Vikipedi:Gözetmenlik başvurusu/Vito Genovese

Aşağıdaki bir başvurunun arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız.

Sonuç: Başarılı. Adaylık başarılı sonuçlanmıştır. --NanahuatlEfendim? 20.22, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Sayısal sonuç
 Geçerli oy: 34
 Destek: 26
 Karşı: 7
 Tarafsız: 1
 Oran: %78,78

Vito GenoveseDüzenle

Oy verin! (0/0/0) Oylama bitiş tarihi 13.52, 16 Mayıs 2021 (UTC)

Vito Genovese (MesajKatkılarİstatistikler) Vikipedi'nin gelişimi, projeye zaman ayıran ve farklı sorumlulukları üstlenmeye hazır kullanıcıların çabalarıyla gerçekleşiyor. Türkçe Vikipedi özelinde, projenin gelişmekte olduğu ve görece iyi bir yol katediliyor olmasının beraberinde çeşitli sorunlar (ör. bazı kullanıcıların veya kişi bilgilerinin sayfalara eklenmesi) meydana geldiğini görüyoruz ve bu sorunların çözümü için "güvenilir" kullanıcılara ihtiyaç duyuluyor. Gözetmenlerin "bir talep olduğunda işlemi olabildiğince hızlı sonuçlandırması" önem arz ediyor (Gözetmen taleplerinin sık olmamasına karşın olduğu zaman da ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini vurguluyorum). Gözetmenlerimizin aktifliğini göz önünde bulundurduğumda, "yeterli" olarak söylenecek düzeyde -aktif- olmadıklarını görüyorum. Dolayısıyla, projenin gelişimine (yaşayan bir efsane olarak) tanıklık eden ve pek çok sorumluluğu bulunan Vito'yu, -son bir yıldaki aktiflik örüntüsünü baz alarak aktif bir kullanıcı olduğu çıkarımıyla birlikte- bu sorumluluğu da taşıyacağına inanarak aday göstermek istiyorum. --Victor Trevor (mesaj) 08.06, 2 Mayıs 2021 (UTC)

Teşekkürler, Victor. 2006'daki iki (1, 2) hizmetlilik adaylığımda ve 2009'daki bürokratlık adaylığımda aynı şeyi söyledim, 15 yıldır da değişen bir şey olmadı: Amiral gemimiz olan Vikipedi'de prensip olarak görevlere aday olmuyorum ama topluluk bana bir görev layık görürse de başarıyla yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu süreçte de benim için çok büyük bir önem taşıyan etik değerlerimi ve çıkar çatışmalarını gözetmek için elimden geleni yapıyorum, bana "yarayacak" her türlü adımdan ve gelişmeden var gücümle kaç(ın)ıyorum. Öyle ki, kendi icadım olan pozisyonlar söz konusu olduğunda aday olmadığım gibi, aday gösterilmeyi de kabul etmiyorum (sistemi kurmak için ilk görevliliğe de talip olduğum İBP sorumluluğu elbette buna istisna olmak durumunda kalmıştı).
İşte bu noktada da yaşadığım ikilem ortaya çıkıyor. An itibarıyla gözetmenlik atıllaşmış bir pozisyon. Gözetmen günlüklerini gözetmen olmayanlar göremiyor ama gözetmenliğin başladığı 2010 yılından bu yana geçen 11 yıllık sürede yapılan işlem sayısı 11'de filan kaldıysa da buna şaşırmam. Çünkü hizmetlilerin elindeki Sürüm Silme (Revision Delete) yetkisini etkin olarak kullanıyor ve Gözetmenliği (Oversight) ikame ediyoruz. Dolayısıyla mevcut politika ve yönergelerimiz ışığında bir gözetmene ihtiyaç yok esasında. İhtiyaç bazlı insan seçmiyoruz tabii ama ihtiyaç var mı? Yok.
Peki neden ikilemdeyim? Çünkü Gözetmenlik ve şu an bizde olmayan Sürüm Silme politikalarını da içeren kapsamlı bir politika ve yönerge paketinin çevrimdışı hazırlığı içerisindeyim. Enwiki politikalarını temel alan bu yeni metinler, hizmetlilerin sürüm silme uygulamalarını sembolik düzeye indirerek şu anda SürümSil uyguladığımız birçok değişiklik ve günlük girdisine Gözetmenlik uygulanmasını öngörüyor. Yani gözetmenlerin yetkilerini artırmayı önermeye hazırlanırken gözetmenliğe aday gösterilmiş durumdayım. Bu da etik açıdan bana çok rahat hissettirmiyor. Aday gösterildiğim saatte çevrimiçiydim, o andan bu yana da en uygun seçeneğin ne olacağını düşünüyorum. Adaylığı reddetmek gece kafamı yastığa rahat koymamı sağlayacak seçenek, ancak değerlendirmeyi topluluğa bırakma anlayışımla bağdaşmıyor. Adaylığı kabul edip bir şey söylemeden bir adaylık süreci geçirmek de bir seçenek olabilirdi, ancak o da etik değerlerimle bağdaşmıyor. Bu nedenle bir şeyleri gizleme konusunda gözetmen - hizmetli yetkilerinin nasıl ayrıştırılmasını önereceğimi açıkça anlatıp tam şeffaflık sağladıktan sonra kararı topluluğa bırakmanın en doğrusu olacağına karar verdim.
Mevcudumuz şudur: Sürüm Silme politikamız yok, bu nedenle hizmetliler olarak bu işlemleri sistem arayüzüne tanımlı beş gerekçe doğrultusunda yapıyoruz (onlar da elle düzenlenmiş tabii ama oturmuş diyebiliriz). Bu gerekçeler: (1) Telif ihlali, (2) Uygunsuz kişisel bilgi, (3) Küfür ve hakaret içeren içerik, (4) Madde ile ilgisiz, topluluğu kışkırtmaya yönelik içerik, (5) Yaşayan insanların biyografileri politikasına aykırılık. Gözetmenlik politikamızın mevcut sürümü ise üç gerekçe sayıyor: (1) Aleni olmayan bilgilerin çıkarılması, (2) (a) Vakfın veya (b) ilgili kişinin isteği üzerine iftiraların çıkarılması, (3) Vakfın isteği üzerine telif hakkı ihlalinin çıkarılması. Dolayısıyla gözetmenliğe hiç iş düşmüyor, tüm gizleme işlemlerini Sürüm Silme yetkisiyle hizmetliler gerçekleştiriyor.
Enwiki'deki bize uyarlamayı arzu ettiğim ayrım ise şöyle:
 1. Sürüm silme, gözetmenin müdahale etmesini gerektiren değişiklikler için öncelikle bir acil müdahale olarak kullanılıyor. Yani gözetmen silecek olsa da hizmetli bir acil durum müdahalesi olarak sürümleri gizliyor.
 2. İşleyişi aksatmaya yönelik, taciz, tahrik, hakaret, alay vb. topluluk yapısına zarar verecek değişiklikler sürüm silme ile kaldırılabiliyor. Bu, mevcut ölçütlerden 3. ölçütün kapsamını genişletiyor, bir vandalizm olan küfür ve hakaret kapsamını vandalizmin üst şemsiyesi olan işleyişi aksatıcı (disruptive) değişiklikler olarak genişletiyor.
 3. Her türlü kişisel bilgi gözetmenlik kapsamında. Acil durum müdahalesi olan sürüm silme uygulansa da nihai olarak gözetmenliğe tabi tutuluyor. Vakfın bu konudaki politikası, hukuki yönden de hizmetlilerin kişisel bilgilere erişiminin olmaması gerektiği yönünde. Gözetmen ve denetçiler vakfa kimlik bilgilerini gönderip bir sözleşme imzaladıkları ve ek hukuki yükümlülükler üstlendikleri için, tamamen anonim kalabilecek hizmetliden daha üst bir güvenlik izin düzeyinde kabul ediliyor. Telefon numaraları, yanlışlıkla oturumu kapanmış kullanıcıların istemeden paylaştığı IP adresleri vb. de bu kapsamda bu arada.
 4. Saldırı niteliğindeki değişiklikler, küfürlü hesap adları, bu kapsamdaki günlük girdileri de gözetmenlik kapsamında.
 5. Olağan telif hakkı ihlalleri sürüm silme, Vakfın kaldırılmasını istediği ihlaller ise gözetmenlik kapsamında. İkincisinin yaşanma olasılığı çok çok düşük tabii.
 6. Maddeye konu olan kişilere yönelik iftiralar da gözetmenlik kapsamında.
Yani tüm bu ayrımların altında yatan mantık şu: Gözetmenler hukuki sorumluluk üstlenip projenin karşı karşıya kalabileceği hukuki risklerin minimize edilmesinde katkıda bulunsun. Hizmetliler ise kutsal üçleme silme-engelleme-korumanın uzantısı olan temel gizlemeleri yapsa da hukuki konulara çok fazla dâhil olmasın. Vakfın burada yapmaya çalıştığı bu, enwiki politikaları da bu doğrultuda düzenlenmiş. Benim de buraya uyarlamayı planladığım ayrım temel olarak bu.
15 yıldır telif hakları, Vikipedi'ye açılan davalar, mahkeme kararları, kullanıcıların karşı karşıya kaldığı hukuki tehdit ve viki dışı tehlikeler gibi birçok konuda ciddi bir deneyim kazandığımı düşünüyorum, dolayısıyla yukarıda öngördüğüm şeklinde uygulanmasını önereceğim bu görevi de hakkıyla yerine getirebileceğimi sanıyorum. Bu nedenle teşekkür ederek adaylığı kabul ediyorum. Edinmiş olduğum bu deneyim projeye yarar getirirse elbette son derece mutlu olurum bundan. Yetkilerinin artırılmasına vesile olmaya niyetli olduğum bir göreve gelmemin uygun olup olmayacağının değerlendirmesini yukarıda da vurguladığım üzere topluluğa bırakıyorum.
Son bir not olarak da Victor'un da değindiği etkinlik konusuna girmek istiyorum. Bilindiği üzere benim etkinliğim her zaman kesintili olagelmiştir. Ayrıntılarını şuradan görebilirsiniz. Bu durum elbette hemen hiçbir zaman keyfî nedenlerden olmuyor, profesyonel yoğunluktan ailede ciddi hastalığa kadar çok çeşitli nedenlerinin olduğunu farklı zamanlarda yazmışlığım var. Şu noktada sevinerek paylaşmak istediğim nokta ise son dönem etkinliğim. 15 yıldır ilk defa etkinliğim 5-6 ay sonunda duraklamadı ve bir yılı doldurmak üzere olan bir süreklilik sağlamayı başarmış durumdayım. :) Bu sayede çok uzun zamandır aklımda olan sadık yarim Vikikitap'ta da katkı verebilir hâle geldim. Geride bıraktığımız Nisan ayı biraz yavaş geçti yalnızca, ama onun dışında topluluğun etkin bir katılımcısı olmayı sürdürebildiğim için mutluyum açıkçası. Bunu dönem dönem oturtmaya çalışıp profesyonel yoğunluktan dolayı yapamadığım zamanlar olmuş ve buna üzülmüştüm birden fazla kez geçmişte (benim işim sabah 9 - akşam 5 işlerden biraz daha farklı bir zihinsel mesai gerektiriyor maalesef, bunu dengelemek de her zaman kolay olmayabiliyor). Bu durumu sonunda değiştirebilmiş olmaktan dolayı mutluyum. Genel olarak topluluk içi iletişimin ciddi bir olgunlaşma geçirmiş olması da burada bulunmaktan keyif almamı sağlıyor.
Herkese şimdiden görüşler için teşekkür ederim.
Vito Genovese 13.52, 2 Mayıs 2021 (UTC)
Görüşler için tekrar teşekkür ederim. Bu konunun değerlendiricisi olan kâhyalara paslıyorum, onların kararından sonra son notumu düşeceğim.
Vito Genovese 13.59, 16 Mayıs 2021 (UTC)
"Paslama" veya "karar", veya "konunun değerlendiricisi" kavramlarına ilişkin not, en altta ayrı bir başlık altına alındı. Vikiçizer (mesaj) 11.31, 17 Mayıs 2021 (UTC)

Lütfen olumlu / olumsuz oyları gerekçelendirelim. Vikipedi çoğunluk demokrasisi değildir.
Oy vermeden ve/veya yorumda bulunmadan önce
Vikipedi:Hizmetli başvurularında kaçınılması gereken gerekçeler
sayfasına göz atmanız yararlı olabilir.


