Osmanlı Mısır valileri listesi

Vikimedya liste maddesi
(Osmanlı Mısır valileri sayfasından yönlendirildi)

Osmanlı Mısır valileri listesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1517'den 1805'e kadar Mısır valilerini içeren listedir. Çeşitli zamanlarda Beylerbeyi, genel vali veya daha genel olarak vali gibi farklı ama eşanlamlı unvanlarla biliniyordu. Ayrıca, Osmanlı padişahları, valilerinin pozisyonlarını hızla art arda değiştirerek, karmaşık ve uzun görevli listelerine yol açtı (Bu, 1623'te, yerel Osmanlı askerlerinin, yalnızca bir yıl sonra Çeşteci Ali Paşa ile değiştirildikten sonra Kara Mustafa Paşa'yıvali olarak tutmak için başarılı bir şekilde isyan ettikleri siyasi krizin ana nedeniydi.).

Valiler, Kahire Kalesi'nde, bir kadı ve defterdardan oluşan divanları (hükûmet konseyi) ile birlikte hüküm sürdüler. "Beylerbeyi" unvanı, Osmanlı padişahı tarafından göreve özel olarak atanan düzenli valilere atıfta bulunurken, "kaymakam" unvanı, Osmanlı Mısır bağlamında kullanıldığında, bir önceki valinin ayrılışı ile bir sonrakinin gelişi arasında vilayeti yöneten bir vali vekili anlamına gelir. Hemen tüm valilerin yerine bir kaymakam gelmesine rağmen, bu listede yalnızca en önemlileri yer almaktadır.

Aşağıda, 1517'den (Osmanlı'nın Mısır'ı fethi) 1805'te Mehmed Ali hanedanının başlangıcı arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Eyaleti'nin Osmanlı valilerinin bir listesi bulunmaktadır. 1805'ten sonra Mısır valileri bu listeye dahil edilmemiştir, çünkü hala sözde ve resmi olarak eyaletin Osmanlı valileri olmalarına rağmen, merkezi Osmanlı hükûmeti tarafından tanınmayan ve bu rolü kalıtsal olarak aktaran "Hidiv" monarşik unvanını üstlenmişlerdir. Vali vekilleri (kaymakamlar) numaralandırmaya dahil edilmemiştir.

No. Vali Başlangıç Son Unvan Kişi notları[N 1] Görev dönemi notları
1 Yunus Paşa   1517 1517 Beylerbeyi [1][2] Yolsuzluktan görevden alındı
2 Hayır Bey Resim yok 1517 1522 Beylerbeyi [1][2][3][4] Makamda öldü
3 Çoban Mustafa Paşa Resim yok 1522 1523 Beylerbeyi [1][2][5][6][7] Küçük bir Memlûk isyanı bastırdı[3]
4 Hain Ahmed Paşa Resim yok 1523 1524 Sultan [1][2][3][7] İsyan etti, kendini padişah ilan etti; idam edildi[3][7]
5 Güzelce Kasım Paşa (İlk kez) Resim yok 1524 1525 Beylerbeyi [1][2][8]
6 Pargalı İbrahim Paşa   1525 1525 Beylerbeyi [1][9] 3 ay kaldı, Osmanlı Mısır'ın sivil ve askeri sistemini düzenledi.[9]
7 Güzelce Kasım Paşa (İkinci kez) Resim yok 1525 1525 Beylerbeyi [1][2]
8 Hadım Süleyman Paşa (İlk kez)   1525 1535 Beylerbeyi [1][2]
9 Divane Hüsrev Paşa Resim yok 1535 1537 Beylerbeyi [1][2]
10 Hadım Süleyman Paşa (İkinci kez)   1537 1538 Beylerbeyi [1][2]
11 Davud Paşa Resim yok 1538 1549 Beylerbeyi [1][2][10] Rüstem Paşa ile uzun süredir devam eden husumet;[10] makamda öldü
- Lala Mustafa Paşa   1549 1549 Kaymakam [11][12] Vali vekili olarak[11] sadece birkaç ay görev yaptı.[12]
12 Semiz Ali Paşa Resim yok 1549 1553 Beylerbeyi [1][2][10] İstanbul'da başka bir göreve atandı
