Hidrofobi

Suyla etkileşimde bulunamayan molekül ya da yüzeylere verilen ad
(Hidrofobik sayfasından yönlendirildi)

Kimyada hidrofobi, Yunanca hidros ("su") ve fobos ("korku") sözcüklerinden türetme), bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir.

Hidrofobik bir yaprak üzerinde çiğ damlası.
Hidrofobik çimen üzerinde su damlaları

Hidrofobik moleküller genelde apolardır ve bu yüzden diğer nötür moleküller ve apolar çözücüler ile etkileşimleri termodinamik olarak daha kararlıdır. Suda bulunan hidrofobik moleküller genelde kümelenirler. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle "islanabilirlik" leri çok az veya yoktur.

Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir.

Ayrıca BakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle