Vikiproje:Çanakkale Savaşları

Proje Amacı değiştir

Projenin amacı, Çanakkale Savaşları konusundaki maddelerin geliştirilmesi ve eksik maddelerin oluşturulmasıdır. Nihai amaç, Türkçe Vikipedi'nin, internette -Türkçe ve yabancı dillerdeki internette-, Çanakkale Savaşları konusunda en kapsamlı bilgiyi sağlayan başvuru kaynağı olmasını sağlamaktır.

İstatistikler değiştir


Çanakkale Savaşları
sayfaları
Önem
En Çok Orta Az ??? Toplam
S
ı
n
ı
f
  SM 0 1 0 0 0 1
  SL 0 0 0 0 0 0
  KM 0 0 0 0 0 0
B 1 21 0 0 0 22
C 0 0 0 0 0 0
Başlangıç 0 0 0 0 0 0
Taslak 0 0 0 0 0 0
Liste 0 1 0 0 0 1
A-ayrımı 0 0 0 0 0 0
Gerekli 0 0 0 0 0 0
Şablon 0 0 0 0 0 0
Dosya 0 0 0 0 0 0
Kategori 0 0 0 0 0 0
Proje 1 0 0 0 0 1
??? 0 0 0 0 0 0
Toplam 1 23 0 0 0 24


Proje Bölümleri değiştir

Yapılacaklar değiştir

Mevcut maddelerin geliştirilmesi, gerekli yeni maddelerin açılması gibi. Bu amaçla, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Deniz Savaşları, Çanakkale Savaşları Kara Harekatı, Seddülbahir Cephesi, Arıburnu Cephesi ve Anafartalar Cephesi maddeleri üzerinde çalışılacaktır. Bir alt kademede ise 1., 2. ve 3. Kirte Savaşları, Kerevizdere Savaşı, Zığındere Savaşı maddeleri oluşturulacak/geliştirilecektir.

Ayrıca, maddelerin tümünde sözü geçen bölgeleri göstermekle yetinen tek bir taban krokinin düzenlenmesi düşünülmelidir. Bu krokinin farklı sürümleri oluşturularak, İngiliz Savaş Planı, Türk Tarafı Savunma Düzeni gibi, ve savaşın ileriki aşamalarını gösteren krokiler haline dönüştürülebilir.

Diğer dillerdeki maddelerin gözden geçirilerek maddelerde giriş yapılması, projenin gelişmesi açısından değerli bir çaba olacaktır.

Yapılması Gerekenler değiştir

Proje kapsamına alınmamış olmakla birlikte yapılmasında yarar olan ve bunun için diğer kullanıcıların katkıları beklenen konular.

Proje Seyri değiştir

Proje için bir “katılımcılar” listesi öngörülmemiştir. Katılımlar, “Proje Kapsamında Düzenlenen Maddeler” ve "Proje Kapsamında Açılan Maddeler” bölümlerinde belirtilmelidir.

Proje Kapsamında Düzenlenen Maddeler değiştir

Yeniden düzenlenmiş olup diğer kullanıcıların işbirliğine açılan maddeleri listeler.

Proje Kapsamında Açılan Maddeler değiştir

Yeni açılmış olup diğer kullanıcıların işbirliğine açılan maddeleri listeler.

Proje Kapsamında Düzenlenen Krokiler değiştir

  • Seddülbahir 27.04 [1] - Makedon 11.04.2007
  • Çanakkale Deniz Harekatı - Tahkimat [[2]] - Makedon 09.10.2008
  • Kumkale Muharebeleri [[3]] - Makedon 20.10.2008
  • Arıburnu - 25 Nisan Türk karşı taarruzları (öğleden önce) [[4]] - Makedon 02.11.2008
  • Arıburnu - 25 Nisan Türk karşı taarruzları (öğleden sonra) [[5]] - Makedon 04.11.2008
  • Arıburnu - 25 Nisan akşamı cephe hatları [[6]] - Makedon 10.11.2008

Son durum değiştir

  • 08.08.2008
İkinci Anafartalar Savaşı maddesi ile proje için öngörülen maddelerin sonuncusu girilmiş oldu. Muharebeler tamamlandı. Bu aşamadan sonra yeni madde açılması teknik bir konudur, daha rahat okumayı sağlamak açısından düşünülebilir. Proje kapsamından bundan böyle yapılacak işler, ana maddelerin –Çanakkale Savaşı, Kara Harekatı, Deniz Harekatı- ve Cephelerle ilgili maddelerin ayrıntı kısımlarının girilmesidir. Bu iş için gerekli malzeme zaten muharebelerle ilgili maddelerde vardır.
  • 15.10.2008
Dışarıdan gelen bazı desteklerle, proje, yeni maddelerin açılması, varolan maddelerin genişletilmesi, yine varolan maddelerin okuma kolaylığı sağlanması amacıyla bölünerek yeni maddelere aktarılması, krokiler düzenlenmesi vb. yönlerde çalışmaya devam edecektir. Bir diğer açılımla, Çanaklale Savaşları Projesi'nin, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Projesi'nin bir alt-projesi olarak yeniden tanımlanması düşünülmektedir.