Portal:I. Dünya Savaşı

Portal
«I. Dünya Savaşı»

Giriş

I. Dünya Savaşı veya Birinci Cihan Harbi, 28 Temmuz 1914 tarihinde Avrupa'da başlamış ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle "Dünya Savaşı" olarak adlandırılmıştır. Dört yıldan uzun süren savaş, 1918 yılında sona ermiştir. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş devletin bulunduğu, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır. I. Dünya Savaşı Avrupa'da İttifak Devletleri, Bağlaşık Devletler veya Merkezi Devletler diye adlandırılan Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ile İtilaf Devletleri diye adlandırılan Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya önderliğindeki Sırbistan, Karadağ ve Belçika devletleri arasında gerçekleşmiştir. Savaşa sonradan İtilaf Devletleri tarafında İtalya, ABD, Japonya, Yunanistan, Portekiz ve Romanya da katılmıştır. Savaş, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur.

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin askerî hareketleri Osmanlı Cephesi (I. Dünya Savaşı) maddesinde açıklanmaktadır. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekilmiştir.

devamı...

Seçilen Savaş

Somme Muharebesi ya da Somme Meydan Muharebesi, 1916 yılındaki Fransa'da gerçekleşen 1 milyondan fazla zayiat ile I. Dünya Savaşı'nın en büyük çarpışmalarından biri. İngilizler tarafından ilk defa tankın kullanıldığı savaştır.

1915 tarihinde İttifak Devletleri'nin büyük bir zafer kazandığı Doğu Cephesi'nde; 1916 yılında durum İtilaf Devletleri'nin lehine değişti.

Alman Generali Von Hindenburg, 1915 yılında Tannenberg'te Rus ordusunu imha etti. Ayrıca, 40.000 esir almıştı. Ancak, Rusya 10 milyon talimli Rus askerini, Galiçya Cephesi'ne sevk etti. Bu nedenle, Avusturya Cephesi yarıldı. Bu nedenle, Almanya Batı Cephesi'nden Doğu Cephesi'ne sevk etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla, Almanya'nın Batı Cephesi'nin zayıflamasına ve Fransa'nın Verdün şehrini ele geçirememesine neden oldu. Almanların amacı; Verdün'ü alıp, İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi'ne kadar ilerlemekti. Böylece, iki devletin birbiri aralarındaki yardımlaşmayı engellemek istiyorlardı.

devamı...

Seçilen Savaş Aracı

Gewehr 98, (G98 ya da Gew 98) 1898'ten 1935'e kadar Alman piyadelerinin standart piyade tüfeğidir.1935'te hizmete giren Mauser Kar 98k, bu tüfeğin karabina modelidir.Birçok savaşta kulanılmıştır.Günümüzde bile sağlam olanları ve sonradan üretilenleri av için kullanılmaktadır.Osmanlı İmparatorluğu'nun Çanakkale gibi cephelerde kullandığı süngülü tüfek de bu silahtır.

G98, 740 mm'lik uzun bir namluya sahiptir.Karabina modelinden çok daha hızlı bir namlu çıkış hızına sahiptir.Standart olarak zamanında askerlere süngü ile gelirdi.Kundak içi mermi yuvası 5 mermi alır.Sürgülü olduğu için her atıştan sonra mermi sürgü çekilerek el yardımıyla dışarı atılır.Sürgü geri itildiğinde tüfek tekrar atışa hazır hale gelir.5 mermi aynı anda bir klavuz metal parçasıyla aynı anda üstten bastırılarak silah doldurulur.Standartd 7.92x57mm Mauser mühimmat kullanır.

devamı...

Seçilen Söz

Ian Standish Monteith Hamilton (1853-1947 ) 1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu'ya çıkartma yapmaya çalışan fakat başarılı olamayan İngiliz general

Seçilen Resim

Somme Muharebesi sırasında bir siper (Temmuz 1916, Lt. J. W. Brooke)

Seçilen Biyografi

Gavrilo Princip (25 Temmuz 1894 - 28 Nisan 1918), 28 Haziran 1914'te Saraybosna kentini ziyarete gelen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ı öldürerek I. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Saraybosnalı Sırp milliyetçisi genç. Gavrilo Princip Sırpçada Prensip Müjdecisi anlamına gelmektedir. Bu suikast I. Dünya Savaşı'nın asıl nedeni olmamakla birlikte barut fıçısına atılan bir kıvılcım etkisi göstermiştir. Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında kalan Bosna-Hersek topraklarının yönetimi 1878 Berlin Antlaşması'na göre geçici olmak kaydıyla Avusturya-Macaristan'a bırakılmıştı.

devamı...