13 Dukakinzade Mehmed Paşa Resim yok 1553 1556 Beylerbeyi [1][2][13][14] Halk arasında gitara benzeyen enstrümanlarla şarkı söylerdi; şeriatı çiğnediği için Kanuni Sultan Süleyman tarafından görevden alındı.[13]
14 İskender Paşa Resim yok 1556 1559 Beylerbeyi [1][2][14][15] Bab Zuweila ile Bab al-Khalq arasında birçok bayındırlık işi yaptırdı.[16]
15 Sofu Hadım Ali Paşa Resim yok 1559 1560 Beylerbeyi [1][2][17] Sufi Ali Paşa[17] ya da Hadım Ali Paşa[1][2] olarak da bilinir. Makamda öldü[1]
16 Kara Şahin Mustafa Paşa Resim yok 1560 1563 Beylerbeyi [1][2][18] Ridwan hanedanının kurucusu, eski Gazze valisi
17 Müezzinzade Ali Paşa   1563 1566 Beylerbeyi [1][2][13] Sufi veya Sofu Ali Paşa olarak da bilinir[13]
18 Mahmud Paşa Resim yok 1566 1567 Beylerbeyi [19][20] Mahmud Paşa Camii inşa etti ve makamında açılan ateş sonucu öldürüldü[20]
19 Koca Sinan Paşa (İlk kez)   1567 1569 Beylerbeyi [1][2][10]
20 Çerkes İskender Paşa Resim yok 1569 1571 Beylerbeyi [1][2][21][22][23] Yerel olarak "fakih" olarak bilinir.[24]
21 Koca Sinan Paşa (İkinci kez)   1571 1573 Beylerbeyi [1][2][10]
22 Bodur Hüseyin Paşa Resim yok 1573 1574 Beylerbeyi [1][25][26][27] Yumuşak mizaçlı, ancak kısa döneminde hırsızlar çoğaldı.[25]
23 Hadim Mesih Mehmed Paşa Resim yok 1574 1580 Beylerbeyi [1][2][13][25] Bölgede yüzyıllar boyunca soygunu önleyen çok sayıda hırsız öldürüldü[25]
24 Hadım Hasan Paşa Resim yok 1580 1583 Beylerbeyi [1][2][28] İstanbul'da hapsedildi[28]
25 Damat İbrahim Paşa Resim yok 1583 1585 Beylerbeyi [1][2]
26 Defterdar Sinan Paşa [ar] Resim yok 1585 1587 Beylerbeyi [1][2][3][29] Yeterli vergi toplayamadığı için görevden alındı[29]
27 Kara Üveys Paşa Resim yok 1587 1590 Beylerbeyi [3][30][31][note 1] Makamda öldü[31]
28 Hadım Hafız Ahmed Paşa Resim yok 1590 1594 Beylerbeyi [1][2] Bursa valisi olarak atandı.
29 Kurt Mehmed Paşa Resim yok 1594 1596 Beylerbeyi [1][2]
30 Emir Mehmed Paşa Resim yok 1596 1598 Beylerbeyi [1][2][21][24][32][33] el-Şerif ve seyyid olarak biliniyordu; Kahire'deki El-Hüseyin Camii'ni sık sık ziyaret ediyordu.[24]
31 Hızır Paşa [ar] Resim yok 1598 1601 Beylerbeyi [1][2][33][34]
32 Malkoç Yavuz Ali Paşa Resim yok 1601 1603 Beylerbeyi [1][2][33][35][36][note 2] Sadrazam olarak atandı.[35][36]
33 Maktul Hacı İbrahim Paşa Resim yok 1604 1604 Beylerbeyi [1][2][33][37][38] Bir sipahi isyanında öldürüldü[39][40][41]
34 Gürcü Hadım Mehmed Paşa Resim yok 1604 1605 Beylerbeyi [1][33][41][note 3] İsyanı kontrol altına almaya çalıştı, ancak başarısız oldu.[41]
35 Yemenli Hasan Paşa Resim yok 1605 1607 Beylerbeyi [1][2][33][42][43] Daha önce Yemen Eyaleti Beylerbeyi (1580-1604) idi.[42][43]
36 Öküz Mehmed Paşa   1607 1611 Beylerbeyi [1][2][33][44][45][46][47] Sipahi isyanını bastırdığı için "kul kıran" olarak bilinir.[44][45][46][47]
37 Sofu Mehmed Paşa Resim yok 1611 1615 Beylerbeyi [1][2][21][33][note 4] Sadrazam Sofu Mehmed Paşa ile karıştırılmamalıdır.[2]
38 Nişancı Ahmed Paşa Resim yok 1615 1618 Beylerbeyi [1][2][33] Yeniçeri Reisi (1615); Sadrazam Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa ile karıştırılmamalıdır.
