Vikipedi:Kayda değerlik (müzik)

Bu sayfa Vikipedi topluluğunca kabul edilmiş, müzik maddeleri ile ilgili tanınmışlık kriterlerini belirleyen bir yönergedir.

Önemli not: Bu kriter yönergesine uymamak, Hızlı silme yöntemi ile silinmeyi gerektirmez. Ancak madde içinde maddenin konusunun kayda değer olduğu açıkça belirtilmemişse madde 6 gerekçesiyle hızlı silinebilirler. Buna karşın, maddenin madde metninde konunun kayda değer olduğu yönünde bir iddia varsa, bu iddia tartışmalı dahi olsa, Hızlı Sil Madde 6 gerekçesiyle silme yapılamaz, maddenin silinmeye aday gösterilmesi gerekir.


Müzisyen ve müzik grubu kriterleri değiştir

Vikipedi'de pek çok müzisyen ve müzik grubu hakkında madde vardır (bakınız Kategori:Müzisyenler)

Vikipedi'de bulunan müzisyenler veya müzik grupları aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlıyorsa kayda değer oldukları kabul edilir:

 1. Konunun birçok kez güvenilir ve müzisyen/gruptan bağımsız olarak yayınlanmış kaynaklarda (haber yazıları, radyo/televizyon programları, vb.) geçmiş olması.[1]
  • Bu kriterde, aşağıdaki durumlar hariçtir:
   • Müzisyen veya müzik grubunun kendinden bahsettiği ve kendi reklamını yaptığı basın duyurularının medyada aynen yayınlanmış hâlleri.
   • Basın-yayın organlarında basit bir haber hâlinde geçiyorsa, örneğin konser günlerinin tarihleri, veya rehber bilgisi şeklinde yayımlanmış iletişim bilgileri veya konser verme şartları, vs.
   • Okul veya üniversite yayınlarında (veya benzerleri) çıkmış haberler çoğunlukla kayda değer sayılmasa da bu tür kaynaklar için genelleme yapılması doğru olmaz. Her bir konu kendi şartları içerisinde değerlendirilmelidir.
 2. Ulusal müzik listelerine geçmiş bir eserinin olması;
 3. Büyük ölçekli ülkelerde uluslararası veya ulusal bir konser turu düzenlemiş olmaları[2] ve bunun güvenilir kaynaklarca işlenmiş olması.
 4. Ünlü bir müzik yayın şirketi aracılığıyla en az 2 albüm yayınlamış olmalı. Müzik şirketinin ünlü olduğu tartışmalı ise bu şirketin en az birkaç yıllık bir geçmişi olmalı, önemli sayıda sanatçının albümünü yayınlamış olmalı ve bu kişilerin pek çoğu da kayda değer olmalıdır.
 5. Grubun bir üyesi daha evvel veya daha sonra kayda değer sayılabilecek bir grubun üyesi olmuş olmalı. Genelde eski gruplar veya yan projelerle ilgili ayrı bir madde açmaktansa bunlardan asıl maddeye bir yönlendirme yapıp bunlardan orada bahsetmek daha uygundur.
 6. Kayda değer bir müzik stilinin veya belli bir yöre veya kentte mahalli eğlence tarzının önde gelen bir temsilcisi olmalı. Bu durumda Vikipedi'nin diğer olağan kriterlerinin, özellikle doğrulanabilirlik kriterinin karşılanması gereklidir.
 7. Önemli bir müzik yarışmasında ödül kazanmış olması;
 8. Kayda değer bir medya ürünü için müzik yapmış olmalı, örneğin tanınmış bir televizyon programında müzik yetenekleriyle, uzun süredir görev alıyor olmalı. Ancak, ansiklopedik olmak yönündeki tek iddiaları buysa, muhtemelen müzisyenin/grubun ana maddeye yönlendirilip ondan orada bahsedilmesi daha uygundur.
 9. Ulusal radyolarda eserlerinin düzenli olarak yayınlanıyor olması.
 10. Müzisyenin veya grubun ulusal bir televizyon veya radyo yayınında en az yarım saat işlenmiş olması.

