Tau (parçacık)

(Tau sayfasından yönlendirildi)

Karmaşık parçacıkların bozunma, dönüşüm veya yok edilme süreçleri sırasında veya sonrasında ortaya çıkarlar. Elektrik yükleri ve görece büyük kütleleri sayesinde, kolayca gözlemlenebilir; fakat ortaya çıktıktan sonra büyük bir hızla veya kısa bir sürede, daha hafif leptonlara, sonuç olarak da elektrona dönüşürler. Dolayısıyla, etrafımızdaki görünür maddenin yapısında hiç yer almazlar. Tıpkı diğer Leptonlardan olan müon gibi.

Tau
İstatistik Fermiyon
Nesil Üçüncü
Etkileşim(ler) Kütleçekim, Elektromanyetik,
Zayıf
Antiparçacık Antitauon
Kütle 1776.99±0.29 MeV/c2
Renk yükü None
Spin ½