39 Lefkeli Mustafa Paşa Resim yok 1618 1618 Beylerbeyi [1][2][33][48] Yönetim çoğunlukla ailesinin elinde kaldı, yolsuzluk çıktı.[48]
40 Cafer Paşa Resim yok 1618 1619 Beylerbeyi [1][2][33][49] Çeşitli bilimlerde eğitim görmüş ve eski Yemen Valisidir.[49]
41 Hamidi Mustafa Paşa [ar] Resim yok 1619 1620 Beylerbeyi [1][49] Ispartalı Mustafa Paşa olarak da bilinen,[2] ticaret karşıtı politikalar nedeniyle görevden alındı.[33][50]
42 Mere Hüseyin Paşa Resim yok 1620 1622 Beylerbeyi [1][2][33][51] Nil'in taşması kuraklığa neden olduktan sonra görevden alındı.[52]
43 Bebr Mehmed Paşa Resim yok 1622 1622 Beylerbeyi [1][33][53][54] 75 gün sonra görevden alındı;[53] Pır[1] ya da Babür[2] olarak da bilinir; eski Budin valisi[53]
44 Silahdar İbrahim Paşa [ar] Resim yok 1622 1623 Beylerbeyi [1][2][33][53] Kuraklık, görevden alınmasına yol açtı ve halefi onu mali dolandırıcılıkla suçladı.[53]
45 Kara Mustafa Paşa (İlk kez) Resim yok 1623 1623 Beylerbeyi [1][3][33][55] Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile aynı kişi değildir.[1]
46 Çeşteci Ali Paşa [ar] Resim yok 1623 1623 Beylerbeyi [1][2][3][33][56][57] Askerler Kara Mustafa Paşa'yı geri getirdiler.[33][56][57]
47 Kara Mustafa Paşa (İkinci kez) Resim yok 1624 1626 Beylerbeyi [1][2][3][33][56] Valis'teki hızlı değişime kızan askerler, onu geri getirdiler.[3][33][56]
48 Bayram Paşa Resim yok 1626 1628 Beylerbeyi [1][2][33][58] Yerel tüccarlar ve işletmeler ile büyük ölçüde yatırım ve spekülasyon yaptı[58]
49 Tabanıyassı Mehmed Paşa Resim yok 1628 1630 Beylerbeyi [1][2][33][59] Sadece 6 kez halkın karşısına çıktı, ancak çok beğenildi.[60]
50 Koca Musa Paşa Resim yok 1630 1631 Beylerbeyi [1][3][33][61] Ordu, vahşeti ve yerel bir beyin öldürülmesinin ardından istifaya zorladı[3][62][63]
51 Halil Paşa Resim yok 1631 1633 Beylerbeyi [1][33][64][note 5] "Nazik, tarafsız ve müreffeh yönetimi" ile tanınır.[64]
52 Bakırcı Ahmed Paşa Resim yok 1633 1635 Beylerbeyi [1][2][33][65] Zulmünden dolayı görevden alındı ve idam edildi.[1] or his monetary policy[66]
53 Gazi Hüseyin Paşa Resim yok 1635 1637 Beylerbeyi [1][2] Acımasız ve şiddetliydi ama orduyu kontrol altında tuttu[67]
54 Sultanzade Mehmed Paşa Resim yok 1637 1640 Beylerbeyi [2][33][68] Birçok emirin ve zengin sakinlerin mirasına el konuldu.[69]
55 Nakkaş Mustafa Paşa Resim yok 1640 1642 Beylerbeyi [1][2][33] Memurları de jure hükümdarlardı ve toprağı yağmaladılar.[70]
56 Maksud Paşa Resim yok 1642 1644 Beylerbeyi [1][2][33][71] Diyarbekir önceki valisi; ordu tarafından devrildi[72] ve Sultan İbrahim tarafından idam edildi.[73]
57 Eyüp Paşa Resim yok 1644 1646 Beylerbeyi [1][2][33][73] Yeniden düzen sağlandı ve görev süresinden sonra derviş olmak için tüm mal varlığından vazgeçti.[74]
58 Haydarzade Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1646 1647 Beylerbeyi [1][2][3][33][74][note 6] Tüm yönetiminin "yalnızca bir dizi kafa karışıklığı ve devrim" olduğu rivayet edilir.[74]
59 Mostarlı Mustafa Paşa [ar] Resim yok 1648 1648 Beylerbeyi [1][2][33][74] İhmal edilen işler ve kısa süre sonra görevden alındı, ancak hiçbir ayaklanma olmadı.[33][75]
60 Tarhuncu Ahmed Paşa Resim yok 1648 1651 Beylerbeyi [1][2][3][33][68][76][77] Onun yönetimi "büyük karışıklıklarla çalkalandı", ancak ekonomik becerisiyle tanındığı için beklenenden daha fazla para toplamayı başardı.[77]
61 Hadım Abdurrahman Paşa [ar] Resim yok 1651 1652 Beylerbeyi [1][2][33][68][78] Görevden alındıktan sonra, borçlarını ödemediği için halefi tarafından hapse atıldı.[78]