Besteci ve güfte yazarı kriterleri değiştir

 1. Yukarıda belirtilen kıstasları sağlayan bir müzisyen veya müzik grubu, kayda değer bir müzikal tiyatro için güfte veya beste yazmış olmak, veya bu kıstasları sağlayan bir müzisyen veya müzik grubu için çalışıyor olmak.
 2. Bir müzikli tiyatro tarzı için (müzikal, opera, vb.) beste yapmış olmak, bestenin yapıldığı bu eser kayda değer sayılan bir gösteri merkezinde şartlar ve dönem için yeterince uzun bir süre gösterimde kalmış olmalı.
 3. Kriterleri sağlamış başka besteci veya söz yazarı tarafından kaynak olarak kullanılmak.
 4. Önemli bir müzik yarışmasından veya kurumdan ödül kazanmak. Yarışma özellikle yeni başlayanlara açık olmamalı.
 5. Kriterleri sağlamış olan besteci veya söz yazarını ciddi şekilde etkilemiş veya eğitmiş olduğu belirtilmiş olmak.
 6. Kendi müzik türleriyle ilgili kitaplarda makul boyutta bahsi geçmek.

Diğerleri değiştir

Kitle medya gelenekleri dışında kalmış müzisyen ve performans sanatçıları için:

 1. Güvenilir kaynaklar tarafından belli bir müzik türü içinde stil, teknik, repertuar veya eğitici etkisinden dolayı bahsedilmiş olması.
 2. Yukarıdaki listeye uyan bir müzisyen veya besteci üzerinde önemli bir müzikal etkiye sahip olmuş olması.
 3. Özgün bir tarz yaratmış olması.
 4. Kayda değer bir müzik tarzı, geleneği veya kayda değer bir tür içinde yer alan bir ekol tarafından kullanılmış birden fazla melodi, müzik veya standartlar bestelemiş olması.
 5. Kayda değer bir alt-kültüre yönelik yayınlarda sıkça bahsi geçmesi.

Albümler değiştir

Albümleri yapan kişi/grup yukarıdaki tanınmışlık kriterlerini sağlıyor ve Vikipedi'de bulunabiliyorlarsa, albümlerinin de tek başlarına maddeleri açılabilir.

Şarkılar değiştir

Birçok şarkı kendi başlarına bir maddeyi hak etmez ve daha uygun başka bir maddeye yönlendirilmelidir. Bu madde, şarkının çıktığı önemli bir albümün veya şarkıyı yazan veya önemli bir şekilde seslendiren bir sanatçının maddesi olabilir. Ulusal veya önemli müzik sıralamalarında derece almış ve/veya çeşitli önemli ödüllere veya onura nail olmuş ve/veya birbirinden bağımsız şekilde birçok kayda değer sanatçı veya grup tarafından seslendirilmiş şarkılar, büyük ihtimalle kayda değerdirler. Şarkıya has ayrı bir maddenin varlığı, ancak yeterli oranda ayrıntılı bir maddenin oluşturulabilmesine olanak tanıyacak yeterli sayıda doğrulanabilir materyal bulunduğunda mümkündür; taslaktan öteye geçmesi (yani geliştirilebilmesi) muhtemel olmayan maddeler, ilgili sanatçı veya albüm vb. hakkındaki maddelerle birleştirilmelidirler.

 • ^ Kişisel reklam veya ürün duyurusu bir ansiklopedi maddesi elde etmenin yolu değildir. Yayınlanmış eserler müzisyen, müzik grubu, besteci ve söz yazarı hakkında başkası tarafından yazılmış olmalıdır. (Kendiniz tarafından yayınlanmış kaynakların gövenilirliğinin ayrıntıları için bkz. Vikipedi:Doğrulanabilirlik#Şahsen yayınlanan kaynaklar ve reklam ve kişisel yayınlar için bkz. Vikipedi:Çıkar çatışması.) Kayda değerliğin ölçütü, konudan bağımsız kişilerin söz konusu müzisyen, grup, besteci veya söz yazarını yeterince kayda değer bulup onun hakkında sudan sayılmayacak eserler yazıp yayınlamış olmalarıdır. Bunun mantığını anlamak kolaydır -- kişisel blog, Web sitesi, yayınevi aracılığıyla kişilerin kendileri hakkında yazmaları, bu yazıları okuyanların dışındaki toplumun dikkatini çekecek kadar kayda değer olduklarını kanıtlamaz. Eğer öyle olsaydı herkes hakkında bir madde olabilirdi. Vikipedi bir rehber değildir.
 • ^ Bu bağlamda hangi ülkelerin "küçük", "orta boy" veya "büyük" olduğuna dair kesin bir tanım henüz yoktur. Ancak, dünyanın en küçük ülkelerini dışlamak amacıyla oldukça sınırlı sayılabilecek bir liste kullanılacaktır.