Olumlu OlumluDüzenle

 1. Vito Genovese'nin′ gözetmenlik yapabilecek yetkinlikte olduğuna gönülden inanıyor, olumlu bakıyorum.--Kadıköylümesaj 13.59, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 2. Vito Genovese'in bu işi yapabileceğini düşünüyor ve olumlu oy kullanıyorum. Leaply 💬 14.09, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 3. Aday gösterilme gerekçelerine katılıyorum. Adaylığı kabul etmedeki açıklamaları da yerinde olmuş. LuCKY 💬 ✒️ 15.03, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 4. Vito, yukarıda yazmış olduğu metinde zaten gözetmenlerin günümüzdeki politika ışığında ne yapabileceklerine hâkim olduğunu gösterdiği gibi ileride bir politika değişikliği sonrasında neler yapabileceklerine dair son derece makul görüşler de paylaşmış. Önermeye hazırlandığı gözetmenlik sorumluluklarının hukuki ve etik açıdan genel olarak mevcut duruma göre iyileştirme olacağı açık. Bu öngördüğü rolü, topluluk tarafından onaylanmasının ardından bizzat kendisinin uygulamaya başlayarak uygulamayı oturtması da son derece sağlıklı olacak. Buna ek olarak, adaylığı kabul etme metninde yazdığı üzere, engel süreci de dahil olmak üzere Vikipedi'yi ilgilendiren hukuksal süreçlerdeki rolü, sadece yerel değil aynı zamanda küresel politikalara dair bilgisi ve Vakfın işleyişinin nasıl olduğuna dair sahip olduğu know-how ile de bu pozisyonu hakkını vererek yapabileceğini düşünüyorum. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 18.02, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 5. Vito'nun bu sorumluluğu yerine getirebileceğine olumlu bakıyorum. ~ Z (m) 21.56, 3 Mayıs 2021 (UTC)
 6. vito'nun atıl durumdaki gözetmenlik grubunu bize sunacağı tekliflerle tekrar düzene alacağını düşünüyorum. adaylık açıklamasında içinde bulunduğu ikilemden bahsetmesini de hoş karşılıyorum. ben şahsen kendisine güveniyorum.--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 08.55, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 7. Gerekçedeki açıklamalar için teşekkürler. Olumlu bakıyorum. Esc2003 (mesaj) 15.40, 5 Mayıs 2021 (UTC)
 8. Gözetmenlik konulu çalışmanızda başarılar dilerim. Bununla birlikte söz konusu yetkiyi, gayet adilâne bir şekilde kullanacağınıza dair tek bir şüphem yoktur. --Sezgin İbiş (mesaj) 13.56, 6 Mayıs 2021 (UTC)
 9. Vikipedi için yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. coolland 17.34, 6 Mayıs 2021 (UTC)
 10. Kendisinin gözetmenlik görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.  Wrangell | 💬  20.11, 6 Mayıs 2021 (UTC)
 11. Vito'nun hem adaylık gerekçesi hem de Chansey'in sorusuna verdiği cevap dolayısıyla görüşüm olumludur.--Śαвяí¢αи76ileti 13.04, 8 Mayıs 2021 (UTC)
 12. Vito'nun gerek Vikipedi'de gerekse arka plandaki emeklerini bilerek gözetim politikası, umumi olmayan kişisel verilere erişim politikası ve gizlilik politikasına hakim olduğunu görebiliyorum. Sabri'nin de dediği gibi adaylık gerekçesi ve sorulara verdiği cevaplar da bunu gösteriyor. --Uncitoyenmesaj 23.03, 8 Mayıs 2021 (UTC)
 13. Bilgiler ve değerlendirmeler ışığında bu görevi de hakkını vererek yapacağına inanıyorum. --Tanyel (mesaj) 10.13, 12 Mayıs 2021 (UTC)
 14. Gözetmenliğin ne olduğuna hâkim bir kullanıcı. Gözetmenlik Vikipedi'de önemli bir bileşen ve aktif gözetmenlerimiz yok. Aday bulunca değerlendirmek gerekli, özellikle de neyin ne olduğuna hâkim bir aday ise. Son yaşanan olaylar ise kişisel bilgilerin muhatabı olan kullanıcı zamanında gözetmen isteğinde bulunabilseydi yaşanmayabilirdi. Aktif gözetmen olmadığından kullanıcıların gözetmen isteğinde bulunamaması ve bunların yaşanması olası. Vikipedi'de kişisel bilgiler her an kaza, bilgisizlik veya kasıt ile ifşa olabiliyor. Bunun önüne geçmenin yolu ise aktif gözetmenlerin ve gözetmen mekanizmasının varlığından geçiyor. --[evolutionoftheuniverse] @trwiki 17.56, 13 Mayıs 2021 (UTC)
 15. bu sorumluluğu alabileceğini düşünüyor ve olumlu bakıyorum. -- Sadrettin 18.36, 13 Mayıs 2021 (UTC)
 16. Yetkileri, tarafsız ve güvenilir bir şekilde kullanacağına inanıyorum. Eldarion 11.53, 14 Mayıs 2021 (UTC)
 17. Vito Genovese'ye bu doyurucu adaylık yazısı için teşekkürler. Tartışmaya sebep olan konuda da Vito'nun analizinin yerinde olduğunu düşünüyorum. --Gökhan (mesaj) 14.46, 14 Mayıs 2021 (UTC)
 18. Vito bu sayfalardaki en eski teknik mesai arkadaşlarımdan birisi, kendisinin Vikipedi'ye kattıklarını hepimiz biliyoruz. Elini taşın altına sokma cesaretine sahip nadir kullanıcılardan birisi ve bir kullanıcı ile iyi olurken birisi ile kötü olma noktasında kararsız davranan karaktere de sahip değil, kural ve mantık neyi gerektiriyor ise onu uyguluyor. Bu sayfalarda, yetişmiş, güvenilir ve bu güven çerçevesinde şekillenmiş Vikipedi hafızasına sahip kullanıcılara ihtiyacımız var, Vito Genovese benim için bu tanımlamaların karşılığıdır. e.c. 09.20, 15 Mayıs 2021 (UTC)
 19. vito genovese, adaletli olma çabasında bir kullanıcıdır, bence buna en çok yaklaşanlardandır ve dolayısıyla güvenilirliği hakkındaki şaibe yaratma çabaları bu yıllarla yaratılmış kimliği zedelemekten uzaktır. bir çok başka kullanıcının da ifade ettiği gibi, ortada bir ifşa olmadığı gibi, kimilerinin okuduğunu anlamaması, kimilerininse bilerek yanlış anlayıp yanlış yönlendirmesinden ibaret bir durum söz konusu. bunun başını çeken kullanıcının önceki hizmetli adaylığındaki ifadesinden (hangi ülkede yaşadığını ya da önceleri kullanıcıyla ilgili neler olduğunu bilen biliyor) daha fazla ne içerdiğini söyleyemeyenlerin, vito genovese üzerinden konuyu sürdürme çabalarını da iyi niyetli bulmadığım gibi basbayağı kötücül bulduğumu söylemek istedim. vito elbette, bugüne kadarki görevlerinde olduğu gibi bunu da burada yapabilecek sayılı kullanıcıdan biridir. --kibele 12.07, 15 Mayıs 2021 (UTC)
 20. Olumlu oylara katılıyorum ve Vito Genovese'nin kapanış açıklamasını tatmin edici buldum. Bu yüzden görüşüm olumludur. Ⓛⓐⓩ mesaj 15.05, 15 Mayıs 2021 (UTC)
 21. Vito Genovese'yi Vikipedi'ye ilk kayıt olduğum günlerden beri tanıyorum. Teknik bilgisi üst düzeyde ve Vikipedi'ye büyük katkılar yapmış birisi olarak tanımlayabilirim. Bu görev için çok uygun birisi olduğunu düşünüyorum. Drgulcu 17.38, 15 Mayıs 2021 (UTC)
 22. Uzun yıllara yayılan katkılarını ve gözetmenlik yetkisinin net sınırlarını göz önünce bulundurunca, bu yetkinin sağladığı araçları doğru kullanacağını düşünüyorum. --Khutuckmsj 01.36, 16 Mayıs 2021 (UTC)
 23. Aday gösteren olarak. --Victor Trevor (mesaj) 08.07, 16 Mayıs 2021 (UTC)
 24. Her adaylıkta olumsuz görüşler olumlulara göre daha fazla bilgi içerir. Değerlendirmeyi kendi içinde olumlu yönde sonuçlandıranlar o değerlendirmeye temel olan noktaları açıklama ihtiyacını çok hissetmezler. Tam tersi, olumsuz olan hemen her görüşün konuya ışık tutma, kendi kendini açıklama çabası vardır, zaten bu Vikipedi kurallarında da desteklenmiş bir olgu. Çünkü bir şeyin karşısında yer almak yanında yer almaktan genellikle daha net bir tutum ortaya koyar. Ne denirdi; bir şeyin yanındaysan belki varsındır, karşısındaysan kesin varsındır. Tam da adaylık süreci içinde gerçekleşen gelişmelerin bir kısmı şu an gizlenmiş vaziyette. Benim olayın gerçekleşmesine yakın okuma fırsatım oldu, dolayısıyla değerlendirmemi belki tam belki de tama yakın bilgiyle yapıyorum. Bu gelişmeler ve bunların yorumlanış biçimi olumsuz görüşlerde de belirtildiği gibi önemli bir done. Öncelikle, olay gerçekleşmese daha iyiydi tabii ama gerçekleştiği noktada Vito'nun devam eden bir adaylığı olduğu için karışmamayı tercih etme ihtimali vardı, yapmadı, bu haneye ciddi bir artı. Malum, biz adaylıklarda kılı kırk yaran bir topluluğuz, yıllar öncesini heybemizde taşıyoruz genelde ve çok geride de kalsa bir şeyler ısıtıp koyuyoruz ortaya hem buralarda hem de şikayet sayfalarında... Tepki alacağını bile bile değerlendirmesini yapıp bu değerlendirmeyi ortaya koymak Vito'nun daha önce rastladığım bir davranış biçimi, bu şekilde "hararetli" konulara karışan, müdahale eden, kaçınmayan ve gelen itirazları göğüsleyen ancak birkaç hizmetli daha sayabilirim. (Bu hizmetlilik koşulu mu? Değil, ama varsa da bir artı.) Bu takdir ettiğim bir özellik ve kişinin düşüncesini koşullara göre saklamadığına, her koşulda ifade edebileceğine dair önemli bir gösterge. Genel anlamda Vito'nun Vikipedi'deki katkılarını ve kendisiyle ilgili çizdiği profili, pek çok görev için yeterli buluyorum, çünkü bana yansıyan önceliği kişilerden ziyade projenin kendisi olan, erişilebilir, açıklayıcı ve güvenilir bir kullanıcı oluşu. Bu adaylığın kendisine getireceği ek sorumluluk şu aşamada "hizmetlilerden de gizleme" özelliği ve değerlendirmeyi yapabilecek kapasitede olması koşuluyla (ki seçilen biri öyle olmalı) x tuşu yerine y tuşuna basması şeklinde basite indirgeyeceğim bir olay, zaman açısından konuşuyorum, zaten hizmetli olan birinin ek zamanını almıyor. Şu anki gözetmenlerimiz güvenimi sarsacak herhangi bir karara imza atmadı, ancak Vito'nun sunacağını söylediği paket topluluktan geçerse uygulamaya konulabilecek sebebi topluluktan gizli olabilecek engellemeler konusunda prensip olarak şu andakinden daha fazla aktif ve güvenilir bulduğum gözetmen olmasını isteyeceğimi biliyorum. Bu oyla bu ek gözetmenlerden birinin Vito olmasından endişe duymadığımı ilan etmiş olayım. Hayırlısı olsun. ----anerka'ya söyleyin 10.42, 16 Mayıs 2021 (UTC)
 25. Olumlu ve olumsuz tüm oyları değerlendirdikten sonra olumlu görüşlerin daha makul olduğu sonucuna erişebiliyorum. Vito'ya çok saygı duyarım ve bu görevi de layıkıyla yapacağına eminim. Kullanıcının politikalara hakimiyetinden şüphem yok, bunun yanında diğer kullanıcılara karşı tutumunun da bu görevde kendisinin en uygun kişilerden birisi olduğunun ispatı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Olumsuz görüşlerdeki dört oy malum tartışmanın akabinde olumludan olumsuza dönmüş görünüyor. O dört görüşe beni de eklerseniz beş eder. An itibarıyla olumlu görüş sayısı da 23 ederdi. Ancak, ben de o konuda bazı tereddütlere sahibim. Açıkçası Vito'nun o tartışmadaki, bence apaçık olan çekinceleri değerlendirmeye bakış açısını tam olarak anlayabilmiş değilim. Burada bir ifşa tehdidi vardı ve bu bir niyet okuması yapılabilecek bir mevzu değildi. (Sizin cümlelerinizle ...""böyle bir durumda Vikipedi ile olan hukukumu gözden geçireceğimi ve bunu bir metinle kamusal alanda ilan edeceğimi şimdiden söyleyeyim." ibaresinden benim anladığım, ***'un seçilmesi durumunda ***'nin kendini güvende hissetmeyeceği düşüncesiyle Vikipedi ile ilişkisini sonlandırmayı düşündüğü ve bunu açıkça beyan edeceği." Bıraksaydık da neyin kastedildiğini kullanıcı kendisi ifade etseydi, biz de endişelerimiz yerli mi yersiz mi ona göre davransaydık.) İlgili tartışmadaki çekincelerin içeriği onca hizmetlinin çağrısına rağmen netleştirilmedi. Kamuya açık alan neydi, kamuya açık alanda açkıklanacağı beyan edilen şey neydi? ..... Endişelerim giderilmezse, bu başvuru dahil olmak üzere, takip ettiğim hiçbir başvuruya olumlu oy verebilmem mümkün değildir. Bu başvuru özelinde, tüm düşüncelerim olumlu olsa da, yukarıdaki sorularıma bir cevap alana dek olumlu görüş belirtmeyi uygun bulmuyorum.-thecatcherintheryeileti💬 11.40, 15 Mayıs 2021 (UTC)
