Monera

Monera (prokaryotae; daha önce prokaryot hücreye sahip olan canlılar monera âlemi olarak kabul edilmekteydi), diğer âlemlerden ayrılarak prokaryot (Prokaryotae) denilen bir üst âlemde toplanmıştır. Monera âlemi olarak isimlendirildiği dönemde Siyanobakteriler (mavi - yeşil algler) ve bakteriler olmak üzere iki alt âlemi içermekteydi. Bu dönemde Arkeler, Monera içinde ayrı bir yere yerleştirilmemiştir. Hâlen Türkiye'de bazı özel dershanelerde bu eski taksonomik yaklaşım devam etmektedir.[kaynak belirtilmeli] Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş tek hücreliler üst âlemine eukaryot denilmiştir. Prokaryotlar genellikle tek hücreli olup bazen dış görünüşleri bakımından çok hücreliymiş gibi görünenleri de bulunmaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardıbeslek; fotosentez ile kendibeslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketleri kamçılarla, süzülme ya da yavaş kayma şeklinde olur. Binlerce türü bilinmekte olup sınıflandırılmaları tam olarak yapılamayan bir gruptur. Üç domain (saha) canlı grubu kabul görmektedir:

  1. Archea
  2. Eubacteria
  3. Eucaryota.

Daha önceki yıllarda ise Monera âleminin alt âlemleri

Eubacteria; kükürt (S) kullanan ya da kullanmayan yeşil bakterileri, mor bakterileri, spiroketleri, cyanobakterileri ve gram pozitif bakterileri kapsar. Archaebacteria; metanojen, termoasidofil ve halofil bakterileri kapsar.

Dış bağlantılarDüzenle