Maritz İsyanı (Boer İsyanı veya Beş Şilin İsyanı) I. Dünya Savaşı'nın başlangıcında 1914'te Güney Afrika'da meydana geldi.Eski Boer Cumhuriyeti'ni destekleyenlerle, Güney Afrika birliğinin hükûmetine karşı yükselmiştir. Hükûmetin birçok üyesi, henüz on iki yıl önce bitmiş olan II. Boer Savaşı'nda Britanyalılara karşı Maritz asileriyle kavga etmişti.İsyan, başarısız oldu ve elebaşları ağır koşullar altında hapse mahkûm edildi.

Boer Taaruzu