Kullanıcı:Cat/Katkılarım

Bu sayfanın amacı, Cat'in maddeleri ve kendini geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Moleküler biyoloji ve GenetikDeğiştir

 1. Genler ve Alleller
 2. Allel
 3. Hücre bölünmesi
 4. Karyotip analizi
 5. Kromozomlar
 6. Kromozom 1... 22
 7. X kromozomu
 8. Y kromozomu
 9. Eşey kromozomları
 10. Otozomlar
 11. Kromozom anomalileri
 12. Down sendromu
 13. Delesyon
 14. Duplikasyon
 15. İnversiyon
 16. Translokasyon
 17. Bir gen bir enzim hipotezi
 18. Gen kuvvetlendirilmesi
 19. Gen havuzu
 20. Gen frekansı
 21. Ökaryotlarda DNA ikileşmesi
 22. Prokaryotlarda DNA ikileşmesi
 23. Klasik genetik
 24. Moleküler genetik
 25. Ekolojik genetik
 26. Kantitatif genetik
 27. Moleküler biyoloji tarihi
 28. Çerçeve kayması mutasyonu
 29. Fotoreaktivasyon
 30. Nükleozom
 31. Histon olmayan proteinler
 32. A-DNA
 33. Z-DNA
 34. İkileşme çatalı
 35. Gen ifadesi
 36. Northern blot
 37. Southern blot
 38. Dot blot
 39. Gen tedavisi
 40. Gen aktarımı
 41. Gen aktarımlı bitkiler
 42. Okazaki parçaları
 43. Kesintili zincir
 44. Kesintisiz zincir
 45. DNA yanlış eşleşme tamiri
 46. Replizom
 47. Mitotik sarılma
 48. Sarılma (genetik)
 49. Dihibrit çaprazlama
 50. Trihibrit çaprazlama
 51. Geri çaprazlama
 52. Sinaptonemal kompleks
 53. İkileşme orjini
 54. Bombay fenotipi
 55. Hh antijen sistemi
 56. DNA-DNA hibridizasyon
 57. İzokromozom
 58. Trizomi
 59. TLR 10
 60. TLR9
 61. TLR8
 62. TLR7
 63. TLR6
 64. TLR5
 65. TLR4
 66. TLR3
 67. TLR2
 68. TLR1
 69. Toll geni
 70. Toll benzeri reseptör
 71. Model organizma
 72. Kromozom dağılımı

Hücre biyolojisiDeğiştir

 1. Mitoz
 2. Bölünme
 3. Gastrulasyon
 4. Kamçı
 5. Mikrovillus
 6. Sil
 7. Sıkı Bağlantı
 8. Hücre zarı farklılaşmaları
 9. Glikokaliks
 10. Bazal lamina
 11. Zonula okludens
 12. Lümen
 13. Hücrelerarası madde
 14. Bağ dokusu hücreleri
 15. Fibriller
 16. Mikrogliya
 17. Plazma hücresi
 18. Kromofobi
 19. Programlanmış hücre ölümü
 20. Kalıp tanıma reseptörleri

İmmünolojiDeğiştir

 1. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi
 2. Edinilmiş bağışıklık sistemi
 3. Bağışıklık sistemi
 4. Antijen sunumu
 5. Kompleman sistemi
 6. Antimikrobiyal peptid

Gelişim biyolojisiDeğiştir

 1. Üreme ve Gelişme
 2. Birhücrelilerde üreme
 3. Çokhücrelilerde üreme
 4. Döllenme
 5. Dış döllenme
 6. İç döllenme
 7. Çokhücrelilerde özel gelişimler
 8. Larva
 9. Yenilenme
 10. Yaşlanma
 11. Bölünme
 12. Organizma
 13. Embriyo

BiyokimyaDeğiştir

 1. Şekerler
 2. Hidrofilik
 3. Serum
 4. Enzim
 5. Hidrofobik
 6. Biyokimyasal kaskad
 7. Defensin

Tıp ve AnatomiDeğiştir

 1. Alerjen
 2. Alerji
 3. Kalp krizi
 4. Damar
 5. Monospermi
 6. Polispermi
 7. Amniyosentez
 8. Amniyon sıvısı
 9. Organ
 10. Notokorda
 11. Kloak
 12. Vücut bölgeleri
 13. Vücut kesitleri
 14. Vücut simetrileri
 15. Fusiform

