Temmuz Ültimatomu

Ültimatom

Temmuz Ültimatomu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 23 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan Krallığı'na verdiği ültimatomdur. Bu ültimatom, Avrupa'da siyasi krize neden oldu. Sonrasında ise I. Dünya Savaşı'na neden oldu. Ültimatomun nedeni, Avusturya tahtının veliahtı olan Arşidük Franz Ferdinand'ın, Sırp milliyetçi Nedeljko Çabrinoviç tarafından öldürülmeye çalışılmasıydı. Her ne kadar Arşidük suikasttan sağ kurtulsa da aynı gün içerisinde bir başka Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından öldürüldü.

Ültimatom içeriği değiştir

  1. Habsburg Hanedanlığına karşı yapılan her türlü eylemin yasaklanması.
  2. Genel eğitimin ve Sırp milliyetçiliğine yol açacak kitapların kaldırılması.
  3. Avusturya-Macaristan'a karşı propaganda yapmakla suçlanan tüm subay ve memurların görevden uzaklaştırılıp cezalandırılması.
  4. 28 Haziran komplosu ile ilgili soruşturma açılması.
  5. Sırbistan'ın her türlü silah ve patlayıcı ticaretini durdurması.