Vikipedi:Kayda değerlik (TV programları)

Bu sayfada, Vikipedi yazarları için, hangi radyo ve televizyon programlarının kayda değer olduğu ve Vikipedi'de madde olarak yer alabileceğine dair bilgiler anlatılmaktadır. Bazı radyo ve televizyon programı türleriyle ilgili özelleşmiş ilke ve kurallar içerse de, bu yönerge her türlü (belgeseller, spor, eğlence, yarışma, magazin programları, diziler vd.) radyo ve televizyon programını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Herhangi bir radyo ya da televizyon programının türü ne olursa olsun kayda değer sayılıp Vikipedi'de bir maddeye sahip olabilmesi için aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir:

 1. Ulusal veya uluslararası tanınmış ve kayda değer bir kurum tarafından verilen bir ödülü kazanmış olması;
  Golden Globe Ödülleri veya RTGD tarafından verilen Radyo Televizyon Oskar Ödülleri gibi.
 2. Programın genel kayda değerlik kriterini karşılaması, yani birçok tarafsız, bağımsız, ikinci veya üçüncü parti kaynaklarca kendi başına konu edilmiş olması.
 3. Programın, türünün ilk örneği olması.
 4. Programın akademisyenlerce inceleme konusu (tez konusu) yapılmış olması.
 5. Programın bir bölümünün veya genel olarak kendisinin kayda değer bir hadiseye yol açması veya kayda değer bir hadiseyle ilişkilendirilmiş olması.

Radyo ve televizyon programı bölümleri değiştir

Radyo ve televizyon programlarının kayda değer olabilmesi için yukarıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlaması gerekir. Bununla birlikte o radyo veya televizyon programının, örneğin dizinin veya haber programının, bölümlerinin de Vikipedi'de ayrı birer madde olarak yer alabilmeleri için de belirli kriterleri karşılamaları gerekir. Herhangi bir radyo veya televizyon programının herhangi bir bölümünün Vikipedi'de kendine özel bir maddeye sahip olabilmesi için aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir:

 • İlgili bölümün programdan bağımsız olarak, ödül veren kayda değer bir kurum tarafından büyük bir ödül kazanmış olması.
 • İlgili bölümün güvenilir, tarafsız, bağımsız bir ikinci veya üçüncü parti kaynak tarafından derinlemesine incelenmiş olması.
 • İlgili bölümün kendi türündeki daha sonraki işler üzerinde kayda değer bir etki yaratmış olması.
 • İlgili bölümün kayda değer bir hadiseye yol açmış olması veya kayda değer bir hadiseyle ilişkilendirilmiş olması.

Bu kriterleri karşılamayan radyo veya televizyon programı bölümlerine madde açılmaz fakat kayda değer bir radyo veya televizyon programının tüm bölümlerini sıralayan ve bölümler hakkında kısa bilgiler veren genel tek bir liste açılabilir.

Uygulaması değiştir

Bu yönergenin uygulaması; konusu olan tüm radyo ve televizyon programlarını kapsar ve geçmişe yönelik çalıştırılabilir.