Vikipedi:Silme önerisi

Silme önerisi veya bekletmeli silme, bir maddenin hızlı silme için gerekli olan daha sıkı ve zorlu kriterleri karşılayamamakla birlikte tartışmasız bir biçimde silinebileceğini önermektir. Bir maddeye {{subst:bekletmeli sil}} etiketi eklenirse, madde kimsenin silinmesi karşı çıkmaması hâlinde, 5 gün içerisinde silinir. Eğer herhangi bir kullanıcı karşı çıkarsa - genellikle bu etiketi kaldırarak - madde daha fazla tartışılmak üzere silinmeye aday gösterilebilir ve normal silinmeye aday sayfalar prosedürü uygulanır. Kullanıcı ve kullanıcı mesaj sayfaları da bu şekilde silinebilir fakat bu ancak kullanıcının yakın zamanda yapılmış herhangi bir değişikliğinin ve ansiklopediye çok az veya hiç katkısının olmadığı durumlarda mümkündür.

Çalışma şekli

değiştir

{{subst:bekletmeli sil}} etiketiyle etiketlenmiş maddeler 5 gün sonra bir hizmetli tarafından, herhangi bir itiraz yoksa, kontrol edilir. Eğer verilen sebep geçerli bir sebepse madde silinir.

 • Daha önce silinmesi bu yolla önerilmiş,
 • Daha önce silme işlemi geri alınmış,
 • Daha önce silinmeye aday gösterilmiş ve tartışması yapılmış,

maddeler, bekletmeli sil yoluyla silinemezler; bu yolla silinmeleri önerilemez.

Kategori:Silinmesi önerilmiş tüm sayfalar silinmesi önerilmiş tüm maddelerin güncel bir listesidir.

Sadece maddelerin silinmesi önerilebilir. Bu kuralın tek istisnası kullanıcı ve kullanıcı mesaj alanadındaki sayfalar için geçerlidir; eğer ilgili kullanıcı yakın zamanda herhangi bir değişiklik yapmamışsa ve ansiklopediye çok az katkısı olmuş veya hiç katkısı olmamışsa kullanıcı ve/veya kullanıcı mesaj sayfalarının silinmesi önerilebilir.

Bir maddenin silinmesini önermek

değiştir
 • Eğer bir maddenin tartışmasız bir biçimde silinebileceği kanısındaysanız:
  1. Öncelikle maddenin geçmişinden maddenin yakın bir zamanda vandalizme uğramadığını teyit ediniz. Eğer daha önce silinmesi önerilmişse ve siz silinmesi gerektiği kanısındaysanız, maddenin silinmesini örnermeyin; onu silinmeye aday gösterin.
  2. {{subst:bekletmeli sil|sorun=Nedeniniz}} etiketini maddenin üst kısmına ekleyiniz. Nedeniniz kısmına silinmesini önermenize yol açan ana nedeni belirtiniz. Lütfen nedeninizi her bir madde için özel olarak verin; genel mesajlar pek yardımcı olmayacaktır. Bilgilendirici bir değişiklik özetiyle maddenin silinmesini önerdiğinizi açık bir şekilde belirtin. Değişikliği küçük bir değişiklik olarak işaretlemeyin.
  3. Her ne kadar gerekli olmasa da, maddenin yazarını ve maddeye önemli katılımları olmuş diğer katılımcıları durumdan haberdan edin. Bunun için şu etiketi kullanabilirsiniz: {{subst:bekletmeli sil uyarı|Madde başlığı}} ~~~~. İşinizi daha da kolaylaştırmak için bu uyarı etiketi, maddeye (onun silinmesini önermek için eklediğiniz) bekletmeli sil etiketi eklendiğinde oluşan uyarı kutusunun altında yer almaktadır.
  4. Maddeyi izleme listenize almanız yararlı olabilir.

Silme önerilerine itiraz etmek

değiştir

Silme öncesi

değiştir
 • Eğer ilgili maddenin tartışma olmaksızın silinmesine karşıysanız aşağıda belirtilen şeyleri yapabilirsiniz:
  1. Maddeye eklenmiş bekletmeli sil etiketini kaldırınız, etiketi kaldırdığınızı özet değişikliğinde belirtiniz. Sizden bekletmeli sile niçin karşı çıktığınızı açıklayabilecek durumda olmanız beklenmektedir; bunu göz ardı etmeyin.
  2. Zaten maddeye katkıda bulunuyorsanız, lütfen onu geliştirmeyi deneyin; özellikle de silme önerisinde yer verilen nedenleri göz önünde bulundurun.
  3. Eğer maddenin silinmesi gerektiğini, fakat bunun tartışmadan yapılmaması gerektiğini düşünüyorsanız, maddeyi silinmeye aday gösterin; böylece maddenin silinebilirliği detaylıca tartışılacaktır.

Silme sonrası

değiştir

Silme işlemlerinin geri alınabilmesi çok kolaydır. Silme işlemini yapan hizmetliye, eğer ona ulaşamazsanız bir başka hizmetliye, gerekçelerinizi sayarak silme işlemini gözden geçirmelerini rica edebilirsiniz. Eğer gerekçeleriniz Vikipedi'nin içerik denetleyen kurallarıyla uyumluluk arz ederse, silme işlemi geri alınabilir.

