Vikiproje:Osmanlı İmparatorluğu


Osmanlı Projesi

Osmanlı Projesi Osmanlı Projesi Tartışma sayfası Katılımcılar Katılımcılar
Görev ve istekler Şablonlar Şablonlar Kategoriler Kategoriler
Osmanlı Projesi nedir?
Osmanlı Projesi, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili maddelerin kolektif bir şekilde düzenlenmesi, önem ve kalitesine göre sınıflandırılması ve bu maddelerin daha kaliteli bir hale getirilerek statü kazandırılmasını amaçlayan bir VikiProjedir. Proje, Vikipedi'de Osmanlı İmparatorluğu'na ait tüm konulardaki eksiklerin planlı bir şekilde giderilmesini, Vikipedi'yi Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki en yetkin kaynak haline getirmeyi hedefler. Birçok kategoride olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili maddelerde de sık başvurulan bir sanal ansiklopedi olmasına rağmen, bilgiler çoğu zaman taslak niteliğinde ve işitsel olarak yetersiz durumdadır. Maddelerin hemen hepsinin standart bir seviyeye gelmesi ve bilgi edinmek isteyen kişilere en doğru bilgilerin verilmesi temel amacımızdır.

Eğer siz de projeye katkıda bulunmak istiyorsanız Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili maddeler oluşturabilir veya var olan maddeleri geliştirebilirsiniz. Bununla birlikte katılımcılar listesine isminizi ekleyebilirsiniz.

Hedefler
Projenin ana hedefi Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili maddelerin geliştirilmesi, kaynaklandırma çalışmasının yapılması, maddelerdeki güncel olmayan ve tartışmalı kaynaksız bilgilerin çıkarılması ve Türkçe Vikipedi'de olmayan Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili maddeleri diğer dillerden tercüme ederek Türkçe Vikipedi'ye kazandırılmasıdır. Projenin tek zorunluluğu, proje kapsamında oluşturulan, açılan veya geliştirilen her şeyin doğruluğunun kesin olmasıdır.
Yöntem
Davet
 • Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kullanıcıları davet ederek projenin gelişmesine katkıda bulunun. Davet etmek için ilgili kullanıcının mesaj sayfasına {{Vikiproje Osmanlı İmparatorluğu-Davet}} şablonunu ekleyin.
Osmanlı hakkında
Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti (Osmanlıcaدَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه, romanizeDevlet-i Aliyye-i Osmâniyye) veya Batı kroniklerindeki kullanımlarca Türk İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı'nın hükümdarlığında Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktur.Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçiler Türkiye'nin tek ardıl devlet sayılması gerektiğini savunurlar.

Bugünkü Türkiye'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuş bir beylik iken, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk hâline gelmiştir. 1517 yılında, I. Selim'in Büyük Mısır Seferi sonucunda İslam hilâfeti Osmanlı Hanedanı'na geçmiş ve bu tarihten sonra gelen her padişah, aynı zamanda halife olmuştur. En geniş sınırlarına 1683 yılında ulaşmış; Orta Avrupa'nın bir bölümü ile Balkanlar'ın tamamı, Kuzey Afrika'nın bir bölümü, Hicaz, Mezopotamya, Kafkasya'nın bir bölümü ve Anadolu üzerinde hâkimiyet kurmuştur. 1699 yılında Karlofça Antlaşması sonrası gerileme dönemine girmiş ve 1922 yılında saltanatın kaldırılması ile birlikte yıkılmıştır. devamı...

Proje Ödülleri
Osmaniye Nişanı Ödülü
Osmaniye Nişanı Ödülü
{{Osmaniye Nişanı Ödülü|mesaj - ~~~~}}
Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konularda olağanüstü katkı(lar)da bulunan kullanıcılara verilir.

Proje sayfaları
Kısayollar: VPR:OSMANLI,VPR:OSM
Üye kullanıcı kutusu: {{Kullanıcı VikiProje Osmanlı}}
Ayın iş birliği: Ayın iş birliği
İstatistikler
Osmanlı İmparatorluğu
sayfaları
Önem
En Çok Orta Az ??? Toplam
S
ı
n
ı
f
Seçkin Madde SM 1 0 5 22 0 28
Seçkin Liste SL 1 0 2 0 0 3
Kaliteli madde KM 0 0 2 33 0 35
B 10 10 8 16 1 45
C 5 21 47 41 2 116
Başlangıç 4 24 119 219 1 367
Taslak 0 9 63 242 4 318
Liste 0 9 27 7 0 43
A-ayrımı 0 0 0 0 0 2
Gerekli 0 0 0 0 0 0
Şablon 0 0 1 0 12 13
Dosya 0 0 0 0 0 0
Kategori 0 1 1 1 14 17
Proje 1 0 0 0 0 1
??? 0 1 6 3 119 129
Toplam 21 75 281 584 155 1116
Seçkin içerik
Seçkin maddeler


Seçkin listeler


Kaliteli maddeler
Seçkin resimler

Panolar: üst, sol, sağ.