılması ile oluşmuştur ve anakent anlamına gelir.

İç içe geçmiş büyük kentlerden ve banliyölerden oluşan, çevreye ve ülkeye göre kültür ve ekonomi yönünden en gelişmiş olan merkez şehir.

Herhangi bir şehirde kültür, finans gibi unsurlar gelişirse bu şehrin metropolleşmesine örnektir. Çoğu metropollerin nüfusu 1 ve 10 milyon civarındadır.

İstanbul, mimari, dini, kültür, nüfus, ekonomi, tarih, medeniyetler bakımından bir metropoldür. Metropol kavramı aynı zamanda başkentlere gönderme yapan bir kavramdır. Bu itibarla İstanbul Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin başkenti olması sebebiyle de metropoldür.

Dünya'daki MetropollerDüzenle

AfrikaDüzenle

AvrupaDüzenle

Doğu AvrupaDüzenle

Kuzey AvrupaDüzenle

Güney AvrupaDüzenle

Batı AvrupaDüzenle

AmerikaDüzenle

Kuzey AmerikaDüzenle

KanadaDüzenle

MeksikaDüzenle

Orta AmerikaDüzenle

Karayip AdalarıDüzenle

Güney AmerikaDüzenle

OkyanusyaDüzenle

AsyaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle