A-DNA, çift sarmal DNA'nın olası modellerinden biridir. Sağ el sarmal yapsında ve en çok bilinen DNA formu olan B-DNA yapısına oldukça benzerdir, fakat sarmal yapısı daha sıkıdır.b-DNA ya göre daha basık ve geniştir. Minör ve majör olukları birbirine eşittir.

A-DNA'nın yapısı

DNA'nın su miktarının azaldığı (dehidrasyon) durumlarda ya da yüksek tuz koşullarındaki halidir. Çapı 23 Å'dır ve tam bir dönüşünde 11 baz çifti vardır. Bazlar sarmalın eksenine eğik 200 ve yatay olarak yerleşmişlerdir. Komşu baz çiftleri arasındaki uzaklık 2.7 Å dür. Büyük ve küçük oluğun görünümü B-DNA'dan farklıdır. Normal biyolojik koşullarda bulunmaz.