BotanikDeğiştir

 1. Tohumlu bitkiler
 2. Karayosunları
 3. Kırmızı algler
 4. Altınsarısı algler
 5. Yeşil algler
 6. Kahverengi algler
 7. Ateşrengi algler
 8. Boynuzotları
 9. Ciğerotları
 10. Yapraklı karayosunları
 11. Algler
 12. Ballıbabagiller
 13. Likenler
 14. Avokado
 15. Karabiber
 16. Dikenliincir
 17. Eşekhıyarı
 18. Sukabağı
 19. Şekerelması
 20. Sakızkabağı
 21. Sumak
 22. Boğadikeni
 23. Kuşburnu
 24. Limon (meyve)
 25. Türk fındığı
 26. Karadut
 27. Cezayir menekşesi
 28. Kaynanadili
 29. Asma
 30. Kadın tuzluğu
 31. Gülhatmi
 32. Dağ muşmulası
 33. Aslanağzı
 34. Su sediri
 35. Kelebek çalısı
 36. Ateş dikeni
 37. Ağlayan çam
 38. Tuzcul kirpidikeni
 39. Sahil andızı
 40. Tuzcul salkımçiçeği
 41. Tuzcul kantaron
 42. Taraxacum
 43. Tülpembe
 44. Kursaklık
 45. Tuzcul glayöl
 46. Tuzcul ada çayı
 47. Deniz sütotu
 48. Andızotu
 49. Bataklık sirkenotu
 50. Tekesakalı
 51. Etli sodaotu
 52. Tuzcul çakşır
 53. Salda sığırkuyruğu
 54. Arokaryagiller
 55. Agathis
 56. Wollemia
 57. Araucarioxylon arizonicum
 58. Bir çenekliler
 59. Ebegümecigiller
 60. Kakaogiller
 61. Oxalidaceae
 62. Turnagagasıgiller
 63. Balsaminaceae
 64. Yabani kimyongiller
 65. Akçaağaçgiller
 66. Cehrigiller
 67. Sarmaşıkgiller
 68. Caryophyllales
 69. Semizotugiller
 70. Kuzukulağıgiller
 71. Sütleğengiller
 72. Yüksük otugiller
 73. Yavşan otu
 74. Yüksük otu
 75. Çan çiçeğigiller
 76. Malta eriği
 77. Cennet elması
 78. Susam
 79. Hint yağı bitkisi
 80. Cannabis sativa
 81. Kendirgiller
 82. İndigo ağacı
 83. Çivit otu
 84. Kökboya bitkisi
 85. Hava civa otu
 86. Hevea brasiliensis
 87. Kauçuk ağacı
 88. Arap zamkı
 89. Ballıbabagiller
 90. Yenibahar
 91. Çörekotu
 92. Küçük hindistan cevizi
 93. Yılanyastığıgiller
 94. Ateş ağacı
 95. Köy göçüren
 96. Yeşim bitkisi
 97. Tricyrtis
 98. Diatomlar
 99. Pinguicula vulgaris
 100. Büyük baobab
 101. Frithia pulchra

MikolojiDeğiştir

 1. Asklı mantarlar
 2. Yer yıldızıgiller
 3. Lycoperdon perlatum
 4. Chytridiomycota

Bitki fizyolojisiDeğiştir

 1. Turgor basıncı
 2. Emerson etkisi
 3. Işıklı devre reaksiyonları
 4. Karanlık devre reaksiyonları
 5. CAM bitkileri
 6. Fotofosforilasyon
 7. Devresel fotofosforilasyon
 8. C4 karbon tutulumu mekanizması
 9. Fotosolunum
 10. C3 karbon tutulumu mekanizması

SistematikDeğiştir

 1. Hayvanlar aleminin sınıflandırılması
 2. Sınıf (Biyoloji)
 3. Alt familya
 4. Şube (biyoloji)
 5. Alt âlem
 6. Üst âlem
 7. Türkiye türler listesi

BilimlerDeğiştir

 1. -lojilerin çoğu
 2. Malzemebilimi
 3. Doğa bilimleri
 4. Aerodinamik
 5. İşbilim
 6. Veteriner hekimliği
 7. Mikoloji
 8. Gerontoloji
 9. Simptomatoloji
 10. Bakteriyoloji


