Teknoloji Hakkında
Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşleri de vardır. Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının en etkin bir biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin etkin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir.
Seçilen
Teknolojik Ürün, Buluş veya Olay
Ses mühendisliği, Bir ses mühendisi sesin kaydı, düzenlemesi, karıştırması ve yeniden üretimi ile ilgilenir. Birçok ses mühendisi film, radyo, televizyon, müzik, elektronik ürünler ve bilgisayar oyunlarına ses üretmek için teknolojileri yaratıcı şekilde kullanırlar. Alternatif olarak, ses mühendisi terimi akustik mühendisliği alanı içinde çalışan yeni ses teknolojileri geliştiren bir bilim insanını veya mühendisi ifade edebilir. (Devamı...)
Resim


Teknoloji
Uygulamalı bilimler alanında
Kazıbilim · Yapay zekâ · Bilgisayarcılık · Elektronik · Enerji · Enerji depolama · Mühendislik jeofiziği · Mühendislik jeolojisi · Çevre teknolojisi · Balıkçılık bilimi · Malzeme bilimi · Mikroteknoloji · Mimarlık  · Nanoteknoloji · Nükleer teknoloji · Optik · Parçacık fiziği · Zoografi

Bilgi alanında
İletişim teknolojisi · Grafik tekniği · Bilgi teknolojisi · Müzik teknolojisi · Ses tanıma · Görsel teknolojiler · Sistematik · Bilişim

Endüstri alanında
Yapı · Mali mühendislik · Balıkçılık · Endüstriyel teknoloji · Üretim · Makine  · Madencilik

Askerî alanda
Cephane · Bomba · Muharebe mühendisliği · Askeri teknoloji

Ev alanında
Eğitim teknolojisi · Eviçi teknolojileri  · Gıda teknolojisi

Mühendislik alanında
Bilgisayar mühendisliği · Biyokimya mühendisliği · Biyomedikal mühendisliği · Biyoteknoloji · Cevher hazırlama mühendisliği · Çevre mühendisliği · Deri mühendisliği · Deniz teknolojisi mühendisliği · Elektrik mühendisliği · Elektronik mühendisliği · Elektrik ve elektronik mühendisliği · Elektronik ve haberleşme mühendisliği · Endüstri mühendisliği · Fizik mühendisliği · Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği · Gemi makineleri işletme mühendisliği · Genetik mühendisliği · Gıda mühendisliği · Harita mühendisliği · Havacılık ve uzay mühendisliği · İnşaat mühendisliği · İşletme mühendisliği · Jeofizik Mühendisliği · Jeoloji mühendisliği · Kimya mühendisliği · Kontrol mühendisliği · Makine mühendisliği · Maden mühendisliği · Matematik mühendisliği · Mekatronik mühendisliği · Metalurji ve malzeme mühendisliği · Meteoroloji mühendisliği · Mücevherat Mühendisliği · Nanomühendislik · Nükleer enerji mühendisliği · Petrol ve doğalgaz mühendisliği · Peyzaj mimarlığı · Orman mühendisliği · Otomotiv mühendisliği · Seramik mühendisliği · Ses mühendisliği · Tekstil mühendisliği · Telekomünikasyon mühendisliği · Uçak mühendisliği · Uzay mühendisliği · Üretim mühendisliği · Yazılım mühendisliği · Ziraat mühendisliği

Sağlık ve güvenlik alanında
Biyomedikal · Biyokimya · Biyoinformatik · Biyoteknoloji · Kemoinformatik · Yangın önleme mühendisliği · Sağlık bilimi · Medikal teknoloji · Beslenme · Eczacılık · Güvenlik mühendisliği · Hijyen mühendisliği

Ulaşım alanında
Havacılık · Motorlu taşıtlar · Uzay teknolojisi