Vikipedi:Kayda değerlik (okullar)

Bu sayfada okulları konu alan maddelerin kayda değerliklerini belirleyen özel kayda değerlik kriterler yer almaktadır. Bu kriterler genel kayda değerlik kriterinin okullar üzerine özelleşmiş olan şeklidirler ve okul konulu bir maddenin kayda değer olup olmadığının belirlenmesinde öncelik sahibidir.

Vikipedi'de bir okulun kayda değer sayılabilmesi için aşağıdaki kıstaslardan en az ikisini karşılıyor olması gerekir. Eğer bu kıstaslardan ikisini karşılamıyor, fakat sadece birini karşılıyorsa, okulun kayda değerliği tartışmalıdır ve bir kayda değerlik tartışması yoluyla belirlenir.

  1. Kayda değer sportif veya akademik başarı sağlayan okullar (mesela ülke çapında spor şampiyonaları, okullar arası akademik yarışmalarda veya YGS/YKS gibi ülke çapındaki genel sınav sonuçlarında birincilik gibi devamlılık arz eden başarılar)
  2. Tarihi boyunca en az bir kez bir rekora imza atmış okullar (mesela en kalabalık sınıf, okul takımının ligde en uzun süre yenilmezlik unvanı olması)
  3. Okulun kayda değer bir kuruluştan resmi bir ödül almış olması.
  4. Okulun kayda değerlik kıstasları uyarınca uygun bulunmuş Vikipedi maddesi olan birden fazla mezunu veya personeli bulunması.
  5. Okul personeli veya öğrencilerinin kayda değer ve okulla ilgili bir olaya karışmış olması.
  6. Okulun yüksek eğitim kalitesine sahip olduğunun resmi bir standartla belgelenmesi veya resmî statüsü itibarıyla yüksek eğitim kalitesine sahip olduğu kabul edilen okullar (mesela ABD'deki Blue Ribbon sahibi okullar, Türkiye'de 2013 yılından önce açılan Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, tarihsel olarak Öğretmen liseleri)
  7. Okul binasının mimari veya tarihî açıdan önem taşıması ve kayda değer olması.
  8. Bulunduğu il sınırları içinde eğitim verdiği alanda ilk olması. (Bir ildeki ilk kız meslek lisesi olması gibi.)

Bu kriterlerden ikisini sağlamayan bir okul maddesi, otomatik olarak kayda değer sayılma imkânına sahip değildir. Böyle bir okulun yine de kayda değer olduğunu düşünüyorsanız, bunu uzun yoldan, genel kayda değerlik kıstaslarını karşıladığını gösteren kaynaklar sunarak yapabilirsiniz.

Eğer madde kayda değerlik sebebiyle silinecekse, lütfen maddenin konusu olan okulun eklenebileceği bir okul listesi ya da bulunduğu yerleşim yeri ile ilgili bir madde olup olmadığına göz atın. Eğer hâli hazırda maddenin konusu olan okulun da eklenebileceği bir okul listesi varsa, maddeyi silmeden önce okulu bu listeye eklemeniz sizden rica edilmektedir. Aynı şekilde okul maddesinin silinmesine karar verilmiş ise ve maddedeki bilgilerin eklenebileceği bir yerleşim yeri maddesi var ise, maddedeki bilgileri uygun şekilde o yerleşim yeri maddesine taşımanız sizden rica edilmektedir.

Yüksek öğrenim kurumları değiştir

Üniversite ve enstitüler gibi yüksek öğrenim kurumları akademik ve bilimsel çalışma yaptıkları ve bilim insanları barındırdıkları için yukarıdaki kriterlerin tamamından muaftırlar; bununla birlikte bu kurumların da genel kayda değerlik kıstasını karşılamaları beklenmektedir.

Uygulaması değiştir

Bu yönergenin uygulaması, konusu olan tüm okulları kapsar ve geçmişe yönelik çalıştırılabilir.