  Görüşlerin için teşekkür ederim, Thecatcherintherye. Görüşlere spesifik yanıt vermeme niyetim vardı yukarıda dediğim gibi, ama bu yazdıklarını doğrudan bir yanıta davet olarak algıladığım için düşüncelerimi paylaşmak isterim.
  Kibele'nin tümcesinden başlayayım: Kibele'nin genel olarak yazdıklarından Dr. Coal'un IP adreslerine erişmesini bir güvenlik sorunu olarak gördüğünü anlıyoruz. Katılmadığım bir görüş, ama düşünülmüş olmasına diyebileceğim bir şey yok elbette. Denetçi ve gözetmenlik bu yüzden küresel görevler, herkesin erişemediği şeylere eriştiğin pozisyonlar. Dr. Coal denetçi seçildi, Kibele kendi IP adresinin onun tarafından görülebilmesini kabul etmedi ve bir şey yapacak diyelim. Ne yapabilir, ne yapamaz? Kibele'nin Vikipedi ile hukuku nedir? Kullanıcısı, eski hizmetlisi, düzenli katılımcısıdır. Kimliğini Wikimedia Vakfı'na açıklamasını zorunlu kılan herhangi bir pozisyonda bulunmamıştır. Wikimedia Vakfı projelerine katkılarını sonlandırabilir, projelere düşman olup aleyhinde çalışmaya karar verebilir, rakip proje kurarak Vikipedi ile mücadele içine girebilir, Vikipedi'nin karanlık ve tekinsiz ellere geçtiğini ileri sürerek propaganda yapabilir; bunlar aklıma gelen kimisi olası kimisi astronomik ölçüde düşük yüzdeli seçenekler. Kibele'nin Dr. Coal hakkında ne bildiğini elbette tam kapsamıyla bilmem mümkün değil. Ancak aralarında Vikipedi dışı bir bilgi paylaşımı/alışverişi olmadıysa kamuya açık olan bilgilerin onu götürdüğü kadarını bilebilir. Bu durumda Kibele, eğer bazı arkadaşlarımızın aklına getirdikleri üzere Dr. Coal'u tehdit ediyor ve bilgilerini ifşa etme ultimatomunda bulunuyorsa, söz konusu tehdidin ve ultimatomun konusu olan bilgiler bu sınırlı ve kamuya açık bilgilerdir. Daha önce de belirttiğim gibi, ben Dr. Coal hakkında ortalamanın üzerinde bilgiye sahip bir insanım. Kibele de atıyorum en az benim kadar biliyorsa, evet, bu durumda kamuya açık olmayan bir çok şey biliyor olabilir. Ama böyle bir ilişkilerinin olduğunu sanmıyorum.
  Şurası önemli: Bu noktada benim ne sandığım, ne varsaydığım elbette çok önemli değil. Tehdit değerlendirmesi yapıldığında "Ya bilmiyordur, neyi bilecek, blöf yapıyor işte!" diyerek bir değerlendirme yapılmaz elbette. Hepimiz biliriz: Yasal tehditler Vikipedi'de neden yasaktır? Çünkü karşı tarafın sindirilmesine izin vermeyiz. Dava ve yasal işlem tehdidi muhatabını korkutur, çekindirir, özgür iradeyle katkı veremez hâle getirebilir. Bu yüzden yasal tehdit imalarında dahi hemen süresiz engelleme ya da (çok bilinçli bir kullanıcı görüntüsü vermiyorsa) en azından ciddi bir uyarı yoluna gideriz. Tehdit konusu çok doğal olarak ciddidir. Projede fiziksel şiddet tehdidi de gördüm başka tehditler de gördüm bugüne kadar. Bu durumda failler hemen her zaman süresiz engel aldı. Bunlarda da mantık aynıdır: Fiziksel şiddetten veya atıyorum manevi şiddetten çekinip geri duracak olan tehdit muhatabının sindirilmesini önlemek. Eğer Kibele "Bu durumda (yani Dr. Coal denetçi seçilirse) Dr. Coal'un gizli çamaşırlarını ortaya sereceğim" minvalinde bir şey söylemiş olsaydı, o gün zaten çoğunlukla Vikipedi'deydim, doğrudan ben süresiz engellerdim.
  Peki Kibele o tümcede ne diyor? Senden alıntılıyorum: "böyle bir durumda Vikipedi ile olan hukukumu gözden geçireceğimi ve bunu bir metinle kamusal alanda ilan edeceğimi şimdiden söyleyeyim" Buradaki böyle bir durum, adaylığın başarılı sonuçlanması. Vikipedi ile olan hukukun gözden geçirilmesi, Vikipedi ile olan ilişki. Bu kısmı daha önce de vurguladım. Aynı tümce içerisinde iki alttümceyi "bunu" diye bağlarsanız, birinci alttümceye gönderimde bulunmaktan başka herhangi bir mantıksal sonuç çıkamaz ortaya. Dil konularında az biraz tecrübeli sayılırım. Bu konuda hukuk sistemi içerisinde bir dil uzmanı bilirkişi atansa da aynı çıkarımı yapar. "Seni seviyorum ve bunu herkese söylüyorum" derseniz, söylediğiniz şey sevdiğinizdir. "İşten çıkacak, eve gidecek, manzarayı görecek ve bunu uzun yıllar unutamayacak" derseniz, burada unutulmayacak olan görülen manzaradır. Burada dört alttümce olsa da birinci alttümcedeki işten çıkma işinin gönderimi üçüncü alttümce olan manzarayı görme işinden çok daha zayıftır, çünkü çizgisel yakınlık önem arz eder. Dolayısıyla "bunu" dediğiniz zaman, on tümce önce söylediğiniz "Ohoo, neler karıştırıyor bu arkadaş, bir bilseniz"e değil, aynı tümce içinde, hemen önce söylediğinize gönderimde bulunuyor olabilirsiniz. İşte tam olarak bu yüzden Kibele'nin bir metinle kamusal alanda ilan edeceği şey ancak Vikipedi ile ilgili hukuku olabilir. Ama şunu da net olarak ifade edeyim: Kibele Vikipedi'ye koyacağı bir metinde Dr. Coal'un kamuya açık olmayan bir bilgisini (biliyorsa ve) ifşa ederse, bu durumda süresiz engellenir. Vikipedi dışında koyup kullanıcı sayfasından bu metne bağlantı verirse, bu durumda yine süresiz engellenir. Vikipedi'nin resmî e-posta grubuna atarsa bu metni, bu durumda yine süresiz engellenir. Gören ben olmuşsam bizzat benim tarafımdan.
  Bazı konuların üzerinden soyut olarak geçince her şeyi netleştiremeyebiliyor insan, o yüzden şimdi varsayımsal bir-iki senaryo üzerinden hem hizmetli hem de gözetmen olsam ne yaparım, ona biraz gireyim. Diyelim ki Elmacenderesi'nin gerçek adı Emrah Canoğlu. Önce kullanıcı adı olarak Emrah Canoğlu adını seçmiş, bu şekilde bir süre faaliyette bulunduktan sonra ad değişikliği talebinde bulunmuş, adını Elmacenderesi yapmış. Bir de Birdirbir diye ikinci bir kullanıcı hayal edelim şimdi de. Tabii bir de en üstte dile getirdiğim politika değişikliklerinin yürürlükte olduğunu varsayalım. Senaryomuz bu olsun.
  Birdirbir "Elmacenderesi'nin gerçek adı Emrah Canoğlu'dur" derse, bu bilgi kamuya açık bir bilgi olduğu için değişikliğe "hizmetli" gizlemesi uygular, Birdirbir'i bu bilginin paylaşılmasının Elmacenderesi'nin isteklerine açıkça ters düştüğü ve yinelenmesinin iyi niyetli olarak görülemeyeceği yönünde uyarırım. Birdirbir aynı minvalde bir değişiklik daha yaparsa, kendisini "taciz" gerekçesiyle takdir edeceğim bir süre boyunca engellerim ama bu süre uzun bir süre olur.
  Birdirbir, "Elmacenderesi'nin gerçek adı Emrah Canoğlu'dur. Emrah Canoğlu zamanında falan siyasiye hakaretten hapis cezası almıştır. Üstelik CIA ajanı olduğu belgelidir." gibi bir şey yazdı diyelim. Bu durumda Birdirbir'i "iftira" gerekçesiyle süresiz engeller, yazdıklarına "gözetmen" gizlemesi uygularım. Neden? Burada Elmacenderesi'nin gerçek adı kamuya açık bir bilgi. Ancak hapis cezası bilgisi (haydi yine doğru olduğunu varsayalım) kamuya açık olmayan bir bilgidir (burada Vikipedi için konuştuğumun altını çizeyim; yani tüm dünya bilse dahi Elmacenderesi Vikipedi'de böyle bir paylaşım yapmamış). Medyada bir şekilde bir haberde yer verilmiş bir bilgi bile olsa, Elmacenderesi'ni kötü göstermeye ve/veya sindirmeye yönelik bir harekettir. CIA ajanlığı da kamusal olarak belgelenemeyecek bir kötüleme çabasıdır, kullanıcı iftiradan engellenir.
  Birdirbir "Elmacenderesi'nin eski kullanıcı adıyla işlediği suçlar herkesin malumudur" derse, aynı mantıkla yine "iftira" gerekçesinden engeller, yine iftira niteliğindeki bilgi nedeniyle "hizmetli" gizlemesi uygularım.
  Birdirbir "Elmacenderesi'nin eski kullanıcı adıyla yaptıkları herkesin malumudur" derse, bu durumda hiçbir şey yapamam. Neden? Elmacenderesi'nin eskiden farklı bir kullanıcı adı olduğu ve bu kullanıcı adının ne olduğu kamuya açık bilgilerdir. Yapılanlar şemsiyesinin içine iyisinden kötüsüne her şey sokulabilir, ki burada elbette olumsuz gönderimin olduğu açık. Bağlam bilgisiyle birleştirdiğimizde buradan Elmacenderesi'nin eski kullanıcı adını taşırken olumsuz şey(ler) yaptığının kastedildiği açık, ancak bu bir iftira sayılamaz, olumsuzluk bir kişisel değerlendirmedir. Bu kişi suç işlemiştir demekle (ki Dr. Coal'un durumunda böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını bir vurgulamakta yarar var, tartışmayı sonradan okuyanlar yanlış fikir edinmesin; örnek veriyorum yalnızca) bu kişi olumsuz bir şey yapmıştır demek arasında net olarak bir fark var. Olumsuzluk herhangi bir şeye isnat edilebilecek bir değerlendirme iken, suç ciddi olumsuz etkileri olacak ve kişinin hayatını ciddi olarak etkileyebilecek bir isnattır.
  Engellerin niteliğinin ve uygulanan gizlemenin türünün durumdan duruma nasıl değiştiğini umarım örnekleyebilmişimdir başarılı bir biçimde.
  Yazdıklarından esinlendiğim kadarıyla, birisi bana "Yahu siz neden Kibeleden çok Kibeleci oluyor da onun adına konuşuyorsunuz? Mesaj sayfası açıktı, bırakın niyeti neyse kendisi anlatsın. Neden tehdit diye düşünenlerin düşüncelerinin geçerli olmadığına dair güvenceyi bizzat kendisi vermiyor?" diyor varsayalım ve ona göre bir cevap vereyim. Ben genel olarak hizmetlilik görevimde ihlal potansiyeli barındıran söz ve eylemler için bunların sahibine "Sen burda ne kastettin?" diye sormam. En fazla "Yanlış bir şey yapıyor ama bu yaptığının farkında mı, önce onu bir anlayayım." düşüncesiyle hareket ettiğim bir diyalog kurarım. Çünkü benim ihlaller konusunda bir hizmetli olarak ne yapıp ne yapamayacağım az çok bellidir. Bir kullanıcı her önüne gelene küfredip sonra da bana mesaj atıp "Kusura bakmayın hizmetli bey evladım, şekerim var, ondan oluyor. Dikkat ederim." dedi diye elbette bu zararlı alışkanlığı görmezden gelmem söz konusu olamaz. Bir söz veya eylem ortaya konmuş ve kişiden çıkmışsa, politika ve yönergeler doğrultusunda bunu değerlendirmek ve topluluğu ve kullanıcılarını koruyacak tedbirleri uygulamak benim görevlerimden biri. Özellikle sözler söz konusu olduğunda da söylenenleri çözümleyebilecek, özünde bir mantıksal ilişkiler yumağı olan anlambilimsel yapısını (örn: A = B ∧ B ≠ C ⇒ A ≠ C) irdeleyebilecek deneyime sahibim. Biri benim önüme bir söz bıraktığında o metnin söylemediği bir şeyi daha sonra söylemiş olduğunu ileri süremeyeceği gibi, o metnin söylediği bir şeyi de söylemediğini de iddia edemez. Yani tehdit olarak görülen metin eğer Dr. Coal'un yasal tehditlerdeki gibi sindirilmesine neden olacak en ufak bir sav veya sezdirim içermiş olsaydı, yapacağım şey belliydi. Ama böyle bir şey içermiyor. Elbette metnin farklı yorumlarının ortaya çıkmış olması söylenenlerin kusursuz bir berraklıkta yazılmış olmadığının da göstergesi, ancak düzgün işleyen hiçbir hukuk sisteminde suç isnat edilen kişiyi bu bulguyla mahkum edemezler. Ben de projemizin hukuk sistemi düzgün işlesin istiyorum. Çabam bunun için.
  Vito Genovese 06.46, 16 Mayıs 2021 (UTC)
  Gerekçelerimi aşağıda belirtmiştim. Aldığım yanıttan sonra oyumu olumlu olarak güncelliyorum.-thecatcherintheryeileti💬 11.32, 16 Mayıs 2021 (UTC)
 26. Genovese'nin bu gönüllü görevi layıkıyla yapacağını düşünüyorum. Vikipedi için elzemdir.--CanQui es-tu? 12.08, 16 Mayıs 2021 (UTC)

Olumsuz OlumsuzDüzenle

 1. Gözetmen ve denetçi başvurularında teknik yeterliliğin yanı sıra benim baktığım şey, kullanıcının güvenilirliği ve başkalarının anonim kalmasına, VP:YİB ihlallerine olan saygısı. Teknik olarak zaten o kapasitede Vito Genovese. Diğer iki hususta da benim gözlemlediğim kadarıyla hassas davranan ve bana o güveni veren birisi. Dolayısıyla bu sorumlulukları/yetkileri uygun bir şekilde kullanacağı konusunda bir şüphem bulunmamakta. Sonucun Vikipedi için hayırlısı olması dileğiyle.--NanahuatlEfendim? 18.40, 2 Mayıs 2021 (UTC)
  Kısa bir süre önce yazdığı şu ifadelerde, benim ve birçok kullanıcı tarafından açık ve net bir şekilde görülen Vikipedi:Temiz başlangıç isteği hakkına saygı duyulmaması, bir kullanıcının unutulması için çabaladığı kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi ve bu şekilde Viki dışı tehditlere açık hâle gelmesinde gösterdiği tavır nedeniyle, bu konunun direkt olarak gözetmenlik yetkileriyle alakası olduğundan benim kendisine duyduğum güven zedelenmiştir ve bundan ötürü kendisinin gözetmen olmadan katkılarına devam etmesi gerektiğine dair kanı oluşmuştur. Sonucun, Vikipedi için hayırlısı olması dileğiyle.--NanahuatlEfendim? 00.05, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 2. Bu başlıkta yer alan görüşleri doğrultusunda, kişisel bilgilerin niteliği ve bunların paylaşılabilirliği hususundaki eksiklikleri nedeniyle (gerekçelerimi buradan okuyabilirsiniz), Gözetmenliğin en temel noktalarından biri olan kişisel bilgiler noktasında gerekli yeterlikte olduğunu düşünmüyorum. Vikipedi:Denetçiler sayfasını tam da bu noktada yaşanan tartışmalar sırasında güncellemesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Zira tam da ilgili tartışmaya dair hususlarla ilgili ekleme/çıkarmalar yapılmış durumda ve kullanıcıların gerekçeleri güncellenen metne göre doğrudan yanlışa ya da yanlıştan doğruya dönüşüyor. Tartışmanın seyrine yapılan bu müdahaleyi doğru bulmuyor, kişisel bilgiler konusundaki eksiklikleri nedeniyle gözetmenliğine olumsuz bakıyorum. --justinianus | mesaj 11.37, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 3. Hâlihazırda sürdürdüğü görevlerin Vito'yu yeterince meşgul ettiğini ve gözetmenliğe yeterince vakit ayıramayacağını düşünüyorum. Bir hizmetli ve bürokrat olarak zaten iş yükü yeterince yoğun. Bu alanlardaki görevini başarıyla sürdürmeye devam etmesini diliyorum. --Henrymorgan92 (mesaj) 14.06, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 4. Kullanıcı zaten bürokrat ikisine zaman ayırabilmesinin zor olacağını düşünüyorum.--Visnelma (mesaj) 14.51, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 5. Diğer olumsuz görüşlere katılıyorum. Kolay gelsin. --bermanya 16.29, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 6. İleri kullanıcı gruplarının tek bir kullanıcıda toplanmasına sıcak bakmamakla birlikte, aday Vito olunca olumlu oy kullanmaya karar verdim. Adaylık yazısında görüldüğü üzere hizmetli-gözetmen yetki sınırlarını daha net çizebilecek, güncel diğer projelerdeki gözetmen yetkilerini buraya uyarlayabilecek bir vizyonda. Destekliyorum --Kemalcan (mesaj) 15.47, 3 Mayıs 2021 (UTC)
  Özellikle sığ projelerde ileri kullanıcı gruplarının tek kişide toplanmasına sıcak bakmıyorum. Son dönemde yaşanan olaylar bunu daha net bir şekilde gözlemlememe neden oldu. Adayımızın bürokratlık görevine tam zamanını vermesini daha uygun bulmaktayım. Çok deneyimli kullanıcılarımız var. Projenin ihtiyaç halinde yeni gözetmenler çıkaracağına eminim. Sevgiler. --Kemalcan (mesaj) 06.25, 7 Mayıs 2021 (UTC)
 7. olumlu bakıyor, vikipedi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diyot 09.16, 3 Mayıs 2021 (UTC)
  bu ifadeleri ve Nanahuatl'ın da açıklamalarına katılarak fikrim değişmiştir. Diyot 08.39, 8 Mayıs 2021 (UTC)
  Adaylık sonundaki kapanış açıklamamda dile getirilen gerekçelerle ilgili bazı notlar düşmeye niyetim vardı, ama söz konusu kapanış açıklamasını daha kısa ve konuya odaklı tutmak istiyorum. O yüzden söz konusu notları bu şekilde ve şu anda eklemeye karar verdim. Bu karşıt görüşlerin altına yorum düşme pratiğinin ilk uygulayıcılarından biri olmuştum zamanında ve ilk başlarda alışkanlıklara ters düştüğü için çok yadırganmıştı. Geldiğimiz noktada da bu yorumlaşmaların çok sağlıksız ve yer yer de anlamsız nitelik kazandığını gördüğüm için Seksen'in örneğini izleyerek bir yorumlaşma içine girmeme niyetindeydim. Niyetim aslında hâlen aynı. Zaten bir göreve seçilebilmek için insanları ikna mücadelesi vermekten hicap duyarım. Düşeceğim notlar yer yer genel yer yer de spesifik, ama amacı "tartışmak" (kötü anlamda) değil, zıtlaşmak hiç değil. O yüzden 8'i geçerli 2'si geçersiz (statüsünün önemi yok, düşünülmüş olması yeterli) kabul edilmiş 10 görüş sahibi arkadaşımın yazdıklarına ilişkin notlarımı tek seferde, mevcut karşıt görüşlerin en altına, toplu olarak eklemeyi uygun gördüm. Zamanında da değindiğim üzere viki içi ve dışındaki farklı konularda farklı düzeylerde deneyim sahibiyiz hepimiz. Ben genellikle uzun yazarken biraz da birilerine bir satır arasında ufak da olsa bir şeyler verebilme fırsatı bulabilirim belki diye yapıyorum bunu, çünkü ben de sürekli olarak "Kimden ne öğrenebilirim?" düsturuyla yaşıyorum hayatımı. Bu yüzden de hem vikide hem özel hayatımda (özellikle de profesyonel hayatımda) geribildirimi çok önemsiyorum. Burada benim değerlendiriliyor olmam da bu noktada aslında büyük bir fırsat benim için.
  Görebildiğim kadarıyla burada ifade edilmiş görüşleri iki ana grup altında ele alabiliriz. Birincisi Nanahuatl ve Justinianus'un ayrıntılandırdığı ve sanırım Bermanya, Diyot ve Erman Kuzu'nun katıldıklarını ifade ettikleri Özel:Fark/25400051'deki değişikliğimle ilgili endişeler (ve bağıntılı konular). İkincisi de Henrymorgan92, Visnelma, (görüş değişikliğinin nedenine girmemiş olsa da anladığım kadarıyla) Kemalcan, Yusasatr ve katıldığını ifade eden Bermanya (ki kendisiyle 2012'deki süresiz engelinden bu yana sanırım ilk etkileşimimiz oldu bu, çok uzun süreden sonra bu değişikliğiyle dönmüş projeye; bu da 2012'nin kırgınlığının yansıması gibi duruyor ama varsın olsun, dilerim ki dönüşü kalıcı olsun) tarafından ifade edilmiş olan diğer ileri düzey yetkilerle bu görevin birlikte yürütülmesine zaman yetmeyeceği (ve bir-iki görüşte de, uygun olmayacağı) yönündeki endişeler.
  İlk konuyla ilgili Chansey'nin sorusuna altta verdiğim yanıtta da dile getirdiğim üzere Özel:Fark/25410919 değişikliğiyle ek bir açıklama yaptım. Hem ilk açıklamamın altında Nanahuatl'a verdiğim mini yanıtlarda hem de bu ek açıklamada birçok bilgi yer alıyor, ama spesifik olarak ele alarak Nanahuatl ve Justinianus'un yorumlarında dile getirilen ayrıntılara ilişkin olarak şu noktaları vurgulamak isterim:
  • Vikipedi:Temiz başlangıç, yeni hesap açarak eski hesapla bağın kopartılmasıyla ilgili bir durum. Bunu ilgili sayfada ben de Seksen de vurgulamıştık. Kullanıcı adı değişikliği ile temiz başlangıç yapmak mümkün değil. Dolayısıyla "bir hakka saygı duymama" iddiası bu bağlama uymuyor diye düşünüyorum. Haklara saygıyı bu kadar önemsemiyor olsam belki sorun olmazdı, ama itiraz hakkı da başta olmak üzere gözetebilmek adına mesaj sayfalarının engellenmemesini bir standart olarak yerleştirmek için dahi mücadele vermişken herhangi bir hakka saygısızlık ettiğimin düşünülmesi beni üzer.
  • Kullanıcının unutulması için çabaladığı kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi savı konusunda ise, ek açıklamamdaki "kişisel veri" ve "kamuya açık olmayan bilgi" ayrımına dikkat çekmek isterim. Gözetmenliğin yetki alanı "kamuya açık olmayan bilgi". Küresel politikaların tamamı bu doğrultuda. Bu göreve seçilecek olan kullanıcı bundan sorumlu ve gözetmenin ifşa edilmesinin ve ifşa edilirse olumsuz etkiler doğurmasının önlenmeye çalışdığı şey kamuya açık olmayan bilgiler. Burada sözü edilen bilgiler ise bizzat sahibi tarafından aleni kılınmış bilgiler.
  • Kullanıcının bir şekilde aleni kılmış olduğu bilgilerin unutulmasını istemesi hakkına saygı duymak gerekir; saygı duymamak şık değil, hoş değil. Ancak söz konusu küresel politikalar bağlamında ihlal de teşkil etmiyor. Kaldı ki, sözü edilen yorumda dile getirilen tek şey "eski kullanıcı adıyla" ibaresi. Bu da yalnızca eskiden kullanıcı adının farklı olduğu bilgisi, ki bu bilgiye ulaşmak için de en az 3-4 yöntem geliyor ilk anda akla, bunları yine çok aleni bir şekilde zikretmek hoş olmayacağı için geçiyorum. Ezkaza bir-iki değişiklikle ifşa edilmiş bilgiler için de bir tedbir düşünülmesi söz konusu olabilir. Sehven denir, iyi hesaplanmamış denir, iyi niyetle yapılmışken başkalarının kötü niyetiyle tehlikeye neden olmaya başladı denebilir; bunun üzerine bir tedbir uygulanması düşünülebilir. Ama günlüklere kazınmış yıllara dayanan kullanım da böyle bir çözüm de geçerliliğini ister istemez yitirecektir.
  • Burası önemli: Bir gözetmen "kişisel bilgi" kulvarında yalnızca "kamuya açık olmayan" bilgiler üzerinde işlem gerçekleştirebilir. meta:Oversight_policy#Use bu noktada çok açık. Dolayısıyla bana bir gözetmenin yapması küresel politikayla yasaklanmış bir işlemin uygunsuzluğunu savunduğum için hata ve yetersizlik isnat edilmesi söz konusu oluyor. Bu nedenle, küresel politikalara ilişkin yapmış olduğum değerlendirmenin doğru olduğuna dair bir kanaat taşıyorum.
  • Sanırım Justinianus'un bağlantı verdiği yorumdaki "her kullanıcıya eşit ve tarafsız yaklaşmama" ve "bazı kullanıcılara gösterilen toleransın diğer kullanıcılara gösterilmemesi (ve tersi)" vurgusu da benimle ilgili. Gözetmenlikle ilgili bir konu değil ama bu Kibele'ye karşı tarafsız olmadığım savının "odadaki fil" niteliği kazandığı kanaatiyle bir iki şey söylemek isterim. Neticede, bana duyulan veya duyulmayan güven, öyle parçalara ayrılabilir bir şey değil. Hizmetliliğime güven duyulmuyorsa örneğin, başka herhangi bir görevimin de bundan etkilenmemesini bekleyemeyiz. Bu yüzden konuyu ilgili görüyor ve bir şeyler söylemek istiyorum: Vikipedi:Şikâyet sayfasının arşivlerini incelerseniz bazı dikkat çekici unsurlar görürsünüz. Birincisi, dönem dönem bu sayfa yangın yerine dönmüş, maddelerin değişiklik özetlerinde, tartışma sayfalarında ve kullanıcı mesaj sayfalarında başlayan VP:İÜY ve VP:N ihlalleri buraya da sirayet ederek projeyi kaosa sürüklemiştir. Bu şikâyetler de kimse ilgilenmek istemediği için uzun süreler açık kalagelmiştir, ki bu tür sorunların altına elini sokmak isteyen hizmetli sayısı azdır. Ben bu şikâyetlerle ilgilendiğimde bir engel yaptırımı uygulamamak için bin dereden su getirir, taraflara buradaki asıl amacımızı hatırlatan uzun güzellemeler döşenir, ama bu ihlallere devam etmelerine izin vermeyeceğim mesajını da açık bir şekilde veririm. Bu sayfa da (elbette yalnızca ben ilgileniyorum demiyorum ama) genellikle benim mola dönemlerinde şişme eğilimi gösterir(di eskiden). Chansey ve Dr. Coal seçilene dek bu iç bunaltıcı konularla Vikiçizer dışında düzenli ilgilenen hizmetli pek yoktu (gözümden kaçan biri olmuşsa da kusuruma bakmasın). Ben bu şikâyetleri engelsiz kapatmanın yollarını kovalarım, çünkü ihlâller de aylar önce gerçekleşmiş olur çoğu zaman, o noktada sırf insanların içi soğusun veya "siciline işlensin" diye 24 saat engel gibi bir çözüm üretmek anlamsızdır. Çoğu durumda da ihlaller karşılıklıdır. İhlal için engel talebinde bulunan aynı ihlali kendisinin yaptığını birçok durumda göz ardı eder. "Yaptırım uygulamıyorum ama bu nokta milattır, devamında uyarıya başvurulmadan işlem uygulanması kaçınılmaz olur" gibi mesajlarla kapatmışımdır bu tür durumlarda başvuruları. Bu anlaşmazlıkların, ihlallerin bir tarafında da zaman zaman Kibele olmuştur ve Kibele'nin de engel gerektiren ihlallerinin olduğunu net bir şekilde ifade etmişliğim vardır. VP:Ş'nin aldığı kaotik durum, ilgili şikâyetlerin kapatılması için ya böyle bir yatıştırma politikası ile ya da 7-8 kişiye birden sıradan engel yaptırımı uygulanması ile çözülebilir. Ben de her zaman ilkini tercih etme çabası içinde oldum. Kibele'ye ayrıca devamı durumunda engellemeyi zorunlu kılacak örüntüler konusunda uyarıda bulunduğum da oldu. Bunun dışında, Kibele'yi korumak için özel bir çabam olmadığını aslında buradaki bazı arkadaşlar da benimle konuşmalarının satır aralarında görmüşlerdir, akıllarından çıkmış diye tahmin ediyorum. Benim hassasiyetlerimi az çok biliyorsunuz: Tarafsız bakış açısı, telif hakları,... diye gidiyor da gidiyor liste. Eğer bilmiyorsanız, en önemlilerden birinin de "adalet" olduğunu buraya not edeyim. Kibele'nin yazdıklarında teknik olarak ihlal niteliği taşıyan hiçbir şey yoktu, daha felsefi nitelikteki yönergelerimizi (örn: İNOV) saymazsak. Bu husus başka hizmetlilerce de dile getirildi zaten. Her zaman vurguladığım üzere, uygunsuz emsallerin proje için ciddi sakıncalar doğurma potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla adaletin tesis edilmesi için bir şey söylemekle yükümlü hissediyorum böyle durumlarda kendimi. Adaylığım var diye düşünerek kulağımın üstüne yatmamın söz konusu olamayacağını sanırım iyi kötü herkes biliyordur. Ben sorumluluklarımı biraz fazla ciddiye alıyorum, bu yüzden bir tarafında Kibele diğer tarafında da kimi istiyorsanız onun olduğu bir anlaşmazlık veya çatışmada olur da haklı olanın Kibele olduğu kanaatimi ifade etmişsem, bunun nedeni konuyla ilgili yaptığım değerlendirmenin gerçek sonucunun bu yönde olmasıdır. Kibele'nin haksız olduğu bir yerde "Kibele haksız" diyemediğimi düşünüyorsanız, hizmetli olmama da izin vermemelisiniz. Ben diyemediğimi kendim fark edersem, o zaman hizmetli olmama bizzat kendim izin vermem. Aslına bakarsanız bu savın neden doğru olamayacağını şöyle her yönüyle bilseniz epey bir şaşırırdınız ama o kısmı da bende kalacak mecburen.
  • Justinianus'un dile getirdiği bir nokta da, Özel:Fark/25392106 ile yaptığım politika güncellemesi. Bu da Dr. Coal'un adaylığı sırasında gerçekleşiyor. Değişikliğin özetinden ve neyin yerine neyi koyduğumdan da görüleceği üzere, yerel politika metninin küresel metinle tamamen aykırılık teşkil ettiği ve denetçilerin kesinlikle yetki sahibi olmadıkları işlemlerin yerel politika tarafından uygunmuş gibi gösterildiği bir durum söz konusuydu. Politika sayfasında yaptığım güncellemede eski sürümden kaldırdıklarıma göz gezdirecek olursanız, denetçilerin "Kolluk kuvvetlerinin, geçerli bir mahkeme çağrısı veya zorunlu bir istek ile başvuruda bulunması" durumunda IP adreslerini açıklayabileceğini ifade eden bir hükme rastlayabilirsiniz. Bildiğiniz (veya şu anda öğrendiğiniz) üzere ülkemizde "yayın yapan" web siteleri Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerinin kullanıcıların IP adreslerine yönelik taleplerine uymakla yükümlüdür. Yani örneğin ilgili makamlarımız atıyorum bir Ekşi Sözlük'e ulaşıp kullanıcının IP adresini talep ettiğinde Ekşi Sözlük bu adresi söz konusu makamlarla paylaşır. Bu makamlar daha sonra da internet servis sağlayıcılarla iletişime geçerek bu IP adresi bilgisi ile kişinin kimliğini tespit eder ve genellikle bunun devamında bir kovuşturma başlatılır, kişi ifadeye çağrılır veya göz altına alınır. Duruma göre çeşitli uygulamalar söz konusudur. Reklam geliri elde eden, temsilcilikler açan yani amiyane tabirle varlığını sürdürebilmek için kamu makamlarının "He!" demesine gereksinim duyan platformlar, bu gibi hususlara tam uyumluluk sağlarlar. Wikimedia Vakfı olarak biz ise, değişiklikte de bağlantısını verdiğim politika doğrultusunda hiçbir şekilde bu tür taleplere olumlu yanıt vermeyiz ve hiçbirinizin IP bilgileri resmî makamlarla paylaşılmaz. Benim de OTRS üyesi olduğum dönemde bu tür taleplere maruz kalmışlığım ve IP bilgisi görme yetkim zaten yok ama projelerimizin ABD'nin federal ve California'nın eyalet yasalarına tabi olduğu ve bu tür bir paylaşımın kesinlikle söz konusu olamayacağı yanıtını vermişliğim var. Tam aksine bunun mümkün olduğunu söyleyen ve küresel politikaları olduğu kadar bağlı olduğumuz yasaları da ihlal eden bu yerel politika hükmü ise aynı telif hakkı ihlalleri gibi fark edildiği anda müdahaleyi zorunlu kılıyor. Yasaları geçtim, küresel politikayı dâhi ihlal eden yerel bir politikamız olamaz, hükümsüzdür. Benim sorunun farkına varmam Dr. Coal'un Kibele'ye yanıt verdiği yorumla oldu. Düzeltmeyi yaptım ve hemen ardından Dr. Coal'un yorumunun altına bir bilgi notu düştüm. Şimdi erişime açık değil, ancak Kibele ve Dr. Coal'un birbirlerine ne yazdıklarının tam metni de bende kayıtlı duruyor. Kibele denetçilerin yetkileriyle ilgili hiçbir şey demezken, Dr. Coal ise "Denetçinin ne yapabileceği zaten burada" diyerek bu politikayı işaret ediyor, yani benim yorumladığım kadarıyla, "Politika açıkça oradayken ben zaten bunun dışına çıkamam ki?" veya "Seçilirsem yapacaklarımın sınırı zaten budur, burada olmayan bir şeyi nasıl yapayım?" demek istiyor. Yani görevini kitabına uygun bir şekilde yürüteceğini vurguluyor. Justinianus, değerlendirmesinde benim yaptığım müdahalenin kullanıcıların yaptığı değerlendirmeleri "doğrudan yanlışa ya da yanlıştan doğruya" dönüştürdüğü çıkarımında bulunmuş. Şimdi taraflar burada bu hükümlere dayanarak bir şey ileri sürmüş olsalar, sonra ben "Kolluk kuvvetlerine bilgi verilebilir" gibi bir bilgiyi "Verilemez" hâline getirdiğimde bunu ileri süren kişi haklıyken haksız konuma düşmüş olsa elbette Justinianus'a katılmamak mümkün olmazdı. Ancak tarafların hükümlere spesifik olarak gönderimde bulunan bir ibareleri yok, hükümlerin niteliğiyle ilgili bir ihtilafın içerisinde değiller ve benim yaptığım güncelleme o an itibarıyla göreve henüz başlamamış olan Dr. Coal'u da adayı uygun bulmayan Kibele'yi de etkilemiyor. Eğer Kibele'nin bir endişesi bu olmuşsa, güncellememin adaylık sürecine katkıda bulunduğu ve değerlendiriciyi rahatlatırken adaya ise alan açtığı dahi ileri sürülebilir. Toparlayacak olursam, yeri geldiğinde fazla temkinli hareket ettiğim gibi yeri geldiğinde de fazla cesur hareket ettiğimin farkındayım. Şunu belirtmem gerekir ki, bu gibi konular her zaman fazlasıyla cesur olacağım konular olacak, olmak zorunda; çünkü söz konusu küresel politikalar hem içerisinde bulunduğumuz yasal çerçevenin hem de küresel hareketimizin fikir birliğinin yansıtıcıları ve her daim gözetilmeleri çok büyük bir önem arz ediyor.
  Buraya kadar ilk konudan söz ettim, şimdi kısaca bir de ikinci gerekçe olan ileri görevlerin toplanması ve neden olduğu zaman sorunu savına değineyim. Sanırım bürokratlık, denetçilik, hizmetlilik ve gözetmenliği dört adet ileri düzey görev olarak kabul edebiliriz. En azından geleneksel olarak böyle adlandırılageldiler. Bildiğiniz üzere de şu anda bürokratlık ve hizmetlilik görevlerini yürütüyorum. Henrymorgan92 bürokrat+hizmetli olduğum için, Visnelma bürokrat olduğum için, Yusasatr de farklı görevlerin farklı kişilerde olması gerektiğine inandığı için görevlendirilmeme sıcak bakmadıklarını dile getirmişler. Bürokratlık, bildiğiniz üzere yalnızca görev başvuruları ve bot başvuruları olduğunda devreye giren bir yetki. Nadiren de bir tartışmanın kapatılması gerektiğinde bürokrattan destek isteniyor. Vikipedi:Hizmetlilik_başvurusu/Arşiv'den ve Vikipedi:Botlar/Başvurular/Arşiv'den şöyle bir baktığımızda, 2020 yılının tamamında bürokratların iş yükünün toplamda 5-6 saat gibi bir süre olduğunu görebiliyoruz. Projenin altı bürokratından biri olarak da bana 1 saatlik bir pay ya düşüyor ya düşmüyor. Yılda 1 saat, pek bir işyükü değil gibi dolayısıyla. Hizmetlilik ise elbette çok daha fazla emek istiyor, ancak hizmetlilik ve gözetmenliğin aynı anda yapılması öyle olağanüstü bir durum değil.
  Yetkilerin toplanması konusunda da önümüzde malumunuz bir Elmacenderesi örneği var, kendisi 4 ileri düzey yetkinin de çok uzun süredir taşıyıcısı (ve ek olarak önemli bir küresel görevi daha var). Sanırım Eldarion'u da 3 yetkiyle yine örnek olarak gösterebiliriz. Bu arkadaşlarımızın "fazla" yetki nedeniyle bir "güç zehirlenmesi" yaşadığını sanırım hiçbirimiz görmedik. Aynı şekilde çift yetkili arkadaşlarımda da şahsen bu yetkilere sırtını yaslayıp üstünlük taslama gibi bir durum örneğine rastladığımı hatırlamıyorum. Bu konudaki pratik, Elmacenderesi'nde de olduğu gibi yatkınlığı olan kullanıcıların beceri ve yeteneklerinden yararlanılmasıdır. Aşağıdaki yanıtımda da ayrıntısına girdiğim üzere, teknisyen grubunu insanların teknik yeteneklerinden yararlanabilmek için hizmetli seçilmeleri gerekmesin düşüncesiyle önerdim zamanında. Hizmetli olmayan gözetmen aday göstermem de bu düsturun sonucunda oldu. Dolayısıyla bir göreve bir kişi uygunsa, projemizin bundan yararlanması gerekir. Ben her göreve uygun muyum? Elbette değilim. İfa etmekten hoşnutsuz olacağım en azından bir görev biliyorum örneğin. Gözetmenlik görevini ise "kısmî hizmetlilik + daha yüksek düzeyde hukuk" niteliğinde olması nedeniyle ifa edebileceğim bir görev olarak gördüm. Üstelik, bu görevin yükünün an itibarıyla sıfıra yakın, üst notumda sözünü ettiğim değişiklikler olursa da bürokratın işyükünden bile daha az düzeyde olacağını öngörüyorum. Dört görevin gerektirdiği süreyi sıralasak, sanırım Hizmetli > Denetçi > Bürokrat > Gözetmen gibi bir sıralama yapmak gerekir. Bu nedenle gözetmenliğe seçilecek herhangi bir kullanıcının bir zaman sorunu yaşayacağı düşüncesini paylaşamıyorum.
  Yukarıda bu adaylığın benim için bir öğrenme fırsatı olduğunu vurgulamıştım. Bu bir özeleştiri fırsatı da aynı zamanda. Bana birileri "Şöyle şöyle yapıyorsun, farkında değilsin ama sonuçları şu alıyor" desin, yeni bakış açıları kazandırsın beklentisine giriyorum böyle durumlarda. Bu adaylıkta ise katılmadığım ve bunu vurgulamamın uygun olacağını düşündüren geribildirimler aldım ve bu da kendim için istediğim verim düzeyinin altı anlamına geliyor.
  Bu adaylıkta söylenenler kadar söylenmeyenler de önem taşıyor, ki sanırım bu tümceye birden fazla anlam yükleyebiliriz. Ben burada "Kaç oy alırsak geçiliyorduk ya?" diye hesaplar yapmaktansa hem "Neyi daha iyi yapabilirim?" sorusunun yanıtını arıyor hem de "Topluluk bana hâlen güven duyuyor mu?" biçimindeki son derece belirleyici sorunun yanıtına dair ipuçları arıyorum. Duymuyorsa, umarım bu göreve seçilmem.
  Uzun oldu tabii yine, kusuruma bakmayın bayram vakti laf kalabalığım için. Herkese görüşleri için teşekkür ederim.
  Vito Genovese 09.03, 14 Mayıs 2021 (UTC)

