Kamçılılar

En az bir kamçı benzeri uzantıya sahip protist grubu

Kamçılılar, Flagellata ya da Mastigophora, Kamçı taşıyan anlamına gelen "Mastigophora"dan türemiş, kamçı taşıyan heterotrof tek hücreli canlılar sınıfı (bazı kaynaklara göre şubesi)dir.

Kamçılılar
"Kamçılılar" Ernst Haeckel'den (1904)
Biyolojik sınıflandırma
Âlem: Protista
Şube: Sarcomastigophora
Sınıf: Mastigophora (Flagellata)
Altsınıflar ve Takımlar

Kamçılılar, hayvanlar alemi ile bitkiler arasında bulunan canlıları içerir. Fotosentez yapabilenlerine Phytoflagellata, hetetrotrof beslenenlerine Zooflagellata denir ve yaklaşık 1500 türü bulunan Protista aleminin bir sınıfı olarak incelenirler. Büyük çoğunluğu simbiyotik olarak yaşar. Genellikle geviş getiren hayvanların işkembesinde görülürler. Bazı hastalıklara neden olurlar (uyku hastalığı vs.). Bazıları serbest olarak yaşar. Çoğalmaları genellikle eşeysiz ve boyuna bölünerek gerçekleşir. Kemosentez yapan türleri de bulunur.[kaynak belirtilmeli]

Yeşil alg Chlamydomonas
Giardia lamblia bir kamçılı
Vikitür'de konuyla ilgili taksonomik bilgiler bulunur: