Vikipedi:Kategorilendirme

Bu sayfa Vikipedi'nin kategorizasyonu konusunda bir yönergedir. Kategorilendirme işlemi hakkında bilgiler (kategori sözdizimi için Yardım:Kategori sayfasına bakınız. Kısa cevaplar için Kategorilendirme SSS sayfasına bakınız. Kategorilerin adlandırılması için Vikipedi:Kategorilendirme sayfasında bakınız. Kategori sisteminin kendisini görmek için Kategori:İçindekiler sayfasında bakınız.

Kategori sistemi

değiştir

Vikipedi'nin kategori sistemi, birbiriyle örtüşen ağaçlar gibi düşünülebilir. Bir kategori alt kategorilere dallanabilir ve bir kategorinin birden fazla ana kategori altında yer alması mümkündür (B, A'nın bir alt kategorisi ise, A, B'nin ana kategorisidir). Matematiksel ifadeyle bu sistem yönlü düz çizge gibidir.

Tek bir üst düzey kategori vardır, Kategori:İçindekiler. Diğer kategoriler onun altında yer alır. Dolayısıyla, bu en üst kategori dışındaki her kategori, en az bir kategorinin alt kategorisidir.

İki ana tür kategori vardır:

 • Konu kategorileri, bir konuya atfen adlandırılırlar ve bu konu genelde kendisi hakkında bir Vikipedi maddesine sahiptir. Örneğin, Kategori:Fransa, Fransa konusu hakkında maddeler içerir.
 • Küme kategorileri, bir sınıfa atfen (genelde çoğul olarak ifade edilir) adlandırılır. Örneğin, Kategori:Fransa'daki şehirler, konusu Fransa'nın şehirleri olan maddeler içerir.

Bazen kolaylık için, iki tip kategori bir "küme ve konu" kategorisi yaratacak şekilde birleştirilebilir. Örneğin, Kategori:Ankara ilinin ilçeleri hem Ankara'da her bir ilçe hakkında ayrı ayrı maddeler içerir, hem de genel olarak Ankara ilinin ilçeleri hakkında bir madde içerir.

Bir kategoriye aidiyet, ikinci bir kategoriye aidiyeti de mantıksal olarak gerektiriyorsa, birinci kategori ikincinin (doğrudan ve dolaylı olarak) bir alt kategorisi yapılmalıdır. Örneğin, Fransa'daki şehirler, Fransa'daki yerleşim birimleri kategorisinin; o da Fransa coğrafyası kategorisinin bir alt kategorisidir.

 
Vikipedi'nin kategori sisteminin kısmi görüntüsü. Okların aşağıya yönelik olduğuna dikkat ediniz.


Sayfaların kategorilendirilmesi

değiştir

Bir kategoride hangi sayfaların bulunması gerektiği genelde kategorinin isminden bellidir. Kategori sayfasında ayrıca bir açıklama konabilir.

Sayfalar her kategori altına yerleştirilmez, sadece bir daldaki en spesifik kategori altında yer alırlar. Bu demektir ki, eğer bir sayfa, C'nin bir alt kategorisine aitse (veya C'nin bir alt kategorisinin alt kategorisine, vb.), normalde doğrudan C altında kategorilendirilmez. Bu kuralın istisnaları için aşağıda eşadlı kategoriler ve Dağıtıcı olmayan alt kategoriler başlıkları altına bakınız.

Her Vikipedi maddesi en az bir kategoriye ait olmalıdır. Normalde yeni bir madde var olan kategorilere uyar - benzer konulardaki maddeleri bakıp uygun kategorilerin ne olduğunu görebilirsiniz. Eğer yeni bir kategorinin yaratılması gerektiğini düşünüyorsanız, aşağıda Hangi kategoriler yaratılmalı bölümüne bakınız. Bir maddeyi nasıl kategorilendireceğiniz bilemiyorsanız ona {{Kategorisiz}} şablonun ekleyin, diğer editörler (örneğin Vikipedi:Vikiproje Kategoriler/kategorisiz sayfasını izleyenler) onun için uygun kategoriler bulacaklardır.

Madde olmayan diğer Vikipedi sayfalarının kategorilendirilmesi hakkında Madde harici ve bakım kategorileri bölümüne bakınız.

Maddeleri kategorilendirirken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Her madde mantıksal olarak ait olduğu en spesifik olan kategorilerin tümüne yerleştirilmelidir.
 • Madde içindeki doğrulanabilir bilgilerden maddenin her bir kategoriye neden yerleştirildiği bariz olmalıdır. Eğer bir maddenin yerleştirildiği kategorilerden birinin uygunluğu maddenin kaynakları tarafından belli edilmemişse {{kaynaksız kategori}} şablonunu kullanın.
 • Maddenin konusunun özelliklerine göre onu kategorilendirin, maddenin özelliklerine göre değil. Belli bir kişi hakkındaki bir biyografi maddesi, örneğin, Kategori:Biyografi altında bulunmamalıdır.
 • Kurgusal kişiler hakkında maddeler, onların gerçek kişilerle karıştırılacak şekilde kategorilendirilmemelidir.
 • Bir maddede kırmızı renkli, yani olmayan bir kategori bağlantısı olmamalıdır. Kategori yaratılmalıdır, ya çıkarılmalıdır ya da var olan bir kategori ile değiştirilmelidir.
 • Konvansiyon gereği, kategoriler viki metninin sonunda ama Taslak şablonundan önce yerleştirilir. (Taslak şablonları kendilerine ait kategorileri maddeye eklerler.)
 • Kategorilerin bir sayfaya yazılış sırası konusunda belli bir kural yoktur. Örneğin kategoriler alfabetik sıralanmak zorunda değildir ama kısmi alfabetik sıralama bazen yararlı olabilir. Normalde en özenli, anlamlı kategoriler önce belirtilir. Eğer maddenin eşadlı bir kategorisi varsa (bakınız aşağıdaki metin), o kategori önce sıralanmalıdır. Örneğin, Albert Einstein sayfasında Kategori:Albert Einstein, diğer kategorilerden önce gelir.
 • Eğer bir sayfanın belli bir kategori içinde adlandırılışı, maddenin adından farklı ise, maddenin kategorilendirmesine ek olarak, veya onun yerine, bir yönlendirme sayfasını kategorilendirmek uygun olabilir. Örneğin, eğer John Smith hem bir müzisyen hem de yazar olarak kayda değer bir şahıssa, ama sahne hayatında Johnny Rocket adını kullanmışsa, müzisyen kategorileri "Johnny Rocket" yönlendirme sayfasına konabilir, "John Smith" sayfasına ek olarak (veya onun yerine). (Kategori sayfalarında yönlendirme sayfaları eğik harfli olarak görünür.) Ayrıca bakınız Vikipedi:Kategori yönlendirmeleri.

Hangi kategoriler yaratılmalıdır?

değiştir

Kategoriler okuyucuların birbiriyle ilgili madde gruplarını bulmalarına ve bunlar arasında dolaşmalarını sağlar. Bir okuyucu belli bir konu hakkında bir maddeyi nasıl bulacağından emin değilse, onun en muhtemelen bakacağı kategoriler olmalıdır. Madde konusunun esas, "tanımlayıcı" özelliklerine dayalı olmalıdırlar, örneğin, kişiler durumunda, vatandaşlık veya kayda değer meslek, yerler durumunda mekân veya bölge, vb. olmalıdır. Tesadüfi veya sübjektif özelliklere dayalı kategoriler yaratmayın. Yaratılmaması gereken kategori tiplerine örnekler, Vikipedi:Aşırı kategorilendirme sayfasında bulunabilir.

Birbiriyle ilişkili maddeleri gözden geçirmenin tek yolu kategoriler değildir. Kategoriler yerine, veya onların yanı sıra kullanılabilecek diğer araçlar arasında listeler ve dolaşım kutuları sayılabilir. Bu yöntemleri karşılaştırmak için Kategoriler, listeler ve dolaşım şablonları sayfasına bakınız.

Sayfalarda bulunan kategorilerin yanında neden orada bulundukları hakkında bir açıklama veya kaynaklandırma yoktur. Bu yüzden yeni bir kategori yaratırken veya maddelere kategori eklerken editörler tarafsız bir bakış açısını korumaya özen göstermelidir. Eğer bir kategori konusunun tartışma başlatması muhtemelse, bir liste maddesinin açılması daha uygun olabilir, çünkü liste maddelerinde açıklama ve kaynak vermek mümkündür.

Yeni bir kategori başlatmadan önce, başka bir ad altında benzer bir kategori olup olmadığını kontrol edin. Örneğin, onun olası üye sayfalarına ve olası ana kategori sayfalarına bakın.

Kategoriler genel madde adlandırma kurallarına uyarlar; örneğin basit isimler büyük harfle yazılmaz. Ayrıntılı kurallar için bakınız: Vikipedi:Adlandırma kuralları (kategoriler).

Kategorilerin silinmesi, birleştirilmesi veya yeniden adlandırılması için Vikipedi:Kategori tartışmaları sayfasına bakınız.

Alt kategorilendirme

değiştir

Çoğu alt kategorilerin iki veya daha çok ana kategorisi vardır. Örneğin Kategori:Britanyalı yazarlar hem Kategori:Milletlerine göre yazarlar ve Kategori:Mesleklerine göre Britanyalılar altında bulunmalıdır. Bir kategoriyi bir diğerinin alt kategorisi yaparken, birinci kategorinin (belki birkaç istisna haricinde) ikinci kategorinin de üyesi olacağından emin olunuz. Anne-çocuk ilişkilerinden oluşan kategori zincirleri hiçbir zaman kapalı halka oluşturmamalıdır. Eğer iki kategori birbiriyle yakından ilişkili ama bir altküme ilişkisine sahip değilseler, ikisi arasında bağlantılar kategori sayfalarındaki açıklama metnine dahil edilebilir.

Büyük kategorilerin dağıtılması

değiştir

Kategorilerin büyüklüğü konusundan bir sınır olmasa da, büyük kategoriler genelde daha küçük, daha spesifik alt kategorilere bölünürler. Örneğin Kategori:Avrupa'daki nehirler, daha küçük kategoriler olan Kategori:Almanya'daki nehirler, Kategori:Avusturya'daki nehirler, vb. olarak parçalanmıştır.

Bir kategori birkaç mevcut biçimde dağıtılabilir, örneğin Kategori:Albümler, müzisyenler, tarih, müzik cinsine göre ayrıştırılabilir. "ArtistAdı albümleri" doğrudan Kategori:Albümler altına yerleştirilmez, Kategori:Sanatçısına göre albümler adlı meta-kategori içine yerleştirilir, o da Kategori:Albümler içinde yer alır.

Bir kategorinin kısmen dağıtılması mümkündür; bazı üyeler alt kategorilere yerleştirilir, diğerleri ana kategoride kalır.

Bir kategorinin nasıl dağıtıldığı kategori sayfasında belirtilebilir. Tamamen dağıtılması gereken kategori sayfalarına {{büyümeye meyilli}} şablonu ile işaretlenebilir. Böylece, bu şablonun konduğu kategoriye yerleştirilmiş sayfaların yeterli bilgi varsa uygun alt kategorilere yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiş olur. (Eğer gerekli alt kategori henüz mevcut değilse ya o alt kategoriyi yaratın ya da şimdilik maddeyi ana kategori içinde bırakın.)

Bir kategorinin çok büyük olduğu için dağıtılması gerektiğini önermek isterseniz kategori sayfasına {{aşırı kalabalık kategori}} şablonunu ekleyebilirsiniz.

Dağıtılmayan alt kategoriler

değiştir

Tüm altkategoriler yukarıda belirtilen "dağıtma" işlevine görmezler; bazıları özel bir ilginçliği olan altkümelerdir, örneğin Kategori:Sinema oyuncuları'nın bir alt kategorisi olarak En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahipleri kategorisi gibi. Bunlar Dağıtıcı olmayan alt kategoriler olarak adlandıırlır. Bir sayfanın hem bir kategorinin hem de onun bir alt kategorisinde yer alamayacağı kuralının bir istisnasının oluşturabilir bu tür kategoriler: bir sayfanın bir ana kategorisinden çıkartılması şart değildir, sadece dağıtıcı olamayan bir alt kategoride yer almalarından dolayı. (Tabii, eğer sayfa, ayrıca, dağılma sağlayan başka alt kategorilere de aitse, o zaman ana kategoride belirmeyecektir.)

