Vahran

Cezayir'de bir şehir

Vahran (nüfusu: 897.700) (Arapça: وهران) kuzeybatı Cezayir'de Akdeniz kıyısında bir şehirdir. Aynı zamanda Vahran ilinin merkezidir.

Vahran

Kökleri milattan önce 2. yüzyıla dek giden, Endülüslülerden Kartacalılara, İspanyollardan Osmanlılara, ve daha sonra da Fransızlara dek uzanan bir yelpazede pek çok imparatorluğun izlerini, renklerini taşıyan bir Akdeniz şehridir. Başkent Cezayir'e 450 km uzaklıktadır. Kentin adının, Arapçada “iki aslan” anlamına gelen “Wahran” kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. Zira, mitolojide kentin bu iki aslan tarafından korunduğu öğesine yer verilmektedir.

Tarih değiştir

 
1609 yılında İspanya'dan sürülen Endülüs Müslümanlarının Vahran limanına çıkışı

903 yılında şimdiki yerine kurulan kent, 1492'de İber Yarımadası'nın yeniden ele geçiren ve bölgede bulunan Müslüman-Arap Endülüs yerleşimlerini tek tek ele geçirmeye başlayan İspanya tarafından 1509 yılında işgal edildi. İspanyolların elindeki şehirler Oruç Reis, Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis gibi Türk denizcileri tarafından geri alınmasına karşın, müstahkem bir mevkiye sahip olan Vahran şehri direnmeye devam etti ve 16. yüzyılın ortalarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki en önemli üssü oldu. Piyale Paşa'nin 1556 ve 1563 yılındaki kuşatmaları da sonuç vermedi. İspanyolların direnişi 1708 yılına kadar sürdü ve kent bu tarihte Yusuf oğlu Mustafa Bey komutasındaki Osmanlılar tarafından fethedilerek ve Cezayir-î Garp eyaletine katıldı.

1732'de İspanyollar tarafından geri alındıysa da ticarî ve askerî önemini tamamıyla kaybetmişti. 1792 yılında İspanya Kralı IV. Carlos, çareyi şehri Osmanlılar'a satmakta buldu ve cüzî bir bedel karşılığı 12 Eylül 1792'de Vahran tekrar Osmanlı topraklarına katıldı. 1830 yılında Cezayir'i ele geçiren Fransızlar, 1831'de de Vahran'ı alarak buradaki Osmanlı yönetimine son verdiler.

2022 Akdeniz Oyunları değiştir

XIX. Akdeniz Oyunları 2022 yılında Oran şehrinde gerçekleştirilmiştir.