Tarafsız TarafsızDüzenle

 1. Görüşüm zamanı geçirmemden ötürü geçersiz sayılabilir, lakin yine de belirtmek istiyorum. Şahıslarla alakalı olmamakla birlikte gözetmenlik görevini ilgilendiren hususların olması dolayısıyla ilgili EP teklifi olumlu veya olumsuz sonuçlanana dek herhangi bir kullanıcının gözetmenliğe seçilmesi hususunda endişelerim mevcut. Kullanıcının gözetmenliği yapması hususunda endişem yok. Prensip gereği çekimserim. chansey mesaj? 11.13, 14 Mayıs 2021 (UTC)

Geçersiz GeçersizDüzenle

 1. Kullanıcı zaten bürokrat, bir kişinin bir den fazla sorumluluk almasını doğru bulmuyorum, görevli sayısının artması için sorumlulukların farklı kişiler arasında paylaştırılmasını daha doğru buluyorum. Bu yüzden olumsuz oy kullanıyorum.--Yusasatr (mesaj) 13.09, 9 Mayıs 2021 (UTC) (VP:OY kriterlerini karşılamıyor. --Henrymorgan92 (mesaj) 13.28, 9 Mayıs 2021 (UTC))
 2. Nanahuatl'ın ortaya koyduğu sorunların çok ciddi olduğunu düşünerek olumsuz oy kullanmak istiyorum. Erman Kuzu (mesaj) 05.00, 11 Mayıs 2021 (UTC) (VP:OY kriterlerini karşılamıyor. -- chansey mesaj? 05.13, 11 Mayıs 2021 (UTC)
 3. Açıkçası son ana kadar bekledim, her iki taraftaki yorumları değerlendirdim, Vito'nun uzunca yaptığı açıklama yeterince tatmin edici olmuş. Bu yetkiyi ve icab eden sorumlulukları adaletli bir şekilde kullanıp yerine getireceğini düşünüyorum. Sonucun hayırlı olması dileğiyle.Sait* 14.28, 16 Mayıs 2021 (UTC) (VP:OY gereği oylamaların süresi 2 hafta olduğu için bitiş saatinden sonra eklenen görüşü buraya taşıyorum.) --Uncitoyenmesaj 14.50, 16 Mayıs 2021 (UTC)

Yorum YorumDüzenle

 • Devam eden adaylığım dolayısıyla herhangi bir görüş belirtmemekle beraber sonucun Vikipedi için iyi olmasını diliyorum. Dr. Coalmesaj 15.13, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 • @Justinianus'un değerlendirmesiyle ilgili bir kısımda dikkat çekmek istiyorum, bu konuyla ilgili yorumumu görüşünün altında paylaşmayı tercih etmediğim için bu alana yazmam gerekiyor sanırım. Vito'nun ilgili düzenlemesinin öncesinde ilgili bölümde yazılanlar, Vito'nun da değişiklik özetinde belirttiği üzere, küresel politikada belirlenmiş kurallara göre oldukça ters görünüyordu. Bu nedenle sormak isterim: Bu tarz kaçınılmaz bir düzenlemenin ivedilikle yapılması, tartışmanın sona ermesine bağlı olarak mı gerçekleştirilmeli? Tartışmanın gidişatı veya tartışmanın var olması, küresel standartlara etki edebilir mi? Bu -kaçınılmaz- düzenleme, ne zaman yapılmalıydı? --Victor Trevor (mesaj) 12.07, 4 Mayıs 2021 (UTC)
  Dile getirilen husus düzenlemelerin yapılması ya da yapılmaması değil Victor Trevor, bunun yapılma zamanı. Devam eden bir tartışma içerisinde buna ilişkin bir politikada -her ne sebeple olursa olsun- değişiklik yapılmasını etik olarak doğru değerlendirmiyorum. Tartışmanın sonlanmasının beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Vito ise bu güncellemeyi tartışma sırasında yapmış görünüyor ve tartışma kısmına bir şerh düşüyor. Gerekçeme dayanak olan nokta da bu: Değişikliğin yapılması değil, yanlış bir zamanda yapılması. Zira eski metin ile yeni metin arasındaki farklılık, başvuru sırasında yaşanan tartışmanın konusunu da ilgilendiren değişiklikler içeriyor. Özellikle de denetçilerin ulaşabildiği kişisel bilgilerin paylaşımına ilişkin kurallar oldukça hassas. Buradaki herhangi bir değişikliğin tam bu konular konuşulurken gerçekleştirilmesini doğru bulmuyorum. --justinianus | mesaj 14.31, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 • Bürokratlık ve gözetmenlik görevlerinin aynı anda yapılamacağı ile ilgili görüşlere katılmıyorum. Bürokratlık çok fazla zaman harcanması gereken bir görev değil (...). Kültür emekçisi (mesaj) 06.44, 7 Mayıs 2021 (U
  Laz Sevgili Laz, bu size ilk ve son hitabım olsun. SAS ve diğer tüm mecralarda verdiğim oylar inceleyebilirsiniz. Tartışmaya girmeye değer bulmuyorum. Nanahuatl sizi bilgi için ekleyeyim sadece... --Kemalcan (mesaj) 06.56, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  @Laz, kullanıcı, benim paylaştığım görüşler nedeniyle kendi görüşlerini değiştirebilir, bu doğal bir durum. Başkasının görüşlerini duyduktan sonra da değiştirebilir, bu da normal. Başkaları da değiştirebilir hatta vs. Her kombinasyon mümkün. Benim hatırladığım kadarıyla kendisinin, benim görüşümü değiştirmem sonrasında değiştirdiği, beni "kopyaladığı" bir tartışma yok. Gösterebilir misin varsa? Bana eleştirin olmadığını belirtmişsin ancak bu dediğin şey canlı kukla kullanımına girer ve ben burada canlı kukla ustası pozisyonunda oluyorum :) NanahuatlEfendim? 07.03, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Bir saniye, burada başka bir durum var. İmzada Laz yazıyor ama kullanıcı @Kültür emekçisi. Laz, Kültür emekçisiyle herhangi bir bağlantı kurmamış, Kültür emekçisi kendi kendine Laz'ın alternatif hesabı olduğunu yazmış. Bu durum doğruysa Laz'ın bunu onaylaması, değilse, diğer kullanıcının anında engellenmesi lazım. NanahuatlEfendim? 07.06, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Elbette sizin paylaştığınız görüşler nedeniyle herkes oyunu değiştirebilir. Buradaki sıkıntı kullanıcının oyunu değiştirirken sizin oy değiştirme gerekçelerinize net bir atıf yapmaması. Olumlu oy verirken görmezden geldiği sebeplerin kısa sürede olumsuz oy verme sebebi haline gelmesi. Yorum yapma ihtiyacı hissetmemin sebebi bu durumun kronikleşmesini önlemek. SAS adaylıklarında benzer bir durumun olduğunu zannetmiyorum ancak sadece hizmetlilik başvurularında bile bu durumun kronikleşmesinin Vikipedi'ye zarar verebileceğini düşünüyorum. Kullanıcının Seksen iki yüz kırk beş'in adaylığındaki oy değişimini de benzer şekilde değerlendiriyorum (Seksen iki yüz kırk beş sizin hizmetlilik başvurunuza olumsuz oy verdikten sonra verdiği oyu değiştirmişti). Bu hesap engellenebilir. Kültür emekçisi (mesaj) 07.59, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Öncelikle Laz, Kültür emekçisi hesabının size ait olduğunu doğruluyor musunuz? --Kemalcan (mesaj) 08.10, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  E o zaman beni "kopyalamış" olmuyor değil mi? Ben o adaylıkta olumlu demiştim :) Benim bildiğim kadarıyla kopyalamak, bir şeyin aynısını yapmak, oluşturmak. Öyle bir durum olduğunu gösteremediğinize göre kendi iddianızın doğru olmadığını kendiniz göstermiş oldunuz kısaca :) NanahuatlEfendim? 08.20, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Kusura bakmayın kendimi yanlış ifade ettim. "Sizin verdiğiniz veya size verilen oyların renginden etkilenme ve buna bağlı olarak gelişen oy verme örüntüsü var" demem gerekirdi. Size verilen veya sizin verdiğiniz oyların gerekçesine bağlı olarak görüş değiştirmek farklı bir şey. Bahsettiğim şekilde oy veren başka kullanıcılar da vardır belki. Ben sadece bu durumun dikkat edilmesi gereken bir şey olduğuna parmak basmak istedim. Kimseyle bir husumetim yok. Kültür emekçisi (mesaj) 08.37, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Yani? NanahuatlEfendim? 08.39, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Laz ve/veya Kültür emekçisi Sizden bir özür bekliyorum...--Kemalcan (mesaj) 08.43, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Bu şekilde oy vermelerin insanları kutuplaştırma potansiyelinin olduğunu ve zamanla daha fazla insanda görülebileceğini düşünmüştüm. Bu konuda bir tecrübem veya diyecek daha fazla bir şeyim yok. Rahatsızlık için kusura bakmayın. Kültür emekçisi (mesaj) 08.51, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Kendi adıma konuşayım, kimse bana düşman değil, her zaman yanında yer alacağım dost da değil, bunu zaten defalarca ifade etmiştim. Böyle anlamsız hususlarla hem sizin hem benim hem de topluluğun vaktini harcamak yerine zamanımızı ansiklopedi inşa ederek harcasak daha faydalı olacaktır. Geçelim böyle anlamsız ve lüzumsuz konuları lütfen. NanahuatlEfendim? 08.58, 7 Mayıs 2021 (UTC)
  Topluluğun yaşadığı güncel olayları takip ettiyseniz, birçok olayda Nanahuatl ile zıt görüşlere sahip olduğumu görürsünüz, elbette zaman zaman aynı tarafta da olmuşuzdur. Bunlar hayatın akışı içerisinde oldukça sıradan ve normal durumlar. Prensip olarak kişilere göre değil, olaylara göre değerlendirmemi yaparım. Bu arada son mesajınızı bir özür olarak kabul ediyorum. Sevgiler. --Kemalcan (mesaj) 12.16, 7 Mayıs 2021 (UTC)

