Tarihçi

tarih alanında çalışan bilim insanı

Tarihçi, tarihle, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişilere denir. En eski tarihçilerden birisi olan Yunan tarihçi Herodot "tarihin babası" olarak kabul edilir.

TARİH