Üst âlem (Latince, superregnum; İngilizce, superkingdom, domain ya da empire), biyolojik bilimsel sınıflandırmadaki en üst seviye canlı gruplandırmasıdır: adından da belli olduğu üzere âlemden üst seviyede bulunur ve tüm biyolojik gruplamaların en kapsayıcı olanıdır. "Üst âlem" adı ya da Latince ve İngilizcedeki eş anlamlıları isteğe bağlı olarak seçilmiş adlardır ama düzenlemenin kendi, canlıların kalıtsal malzemeleri (genomları) arasındaki temel evrimsel farklara işaret eder.

YaşamÜst âlemÂlemŞubeSınıfTakımFamilyaCinsTür
Biyolojik sınıflandırma hiyerarşisinin sekiz ana taksonu. Aradaki küçük sınıflandırmalar gösterilmemektedir.
2 üst âlem sistemi
(Chatton, 1937)
3 üst âlem sistemi
(Woese ve ark., 1990)
6 âlem sistemi
(Woese ve ark., 1977)
Prokaryota Bacteria Eubacteria
Archaea Archaebacteria
Eukaryota Eukarya Protista - Protistler
Fungi - Mantarlar
Plantae - Bitkiler
Animalia - Hayvanlar

Bilim tarihi boyunca geliştirilmiş olan ve üst âlemleri temel alan iki canlı gruplama sistemi ile bu sistemlerin Carl Woese ve arkadaşlarınca 1977'de önerilmiş olup, günümüzde de kullanılan 6 âlemli sistem arasındaki denklik karşılaştırması soldaki tabloda sunulmuştur.

Günümüzde, bu gruplamaların temeli genetik dizi çözümlemelerinden elde edilen verilerdir ve yeni gruplama önerilerinin ortaya çıkması da olasıdır.

Kaynakça değiştir