Sınıf (biyoloji)

taksonomik sıralama

Sınıf (Latince: Classis), (İngilizce: Class), Eki: -opsida

YaşamÜst âlemÂlemŞubeSınıfTakımFamilyaCinsTür
Biyolojik sınıflandırma hiyerarşisinin sekiz ana taksonu. Aradaki küçük sınıflandırmalar gösterilmemektedir.

Carl von Linné'nin (1707-1778) (daha sonra latinceleştirilmiştir: Carolus Linnaeus) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerdendir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine yerleştirmiştir. Bunlar:

 • Sınıf (Classis)
 • Takım (Ordo)
 • Cins (Genus)
 • Tür (Species)
 • Varyete (Varietas)

Daha sonraları Linné, bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=TÜR adı) bir sistem geliştirdi. Bu sistem hâlen geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde taksonomik kategoriler ve canlı gruplarına göre isimlendirmede kullanılan son ekler şöyledir :

 • Âlem (Regnum)
  • Altâlem (Subregnum)
 • Bölüm (Diviso-Phylum) (-phyta)
  • Altbölüm (Subdivisio-Subphylum)
 • Sınıf (Classis) (-opsida)
  • Altsınıf (Subclassis)
 • Takım (Ordo) (-ales)
  • Alttakım (Subordo)
 • Aile (Familia) (-aceae)
  • Altaile (Subfamilia)
 • Oymak (Tribus) (-eae)
  • Altoymak (Subtribus)
 • Cins (Genus)
  • Altcins (Subgenus)
 • Seksiyon (Sectio)
 • Altseksiyon (Subsectio)
 • Seri (Serie)
  • Altseri (Subserie)
 • Tür (Species)
  • Alttür (Subspecies)
 • Varyete (Varietas)
  • Altvariyete (Subvarietas)
 • Ira (Forma)
  • Altıra (Subforma)

Sistematik de, hiyerarşik olarak benzer bireyler türü (Species), benzer türler cinsi (Genus), benzer cinsler familyayı (Familia), benzer familyalar takımı (Ordo), benzer takımlar sınıfı (Classis), benzer sınıflar şube(bölüm)leri (Divisio-Phylum) meydana getirir. Tüm bu taksonlar, filogenetik akrabalıklarına göre dizilir. Bu şekilde doğal sınıflandırmada benzer taksonlar, bir üstteki kategorinin (taksonun) kapsamına sokulur. Geri doğru gittikçe taksonlar büyür ve kapsamları genişler.