EkolojiDeğiştir

 1. Populasyon
 2. Değişkensıcaklı
 3. Holozoik
 4. Canlılarda beslenme
 5. Vitalizm
 6. Omnivor

KöpeklerDeğiştir

 1. Vizsla
 2. Newfoundland (köpek)
 3. Alman çoban köpeği
 4. Basenji
 5. Chow Chow
 6. Dakhund
 7. Gordon Seter
 8. Pug
 9. Yorkshire Teriyeri
 10. Sibirya kurdu
 11. Whippet
 12. Collie
 13. Dogo
 14. Fransız Buldoğu
 15. Gazel tazısı
 16. Portekiz su köpeği
 17. Rottweiler
 18. Beagle (köpek)
 19. Akbaş (köpek)

BalıklarDeğiştir

 1. Neon tetra
 2. Cüce vatoz
 3. Plati
 4. Kakadu cichlid
 5. Cam kedibalığı
 6. Kavgacı Siyam balığı
 7. Rasbora
 8. İnci gurami
 9. Zebra balığı
 10. Kılıçkuyruk
 11. Benekli çöpçü balığı
 12. Cüce gurami
 13. Astronot balığı
 14. Harlequin tatlı dudak
 15. Antenli aslan balığı

VirüslerDeğiştir

 1. Helicobacter pylori
 2. Hepatit B virüsü
 3. Tetanoz virüsü
 4. Kızamık virüsü
 5. Herpes simpleks
 6. Çiçek virüsü
 7. Sarı humma virüsü
 8. Norwalk virüsü
 9. Kabakulak virüsü


ZoolojiDeğiştir

 1. Koyun
 2. Perciformes
 3. Zebra
 4. Knidliler
 5. Tulumlular
 6. Kıkırdaklı balıklar
 7. Monera
 8. Taraklılar
 9. Kamçılılar
 10. Kökbacaklılar
 11. Öglenalar
 12. Sporlular
 13. Opalinidler
 14. Polipler
 15. Medüzler
 16. Yassısolucanlar
 17. Çenelisolucanlar
 18. Halkalısolucanlar
 19. Hortumlusolucanlar
 20. Kılımsı solucanlar
 21. Başıdikenli solucanlar
 22. Derisidikenli solucanlar
 23. Karnıkıllı solucanlar
 24. Zırhlısolucanlar
 25. Tekerlekli hayvanlar
 26. Kadehimsi solucanlar
 27. Fıstığımsı solucanlar
 28. Kadehimsi solucanlar
 29. Yırtıcı deniz solucanları
 30. Sakallı solucanlar
 31. Dil solucanları
 32. Su ayıları
 33. Kütük ayaklılar
 34. Dallı bacaklılar
 35. Atnalı ağızlılar
 36. Yosun hayvancıkları
 37. Kıllıçeneliler
 38. Yarı sırtipliler
 39. Deutrostomia
 40. Parazoa
 41. Placozoa
 42. Protozoa
 43. Sarcomastigophora
 44. Işınlılar
 45. Delikliler
 46. Sivriburunlu bataklıkfaresi
 47. Cüce sivri fare
 48. Sivriburunlu Fare
 49. Köstebekgiller
 50. Kafkas köstebeği
 51. Kör köstebek
 52. Acem köstebeği
 53. Orman sivriburunlu faresi
 54. Kafkas sivriburunlu faresi
 55. Sivriburunlu bataklıkfaresi
 56. Sivriburunlu sufaresi
 57. Sivriburunlu kır faresi
 58. Sivri burunlu ev faresi
 59. Agnotozoa
 60. Eumetazoa
 61. Bilateria
 62. Planaryalar
 63. Karaciğer kelebekleri
 64. Şeritliler
 65. Solucanımsı yumuşakçalar
 66. Kitonlar
 67. Monoplacophora
 68. Deniz dişleri
 69. Toprak ve tatlısu halkalı solucanları
 70. Deniz halkalı solucanları
 71. Sülükler
 72. At nalı yengeçleri
 73. Deniz örümcekleri
 74. Örümceğimsiler
 75. Çiyanlar
 76. Kızböcekleri
 77. Prokaryot
 78. Ökaryot
 79. Kuzey Amerika keseli sıçanı
 80. Gliridae
 81. Yabanarısı
 82. Çayır köpeği
 83. Dikenli çöl kerkenkelesi
 84. Yediuyuklayangiller
 85. Kuzey keseli sıçanı
 86. Kuzey krili
 87. Arktik krili
 88. Argentinosaurus
 89. Tiphiidae
 90. Ağustos böceği
 91. Acrididae
 92. Molidae
 93. Pelopidas mathias
 94. Glaucus atlanticus
 95. Altın kurbağa
 96. Deniz samuru
 97. Pseudobiceros hancockanus