Kategoriler

Seçkin ve Kaliteli içerik

Olaylar

Yerler Başlıca Olaylar Kritik Olaylar Katılan Ülkeler Ayrıca Bakınız

Sebepler:
Saraybosna Suikasti
Osmanlı-Alman İttifakı
Yavuz ve Midilli Olayı
Temmuz Ültimatomu

Cepheler:
Batı Cephesi
Doğu Cephesi
İtalya Cephesi
Balkan Cephesi
Atlantik Cephesi
Afrika Cephesi
Pasifik Cephesi

Genel Kronoloji:
Kronoloji

1914:
Liège Muharebesi
Tannenberg Muharebesi
Galiçya Muharebesi
I. Marne Muharebesi
Arras Muharebesi
Sarıkamış Harekâtı
1915:
Çanakkale Deniz Harekâtları
Çanakkale Muharebeleri
1916:
Kutülamare Kuşatması
Verdun Muharebesi
Somme Çarpışması
Jutland Muharebesi
Somme Muharebesi
Arap Ayaklanması
1917:
Vimy Ridge Muharebesi
Passchendaele Muharebesi
Cambrai Muharebesi
1918:
Yüz Gün Taarruzu
Meuse-Argonne Saldırısı
Bakü Muharebesi
Megiddo Muharebesi
Osmanlı ile Ateşkes
Almanya ile Ateşkes

Askeri Borçlar
Deniz muharebeleri
Hava muharebeleri
Kriptografi
Kişiler
Zehirli gaz
Demiryolları
Teknoloji
Mevzi Savaşı
Osmanlı'nın Parçalanması

Kırımlar:
Ermeni Kırımı
Rum Kırımı
Süryani Kırımı

Sonuçlar:
Sykes-Picot Anlaşması
Brest-Litovsk Antlaşması
Paris Barış Konferansı
Versailles Antlaşması
St. Germain Antlaşması
Nöyyi Antlaşması
Triyanon Antlaşması
Sevr Antlaşması
Lozan Antlaşması
Milletler Cemiyeti
Türkiye
SSCB
Filistin Mandası

İtilaf Devletleri
Rus İmparatorluğu Rus İmparatorluğu
Fransa Fransa
Birleşik Krallık Birleşik Krallık
  » Birleşik Krallık Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı
  » Avustralya Avustralya
  » Kanada Kanada
  » Britanya Hindistanı Hindistan
  » Yeni Zelanda Yeni Zelanda
  » Newfoundland Dominyonu Newfoundland
  » Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika
İtalya Krallığı İtalya
Romanya Romanya
Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Devletler
Sırbistan Sırbistan
Portekiz Portekiz
Çin
Japonya Japonya
Belçika Belçika
Karadağ Krallığı Karadağ
Yunanistan Krallığı Yunanistan
Ermenistan

İttifak Devletleri
Alman İmparatorluğu Alman İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Avusturya-Macaristan
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Bulgaristan Krallığı Bulgaristan

Literatür
İspanyol Gribi

Eş zamanlı Çatışmalar:
I. Balkan Savaşı
II. Balkan Savaşı
Maritz İsyanı
Doğu Ayaklanması
1917 Rusya Devrimi
Rus İç Savaşı
Fin İç Savaşı
Kuzey Rusya Seferberliği
Wielkopolska Ayaklanması
Polonya-Sovyet Savaşı
Türk Kurtuluş Savaşı

İlgili Portaller


Tarih (M.Ö 3200-...)

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

Askeriye
I. Dünya Savaşı • Afrika • Amerika Birleşik Devletleri • Anime ve manga • Ankara • Antropoloji • Askeriye • Astronomi • Asya • Avrupa Birliği • Azerbaycan • Azerbaycan (İran) • BBC • Beşiktaş • Bilim • Bilim tarihi • Biyografi • Bizans İmparatorluğu • Bosna-Hersek • Caz • Cinsellik • Coğrafya • Çin • Dil • Din • Edebiyat • Enerji • Ermenistan • Eurovision • Evrimsel biyoloji • Felsefe • Feminizm • Fenerbahçe • Filistin • Fizik • Fransa • Futbol • Galatasaray • Güney Kore • Gürcistan • Harry Potter • Havacılık • Hinduizm • Hristiyanlık • Irak • İngiltere • İnsan hakları • İnternet • İran • İslam • İstanbul • İzcilik • İzmir • Japonya • Kazakistan • Kıbrıs • Kuveyt • Kuzey Kore • Kuzey Makedonya • Kültür • Lady Gaga • LGBT • Liberalizm • Madonna • Matematik • Medya • Meksika • Michael Jackson • Mustafa Kemal Atatürk • Müzik • Orta Doğu • Orta Dünya • Osmanlı İmparatorluğu • Otomobil • Özgür yazılım • Pakistan • Psikoloji • Rusya • Sanat • Simpsonlar • Sinema • Siyaset • Sosyalizm • Sovyetler Birliği • Spor • Suriye • Tarih • Teknoloji • Televizyon • Terörizm • Tıp • Tiyatro • Toplum • Türk Silahlı Kuvvetleri • Türk tarihi • Türkiye • Video oyunları • Yahudilik • Yıldız Geçidi