Vikipedi:Şarkı sözleri ve şiirler

Şarkı sözü ya da şiir üzerine olan bir Vikipedi maddesi bu eseri tanımlayan ve kültürel etkisini gösteren çözümsel bir anlatıma sahip olmalıdır. Bu sayfada böyle bir maddenin özellikle telif hakları ile olan bağlantısı gösterilmektedir. Bu eserler hakkında açılan maddeler Vikipedi'nin kayda değerlik kriterlerine uymalıdır.

Kaçınılması gerekenlerDeğiştir

Öncelikle kaçınılması gerekenler şunlardır:

  • Çağdaş şarkı sözü yazarları ve şairler eserlerini açık içerik olarak lisans altına almamıştır ve dolayısıyla bu eserlerin Vikipedi içerisine eklenmesi telif haklarını ihlale girer. Telif hakları genellikle yazarın ölümünden 70 yıl sonra sona erer (aşağıya bakınız.)
  • Telif haklarını ihlal eden sitelere yapılan dış bağlantılardan da kaçınılmalıdır.
  • Telif haklarını ihlal etmeyen durumlarda da yalnızca şarkı sözü ya da şiir metninden oluşan maddeler yaratmaktan da kaçınınız. Bu birincil kaynak olarak görülür. Eğer GFDL'e uygun lisanslı serbest içerik ise Vikikaynak'a taşınabilir ya da içerik yokluğundan ötürü bir hizmetli tarafından hızlı silinebilir.

Lisans ile ilgili durumlarDeğiştir

Telif hakkı saklı eserlerDeğiştir

Metin içinde geçen alıntılar genel olarak adil kullanım kapsamında değerlendirilebilirse de bir şarkı sözünün ne kadarının alıntılanabileceği tartışmalı bir konudur. Telif hakları olan şarkı sözleri ve şiirler madde içinde yer almamalıdır.

Telif hakları kalkmış eserlerDeğiştir

Telif hakları kalkmış olan şarkı sözleri ve şiirler maddeye eklenebilir. Genel olarak tüm ülkelerde (Kolombiya, Guatemala, Meksika ve Samoa hariç) bu eserlerin telif hakları aşağıdaki şartları sağladığında kalkmış sayılır:

  • Eser 1 Ocak 1923'ten önce yaratılmış ya da ilk defa yayımlanmış ise ya da içinde bulunulan yılın 1 Ocak gününden en azından 95 yıl önce yaratılmış ya da ilk defa yayımlanmış ise.
  • Eserin en son hayatta kalan yazarı, içinde bulunulan yılın 1 Ocak gününden en az 70 yıl önce ölmüş ise.
  • Bern Konvansiyonunu imzalayan ülkelerden birisi tarafından süresiz telif hakkı verilmediyse.

Ulusal marşlarDeğiştir

Ulusal marşlar genel olarak eğer çağdaş eserler ise adil kullanımın özel bir durumu olarak değerlendirilir. Eğer bu marşlar eski iseler telif hakları artık kalkmış olabilir.

Ayrıca bakınızDeğiştir