ParazitlerDeğiştir

 1. Taenia saginata
 2. Bacillus anthracis
 3. Bağırsak solucanı
 4. Trichinella spiralis
 5. Trypanosoma gambiense
 6. Giardia lamblia
 7. Corynebacterium diphtheriae
 8. Streptococcus pyogenes
 9. Plasmodium falciparum

TırtıllarDeğiştir

 1. Çadır tırtılı
 2. Büyücü güve tırtılı
 3. Yas pelerini kelebeği tırtılı
 4. Güz pamukçukurdu tırtılı
 5. Semerli tırtıl

DiğerDeğiştir

 1. Kum
 2. Et
 3. Tahıl
 4. Un
 5. Buckminster Fuller
 6. Usui Reiki
 7. Yukihiro Matsumoto
 8. Harlequin
 9. Tombala
 10. Iapetus
 11. Kül
 12. Stockard Channing
 13. Olivia Newton-John
 14. Randal Kleiser
 15. Stefan Karadzha
 16. Chuck Asay
 17. Adam Wishart
 18. Ana Jovanović
 19. Winchelsea
 20. Yukihiro Matsumoto
 21. La Catrina
 22. John Langdon Down
 23. Jérôme Lejeune
 24. Fosforesans
 25. Hyōgo
 26. San Diego Hayvanat Bahçesi
 27. Hugo Kasırgası
 28. Holarktik biyocoğrafik bölgesi
 29. Kulübe

DağlarDeğiştir

 1. Beerenberg Yanardağı
 2. Taal yanardağı
 3. Pelée
 4. Popocatépetl

RessamlarDeğiştir

 1. Margaret Mead
 2. Pieter Aertsen
 3. Oswald Achenbach
 4. Aetion
 5. Lubna Agha
 6. Bernard Accama
 7. René Magritte
 8. Jan van Eyck

MüzikDeğiştir

 1. Marakas
 2. Timpani
 3. Trombon
 4. Panflüt
 5. Tuba (müzik aleti)
 6. Balalayka
 7. Rebap
 8. Rockİstanbul
 9. Aerosmith

DanslarDeğiştir

 1. Tap dansı
 2. Merengue (dans)
 3. Ejderha dansı
 4. Caz dansı
 5. Flamenko dansı
 6. Rock and Roll dansı
 7. Hula dansı
 8. Haka dansı
 9. Modern dans
 10. Klasik bale
 11. Rumba
 12. Bharatanatyam
 13. İrlanda step dansı
 14. Aslan dansı
 15. Kathak