Dağıtıcı olmayan alt kategorilerin kategori sayfasında açıklayıcı bir notla belirtilmesi faydalıdır. {{Hepsi dahil}} ve {{Dağıtılmayan alt kategori}} şablonları kullanılabilir.

Etnisite veya cinselliğe göre tanımlanmış altkategoriler genelde dağıtıcı olamayan alt kategorilerdir.

Eşadlı kategoriler

değiştir

Çoğu zaman bir madde ve konu kategorisi aynı ismi taşırlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Kategori:Mustafa Kemal Atatürk gibi; veya bazen benzer isim taşırlar Volga Nehri ve Kategori:Volga gibi. Böylesi bir kategori eşadlı kategori olarak adlandırılır. Genelde maddenin kendisi kategorinin üyesidir (ve kategori sayfasındaki en başta belirecek şekilde sıralanmalıdır, aşağıda Sıralama anahtarları bölümünde anlatıldığı gibi). Eşadlı bir kategori sayfasından onun ana konu maddesine bir bağlantı vermek için {{Kategori açıklaması}} şablonu eklenebilir.

Eşadlı bir kategori, ilişkili olduğu maddenin alt kategorisi olduğu kategori içinde yer almalı mıdır sorusu sık sık ortaya çıkar. Mantıken, genelde olmamalıdırlar (örneğin, Fransa Kategori:Avrupa ülkeleri'ne aittir, ama Kategori:Fransa, Avrupa ülkelerinin bir altkümesini meydana getirmez). Ancak, konvansiyon gereği, çoğu kategori, kendi maddelerinin eşadlı kategorilerini alt kategori olarak içerir, bunlar "gerçekten" bir alt kategori olmasalar dahi. Her durumda, bir madde bir küme kategorisinden dışlanmamalıdır, eşadlı kategorisinin o kategorinin bir "altkümesi" olduğu öne sürülerek.

Eğer eşadlı kategoriler maddelerinden ayrı olarak kategorize edilirse, maddeleri içeren kategori sayfası ile eşadlı kategorileri içeren kategori sayfası arasında bağlantılar verilmesi faydalı olacaktır. {{İlgili kategori}} şablonu bu amaçla kullanılabilir. Bu düzenin bir örneği, birbiriyle bağlantılı olan Kategori:Amerikalı siyasetçiler ve Kategori:Amerikalı siyasetçiye göre kategoriler kategorileridir.

Sıralama anahtarları

değiştir

Sıralama anahtarları kategori sayfasındaki üye sayfaların ve alt kategorilerin doğru şekilde sıralanmasını için gerekirler. Bunun nasıl yapıldığı görmek için Sıralanma adlı yardım sayfasına bakınız.

Vikipedi yazılımı alfabetik sıralama yaparken gerçek sıralama değil, Unicode kullandığı için, sıralama anahtarlarının doğru şekilde büyük harflendirilmesi gerekir. Konvansiyon gereği, her kelimenin ilk harfi büyük harfli yazılır, diğer harfler küçük harfli olur. Örneğin sıralama anahtarında "DuBois" yerine "Dubois" kullanın.

Kişi kategorileri genelde ilk isme göre değil, soyada göre sıralanır, bu yüzden "soyad, ad" sıralama anahtarları kullanılır (örneğin "Washington, George") gibi. Daha çok bilgi için kişilerin kategorizasyon yönergesindeki Bir kategorideki adların sıralanması bölümüne bakınız.

Modifiye harfler içeren maddeler, harfler modifiye edilmemiş gibi sıralanmalıdır (örneğin Łódź maddesinin sıralama anahtarı "Lodz"dur.)

Sıralama anahtarları ile ilgili diğer noktalar:

 • Yabancı ad ve terimlerdeki artikeller (İngilizcede The, a gibi,), sıralama anahtarlarının kullanılmasının bir nedenidir. Örneğin, bunun sonucu, The New York Times kategori sayfalarındaki alfabetik sıralamada, N harfi altında yer alır.
 • İçinde sayı olan madde başlıklarında, alfabetik değil de numaralı sıralandırma olmasını sağlamak için özel sıralama anahtarına ihtiyaç vardır; alfabetik sıralamada örneğin 19 ve 103, 2'den önce gelir, IX de V'den önce gelir. Dolayısıyla Haydn'ın 13. senfonisinin sıralama anahtarı "Senfoni 013" olabilir, sıfırın nedeni bu senfoninin 100–108. senfonilerden önce listelenmesini sağlamaktır. Papa VIII. Gregorius için sıralama anahtarı "Gregorius 08" olabilir. Belli bir kategorideki tüm maddeler için aynı sistemi kullanmak önemlidir.
 • Sistematik sıralama anahtarları mantıksal sıralama sırasının alfabetik olmadığı kategorilerde de kullanılır. Örneğin, bir yıl kategorisindeki (Kategori:2004 gibi) ay maddeleri Nisan ayı için "*2004-04" sıralama anahtarını kullanabilir. Bu tür sistemler tutarlı şekilde kullanılmalıdır.
 • Bazı kategorilerde sıralama anahtarı o kategorideki madde isimlerin çoğunda bulunan bir ön eki çıkarmak için kullanılabilir. Örneğin Kategori:2004'te Kategori:2004'te sinema sayfasının sıralama anahtarı "sinema" yapılır. Kategori:2004'te Türkiye'de 2004 Türkiye yerel seçimleri maddesi "yerel seçimler" olarak sıralandırılabilir.
 • Eşadlı kategoriye karşılık gelen maddenin sıralama anahtarı için bir boşluk kullanın. Örneğin Barack Obama maddesinde kategori sıralama anahtarı olarak [[Kategori:Barack Obama| ]] bulunmaktadır. Böylece bu madde kategori sayfasında en başta yer alır. (Not: eğer anahtar madde kategorinin bir maddesi değilse, onu sadece kategorideki açıklama metni içinde belirtebilirsiniz.) Tipik olarak, eşadlı kategoriler alfabetik sıralamada en başta yer olmasalar dahi kategori sayfasındaki sıralamada en önce gelirler.
 • "... Listesi" gibi sayfalarda ana maddeden sonra ve alfabetik sıralamadan önce belirmesi gereken maddeler için boşluk (veya yıldız, veya artı işareti) ile başlayan sıralama anahtarları kullanın. Aynı yöntemle belli alt kategorilerin listenin bağına getirilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Maddelerin ana alfabetik listeden sonra belirmesi için, sıralama anahtarlarının başına bir tilde ("~") koyun. Belli tip sayfalar için belli karakterleri kullanmak onların beraber listelenmesini sağlayacaktır. Alt kategori listelerinden sonra taslakların listelenmesi için "Τ" (tau, Vikipedi kitapları için "K" (kappa), şablonlar için "Σ" (sigma), portallar için "Ρ" (rho), vikiprojeler için "Ω" (omega) kullanılabilir..
 • Eğer bir sayfa kategorilerinin birkaçında veya hepsinde aynı sıralama anahtarına sahip olacaksa {{DEFAULTSORT}} sihirli kelimesi kullanılabilir. Konvansiyon gereği, bu kelime, kategori listesinden hemen önce konur. DEFAULTSORT anahtarları bazen gereksiz görünseler dahi (sayfa ismiyle aynı olmasına rağmen, örneğin) tanımlı olurlar, başka editörler veya otomatik araçların farklı bir varsayılan değer kullanmasını engellemek için.

Kategori sayfalarının içeriği

değiştir

Bir kategori sayfasının içeriğini boş bırakmaktansa (sadece ana kategoriler içermek dışında), kategori hakkında bir açıklama getirmek hem okurlar hem de editörler için faydalıdır. Bu açıklamada örneğin kategoride bulunan sayfalar belirtilebilir, bunların nasıl alt kategorilere ayrılabileceği belirtilebilir, benzer bir kategoriden farklılığı anlatılabilir, vs. Açıklamada ayrıca başka sayfalara bağlantılar olabilir, özellikle o kategorinin alt kategorisi veya ana kategorisi olmayan ilgili kategorilere, ve diğer projelerdeki (Commons'taki) kardeş kategorilere bağlantılar verilebilir.

Kategori açıklamalarını kolaylaştırmak için çeşitli şablonlar mevcuttur, örneğin {{Catmain}}, {{Cat see also}}, ve {{ilgili kategori}} gibi. Bunlar hakkında daha çok bilgi için Kategori isim alanı şablonlarına bakınız. Kullanılabilecek bir diğer bir yöntem, Vikipedi:Sınıflandırma sayfasında açıklanmıştır.

