Moda
sayfaları
Önem
En Çok Orta Az ??? Toplam
S
ı
n
ı
f
Seçkin Madde SM 0 0 0 1 0 1
Seçkin Liste SL 0 0 0 0 0 0
Kaliteli madde KM 0 0 1 1 0 2
B 1 1 5 41 0 48
C 6 21 39 292 0 358
Başlangıç 7 50 112 567 0 736
Taslak 25 99 228 1561 0 1913
Liste 0 0 1 0 0 1
A-ayrımı 0 0 0 0 0 0
Gerekli 0 0 1 2 0 3
Şablon 0 0 0 0 0 0
Dosya 0 0 0 0 0 0
Kategori 0 0 0 0 0 0
Proje 1 0 0 0 0 1
??? 0 0 0 0 0 0
Toplam 39 171 387 2465 0 3062

Bu Vikiprojenin hadefleri moda ile ilgili yeni maddeler oluşturmak, mevcut maddeleri geliştirmek ve kaliteli/seçkin maddeler oluşturmaktır.

İstenen maddeler değiştir

Kaliteli içerik çalışmaları değiştir

  • Henüz yok

Seçkin içerik çalışmaları değiştir

  • Henüz yok