KuşlarDeğiştir

 1. Zebra ispinozu
 2. Pembe göğüslü ötleğen
 3. Bayağı çıt kuşu
 4. Karabatakgiller
 5. Sumru
 6. Yılanboyungiller
 7. Boz kaz
 8. Balıkçılgiller
 9. Gümüş martı
 10. Leylekgiller
 11. Alaca ağaçkakan
 12. Kelaynaklar
 13. Küçük akbaba
 14. Kazsılar
 15. Halkalı küçük cılıbıt
 16. Ördekgiller
 17. Küçük akbalıkçıl
 18. Turnamsılar
 19. Kara leylek
 20. Yelvegiller
 21. Kızkuşu
 22. Turnagiller
 23. Bayağı toygar
 24. Toygiller
 25. Fiyu
 26. Yağmur kuşları
 27. Sakarmeke
 28. Poyraz kuşugiller
 29. Ebabil
 30. Kılıçgagagiller
 31. Alaca baykuş
 32. Kocagözgiller
 33. Suna
 34. Bataklık kırlangıcıgiller
 35. Küçük alamecek
 36. Bayağı kerkenez
 37. Büyük çütre
 38. Delice doğan
 39. Kara iskete
 40. Kızıl enseli doğan
 41. Alp isketesi
 42. Küçük kerkenez
 43. Boz alamecek
 44. Ada doğanı
 45. Ak başlı kiraz kuşu
 46. Gri doğan
 47. Sarı kiraz kuşu
 48. Boz doğan
 49. Bahçe kiraz kuşu
 50. Ulu doğan
 51. Gri başlı kiraz kuşu
 52. Bıyıklı doğan
 53. Boz kiraz kuşu
 54. Kara akbaba
 55. Bayağı kiraz kuşu
 56. Kızıl akbaba
 57. Ak kaşlı kiraz kuşu
 58. Ak kuyruklu kartal
 59. Küçük kiraz kuşu
 60. Kara kuş
 61. Bataklık kiraz kuşu
 62. Yılan kartalı
 63. Kızıl başlı kiraz kuşu
 64. Kızıl çaylak
 65. Kara başlı kiraz kuşu
 66. Kara çaylak
 67. Tarla kiraz kuşu
 68. Ak çaylak
 69. Kirazkuşugiller
 70. Tepeli arı şahini
 71. Doğu alameceği
 72. Bayağı arı şahini
 73. Doğu kiraz kuşu
 74. Küçük mukallit
 75. Sarıasmagiller
 76. Ak mukallit
 77. Kargagiller
 78. Yaprak söğütbülbülü
 79. Göknar kargası
 80. Yelpazekuyruk
 81. Sarı gagalı dağ kargası
 82. Akgerdanlı ötleğen
 83. Kırmızı gagalı dağ kargası
 84. Küçük akgerdan
 85. Çöl kuzgunu
 86. Ak gözlü ötleğen
 87. Leş kargası
 88. Çöl ötleğeni
 89. Bayağı sığırcık
 90. Pullu ötleğen
 91. Ala sığırcık
 92. Kara başlı dikkuyruk
 93. Çiğdeci
 94. Büyük tarakdiş
 95. Orman tırmaşık kuşu
 96. Tarakdiş
 97. Tırmaşık kuşugiller
 98. Sütlabi
 99. Bahçe tırmaşık kuşu
 100. Altıngöz
 101. Sarı boğazlı serçe
 102. Kadife ördek
 103. Bataklık baştankarası
 104. Kara ördek
 105. Dağ baştankarası
 106. Telkuyruk
 107. Uzunkuyrukgiller
 108. Pufla kazı
 109. Duvartırmaşık kuşugiller
 110. Tepeli patka
 111. Bayağı duvartırmaşık kuşu
 112. Yaz ördeği
 113. Çit kuşugiller
 114. Bayağı kaşıkgaga
 115. Sıvacı kuşugiller
 116. Çıkrıkçın
 117. Örümcek kuşugiller
 118. Hint tavuskuşu
 119. Çulha kuşugiller
 120. Büyük çamurcun
 121. Bıyıklı baştankaragiller
 122. Kılkuyruk
 123. Toygargiller
 124. Çamurcun
 125. Kuyruksallayangiller
 126. Mısır kazı
 127. Arap bülbülügiller
 128. Sibirya kazı
 129. İpekkuyrukgiller
 130. Yosun kazı
 131. Su karatavuğugiller
 132. Ak yanaklı kaz
 133. İpekli boğangiller
 134. Tarla kazı
 135. Dağbülbülügiller
 136. Ötücü kuğu
 137. Ötleğengiller
 138. Küçük kuğu
 139. Sinekkapangiller
 140. Çavuşkuşugiller
 141. Cisticolidae
 142. Kuzgunkuşugiller
 143. Gündüz yırtıcıları
 144. Yalıçapkınıgiller
 145. Tüp burunlu kuşlar
 146. Kuzgunkuşları
 147. Yelkovangiller
 148. Sağangiller
 149. Fırtına kuşugiller
 150. Ebabiller
 151. Dalgıçkuşları
 152. Çobanaldatangiller
 153. Batağanlar
 154. Çobanaldatanlar
 155. Pelikanlar
 156. Papağansılar
 157. Sümsük kuşugiller
 158. Steptavukları
 159. Ağaç incir kuşu
 160. Güvercinler
 161. İncir kuşu
 162. Guguk kuşları
 163. Yeşil sırtlı incir kuşu
 164. Yağmurcungiller
 165. Kızıl gerdanlı incir kuşu
 166. Çullukgiller
 167. Dağ incir kuşu
 168. Korsanmartıgiller
 169. Sarı başlı kuyruksallayan
 170. Orman tavuğugiller
 171. Beyaz gözlüklü arap bülbülü
 172. Tavuksular
 173. Bayağı ipekkuyruk
 174. Sumrugiller
 175. İpekli boğan
 176. Bayağı dağbülbülü
 177. Sürmeli dağbülbülü
 178. Büyük dağbülbülü
 179. Ökse ardıcı
 180. Kara gerdanlı ardıç
 181. Bıyıklı ötleğen
 182. Mandarin ördeği