Sorular SorularDüzenle

Chansey'in sorusu
1. Merhaba Vito Genovese. Adaylığın hayırlı olsun. Fikirlerini almak istediğim bir husus var. Malumun bir engelleme politikası teklifi mevcut, tartışma devam ediyor. Burada denetçi ve gözetmen yetkilerine sahip hizmetlilere ayrı bir yetki tanınmakta. Deniliyor ki;
Aynı zamanda denetçi veya gözetmen haklarına da sahip olan hizmetliler, denetçi aracı aracılığıyla elde ettikleri herkese açık olmayan veya gözetmen yetkileri aracılığıyla ortadan kaldırılarak hizmetlilerin erişimine açık olmayan bilgileri kullanarak kullanıcıları engelleyebilirler. Bu gibi durumlarda engelleme, denetçi veya gözetmen yetkileriyle değil hizmetli yetkileriyle yapılır.
Aslında hizmetli yetkileriyle alakalı bu madde, gözetmen veya denetçi olan hizmetlilerin hesap verilebilirliğine bir tahdit getiriyor. Bu madde engelleme işleminin topluluk nezdinde sorgulanabilirliğini ve şeffaflığını Türkçe Vikipedi'de henüz alışık olmadığımız şekilde kısıtlamakta benim algıladığım. Bu kapsamda gerçekleştirebileceğin bir engelleme işlemi sonrasında, engellenen kullanıcıdan veya topluluktan gelebilecek tepkilere karşı hareket tarzın ne olur? Cevabın için şimdiden teşekkür ederim :) chansey mesaj? 21.41, 5 Mayıs 2021 (UTC)
C: Soru için ben teşekkür ederim. Bilirsin, bir gevezelik fırsatı doğduğunda bunu kaçırdığım görülmemiştir, o yüzden konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum.
Öncelikle vurgulanması gereken şu nokta var: Küresel politika uyarınca gözetmenlik yetkisi projenin bir Hakem Kurulu varsa kurul tarafından, kurul yoksa topluluk tarafından veriliyor. Enwiki'de bir kurul olduğu için yetkileri kurul veriyor ve politikalarında da belirttikleri üzere bu yetki geleneksel olarak hep hizmetlilere verilegelmiş. Dolayısıyla (şu an tek tek kontrol etmeden yazıyorum ama yanılmıyorsam, dlyelim) enwiki'nin hizmetli olmayan gözetmeni yok. Bizim ise hizmetli olmayan bir gözetmenimiz var. Dolayısıyla bu uyarlamayı dikkatli yapma gereğimiz ortaya çıkıyor.
Hizmetli olmayan tek gözetmenimiz Taysin'i bu göreve ben aday gösterdim ve topluluk da uygun gördü. Adaylık sayfasındaki açıklamamda şöyle yazdım: "Bu adaylık, Taysin'in hizmetli olmaması açısından da bir ilk teşkil ediyor. Genellikle Bürokrat, Denetçi ve Gözetmen gibi pozisyonlar için Hizmetli olmak önkoşul olarak görülüyor. Bu yanlış algıyı kırmak için, bu adaylığın da önemli bir adım olacağı düşüncesindeyim." Bunu çok önemsiyordum, çünkü "Her şeyin başı hizmetlilik" algısını son derece uygunsuz gördüğüm hiyerarşi anlayışını desteklediği düşüncesiyle kırmak istiyordum. Vikipedi tarihine bakarsanız, düzenli olarak hizmetliliği özel kılan hak, yetki ve emsalleri kırmaya çalıştığıma ilişkin örnekler görebilirsiniz. Vandalizmle daha etkin müdahale edilebilmesi için [geri döndür] düğmesinin devriyelere verilmesi, arayüz yöneticisi grubu çıkmadan çok önce hizmetlilerin arayüz yetkilerinin teknik yönü güçlü kullanıcılarla paylaşılabilmesi için teknisyen grubunun oluşturulması gibi girişimlerim hep bu doğrultudadır, MediaWiki yazılımının altın çocuğu "admin/sysop" grubunu olabildiğince "bayağı"laştırmaya yöneliktir. Bunu yeri geldiğinde teknik boyutta, yeri geldiğinde usul ve emsaller boyutunda yaparsınız. Söz konusu gözetmenlik adaylığı da bu doğrultudaydı. Daha sonra hizmetli olmayan denetçimiz de oldu, umarım hizmetli olmayan bürokratımız da olur huwiki gibi projelerde olduğu gibi ve bu algının yıkılması yolunda bir adım daha ilerlemiş oluruz.
VP:MİLLİ gibi sorunlardan kaçınma konusunda ortalama üstü bir performans gösteriyor olsak da, kültürel kodlarımızın özellikle iletişimimiz açısından son derece belirleyici olduğu konusunu son zamanlarda birkaç kez vurgulama fırsatım oldu. Bu kültürel kodlar, biraz da hiyerarşik düzen anlayışına katkıda bulunarak kendini gösterir. Toplumumuzda "güç" arzu edilen ve saygı doğuran bir unsur ne yazık ki. "Yetkili bir ağabey / abla" görmek (maalesef ağabey abladan daha yüksek düzeyde olacak şekilde) insanlara güven aşılar, onun sözüne bel bağlanır, her ne kadar aksinin olması için her türlü çabayı harcasak da onun sözünün biraz daha ağırlığının olduğu algısı vardır. Bunu olumsuz görüyorum doğal olarak ve çeşitli durumlarda bu pozisyona düştüğümü veya oturtulduğumu görüyorum. Elbette sağolsun görüşüme değer verenler de vardır, ama diğer yandan görüşüme değer vermese bile ben o veya buyum diye kendini frenleyenler varsa (ki vardır elbette) bu proje için iyi bir şey değil kesinlikle.
Tam olarak bu nedenden dolayı, yakında hizmetlilik görevimden ayrılmayı planlıyorum. Hiyerarşilerin düzleştirilmesine devriye de olmadan beyaz liste üyesi olarak katkı verebilmeyi umuyorum. Bakarsınız bugün bakarsınız yarın, niyetim bu.
Gözetmenlik ve hizmetlilik ilişkisi konusundaki altyapı bilgisinden sonra, spesifik olarak ilgili konuda bir yanıt sunayım. Yakın zamandaki tartışmada herkesi ikna etmemiş görünen görüşlerimin daha net olarak anlaşılabilmesi için şu ek açıklamayı yaptım ve "kişisel bilgi" teriminin kapsamı konusunda yaşanan fikir ayrılığının "kişisel veri" kavramı ile "kamuya açık olmayan bilgi" arasındaki farkın gözden kaçırılması olduğu kanaatimi paylaştım. İşbu sayfada da buradan hareketle ifade edilmiş görüşler olduğu için burada da zikretmeyi uygun görüyorum. Bir gözetmenin sorumluluk alanı kamuya açık olmayan bilgidir, kişisel veri değil. Politikalarımızdaki "kişisel bilgi" gönderimleri de dolayısıyla küresel politikalarda açıkça tanımlanan kamuya açık olmayan bilgiye yöneliktir, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında ele alındığı için bu karışıklığın dolaylı nedeni olduğunu sandığım kişisel veriye değil. Kamuya açık olmayan bir bilgi paylaşıldığında bunun hizmetlilerin de erişiminden kaldırılması, üst metinde de vurguladığım üzere Vakıf genelinde oturtulmaya çalışılan bir pratik.
Eğer gözden kaçırdığım bir ayrıntı yoksa, Özel:GrupHaklarıListesi'nden ayrıntılandırmasına ulaşılabilecek olan mevcut hak kombinasyonu, hizmetli olmayan gözetmenlerin engel verebilmek dışında sözünü ettiğimiz teklif metninin gereğini yapabilmelerine olanak sağlıyor. Bunun altyapısını yine hak paketi teklifiyle oluşturmuştuk zamanında. Bu da şu yönden önemli: Hizmetliler örneğin bir sayfayı sildikleri ve buna bir itiraz geldiği zaman veya örneğin bir şikâyet söz konusu olduğu zaman, doğal olarak bunun kontrolünü yapacak olan, yani yetkilerin uygunsuz kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek olan diğer hizmetlilerdir, çünkü "hızlı silme"ye yetkili olan onlardır. Aynı mantık burada da geçerli: Eğer bir gözetmen kamuya açık olmayan bir bilginin ifşa edilmesinden dolayı bir engel verecekse, bunu da doğal olarak gözetmenler denetleyecek. Bilindiği üzere denetçi ve gözetmenler Vakıf tarafından projede en az 2 tane olması şartı koşulan görevler. 1'e düşerse o bir kişi de yetkisini kaybediyor. "Akran denetimi" bu derece önemli bu iki pozisyon için. Şimdi bize baktığımda, Eldarion, Elmacenderesi ve Taysin'in varlığı, yani üç gözetmenimizin olması denetim anlamında cesaret verici, ancak bu üç arkadaşımın etkinlik düzeyi bu denetimin sağlıklı yürümesinin önüne geçebilecek düzeyde düşük seyrediyor. Elbette burada yine gözetmenliğin çok daha etkin bir konuma geleceği, üst metinde vurguladığım potansiyel durum için konuşuyorum ağırlıklı olarak. Bu nedenle söz konusu koşullar için daha fazla gözetmene ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum, bunun için de VP:SGT sürecinin en deneyimlileri olan şu kullanıcıların doğal adaylar olacağını düşünüyorum.
Akran denetiminin varlığını ve işlerliğini teminat altına alabilirsek, söz konusu teklif metninin işlerliği açısından herhangi bir sakınca görmüyorum. Gerekli görüyor muyum? Özellikle "gözetmen engeli" adı altında bir "engel kategorisi" varlığını bir zaruret olarak görmüyorum, hayır. Hizmetlilerin sürüm gizleme yetkisini gözetmenin sürüm baskılama işlemine bir hazırlık olarak kullanmasından söz etmiştim. Daha çok sayıda olan hizmetlilerin bu tür bir ihlale daha az sayıda olan gözetmenlerden daha önce şahit olma ve ilk müdahalede bulunması olasılığı doğal olarak yüksek. Dolayısıyla buradan hareketle bir hizmetli de engeli verebilir, kamuya açık olmayan bilginin ifşası hiç şüphesiz ki hizmetlinin de tanısını koyabileceği bir sorundur. Hizmetli ifşayı tespit eder, gerekli gördüğü yaptırımı uygular, sürüm gizleme uygular ve gözetmeni haberdar eder. Elbette ifşa olduğunda bu engeli gözetmen versin diye beklemenin hiçbir mantığı yok. Diğer yandan, ihlali gören gözetmen olursa ve hizmetlinin görünce ne olacağını hiç anlayamayacağı şekilde hem sürüm baskılamayı hem de engellemeyi uygularsa, "akran denetiminin varlığı teminat altına alındığı müddetçe" bunda da herhangi bir sorun görmüyorum. Hukuki nedenlerle sorunun tam kapsamını hizmetlinin de görmemesi dediğim gibi arzulanan yasal çerçevedir. İfşanın mağduru olan kişinin aleni olmayan bilgilerinin ek olarak 25-30 kişi tarafından daha görülmemesini arzu etmesi son derece doğaldır. Hizmetli olmayan gözetmenin bu engeli veremeyecek olması konusuna gelecek olursak da, söz konusu gözetmenin ifşanın mağduru olan kişiyi korumayı sağlayacak yetkiyi taşıması işin en önemli boyutu. Söz konusu gözetmen gerekli engel tedbirini gerekirse hizmetli olan gözetmen arkadaşlarından rica edebilir ya da işlemi bir hizmetliye taşere edebilir. Zaten işlemin nitel kontrolünü de diğer gözetmenler yapacaktır.
Son olarak, Chansey, topluluktan gelebilecek tepkilere vurgu yapmışsın. Sanırım böyle bir durumu, kamuya açık olmayan bilgi ifşası olduğu düşünülen değişikliğin gözetmen tarafından baskılanmadan önce diğer kişilerce görüldüğü, ama bu gözetmen değerlendirmesine hak verilmediği olası bir senaryo için öngörebiliriz. Bu noktada da sözünü ettiğim akran denetiminin önemi ortaya çıkıyor. Gözetmenin ne için işlem uyguladığından haberdar olup hata yaptığını düşünen kullanıcılar, işlemin denetimini diğer gözetmenlerden talep edilebilir. VP:Ş/H sayfasının genel bir görevi kötüye kullanma prosedür sayfasına evrilmiş olduğundan sıklıkla dem vuruldu geride bıraktığımız dönemde. Bu veya bunun gibi bir süreç sayfasına yapılan başvurular gözetmenlerin incelemesinden geçebilir ve sonunda gözetmenlerin "hesap verebilirliği" de teminat altına alınmış olur. Elbette yine vurgusunu yaptığın "engelleme işleminin şeffaflığı" ile tutarlı bir durum değil bu. Ancak "kamuya açık olmayan bilgi" söz konusu olduğunda doğal olarak genele yönelik bir şeffaflıktan da söz edemeyiz. Burada kişilerin hukuki hakları söz konusu ne de olsa. Telif hakları ile saklı bulunan metni buraya kopyalama "özgürlüğümüz" hak sahiplerinin yasal haklarının ihlal edileceği noktada (yani anında) nasıl son buluyorsa, özgürlüklerimizin ve şeffaflık haklarımızın da başkalarının "doğal hak"larının ihlal edileceği noktanın ötesine geçemeyecek bir kapsamı olabilir ancak. İşlemin bağıl şeffaflığının garantörü yine akran denetimidir dolayısıyla.
Vito Genovese 22.41, 6 Mayıs 2021 (UTC)
2.Sadece tek bir soru sorulmuş hem bunu artırayım hem de size biraz daha gevezelik imkanı sunayım. Şu an kullanıcı sayfanıza gittiğimizde Hizmetli ve Bürokrat olduğunuz görülüyor. Ben şahsen bu yetkili olaylarının hepsini aynı gördüğüm için bunların bu kadar bir ayrımı mantıklı bulmuyorum. Bu nedenle soruyorum böyle bir şey var olmalı. Gözetmenliğin özellikleri başka bir sınıfa aktarılmalı mı? --Orfur (mesaj) 02.33, 17 Mayıs 2021 (UTC)