Bir kategori sayfasında en fazla 200 sayfaya listelenir. Büyük kategorilere erişimi kolaylaştırmak için kategori sayfasında bir "içindekiler" tablosu kullanılabilir. Aşağıdaki şablonlar bunu yapmak için kullanılabilecek olan bazılarıdır:

Altkategoriler maddeleri ile birlikte alfabetik olarak ayrılırlar, öyleki bölünmüş bir kategorinin tüm altkategorileri ilk ekranda görünemiyebilir. Tüm altkategorilerin her ekranda görünebilmesi için kategori sayfasına bir kategori ağacı ekleyin, Kategori ağaçları ve sayfa sayılarını göstermek adlı yardım sayfasına bakınız.

Dillerarası bağlantılar, maddeler için olduğu gibi kategori sayfalarında da çalışır, diğer dillerdeki Vikipedi'lerde karşılık gelen kategorilere bağlantı vermeye yarar.

Madde dışı kategoriler ve bakım kategorileri

değiştir

İki tip kategori arasında ayrım yapılır:

 • İdari kategoriler, editörler ve otomatik araçlar tarafından kullanılma amaçlıdır, maddelerin mevcut durum özelliklerine dayalı, veya madde olmayan sayfalar hakkında kategorilerdir.
 • İçerik kategorileri, ansiklopedinin parçası olarak amaçlanmışlardır, maddelerin konu özelliklerine dayalı kategorilerdir, okuyucuların maddeleri bulmalarına yardımcı olmalarına yarar.

İdari kategoriler taslak kategoriler (taslaklar tarafından meydana getirilir), bakım kategorileri (genelde {{düzenle}} ve {{kaynak göster}}) gibi etiketleme şablonları tarafından üretilir ve Bakım projeleri tarafından kullanılır), VikiProje ve değerlendirm kategorileri ve ana İsimalanı dışındaki sayfaların kategorileridir.

Madde sayfaları mümkün olduğunca idari kategorilerden arınmış olmalıdır. Örneğin, Vikiproje ve değerlendirme kategorilerini meydana getiren şablonlar tartışma sayfalarına konmalıdır, maddelerin içine değil. Eğer bir idari kategorinin madde sayfasında belirmesi kaçınılmaz ise (genelde madde metninin içine konması gereken bir bakım etiketi tarafından üretilir), çoğu durumda bu kategoriler gizli kategori yapılmalıdır, aşağıda Kategorileri gizlemek bölümünde açıklandığı gibi.

Madde olmayan sayfa türlerinin her biri için farklı idari kategoriler vardır (şablon kategorileri, Anlam ayrım sayfası kategorileri, Proje sayfası kategorileri, vb.). Kullanıcı sayfalarının, Tartışma sayfalarının veya Yönlendirme sayfalarının kategorilendirilmesine gerek yoktur, ancak bunlar uygun durumlarda kategorilere yerleştirilebilir. Yönlendirmelerin kategorilendirmesi ve Kullanıcı sayfalarının kategorizasyonu hakkındaki yönerge sayfasında bakınız.

Dosyalar

değiştir

Kategoriler dosya sayfalarına da eklenebilir. Dosyalar, belli bir kategorideki madde sayısına dahil edilmez, onun yerine dosyanın ismi ve küçük bir kopyası ayrı bir bölüm içinde sergilenir. Bir kategori madde ve dosyaları birlikte içerebilir veya dosyalar için ayrı bir kategori yaratılabilir. Bir dosya kategorisi tipik olarak aynı konu hakkındaki genel kategorinin bir alt kategorisi ve daha geniş bir dosya kategorisi olan Vikipedi resimleri kategorisinin bir altkategorisidir. Yeni bir dosya yüklerken onu kategorilendirmek için yükleme özetine kategori adını ekleyin.

Kullanıcı sayfalarının kategorilendirilmesi

değiştir

Kullanıcı sayfaları madde değildir ve bu yüzden Yaşayan insanlar veya Biyologlar gibi içerik kategorilerine ait değillerdir. Ancak, kullanıcı kategorilerine yerleştirilebilirler, örneğin Biyolog vikipedistler gibi Vikipedist altkategorilerine, bu da kullanıcılar arasında yardımlaşmaya yardımcı olacaktır. Daha çok bilgi için Vikipedi:Kullanıcı kategorileri sayfasına bakınız.

