Vikipedi:Hizmetli yetkilerinin geri alınması

Yaptıkları başvuru sonucunda Türkçe Vikipedi topluluğu tarafından alınan kararla hizmetli olmaya uygun görülen kullanıcıların bu yetkileri; kendi istekleri doğrultusunda, kukla politikasının ihlali nedeniyle, aşağıda açıklanan inaktiflik kriterleri gereğince ya da hizmetli olan kullanıcının ölmesi sebebiyle geri alınabilmektedir. Tüm bu durumlar, herhangi bir kullanıcının harekete geçmesi sonucu gerçekleştirilebilir. Uygunsuz kukla kullanımı sonucunda hizmetlilik yetkileri geri alınan bir hizmetli, bu işlemin gerçekleşmesinden en az 1 yıl (365 gün) sonra tekrar hizmetlilik başvurusunda bulunabilir.

Yetkilerin geri alınabileceği yollar

değiştir

İstifa etme

değiştir

Hizmetliler, herhangi bir sebepten ötürü hizmetlilik yetkilerinin geri alınmasını isteyebilirler. Bu yöndeki bir talebin, bireysel olarak Meta-Wiki'deki ilgili sayfaya yapılması yeterlidir. Bu yönde bir talebi olan hizmetlilerin, topluluğu bu konuda bilgilendirme gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.

Uygunsuz kukla kullanımı

değiştir

Herhangi bir hizmetlinin, denetçiler tarafından kukla politikasına aykırı olacak şekilde ispatlanmış bir kuklacılık faaliyeti tespit edilmişse, bu hizmetlinin yetkileri, durumun bir bürokrata bildirilmesi ve bürokratın harekete geçmesiyle derhâl geri alınmalıdır.

Etkin olmama

değiştir

Hizmetliler bir takvim yılı içerisinde etkin olmazlarsa, hizmetli kullanıcı grubundan çıkartılır. Etkinlik kavramı bir takvim yılı içerisinde en az 100 değişiklik + 50 hizmetli işlemi ile tanımlanır. Etkin olmayan hizmetliler, her yılın 1 Aralık gününde, hizmetli mesaj sayfası ve/veya e-posta ile durum hakkında bilgilendirilir. Bu süre içinde geri dönen hizmetli yeniden bir başvuruda bulunur. Bu başvuru yeni bir hizmetli başvurusuyla aynı şekilde uygulanır. Başvuru sonucunda bir bürokrat (veya bürokrat tartışması sonucunda bürokratlar) hizmetliliğin devamına ya da alınmasına karar verir. Hizmetliliğin alınması kararının verilmesi halinde bir bürokrat Meta'ya yetkinin geri alınması için başvuruda bulunur.

Bir hizmetlinin ölümünün herhangi bir şekilde tespit edilmesi durumunda, durumun bir bürokrata bildirilmesi ve bürokratın harekete geçmesiyle hizmetlilik yetkileri geri alınmalıdır.

Ayrıca bakınız

değiştir