Vikiproje:Madde Değerlendirmesi

Madde Değerlendirmesi Vikiprojesi nedir? değiştir

Madde Değerlendirmesi Vikiprojesi, Vikipedi'deki "Ölçme Değerlendirme" işlemlerinin koordine edildiği bir vikiprojedir. Bu Vikiproje, Vikipedi'de bulunan sayfaların kategorize şekilde değerlendirilmesini ve maddelerin, alâkalı Vikiprojelerle bağlanmasını amaçlamaktadır. Katılımcıların hedefi hem değerlendirilmemiş maddeleri değerlendirmek hem de önem veya sınıflandırma cetvellerine uygun olmayan şekilde değerlendirilmiş madde değerlerini düzenlemek olacaktır.

 • Bu bölümde ansiklopedik maddelerin değerlendirilmesi için gerekli olan temel yapı oluşturulmuştur. Ansiklopedinin sadece makale sayısının (miktar) büyüklüğünde zenginliği yanında içerik ve sunum olarak makalelerin kalitesinin arttırılması için yazarlara kullanabilecekleri bir mekanizma sunmak amaçlanmaktadır. Bu projenin altında gerçekleşen ölçme değerlendirme "sunum"' ve "içerik zenginliği" temel alınmış ve madde doğruluğu konusunda hiçbir söylemi olmadığı unutulmamalıdır. İçerik zenginliği çoğunlukla kapsadığı ifadelerin doğruluğuna karşı bir önyargı uyandırsa da bu ilişkinin her koşul için geçerli olmadığı unutulmamalıdır.

 • Bu proje viki sayfalarına katkıda bulunan yazarlara yazım olarak katkılarının geliştirilmesine yardımcı olması amacıyla topluluk kriterlerinin belirlenmesi ve geliştirme çabalarının bu kriterler altında düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Yazarlara düzenli bir biçimde katkıları hakkında bilgilendirme işlevi de görmektedir. Yazarlar arası maddelerin kalitesinin arttırılması amaçlı iletişimi belli bir dil içinde kurulmasına yardımcı olması amaçlandırılmaktadır. Madde gelişiminin adım adım düzenlenmesini, yazarların emeklerinin veriminin artmasını amaçlamaktadır.

 • Maddelerin değerlendirmeleri proje üyeleri tarafından belli bir sıraya bağlı olmadan yürütülür. Gönüllü olarak çalışan bu üyeler kendi alanları içinde alt konuları ele almaktadırlar.

Madde sınıfları nedir? değiştir

Madde sınıfları, bir maddenin gelişmişlik düzeyini belirleyen ölçütlerdir. Bir maddenin ölçülmesi maddenin "tartışma" sayfasına eklenecek proje başlığının sınıfı ve önemi değişkenlerine atanan birimlerle sağlanır. Bu birimler maddenin bulunduğu kategorinin içine eklenmesini sağlar. Örnek olarak; bir maddenin Çevre Vikiprojesi'ne dahil edilmesi, {{Vikiproje}} şablonunun eklenmesi ile sağlanır.

{{Vikiproje | Proje = Çevre | Sınıf = ... | Önem = ??? }}

Maddenin "sınıf" değeri aşağıdakilerden birisi olabilir:

 •  Seçkin Madde (Topluluk kararıyla, seçkin içerik sorumluları tarafından verilebilir.)
 •  Seçkin Liste (Topluluk kararıyla, seçkin içerik sorumluları tarafından verilebilir.)
 •  Kaliteli Madde (Topluluk kararıyla, seçkin içerik sorumluları tarafından verilebilir.)
 •  B
 •  C
 •  Başlangıç
 •  Taslak
 •  Liste

"Sınıf" değeri boş bırakıldığında sınıf değeri  Değerlendirilmemiş olmaktadır. Bir maddenin "sınıf" değeri belirtilmediğinde Kategori:Değerlendirilmemiş-sınıf Vikiproje sayfaları'ndaki ilgili alt kategoriye eklenir. Yukarıda belirtilen değerler "Sınıf" değerleri başlığı altında verilen tanımlara göre kullanılmalıdır.

"Sınıf" değerleri değiştir

Önem değeri nedir? değiştir

Bir maddenin ölçülmesi maddenin "tartışma" sayfasına eklenecek proje başlığının sınıfı ve değeri değişkenlerine atanan birimlerle sağlanır. Bu birimler maddenin bulunduğu kategorinin içine eklenmesini sağlar. Örnek olarak; bir maddenin Çevre Vikiprojesi'ne dahil edilmesi, {{Vikiproje}} şablonunun eklenmesi ile sağlanır.

{{Vikiproje | Proje = Çevre | Sınıf = ... | Önem = ??? }}

Maddenin "değerini" belirleyen aşağıdaki özelliklerden birisi kullanılabilir.

"Önem" değeri boş bırakıldığında Bilinmeyen-önem olmaktadır. Bir maddenin önem değeri belirtilmediğinde Kategori:Bilinmeyen-önemli Vikiproje sayfaları'ndaki ilgili alt kategoriye eklenir. Yukarıda belirtilen değerler "Önem" değerleri başlığı altında verilen tanımlara göre kullanılmalıdır.