Benzer şekilde, hazırlanmakta olan bir maddenin müsvettesinin bulunduğu kullanıcı altsayfaları, içerik kategorilerinin dışında tutulmalıdır. Ana isim alanından kullanıcı isim alanına bir sayfayı kopyalarsanız kategorileri çıkartın veya onları yorum etikteleri içine koyarak görünmez kılın. Madde müsvettesini ana isim alanına geri taşıyınca kategorileri geri koyun.

Kategorilerin gizlenmesi

değiştir

Teknik nedenlerden dolayı idari kategoriler tartışma sayfası değil madde sayfasında bulunması gerekiyorsa, onların gizli kategori yapılması gerekir ki okuyucular tarafından görünmesinler. Bu kural taslak maddeler veya "kategorize edilmemiş maddeler" kategorileri için geçerli değildir, bu tip maddeler gizlenmezler.

Bır kategoriyi gizlemek için kategori sayfasına {{Gizli kategori}} şablonunu koyun (şablon __HIDDENCAT__ sihirli kelimesini kullanmaktadır). Böylece sayfayı Kategori:Gizli kategoriler içine koymuş olursunuz.

Çevrimiçi bir kullanıcı tüm gizli kategorileri görmeyi seçebilir, Tercihler sayfasında "Görünüm" sekmesinde "Gizli kategorileri göster"i seçerek. Kategorilerin gizlenmesi madde sayfalarına mahsustur; kategori sayfalarındaki "gizli" kategoriler gizlenmez, ama ayrı olarak listelenir.

Şablonlarla kategorilendirme

değiştir

Çoğu şablon bağlantılı kopyalama (transclusion) metinlerinde kategori bildirimleri içerir, bunun amacı, bu şablonları içeren sayfaların belli kategorilere yerleştirilmesidir. Bu teknik özellikle bazı bakım kategorilerini doldurmakta sıkça kullanılır, taslak ve bakım kategoriler dahil olmak üzere.

Ancak, şablonları bu yolla kullanarak maddelere içerik kategorilerine yerleştirilmemesini tavsiye ederiz. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Editörler Vikimetin içinde kategoriyi göremezler; kategorinin çıkartılması veya yeniden yapılandırılması daha zor olur (bu işlemi yapmaya yardımcı olan otomatik yöntemler çalışmaz); uygunusuz veya madde olmayan sayfalar eklenebilir kategoriye; sıralama anahtarlarının belli kategoriler için ayrı olarak düzenlenmesi mümkün olmayabilir; sayfada kategorilerin sıralanması üzerinde kontrol kaybı olabilir; ve hâlen, "incategory" (kategorisi içinde) arama terimi bu tür sayfaları bulamamaktadır.[1]

Şablonlar idari kategorileri doldurmak için kullanılınca, kodun anlamsız veya olmayan kategoriler yaratmadığından emin olun, özellikle kategori ismi bir parametreye bağlı ise. Ayrıca Kategori baskılama sayfasına bakıp şablon tarafından üretilen kategorilerden uygunsuz sayfalar çıkmasının nasıl engellenebileceğini okuyunuz.

Şablonlarıdaki kategori bildirimleri genelde sıralama anahtarı olarak {{SAYFAADI}} kullanır, özellikle eğer tartışma sayfasına konması amaçlanmışsa; çünkü bu Tartışma: önekinin kaldırır. Bu kullanımın o sayfada tanımlanmış olan DEFAULTSORT'ları geçersiz kıldığını bilmelisiniz.

Yönlendirilmiş kategoriler

değiştir

MediaWiki yazılımındaki kısıtlar nedeniyle,[2] normal yönlendirmeler kategori sayfalarında kullanılmamalıdır. Eğer bir kategori adı başka bir kategoriye yönlendirilmeliyse, {{Kategori yönlendirme}} kullanarak bir yumuşak yönlendirme yaratabilirsiniz. Bir bot bu şekilde yönlendirilmiş kategorileri dolaşır ve yönlendirilmiş kategoriye ait maddeleri hedef kategoriye taşır. (Bakınız Şablon tartışma:Kategori yönlendirme.)

Ayrıca bakınız

değiştir
Dolaşım için
Bakım için