Ana menüyü aç

Türkiye'nin idari bölümleri

(Türkiye yerleşim birimleri sayfasından yönlendirildi)

Türkiye'nin idârî bölümleri, coğrâfî durum, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuş olup, Türkiye'deki en büyük idârî birim "il" olarak belirlenmiştir. İller de ilçelere ayrılmıştır.[1] İl ve ilçelerin sınırları belirlenmiştir. Ancak belde, bucak, köy gibi daha küçük yerleşim birimlerinin belli sınırı yoktur. Bu yerleşim birimlerinde sadece merkez ve merkez çevresindeki yerler kullanılmaktadır.

İçindekiler

Türkiye'nin güncel idârî yapısının tarihiDüzenle

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara yer verildi. Buna göre ülkenin idârî yapısı iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrıldı. Bu ayrım yapılırken ülkenin coğrâfi ve ekonomik durumu göz önünde bulunduruldu. Yeni yönetim birimlerine merkezden yönetici atanması uygun görüldü. İllere valiler, ilçelere kaymakamlar, bucaklara bucak müdürleri tâyin olundu. Böylece, yerel yönetim birimleri merkeze bağlanarak yurdun geneline daha hızlı hizmet ulaştırılması tasarlandı. Ayrıca, 1930 yılında çıkarılan belediyeler kânûnu ile yerel yönetim birimlerinin işleyiş biçimi belirlendi.

Ayrıca, yöneticilerin yaptığı bütün işler yöneticilerin onayına bağlı idi. Bu yeni düzenleme ile hem inkılâpların ülkenin her yerine yayılması hem de hizmetlerin en iyi biçimde götürülmesi amaçlanmıştır.

Belediye idareleriDüzenle

  • Büyükşehir belediyeleri
  • İl belediyeleri
  • Büyükşehir ilçe belediyeleri
  • İlçe ve belde belediyeleri
  • Belediye bağlı kuruluşları
  • Mahallî idarî birlikleri

İllerDüzenle

İlçelerDüzenle

Yerleşim yerleriDüzenle

KaynakçaDüzenle