"Önem" değerleri değiştir

Bir maddenin "önem" değerleri, maddenin ilgili vikiprojeler açısından önemini belirtir. Bu değerler, maddenin nesnel değeri olarak kabul edilmemelidir. Bu birimler maddenin bulunduğu projeye bağlı olarak proje amaçlarına ne kadar yakın veya uzak durduğunu belirtmek için atanır. Vikiprojelerin temel amacı anlatmak istedikleri konuyu genel bir viki okuyucusuna (Türkiye'den geldiği varsayılan) ne kadar önemli olarak kabul ettiğinin bir ifadesi olarak algılanmalıdır. İyi bir vikiproje sadece projeye katkıda bulunanların ilgi alanına yönelik geliştirme yapmadığı, amacının genel okuyucuya yeterli ve düzenli bir bilgi kaynağı sunma çabasında olmasıyla değerlendirilmektedir.

"Önem" değerleri vikiproje sayfalarına katkıda bulunmak isteyen yazarlara hangi maddelere katkıda bulunarak konun okuyucularına daha çok yararları olabileceklerine dair bir yardımcı oldukları unutulmamalıdır. İyi vikiprojelerin, önemlilik değeri yüksek olan sayfalarının kaliteli sayfalar olması beklenmelidir.


Madde İnceleme Talepleri değiştir

İşbu Vikiproje, kalite ve önem değerlerini kullanarak madde sınıflandırmanın yanı sıra kullanıcıların seçkin/kaliteli madde statüsüne taşımak istediği maddelerin, önden incelenmesi amacı taşıyan Vikipedi:Madde incelemesi sayfasını da aktif şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.

Sık Sorulan Sorular değiştir

Bir maddenin kalite kontrolü için ne yapmam gerekli?
Önce maddenin ait olduğu bir VikiProje bulunmalısınız (Köy çeşmesi sayfası projeleri listelemektedir). Bu projeler ilgili yazarlara ortak buluşma imkanı sağlamakta ve topluluk kalite kontrolu için temel oluşturmaktadırlar. Her projenin bir "kalite kontrol" başlığı vardır. Bu başlığı tartışma sayfasına eklemeniz yeterli olacaktır. Belli bir süre içinde proje üyelerinden birisi sayfanın içeriğini değerlendirecektir.
Oluşturduğum bir madde hakkında nasıl değerlendirme isterim?
Her projenin sayfasında alt başlık olarak değerlendirilmesi istenen maddeler bulunmaktadır. Kullanıcı isminizle madde bilgisini bu başlığın altına ekleyiniz. Ayrıca değerlendirilmemiş maddeler Değerlendirilmemiş ve Bilinmeyen kategori sayfalarında listelenmektedir.
Maddeleri kim değerlendirmektedir?
Başvuruda bulunduğunuz proje üyeleri maddelerin değerlendirilmesiyle yükümlüdürler. Her proje üyesi maddenin değerlendirmesine katılabilir. Bir projenin kalitesinin üyeleriyle belirlendiği unutulmamalıdır.
Oluşturduğum madde hakkında değerlendirme yapılmış ama hiçbir not bırakılmamış?
Vikipedi'nin gelişme hızıyla proje üyelerinin zamanları aynı hızla artmamaktadır. Bu koşullarda gecikmeler anlayışla karşılanmalıdır. Önünüzde iki yol bulunmaktadır. Bilgi eklediğiniz bu ortamın düzenli çalışması için topluluk işlerine siz de el atabilirsiniz. Birçok yazarın kendisine nazik bir şekilde başvurduğunuzda, başvurunuzu geri çevirmediğini göreceksiniz.
Oluşturduğum bir madde hakkında nasıl başkalarının fikrini alırım?
Topluluk incelemesi kuralları belirgin birşekilde sayfasında belirtilmektedir. Her proje kendi Portalı altında topluluk incelemesi kurallarını açıklamaktadırlar.
Bir maddeye atanan özellikleri doğru bulmazsam?
Projeler kendi sayfaları altında madde değerlendirmesi için alan açmaktadırlar. Bu düşüncelerinizi proje üyeleriyle anlaşma yoluna giderek çözmeniz gerekmektedir. Unutmayın Kaliteli madde değeri üstü genellikle projelerin kendi içinde anlaşarak atadıkları değerler olmaktadır. Nesnel değerler düşük kaliteli maddelerin tesbitinde yüksek kaliteli madelerden daha verim olmaktadır. Bu yüzden bahsettiğiniz konu için büyük bir ihtimalle nesnel değerler bulmak zor olacaktır.
Bu değerlendirmeler kişilere göre değişmekte (öznel)?
Kullanıcı insiyatifi Vikipedi'nin A'dan Z'ye her alanında mevcut durumda. Burada da farklı bir durum söz konusu değil. Bazı kıstaslar temel alınarak değerlendirmelerin yapıldığı bu sistem geliştirilenlerin en iyisidir.

Katılmak için kullanıcı adınızı katılımcı listesine ekleyin.

Kullanıcı Aktiflik
Beyoglou (MesajKatkılarİstatistikler) Aktif
MRTFR55 (MesajKatkılarİstatistikler) Aktif
Turk ansiklopedici (MesajKatkılarİstatistikler) İnaktif
Gardenisko (MesajKatkılarİstatistikler) Aktif
Mustafa MVC (MesajKatkılarİstatistikler) İnaktif
St. Doggo (MesajKatkılarİstatistikler) Aktif
Anyela23 (MesajKatkılarİstatistikler) İnaktif
Eren456123 (MesajKatkılarİstatistikler) Aktif
Gadir (MesajKatkılarİstatistikler) Aktif
Proje katılımcıları kullanabilir:
Kullanıcı kutusu
{{Kullanıcı Kalite değerlendirmeni}}
  Bu kullanıcı madde kalite değerlendirmesi yapmaktadır.

Bakınız değiştir