Ültimatom

bir tehdit tarafından desteklenen talep

Ültimatom, farklı kullanımları olan bir sözcüktür. Uluslararası ilişkilerde; bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota denilmektedir. Kabul edilmez ise devletler arasında savaş başlar.

Sovyetler Birliği'nin Ordu Grubu Kurland'a verdiği ültimatom (Almanca).

Ayrıca günlük kullanımda; uyulması gereken kuralları kesin ve mutlak bir lisan ile anlatmaya da ültimatom denir.