Logolar o logoyu taşıyan makalenin logonun ifade ettiği şeyle (genellikle şirket, organizasyon, unsur veya olay) ilgili olduğunu doğrulamaya yardımcı olmak ve (aşağıda "logo sahibi" olarak ifade edilen) logodan sorumlu kişilerce logonun ne şekilde görünmesini istediklerine işaret etmek adına çok faydalı olmakla birlikte, bazı logolar ile onların ticari marka ve/veya telif hakkı sahibi (logo sahibi) arasındaki yakın ilişki, logonun kullanımını hassas kılmaktadır, bu nedenle bazı ihtimamların gösterilmesi istenmektedir.

Bir ansiklopedide bir logonun yer alma gerekçesi, misalen ünlü bir aktörün portrelerinin yer alma gerekçesiyle benzeşir. Bir portrenin ifade edebileceği bilgiler bazen kelimelerle ifade edilemez, çoğu kullanıcı için portreler ansiklopediye ayrı bir değer katar. Logolar da portreler gibi düşünülmelidir. Ancak, kişilerden farklı olarak, bir kişinin özgür lisanslı bir fotoğrafını çekmek mümkün iken, logolar karakteristik olarak telif hakkı ve ticari marka ile korunmalıdır. Bu sayfa logo kullanımının Vikipedi'nin adil kullanım yönergelerine uygunluğunu sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Aşağıdaki kural ve yönergeler ticari marka ve telif hakkına riayeti temin etmeye yardımcı olabilir:

Yönergeler

değiştir
 • Logolar her zaman bir ticari marka ve/veya telif hakkı saklı bir eser olarak görülmelidir.
 • Bir logonun, içeriğinde bir şeyi teşvik etme amaçlanırcasına bir izlenim yaratacak yönde kullanımından kaçınılmalıdır. Genellikle, logolar sadece oldukça alışılmış görsellerse (veya logonun kendisi tasarım ve sanatsal nedenlerle ilgi çekmekte ise) kullanılmalıdır.
 • Logolar bütün olarak alındıklarında kullanılmamalıdır. Logonun temsil ettiği (şirket, vs.) hakkındaki makale ya da logo yaratıcısının görsel tarzının veya logonun tarihçesinin ve gelişiminin tartışıldığı bir makalede kullanımı uygundur. Makale içinde, gerçek logo genellikle giriş paragrafının yanında kullanılmalı, tanımlayıcı ve tarafsız bakış açısı ile sunum yapmakta olan metne bitişik olmalıdır. Okuyucular logoyu görmek için hızlıca bakarlar, böylece başlangıçtaki yerleştirme, logonun işini yapmasına ve okuyucuların doğru makaleye ulaşmalarını sağlamasına yardımcı olur. Bu, logoya sadece tarafsız metinler yanında yer verip uzun olumsuz metinlerin ortalarında yer vermemek şeklinde maddeyi kısıtlamamız gerektiği anlamına gelmez.
 • Bozuk logolar veya kötü logo taklitleri dikkatle kullanılmalıdır ve bunlara gereksiz önem verilmemelidir. Örneğin, logoların kötü taklitleri bu taklidi yapan site ya da kampanya hakkındaki makale içinde adil kullanım altında dikkatle kullanılabilir.
 • Telif hakkı saklı güncel ya da tarihi bir logo yüklerken, {{Logo}} şablon mesajını dosya açıklama kısmına yerleştiriniz.

{{Logo}}

 • Telif hakkı saklı logolar, serbest lisanslı olmayan diğer tüm medya gibi, dosya açıklama kısmında her bir makalede kullanımında ayrı ayrı kullanım gerekçesi gerektirir. {{Logo AK}} şablonu editörlerin bir gerekçe biçimlendirmelerine yardımcı olabilir.
 • En titiz çalışma şekli logonun doğru ve yüksek kalitede görünümde olduğunu garanti etmelidir. Genel mantık, logo sahibinin websitesinde, logonun kullanımının uygun olduğunu görünür bir şekilde ifade edilmelidir, der, çünkü o logonun bilgisayar ekranlarında ve karakteristik ekran çözünürlüklerinde nasıl görünmesini dilediklerini ifade eder. Bir logoyu yeniden boyutlandırmaktan kaçınınız—uygun boyutta olan bir versiyonunu bulmaya çalışınız. Yeniden boyutlandırılmış bir logoyu, eğer güzel görünmüyorsa kullanmayınız.
 • Telif hakkı saklı logoların adil kullanım altında kullanımı mümkün olduğu halde aşırı yüksek çözünürlükteki versiyonlarından kaçınılmalıdır. SVG formatları için, logonun geçerli (düşük) çözünürlükte ortaya koyması gerekenden fazla detay içerdikleri için Vikipedide telifli kullnımlarından kaçınılmalıdır. Detay için adil kullanım politikasına bakınız.
 • Genellikle, güncel logolar segilenmelidir. Tarihi bir logo kullanıldığı zaman bu, başlıkta belirtilmelidir.
 • Bir Vikipedi makalesinde bir ansiklopedi ya da başka bir referans çalışmasının logosu kullanılırken özelikle dikkat edilmelidir. Telif hakkı ihlali olarak değerlendirilmemekle birlikte, kullanımında dikkatli olunmaması ticari marka sorunları çıkmasına neden olabilir.
 • Kullanım adil kullanım olduğu, logo Vikipedi ya da içinde gözüktüğü makale ile ilişiklendirilmiş etkisi yaratmadığı ve sahibince şikayete makul bir zemin oluşturmadığı sürece logolarının kullanımından önce sahibinden resmi izin istemek gerekli değildir. Yukarıdaki spesifik yönergeler bu durumları bir araya getirmek içindir.
 • Logodan türetilmiş bir görüntünün kullanımına logo sahibinin itiraz etmesi durumunda, önerilen eylem logo sahibinin logoyu kendilerinin kaldırması şeklindedir ve kullanıcı mesaj sayfalarında kimliklerini ve logoyu kaldırma nedenlerini belirtmeleridir.
 • Herhangi bir itiraz durumunda, ispat sorumluluğu logoyu kullanmak isteyen kişiye aittir. Fakat bu, o bir kişinin, logonun sahibi olması durumu dışında, logonun kullanımı üzerine oluşan konsensusu veto edebileceği anlamına gelmez.
 • Logo, sahibinin itirazı üzerine kaldırıldığı zaman, logoyu yeniden yerleştirmek için bir girişimde bulunulmamalıdır (belki çok olağanüstü haller haricinde ve sadece kapsamlı tartışma sonrasında). Bu politikanın diğer koşulları olağan, genel kullanımı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Müstesna durumlarda ve logonun kullanımına itiraz edildiği hallerde, bu politika, içeriğin taraftarları üzerinde bir ağırlık olarak belirtilmemelidir.
 • Slogan içeren logolar içermeyen muadil logolara tercih edilmemelidir.