Vikipedi:Sistemle oynamak

Sistemle oynamak, politika ve yönergelerini kasten kötüye kullanarak Vikipedi'nin ideallerini bozmaktır. Sistemle oynamak; usulün suistimal edilmesi, işleyişi aksatıcı faaliyet şeklinde olabilir. Bunların dışında topluluğun fikir birliğini savuşturmak şeklinde de olabilir. Görüş açıklamak, değişiklik savaşı veya taraflı bir bakış açısını zorlamak editörlerin genel olarak sistemle oynama yollarıdır.

Eğer bir editör topluluk standartlarından yakayı kurtarmak için bir politika boşluğu ya da hile bulursa, bu iyi niyetli bir hata olarak muamele görmemelidir. Bununla beraber Vikipedi yaptırımları cezalandırıcı değil, önleyici anlamda kullanılır. Genellikle kullanılan yöntem, hizmetlilerden gelecek bir uyarı, sistemle oynamayı önlemek için en iyi yoldur. Çünkü net bir uyarı davranışların, iyi niyetli hatalar mı yoksa kötü niyetli oyunlar mı olduğunu doğrular. Eğer editör uyarıyı dikkate almaz ve davranışını tekrarlarsa ya da aynı karmaşayı yaratmak için daha yaratıcı yollar bulursa, bu editörün kuvvetle muhtemel aldatma kastı ile sistemi kötüye kullandığını gösterir.