İhtilaflar

değiştir
 • İtiraza konu olan silmeler: eğer herhangi biri ki buna maddeyi oluşturan kişi de dahildir, bekletmeli sil etiketini maddeden çıkarırsa, lütfen tekrar bekletmeli sil etiketini eklemeyiniz. Bununla birlikte, etiketin çıkarılışının silme önerisine karşı bir itiraz teşkil etmediği bir durum aşikârsa (örneğin tüm sayfanın içeriği boşaltılmışsa veya etiketin çıkarılırken anlamsız karakterler de eklenmisse madde içeriğine), istisnâi bir durum söz konusudur ve etiket tekrar eklenebilir. Eğer değişiklik bariz bir vandalizm değilse, lütfen etiketi tekrar yerleştirmeyiniz, etiketin çıkarılmasının sebebi kötü niyetli olsa dahi. Bununla birlikte hâlâ maddenin silinmesi gerektiği fikrindeyseniz, onu silinmeye aday gösterebilirsiniz. Bazı notlar:
 1. Eğer birisi bir bekletmeli sil etiketini SAS etiketiyle değiştirirse, bu durumun ihtilaflı olduğunun kabulune yol açar, ve bekletmeli sil etiketi tekrar yerleştirilmemelidir.
 2. Eğer birisi bir bekletmeli sil etiketini hızlı silme etiketiyle değiştirirse (ki bekletmeli silin yanı sıra hızlı silme etiketini ekleyebilirler), bekletmeli sil etiketi tekrar geri konulabilir, zira bu durum kullanıcının maddenin hiç tartışma olmaksızın hızlı bir şekilde silinebileceği fikrinde olduğunu göstermektedir.

Diğer silme işlemleri ve bunlarla ilgili süreçler bekletmeli sile oranla imtiyazlıdırlar ve öncelik hakkına sahiptirler:

 • Hem bekletmeli sil hem de SAS etiketiyle etiketlenmiş bir madde, SAS (yani silinmeye aday sayfa) olur ve bekletmeli sil etiketi kaldırılır.
 • Uygun alternatif silme işlemleri örneğin telif hakkı ihlâlleri veya hızlı silme kriterleri önceliklidir. Bununla birlikte, bekletmeli sil olarak etiketlenmiş bir maddeye hızlı silme etiketi, yani {{sil}}, eklenecekse bekletmeli sil etiketi kaldırılmaz, {{sil}} etiketi bekletmeli sil etiketiyle birlikte maddede yer alır; böylece maddenin hızlı silme işlemine tabii tutulması reddedilirse bir sorun çıkmaz. (Yukarıdaki nokta ile olan farklılığa dikkat ediniz: hızlı silmeyle silinmesi reddedilmiş bir madde hâlâ bekletmeli sil ile silinebilir, fakat silinmeye aday gösterilip silinmesi reddedilen bir madde bekletmeli sil ile silinemez.)
 • Bekletmeli sil ile silinen herhangi madde istek üzerine hemen bir hizmetli tarafından, tartışılmaksızın, geri getirilebilir.
 • Bekletmeli sil ile silinen herhangi bir madde, istek üzerine geri getirildikten sonra hızlı silme G4 kuralına tabii tutulamaz, zira maddenin geri getirilmesi zaten bekletmeli sil ile silinemeyeceği yani silinmesinin tartışmasız olmadığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, eğer maddenin tekrar silinmesi gerektiğini düşünüyorsanız onu silinmeye aday gösterebilirsiniz.

Hizmetliler için prosedür

değiştir

Eğer bekletmeli sil etiketiyle etiketlenmiş bir maddeyi silip silmemeye karar verecekseniz:

 1. Öncelikle etiketin en az 5 gündür maddede yer aldığından ve tartışma sayfasında herhangi bir itirazın yer almadığından emin olun,
 2. Sonra maddenin silme kayıtlarına bakarak daha önce hiçbir zaman silme önerisine konu olmadığından, silinmiş bir durumdan geri alınmadığından veya SAS olarak tartışılmadığından emin olun. Eğer bunlardan biri doğruysa yani madde daha önce silinmeye önerilmiş fakat silinmemişse, veya silinmiş ama geri alınmışsa veya daha önce bir SAM tartışmasına konu olmuşsa, bekletmeli sil uygulanamaz. Bunun yerine ya madde etiket çıkarılarak bırakılmalıdır, ya da etiket SAS etiketiyle değiştirilmelidir.
 3. Eğer maddenin silinmesi gerektiğini onaylıyorsanız, bilgilendirici bir silme nedeni, örneğin silme önerisini başlatan kişinin belirttiği nedeni, belirterek maddeyi silin; lütfen salt "süresi dolmuş bekletmeli sil" tarzı nedenler kullanmayınız. Bunun sebebi madde silindikten sonra, hizmetli olmayan kişilerin bekletmeli sil sebebini görmelerinin mümkün olmadığı zira bekletmeli sil etiketini barındıran içeriğin madde ile birlikte silinmiş olacağı gerçeğidir. Eğer otomatik bir yazılım kullanıyorsanız, yetersiz bir mesaj bırakmadığından emin olun.
  Eğer maddeyi silmemeye karar verirseniz, ortaya atılan silme önerisi sebepleri doğrultusunda maddeyi geliştirmeye çalışınız veya onu silinmeye aday sayfa olarak tartışmaya açınız.

Not: Bağımsız yargıyı mutlak kılmak için, bekletmeli sil ile etiketlenmiş bir madde, etiketi koyan kişi tarafından silinmemelidir.