Öglenalar

tek hücreli ve kampçıya sahip olan mikroorganizma

Euglenida ya da Euglenonoidina; Kamçılılar sınıfının bir takımıdır. Tekhücreli, klorofil a ve b taşıyan fotosentetik canlıları kapsar. Vücutları genellikle yeşil ya da renksiz plastidli, uzun yapılıdır. Ökaryot yapılıdır. Genellikle biri büyük, diğeri küçük iki kamçı bulundururlar. Kamçıların çıktığı yerde gözbeneği (stigma) denilen bir yapı bulunur. Genellikle tatlı su canlılarıdır. Öglenalar ışığın olduğu alanda fotosentez yapabilirken, ışık olmadığı zaman heterotrof beslenirler. Bundan dolayı öglenalar hem ototrof hem heterotrof özellik gösterirler. Öglenalar eşeysiz üremede bölünerek üremeyi seçerler

Öglenalar
Biyolojik sınıflandırma
Âlem: Protista
Şube: Euglenophyta
Sınıf: Euglenoidea
Bütschli 1884
Öglenanın Yapısı

Familyaları değiştir

  • Takım: Euglenida (Euglenonoidina)