Usule dairDüzenle

Bahsedeceğim hususa değinmekte Vikipedi adına, topluluk adına fayda görüyorum. Onların/kahyaların kararı sadece yetkiyi tanımakla sınırlı görünüyor. Yani burada fikir birliği oluşup oluşmadığına bakmıyorlar. Rakamsal bazda sonucu ve Vito'nun kendine göre açıklamalarını metada "kahya onay başvurusu" sayfasında okudum. Onlar da okudular, gizlilik metnine de onay verildi ve bitti gibi. Şuradan Vito'nun başvurusunda söyledikleri görülebilir. Yani bu paslama derken, kahya kararı derken, burada oy/görüş belirtmiş kullanıcılar, sanmasınlar ki stevard/kahyaların burada yazılmış çizilmiş herşeyi inceleyip okuduklarını. HakanIST dışında Türkçe bilen kahya var mı? Buradaki fikir birliği nasıl ortaya kondu? Rakamsal yüzde yeterli oluyor sanırım, oysa fikir birliğini ne aday ne de Türkçeden uzak kahya belirleyebilir. Bürokratların da yetkisi yok. Daha evvelki gözetmen tartışmalarında ciddi karşı oy sayısı asla olmamıştı. Diğer yandan, bu oylama/tartışma ile beraber, Türkçe Vikipedi'ye gözetmen/denetçi/bürokrat oylamalarında Çin sistemini getirmek gerektiğini düşündüm. Yıllarca aktif olmayıp sırf oy kullanmak için aktif olan veya bir anda oylama için belirip bir anda kaybolan vs. arızalı yönleri en aza indiren bir "oy kullanma" şartlarına ilişkin bir sistem. Vito Genovese'nin gözetmenlik sorumluluğuna ilişkin şahsi düşüncelerimin dışında, sadece tüm prosedürü kullanıcıların da bilmesi gerektiğine inandığım için bu notu düşüyorum. Şu anki duruma göre olan şudur; oylama yapıldı, 25-30 olumlu oy barajı geçildi, destek/karşı yüzdesi %70'in üzerinde %80'in altında kaldı, aday kahyalara başvurdu, rakamsal sonucu bildirdi, atanmasını istedi, kendi açıklamalarını yazdı. Devamında kahyalar "ha, öyle mi olmuş, atıyoruz" deyip atıyorlar. Bu kadar karşıt oylar ne demiş, fikir birliği oluşmuş mu oluşmamış mı vs. bağımsız/tarafsız bir mekanizma yok. Adayın "kahyaya" kendini ifade edebilme yeteneğine kalmış. Vito'nun moralini bozmak da istemiyorum, yanlış da anlamasını istemiyorum ama olayın prosedür akışı budur. Hukukun hiç mi usul tarafı yok, burada usulen boşluklar var. Özellikle karşıt oyların çokluğu ve içeriği, "prosedür açısından" "aday"ın diğer herkesi "sürklase etmesi" bana çok doğru gelmedi. Bunu söylemeden de edemedim, bizim de Vikipedi mücadelemiz sessizlerin sesi olmak olsun yine. Hiç olmazsa Vikipedi tarihine cılız bir not düşelim. Burada karşıt oy/görüş verenlere seslenmek isterim, çünkü esasen onların durumuna/düşüncelerine aykırı bir husus oluştuğu ve kahyaların karşıt görüşlerinin içeriğine bağımsız/tarafsız yaklaşamadığını ve sadece rakamsal olarak görüldüklerini bilmeleri için. @Nanahuatl, @Justinianus, @Henrymorgan92, @Visnelma, @Bermanya, @Kemalcan, @Diyot. Vikiçizer (mesaj) 09.26, 17 Mayıs 2021 (UTC)
Doğru anladığımdan emin değilim, kısacası, bizim mekanizmamıza göre "bürokrat takdirinde kalan bölge" diye tabir ettiğimiz bölgede sonuçlanan bir başvuru var ancak bu durum, "fikir birliği oluştu" olarak tanımlanıyor Vito Genovese tarafından ve hak talebi başvurusunda bulunuyor kendisi. Doğru mu anladım @Vikiçizer? NanahuatlEfendim? 09.34, 17 Mayıs 2021 (UTC)
Vaktimi ayırıp da ne burada yazanları ne de kâhya talebini okumuş değilim, zira çok ilgimi çeken bir şey değil. "Oku da anla" denirse okuyalım. NanahuatlEfendim? 09.36, 17 Mayıs 2021 (UTC)
Doğru anlamışsın evet, ben de öyle anlıyorum. Ama gözetmen başvurularında "bürokrat"ın bir yetkisi yok, aday kendi kendine stevard/kahyaya gidiyor. Vikipedi adına, topluluk adına okuyup anlamakta fayda var. Özel olarak seslenmemin sebebi, "karşıt oy verdim, incelenir" yanılgısına düşülmemesi için. Karşıt oyların içeriğini/derinliğini inceleyen bir mekanizma yok. @Nanahuatl Vikiçizer (mesaj) 09.40, 17 Mayıs 2021 (UTC)
Anlıyorum... Yalnızca adaylıkta karşıt oyların açıklamalarının/çevirilerinin verilip destek oylarının verilmemesi de hoş olmuş :) Bence olumsuz görüş belirtenlere değil de olumlu görüş belirtenlere de seslenilse fena olmazdı @Vikiçizer. Ben kişisel olarak şu an buna vakit ayıramadığımdan yanlış bir şey demek istemiyorum. NanahuatlEfendim? 09.47, 17 Mayıs 2021 (UTC)
Yok deme:) Bir aksiyon alınması amacıyla bilgilendiriyor değilim, sadece topluluğun bana yüklemiş olduğu misyon ve sorumluluk gereği bilgilendiriyorum. Diğer herkes de görüş belirtmekte veya belirtmemekte özgür. @Nanahuatl Vikiçizer (mesaj) 09.57, 17 Mayıs 2021 (UTC)
 • Evvelinden ikili olarak söylemiş olsam dahi tekrardan Vito Genovese'nin tamamlanan adaylığı ve müstakbel görevi Vikipedi'ye ve topluluğumuza hayırlı olsun diyorum. Ben şahsen bu prosedüre hakim değildim, dolayısıyla Vikiçizer'e açıklaması dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz çok sık gerçekleşmeyen adaylıklarda usülde gri noktaların olması aslında topluluk olarak bizlerin hatası, lakin bunlara sıra gelmiyor çok kullandığımız bir prosedür değil. Malum bu tarz adaylıklarda olumlulardan çok, olumsuz oyların gerekçeleri önem kazanmakta. Vito'da ilgili sayfada bu konuda açıklamalarda bulunmuş, elbet kahyaların denildiği gibi gerekçeleri inceleyebilecek bir pozisyonu bulunmuyor buna da şu aşamada meta bazında yapılabilecek bir şey bulunmamakta.
Adaylıkların kapatılması ve fikir birliğinin tespiti hususunda herhangi bir ikileme düşülmemesi namına ilerleyen dönemde (denetçi/gözetmen seçimleri için) yerel bir politikayla ara bir kontrol sağlanırsa bu gibi durumların önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Bir diğer yöntem de Türkçe konuşan kahyaların sayısının arttırılması elbet fakat bu birinciye oranlar daha uzun bir süreç.
Son olarak belirtmeden geçemeyeceğim; Vito tanıdığım kadarıyla sağduyu sahibidir ve eleştiriye açıktır. Yukarıda Çizer'in adaylık kapandıktan sonra (bu da bir naiflik benim gözümde aksini manüplasyon görürdüm) ifade ettiği hususları olumsuz algılamamasını tavsiye ve rica ediyorum. Zaten prosedürel olarak değişecek bir durum söz konusu değil. Sonuç hepimize hayırlı ve uğurlu olsun... chansey mesaj?
 • Öncelikle hatırlatma için kendi adıma teşekkür ederim Vikiçizer. Politikalar kapsamında yetkinin tanımlanıp tanımlanmayacağı hususuyla ilgilenmiyorum. Burada herhangi biriyle kişisel husumetim de yok. Vito Genovese'nun gözetmen olması ya da olmaması da benim için fark etmiyor, yalnızca başarılar dileyebilirim. Ben kendi açımdan çekincelerimi dile getirdim -halen de arkasındayım, kimilerince kasıtlı olarak başkalarının fikirlerini etkilemeye yönelik "kötücül" bir faaliyet olarak değerlendirilmesine rağmen-. Bu nedenlerle fikir birliğinin kendi açımdan sağlanmamış olduğunu açıkça not düşmek istiyorum. Bundan sonrası için yapabileceğim bir şey yok, Vito'ya görevinde başarılar dilerim. Hizmetlilerimizden tek ricam, Dr. Coal'un denetçilik başvurusunda gösterilen hassasiyetin buradaki açık nezaket ve içerik üzerine yorum ilkelerinin ihlalleri için de gösterilmesi. Teşekkürler. --justinianus | mesaj 10.49, 17 Mayıs 2021 (UTC)
 • Meta'da İngilizce olarak orta ölçekte bir özet geçmiş. Orada yazdıklarını yanlış lanse etmeye çalışsa birileri mutlaka araya girip düzeltme yapabilir. Bu şekilde herhangi bir özet yapmadan konuyu doğrudan kâhyların önlerine atsa tamam, ama başvuruyu detaylı bir şekilde sunup kararı (fikir birliğini) kâhyalara bırakmış. Bence kabul edilebilir bir durum. Yine de gelecekte bu konuda yerel bir politikaya ihtiyaç bulunmakta. LuCKY 💬 ✒️ 11.10, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Fikir birliğini kahyalara bırakma diye bir şey yok, fikir birliğinin tespit edildiği tarafsız/bağımsız bir yer yok. Sadece topluluğun soruları üzerine -buradan- genel bir açıklama yapmayı uygun gördüğüm için bilgilendiriyorum. Vikiçizer (mesaj) 11.25, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Yanlış da anlaşılmayalım, Vito uygulamıyor anlamında değil, öyle bir mekanizma yok. Vikiçizer (mesaj) 11.26, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Benim de anlatmak istediğim buydu, böyle bir mekanizma olmadığı için uyulanmış olan en azından kabul edilebilir düzeyde. Yerel politika daha iyi olurdu tabii. LuCKY 💬 ✒️ 11.35, 17 Mayıs 2021 (UTC)

Önceki adaylıklar ile çelişen bir durum zaten mevcut değil ancak değinilmesi iyi olmuş. Bu adaylık, yetki verilmesi için şartları sağlıyor. Hizmetli ve bürokrat yetkilendirmek için %70-%80 bandında bürokrat takdiri veya bürokrat tartışması yoluna gidiliyor ancak kahyâlarca verilen denetçi, gözetmen vb. yetkilendirmelerinde aday sonucu kahyâlara bildiriyor. %78,78 problemli bir oran değil. Kararı kahyânın vermesi (yani zaten fonksiyon kahyânın elinde ancak tasdik eden bürokrat değil, kahyâ) Türkçe Vikipedi'nin otonomisini zedeleyici olarak görülebilir veya uygulamayı bir yere yazmadığımız için gerek Vikipedi'yi gerek süreci bilmeyenlerce kafa karıştırıcı olabilir. Süreci bir yere yazmakta ve toplulukça eksik görülen yerleri değiştirmekte yarar var. --[evolutionoftheuniverse] @trwiki 16.34, 17 Mayıs 2021 (UTC)

 • Vikiçizer ve diğer birçok kullanıcı yorumlarını sağ olsun paylaşmış. Usulen Vito'nun yaptığı yanlış mıdır değildir, olumsuz oyları detaylıca açıklaması da hiçbir yetki tanımlama talebinde adaylardan görmediğim bir davranış. Küresel politika ve bazı yerel vikilerde gördüğüm işleyişe göre bir yazı yazmak isterim. Zaten bunları bilenlerden (elbet de vardır) ve Vito'dan lafı ve adaylık sayfasını uzattığım için özür dilerim. Küresel denetçi ve gözetmen politikalarına göre hakem kurulu olmayan vikilerdeki en az 25-30 olumlu oy ve olumlu-olumsuz oy oranı yüzde 70-80 arasına sahip, bunları sağlıyorsa fikir birliği var olan başvurularda, aday kullanıcı yerel oylamaya dair bir link verip kahyalardan yetkiyi isteyebilir. Hakem kurulu olmayan bizim gibi vikilerde yerel bürokratlar duruma göre standart yerel oylama süresini, barajı sağlaması olağan adaylıklar için uzatabilir. Duruma göre aday direkt yetkiyi isteyebileceği gibi bazı durumlarda yerel vikilerdeki bürokratlar, adaylığı da gösteriş olarak kapatıp (çoğu adaylık neredeyse yüzde 90-100 civarında) bizim şu kullanıcıya yetki tanımlayabilir misiniz diye de kahyalara gidebiliyor. Hakem kurulu olan vikilerde (enwiki gibi) ise genelde doğrudan hakem kurulu seçiyor ve kahyalardan yetki tanımlaması istiyor. Örneğin İng Viki’de hakem kurulu, denetçi ve gözetmen adaylıkları için senede bazı zamanlar aday olabilecek gönüllü adminlere (enwiki gibi bazı büyük vikilerde denetçi-gözetmen olmak için ilk önce admin olmak yazılı şart olduğu için) çağrı yapar. Bunları seçip seçmemek hakem kurulunun fikir birliğine göredir. Çoğu üyesi adminler olsa da belli birkaç senede bir bu kurul, o vikideki toplamda x kadar ve son 1 senede x kadar katkıya sahip kullanıcılara kurul seçimleri için oy vermesini ilan eder (bu sene 50 bine yakın kullanıcıya mesaj attılar ama oy kullanan 1-2 bin kullanıcı vardı). Bu tip vikilerde topluluğun güvenini kazanmış kurullar genelde doğrudan seçiyor. Frwiki’de de eskiden doğrudan hakem kurulu seçiyordu. Baktığım kadarıyla işleyişi değiştirmişler (denetçi ve gözetmen adaylarını göstermek için birkaç kullanıcıdan oluşan oluşturmuşlar). Orada da şart olarak adaylıklarda en az 25 olumlu oy ve yüzde 70 oran var. Biz yerel politika olarak sadece fikir birliğinin sağlanıp sağlanmadığını sadece bürokratlar karar verebilir ve yetki tanımlaması isteyebilir; en az şu kadar olumlu oy veya yüzde gerekir diye değiştiremeyiz (küresel politikaya ters düşmediği sürece), keza küresel politikaya aykırı bir metine de birçok vikide denk gelmedim. Fakat yerel politikalarda olan eksiklikleri uygun olarak düzenleyebiliriz, örneğin bizim yerel gözetmen politikamızda minimum kaç olumlu oy gerektiği yazmıyor. Duruma göre aykırı olmayan değişiklikler de (aktifliğe göre oy verme şartı) yerel topluluğun dinamiklerine uygunsa düzenlenebilir. --Uncitoyenmesaj 18.06, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Bir şeyi netleştirmekte fayda var. Halihazırda seçim kurallarımız, %70-80 arasını bürokrat takdirine bırakıyor. Hizmetli takdiri değil, oy verenlerin takdiri değil, bürokrat takdiri. Yıllar boyunca uyguladığımız sistem, Vito Genovese dahil birçoğunun bildiği bir mekanizma. "Bence benim seçilmem için uzlaşı sağlandı" diye gidip de böyle bir talep yapılamadığını en başta Vito Genovese biliyordur diye düşünüyorum. Kurallar net, bürokrat takdiri gerekiyor. Kâhyalar da bir değerlendirme yapmıyor, yalnızca teknik olarak alınan kararı uyguluyor. Bu durumlar bile bile gidip "olumsuz görüşler bunları diyor, kendi adaylığımda bence fikir birliği oldu" deyip de yetki talep etmek uygun değil.
  Kaldı ki olumlu görüşler de 2006 yılındaki hizmetlilik başvuruları gibi. Mesela kısa bir süre önce şuradaki bürokrat tartışmasında olumlu oyların geçerliliği de konuşuldu, Vito Genovese de dahil olmak üzere bürokratlar, olumlu oyların da geçerliliğini tartıştı. Vito Genovese, olumsuz kadar olumlu oyların da geçersiz olabileceğinin bilincinde bir kullanıcı. Burada yapılması gereken, bu başvuruda görüş belirtmemiş bürokratlar olan @Superyetkin, @Vikiçizer ve @Yabancı'nın takdiridir. Vito Genovese, bu tartışma sonlandırılmadan gidip Meta'da hak talebinde bulunarak yanlış bir uygulama yapmıştır. Benim adaylığım kapatılmadan gidip "şu olumsuz oylar şöyledir" diye uzun uzun anlatıp da "bence fikir birliği sağlandı" diyerek hak talep etmem ne kadar yanlışsa, bu da o kadar yanlıştır. Kim olduğuna bakmadan yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. Vikipedi'de hiçbir zaman bir başvuru, somut bir şekilde sonuçlandırılmadan böyle bir hak talebinde bulunulduğu görülmemiştir, görülmemelidir de. NanahuatlEfendim? 18.38, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Vikipedi:Hizmetlilik başvurusu sayfasında sadece hizmetli ve bürokrat adaylıkları alt başlılarında bürokrat takdiri ve oy oranları belirtmiştir. Yanlış varsa düzeltiniz. Doğrudan denetçi ve gözetmen için bir ifade belirtilmemiş. Meta'daki kahya istekleri sayfası arşivlerinde bazı aday kullanıcıların doğrudan denetçi-gözetmen yetkilerini talep ettiği görülebilir. Küresel politikadaki bu ifadeler de aday kullanıcıların kahyalardan doğrudan yetki talep etmesine izin veriyor. After gaining consensus (at least 70–80% in pro/con voting or the highest number of votes in multiple choice elections) in their local community, and with at least 25–30 members' approval, the user should request access on Steward requests/Permissions with a link to the community's decision.). Burada 26 olumlu oy olduğu ve yüzde 78,78 oran olduğu için küresel politikaya aykırı bir durum göremiyorum. --Uncitoyenmesaj 18.52, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Burada bir bürokrat tarafından denetçilik başvurusu 1 haftalığına uzatılmıştı. Bu konuyu ben "tartışmaya dahil olan hizmetliler, diğer dahil olanları engelleyemez" şeklindeki ifadeyi "ama ben bir şey yazmadım, tartışmaya dahil olmadım, yalnızca değişiklik savaşı yaşadık" diyerek engel vermeye benzetiyorum. Kuralları aşırı dar yorumlayarak etrafından dolanmak... Bırakalım bürokratlar karar versin, olması gereken yöntem odur. Daha bu başvuru dahi bir bürokrat tarafından sonlandırılmamış, neyin acelesi bu? NanahuatlEfendim? 19.18, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Merhaba, enwiki'de gözetmen ve denetçilerin hakem kurulu tarafından belirlendiğini belirtmek isterim. Vikiçizer'in bahsettiği aktiflik bence de oy kullanabilme de elzem. Bizde şuan Meta kuralları geçerli ancak seçim sistemi yenilenmeli, açıklar giderilmelidir. Sevgiler.--Kemalcan (mesaj) 19.59, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  @Nanahuatl, artırıyorum Sadrettin'in başvurusunda iki kez uzatılmıştı. Yeterli katılım olmayınca süre uzatılmıştı o başvurularda, buradaysa tam aksine, olumlu bir oy süre bittikten sonra verildiği için geçersiz sayılmış. Süre uzatımı ne için yapılmalı? Esc2003 (mesaj) 19.35, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  @Esc2003, karar mercii ben değilim, bürokratlar. Süre uzatması talebinde bulunmadım, burada olması gereken bürokratların karar vermesi. İster olumlu kapatılsın derler ister olumsuz derler ister uzatırlar vs. Bu tartışma sonlandırılmamış, ama hak talebinde bulunulmuş. Bu doğru mudur? Kâhyaların zaten bu tip adaylıkları yorumlayıp değerlendirmedikleri biliniyor, bir karar alınırsa onu uyguluyorlar yalnızca, tamamen teknik. NanahuatlEfendim? 19.39, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Hakem kurulu olmayan Vikiveri olsun, Meta olsun, Commons olsun birçok başka projede denetçi-gözetmen adaylıklarına denk geldim. Doğrudan aday kullanıcılar yetki tanımlaması isteyebiliyor. Uygulama olarak da bu başvurular yerel admin/bürokrat başvuruları ile aynı süreye sahip oluyor. Benim dediğim de zaten bürokratlar tartışmayı uzatabilir, gösterdiğiniz örnekte olduğu gibi bizim ve bazı yerel vikilerdeki baraja ulaşmayan başvuruları bürokratlar uzatabiliyor. Bizim yerel denetçi ve gözetmen politikası da doğrudan adayın yetki talep edebileceğini yazıyor (küresel politikadan alındığı için). Ama ne bizim vikide ne başka vikide denetçi-gözetmen başvuruları için fikir birliğinin sağlanıp sağlanmadığı konusunda son kararı bürokratlar verir diye bir uygulama görmedim. Geçen sene teamülen bürokratlarımızdan da benim denetçi başvurumu kapatmalarını bekledim (istesem direkt de giderdim, hatta gitmeyi düşündüm). Ama her kullanıcı yerel olarak oylamalarda kullanılan oyları politikalara uygun şekilde geçersiz şekilde sayabilir. --Uncitoyenmesaj 19.50, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  İşbu başvuru hiçbir şekilde sonlandırılmamış işte :) "Fikir birliği oluşmuştur" diye de sonlandırılmamış, uzatılsın da denilmemiş, tartışmamız lazım da denilmemiş. Sonuç yok ortada :) Karar onayı yok. NanahuatlEfendim? 20.17, 17 Mayıs 2021 (UTC)
  Bizim vikide genelde bu tip başvuruları 25 olumlu oy oldu olmadı tarzında bürokratlar kapatmış ve daha fazla katılım olması için uzatmış, bana göre bizim gibi bazı vikilerde de teamülen bürokratlar bir son karar yazısını oylama kapanmıştır diye (fikir birliğinin son mercisi olarak değil) yazıyor. Denetçi ve gözetmen hakları küresel kuralı olduğu için biz bu olumlu oy sayısını 25-30'dan 15-20'ye indiremeyiz. Veya yüzde 70-80 oranını değiştiremeyiz. Hakem kurulumuz olsa o zaman süreç daha farklı olacaktı. Bu durumun aynısı o zamanda bürokrat olmasına rağmen herhangi bir bürokrat kapatmadan burada da yaşanmış]. --Uncitoyenmesaj 20.38, 17 Mayıs 2021 (UTC)
 • Meta'daki başvuruya ilişkin düştüğüm notu buraya da iliştireyim. --justinianus | mesaj 18.50, 17 Mayıs 2021 (UTC)

