Ekonomi (bilim dalı)

İktisat bilimi
(İktisat sayfasından yönlendirildi)

Ekonomi veya İktisat, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimini inceleyen sosyal bilimdir.[1][2] Ekonomi, ekonomik aktörlerin davranış ve etkileşimlerine ve ekonomilerin nasıl işlediğine odaklanır. Mikroekonomi, bireysel ajanlar ve piyasalar, bunların etkileşimleri ve etkileşimlerin sonuçları da dahil olmak üzere ekonomideki temel unsurlar olarak görülen şeyleri analiz eden bir alandır. Bireysel aracılar arasında örneğin hane halkı, firmalar, alıcılar ve satıcılar yer alabilir. Makroekonomi, üretim, tüketim, tasarruf ve yatırımın etkileşim içinde olduğu bir sistem olarak ekonomiyi ve onu etkileyen faktörleri analiz eder, emek, sermaye ve toprak kaynaklarının istihdamı, para birimi enflasyonu, ekonomik büyüme ve bu unsurlar üzerinde etkisi olan kamu politikaları.

A graph depicting Quantity on the X-axis and Price on the Y-axis
Arz ve talep modeli, ürün mevcudiyeti ve talep arasındaki dengenin bir sonucu olarak fiyatların nasıl değiştiğini açıklar.
Ekonomi
Countries by GDP (PPP) per capita in 2019.png
Ana hatlar
Genel sınıflandırma
Teknikler
Dalları ve alt dalları
Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ekonomi içindeki diğer geniş ayrımlar arasında "olanı" tanımlayan pozitif ekonomi ile "olması gerekeni"[3] savunan normatif ekonomi, ekonomi teorisi ile uygulamalı ekonomi, rasyonel ekonomi ile davranışsal ekonomi ve ana akım ekonomi ile heterodoks ekonomi arasındaki ayrımlar yer almaktadır.[4]

MetodolojiDeğiştir

Kuramsal araştırmaDeğiştir

Ana akım ekonomi teorisi, çeşitli kavramları kullanan a priori nicel ekonomik modellere dayanır. Teori tipik olarak ceteris paribus varsayımıyla ilerler, bu da söz konusu değişken dışındaki açıklayıcı değişkenlerin sabit tutulması anlamına gelir. Teoriler oluşturulurken amaç, en azından bilgi gereksinimleri açısından basit, tahminler açısından daha kesin ve önceki teorilere kıyasla ek araştırma üretme açısından daha verimli olan teoriler bulmaktır.[5]

Ampirik araştırmaDeğiştir

Ekonomik teoriler, büyük ölçüde ekonomik veriler kullanılarak ekonometri yoluyla sıklıkla ampirik olarak test edilir.[6]

Ekonomi biliminin dallarıDeğiştir

MikroekonomiDeğiştir

Mikroekonomi, bir pazar yapısını oluşturan varlıkların bir piyasa sistemi oluşturmak için bir piyasa içinde nasıl etkileşime girdiğini inceler.

MakroekonomiDeğiştir

Makroekonomi, geniş toplamları ve bunların etkileşimlerini "yukarıdan aşağıya", yani genel denge teorisinin basitleştirilmiş bir biçimini kullanarak açıklamak için ekonomiyi bir bütün olarak inceler.[7]

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Krugman, Paul; Wells, Robin (2012). Economics (3rd bas.). Worth Publishers. s. 2. ISBN 978-1464128738. 
  2. ^ Backhouse, Roger (2002). The Penguin history of economics. Londra. ISBN 0-14-026042-0. OCLC 59475581. 30 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2022. The boundaries of what constitutes economics are further blurred by the fact that economic issues are analysed not only by 'economists' but also by historians, geographers, ecologists, management scientists, and engineers. 
  3. ^ Friedman, Milton (1953). "The Methodology of Positive Economics". Essays in Positive Economics. University of Chicago Press. s. 5. 
  4. ^ Caplin, Andrew; Schotter, Andrew, (Ed.) (2008). The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532831-8. 
  5. ^ "The Methodology of Positive Economics by Milton Friedman". www.marxists.org. 2 Eylül 2000 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2022. 
  6. ^ Hashem, M. Pesaren (1987). "Econometrics". Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (Ed.). The New Palgrave Dictionary of Economics. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. II (first bas.). s. 8. doi:10.1057/9780230226203.2430. ISBN 978-0-333-78676-5. 24 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2017. 
  7. ^ "economics | Definition, History, Examples, Types, & Facts | Britannica". www.britannica.com (İngilizce). 15 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2022.