Yukarıda belirtildiği üzere gözetmenlik politikasında bu oylamaların kapatılmasında bürokratlara rol biçilmediği gibi bürokratların yetki tanımları arasında da gözetmenlik ve denetçilik başvurularında fikir birliği belirlenmesi bulunmamakta. Bu nedenle bürokratların bu oylamada sürece dahil olabilmesi yalnızca Vito Genovese'nin talebiyle mümkündür (talep etse dahi politikaya göre bağlayıcılığı yok), aksi takdirde topluluk tarafından kendilerine tanınmış olan yetkilerin dışında hareket etmiş olacaklardır. Gözetmenlik politikasında buna ek olarak oylamalar için herhangi bir belirli süre de biçilmemiştir (hizmetlilik başvurusu sayfasında gözetmenlik başvurularıyla ilgili hüküm olmadığını ifade etmekte fayda var). Bu nedenle geçmişteki uzatmalar, %100 gibi oy oranlarıyla ilerleyen oylamalarda teknik olarak kâhyaların ikna edilebilmesi için adayın da rızasının varsayılabileceği uygulamalardı. Politikada görülebildiği üzere iki büyük eksiklik var: başvurulara süre sınırı biçilmemesi ve belli bir aralık sunup, başvurunun o aralıkta yer almasının ne anlama geldiğine ve durumun nasıl çözümlenebileceğine dair hiçbir açıklamada bulunmayıp tamamen adayın başvurusuna havale etmesi. Bu da Vito Genovese'yi kendi adaylığına dair fikir birliği değerlendirmesinde bulunmak gibi hoşnut olmadığına emin olduğum bir duruma zorluyor. Burada da şeffaflık açısından talebi yaparken karşı oy argümanlarını oraya sıralamış. Bahsedildiği üzere bunu da yapmak zorunda değildi, "%70-80 oy oranına ulaştım, erişim için başvuruyorum" da diyebilirdi, dolayısıyla bunu bir iyi niyet göstergesi olarak görmek yerine "politikanın etrafından dolaşılıyor" gibi yorumlar hoş değil. Bu konuları adaylıktan sonra netleştirmemiz önem arz ediyor; ancak şu anda yapılan politikanın söylediği, dar yorumlama falan değil, düpedüz politikada yazan. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 21.05, 17 Mayıs 2021 (UTC)

 • Merhaba, uzaktan izlediğim kadarıyla birçok kullanıcı meta'da Vito'nun başvurusunun altında ikinci bir adaylık başlatmış. Yorum yapmayacağım sadece trwiki adına üzüldüğümü belirtmek isterim, umarım bu adaylık herkese ders olur, olmuştur... Sevgiler. --Kemalcan (mesaj) 21.38, 17 Mayıs 2021 (UTC)
 • Şu dakikadan sonra bu uzayan sürecin adayı yıpratmaktan başka bir işe yarayacağını düşünmüyor ve endişeyle takip ediyorum. Zira trwiki’de olan bir eksiklikten yola çıkarak nerelere gelmiş bulunuyoruz, Vikiçizer’in ilk yazdığı bilgilendirmeden çok uzaktayız. Politika eksikliği tartışmasının da VP:HB’nin tartışma sayfasında bulunması daha iyi olacaktır. Şahsen yerinin burası olduğunu düşünmüyorum. chansey mesaj? 22.04, 17 Mayıs 2021 (UTC)
 • K:chansey'e katılıyorum. Konuyu kişi değil, süreç odaklı işlememiz lazım. --Khutuckmsj 04.44, 18 Mayıs 2021 (UTC)
 • "Vikipedi tarihine düşülen cılız not" ve bilgilendirme adı altında yapılan iğnelemeler ortada. @Vikiçizer gerçekten "sessizlerin sesi" olmuşsunuz. Olayın bu raddeye geleceğini tahmin edemiyor olamazsınız. Kullanıcıyla ilgili problem her neyse topluluğa sunun tartışalım. Hizmetli eliyle bile isteye gerginlik yaratılmasını hoş karşılamıyorum. Esc2003 (mesaj) 06.17, 18 Mayıs 2021 (UTC)
Bu yaklaşımınızın doğru olduğunu düşünmüyorum Esc2003. Ortada bir eksiklik varsa konuşulur, konuşulmalıdır bu Vikipedi’nin doğasında var. “Bile isteye gerginlik yaratmak” ifadenize üzüldüm ve katılmıyorum, Çizer gibi bir kullanıcı ne zaman böyle bir hareket tarzına girişti veya çıkarı ne olabilir? Hizmetli olmasının yorumuyla nasıl bir ilişkisi var bunu da algılayamadım hani bürokrat olarak deseniz belki bir noktaya kadar. Bu noktada olumsuz görüşte bulunan herkes zan altında sizin bu ifadenize göre. Bu tarz düşünceler olanı da gizlememize, kullanıcıların baskı altına alınmasına yol açabilir, ben tehlikeli olduğunu öngörüyorum. İsimlerin önemi yok, bu Vito olur e.c. olur, Çizer olur veya siz olursunuz ben olurum lütfen bu durumu aday üzerinden yorumlamayalım. Eğer olayın bu safhaya gelebileceğini siz öngördüyseniz (size tüm samimiyetimle söylüyorum) saygı duymak ve takdir etmekten başka yapabileceğim bir şey bulunmuyor. Zaten uzanamaması gereken bir olay yeterince uzadı; şu dakikadan sonra kişileri (aday da dahil) suçlayıcı ifadelerden kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. chansey mesaj? 07.17, 18 Mayıs 2021 (UTC)
Gözlemleme fırsatınız olmamış olabilir @Chansey, Seksen'in hizmetlilik başvurusunda Vito'ya "takılmak" adı altında dokundurmalarda bulunmuştu. Engelleme politikasıyla ilgili Vito'nun kesin karşı çıkışına (haklıdır demiyorum) karşılık eleştirileri kadar suçlamaları da olmuştu. Sizin beni şu anda suçlamanız da inanın hiçbir yatıştırıcı etki yaratmıyor. Esc2003 (mesaj) 07.42, 18 Mayıs 2021 (UTC)
Sizi suçlamıyorum yanlış anlaşıldım. Tabiri caizse “yangına körükle gitmeyelim” diyorum. Bakınız yukarda yazıldı çizildi herkes adaydan ve adaylıktan çok sürece odaklanılması gerektiğini vurguladı. İkili ilişkiler üzerinden yorum yapmak bizi böler, ayırır; siz de istemezsiniz bunu biliyorum. İki tane sevilen, sayılan aktif ve bilgili kullanıcıdan söz ediyoruz değil mi? Öncesini emin olun görmüyorum, görmek mecburiyetinde de değiliz sadece bu adaylığın prosedürü üzerinden gitmeliyiz; eski olayların sebep-sonuç ilişkilerine dayandırırsak olayları (takdir edersiniz bunun sonu yok) emin olun birbirimizi yemekten biz burada iş yapamayız. Umarım şimdi daha net ifade edebilmişimdir kendimi Esc2003. Çizer’in uslübu üzerinden bir eleştiriniz var ise onu en başta yapabilirdiniz, bunca konuşulmuş ve dahi ortam gerildikten sonra ilk yaptığınız yorum kasıtlı olmasa dahi yapmaktan ziyade yaralamaya yarayacaktır. Yorumların içeriği kadar zamanlaması da hassastır. chansey mesaj? 07.58, 18 Mayıs 2021 (UTC)
Yangına körükle gidildiği için bu durumdayız. Eleştirinizi en başta Vikiçizer için yapmalıydınız. "Eski" olaylara dayandırmaya da gerek yok esasında, kullanılan üslup, söylenen sözler ortada. Vito'nun kullandığı "konunun değerlendiricisi" ifadesinin gerçeği yansıtmamasından dolayı tartışmanın başlatıldığını hatırlayalım. Buna karşı nasıl düzeltme getirildiğini okuyalım. Acaba konu neden bu kadar savruldu? Bilgi notunda amacı dışında bir şeyler mi söylendi? Esc2003 (mesaj) 08.16, 18 Mayıs 2021 (UTC)
İyi de ben Çizer’i neden eleştireyim? Ben Vito’yu eleştirdim kendisi de bunu biliyor. Hataya hata, eksikliğe eksiklik denir; kullanıcılar bazında ayrım yapamayız/yapmamalıyız. Bunlar yapılması gereken belki sancılı süreçlere yol açan yorumlar. Üsluba katılmayabiliriz ve eleştirmek en doğal hakkımız ama bunu ifade ederken zaman ve içerik açısından daha dikkatli olmakta fayda var. Keza tepki geleceğini bile bile açıklama yapan Çizer’in hakkını yememiz doğru değil. Vito Vikipedi için önemli bir kullanıcı buna şüphe yok ve tabiri caizse kimi zaman odak noktası olarak rol alabiliyor. Olumlu veya olumsuz yorumlar yaparken baskı altına girecek kullanıcılarımız olabilir. Bu olay bazında söyleyemem gereksiz uzadı zaten lakin belirttiğim sebep yüzünden kullanıcıların yorumdan imtina etmeleri doğru olmaz. chansey mesaj? 08.56, 18 Mayıs 2021 (UTC)
Vikiçizer'e kim ne demiş ki benim dışımda? "tepki geleceğini bile bile açıklama yapan" sözü çok alakasız olmuş. Gördüğüm kadarıyla yorumdan imtina eden filan da yok, yorumlar meta'ya kadar gitmiş, hatta böyle olduğu için "umarım herkese ders olmuştur" diyen bir kullanıcıyı da görüyoruz. Niye ders oluyor? Kim ders veriyor?(soru değildir) Kolay gelsin. Esc2003 (mesaj) 09.05, 18 Mayıs 2021 (UTC)
E sizin tepkiniz yetmez mi? Sizin verdiğiniz tepki de az değil ve gayet sakınılacak bir tepki? Hiç bir şey yoksa sizin bizzat tepkiniz bağlamında neden ifadem alakasız olsun ki? Bakalım hep beraber yorum yapanlar, imtina etmeyenler kimler? Lütfen, bazı şeyler dillendirilmiyorsa bu görmediğimiz veya bilmediğimiz anlamına gelmez. Uzatmamızın da pek bir anlamı kalmış gözükmüyor, fikirleriniz için teşekkür ederim. chansey mesaj? 09.20, 18 Mayıs 2021 (UTC)
Sakınılacak bir tepki verdiğimi kesinlikle düşünmüyorum, yorum yapmaktan kaçınmayı düşünmedim. Yorumları tam olarak analiz etmediğinizi düşünüyorum veya tartışmanın gereksiz uzadığını düşündüğünüz için buna gerek duymadınız. Bundan sonra varsa Vito'nunu söyleyeceklerine bakalım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Esc2003 (mesaj) 09.33, 18 Mayıs 2021 (UTC)
 • Usül tartışmasının burada açılması büyük yanlış. Hem şeklen hem de troller için muazzam bir fırsat doğuracak olması açısından hatalı. Doğrusu kahyanın kararını beklemek, sonrasında da eksikliğimizi gidermek olmalıydı. --Gökhan (mesaj) 13.15, 18 Mayıs 2021 (UTC)
  Kısaca açıklayayım; @Esc2003, @Gökhan. Evet, cılız bir nottu, usulsüz bir tartışma açılması için değil, kimsenin hakkıyla okumadığı uzun uzun metinler yerine kısa, net, heyecanlı, belki de keskin kısa notlar yazıyorum hep, zaman zaman iğneleme sanılmasını da normal karşılıyorum, beni her yaştan her gruptan vikipedist kolayca anlamalı, kısa ve hızlı yazıyorum, soran olursa açıklıyorum, yıllardır böyledir. Niye bu notu buradan vermek zorunda hissettiğimi de söyledim. Bu topluluğun verdiği sorumluluk anlayışımla ilgili. Vito'yla ilgili bir şey de demedim, niye iğneleyeyim, gerginlik filan isteyeyim, nazımız geçiyor sanıyorum ben ona. Engelleme politikasında da bir şey demedik, gel beraber olalım dedik, geldi sağolsun. Zaten kendisine karşı bir saldırı hissetse bunu dile getirilebilen birisi. Kendisinden asla böyle bir geri dönüş almadım. Neyse, burada da sadece olan biteni anlatılması gerekiyordu, anlatıldı. Bunu burada değil de başka bir yerde anlatmak doğru değil, yeri burasıdır. Burası bir oylama sayfası veya kutsal bir yer değildir, özünde bir tartışma sayfasıdır. Doğru düzgün tartışabildikten sonra bir sorun görmüyorum. İleride bir "eksiklik giderme" yapılacaksa bu politika sayfalarında konuşulur. Ama yine de başka yere taşıyorum diyen olursa da dur demem, fark etmez. Gökhan ayrıca tekrarlayayım, "kahya kararı" diye bir şey söz konusu değil, o "kahyanın yetki tanıması", onu anlatıyorum en başından beri zaten. Ayrıca, trol olanları gördüğünde hemen söylersen, trol işlemini beraber uygulayalım, ben de yardım edeyim fırsat vermeyelim. Vikiçizer (mesaj) 15.19, 18 Mayıs 2021 (UTC)

Yukarıdaki bir başvurunun arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız. Bu sayfaya herhangi bir ek değişiklik yapılmamalıdır.