62 Haseki Mehmed Paşa Resim yok 1652 1656 Beylerbeyi [1][2][33][79][80][81][82][83] Binaları restore ettiği için yerel olarak Abu'l-Nur, "ışığın babası" olarak bilinir.[2][3][24]
63 Halıcı Damadı Mustafa Paşa Resim yok 1656 1657 Beylerbeyi [1][2][33][note 7]
64 Şehsuvarzade Gazi Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1657 1660 Beylerbeyi [1][2][3] Bir isyanı bastırdığı için yerel olarak Gazi olarak tanınır;[24] daha sonra hapse atıldı.[3]
65 Gürcü Mustafa Paşa [ar] Resim yok 1660 1661 Beylerbeyi [1][2][3][33] Bazı askerler onu selefiyle değiştirmeye çalıştı ama başarısız oldular.[3]
66 Şeytan İbrahim Paşa Resim yok 1661 1664 Beylerbeyi [1][2][3][33] Makamın, beyler üzerindeki gücünü yeniden kurdu; namı diğer Melek İbrahim Paşa[3]
67 Silahdar Ömer Paşa [ar] Resim yok 1664 1667 Beylerbeyi [2][33][84] Ayrıca Bağdat (1677-81, 1684-86), Diyarbekir (1688) ve Erzurum valisi[84]
68 Şişman İbrahim Paşa [ar] Resim yok 1667 1668 Beylerbeyi [1][33] Sofu İbrahim Paşa olarak da bilinir;[2] Kasım 1668'de makamında öldü.[1]
69 Karakaş Ali Paşa [ar] Resim yok 1668 1669 Beylerbeyi [1][2][33][note 8] Göreve başlama tarihi Ekim 1668[1] veya Nisan 1669[33]
70 Bayburtlu Kara İbrahim Paşa   1669 1673 Beylerbeyi [1][2][33]
71 Canpuladzade Hüseyin Paşa [ar] Resim yok 1673 1675 Beylerbeyi [1][2][33][note 9]
72 Cebeci Ahmed Paşa [ar] Resim yok 1675 1676 Beylerbeyi [85][1][2][33][note 10] Vergi tahsilatı sırasında şiddet uyguladığı için ordu tarafından hapse atıldı.[1]
73 Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa   1676 1680 Beylerbeyi [1][2][33]
74 Osman Paşa the Bosnian Resim yok 1680 1683 Beylerbeyi [1][2][33]
75 Hamza Paşa [ar] Resim yok 1683 1687 Beylerbeyi [1][2][33]
76 Mollacık Hasan Paşa Resim yok 1687 1687 Beylerbeyi [1][2][33][note 11] Ayrıca Kethüda lakabıyla anılır, ancak çoğunlukla sadece Hasan Paşa olarak bilinir
77 Damat Hasan Paşa (İlk kez) Resim yok 1687 1689 Beylerbeyi [1][2][33]
78 Sarhoş Ahmed Paşa Resim yok 1689 1691 Beylerbeyi [1][2][33][note 12] 13 Mart 1691'de makamında öldü[1][33]
79 Hazinedar Moralı Ali Paşa [ar] Resim yok 1691 1695 Beylerbeyi [1][2][33][note 13] Moralı Hazinedar Ali Paşa olarak da bilinir (lakaplar yer değişmesi).[2]
80 Çelebi İsmail Paşa Resim yok 1695 1697 Beylerbeyi [1][2][33][86][87][note 14] Yerel askerler tarafından görevden alındı.[88]
- Kesici Hasan Paşa [ar] Resim yok 1697 1698 Kaymakam [1][88][note 15] Askerler tarafından atanan Vali Vekili; 5 ila 8 ay görev yaptı.[88]
81 Firari Hüseyin Paşa [ar] Resim yok 1698 1699 Beylerbeyi [1][2][33][note 16] Boşnak, Sarı, Dizveren ve Muradi lakaplarıyla da bilinir.[2][89]
82 Kara Mehmed Paşa (İlk kez) Resim yok 1699 1704 Beylerbeyi [1][2][33][90]
83 Baltacı Süleyman Paşa [ar] Resim yok 1704 1704 Beylerbeyi [1][2][33] Hiç göreve gelmedi[33]
84 Rami Mehmed Paşa Resim yok 1704 1706 Beylerbeyi [1][2][33][91]
85 Dellak Ali Paşa [ar] (İlk kez) Resim yok 1706 1707 Beylerbeyi [1][2][note 17]
86 Damat Hasan Paşa (İkinci kez) Resim yok 1707 1709 Beylerbeyi [1][2][92]
87 Moralı İbrahim Paşa Resim yok 1709 1710 Beylerbeyi [1][2][93] Görevden alındıktan sonra padişah tarafından hapsedildi ve sürgüne gönderildi.[1]
88 Köse Halil Paşa Resim yok 1710 1711 Beylerbeyi [1][2][93] Overthrown by local beys[3][94]
89 Veli Mehmed Paşa (İlk kez) Resim yok 1711 1712 Beylerbeyi [1][2][94] Döneminde bir Türk din fanatiği tarafından başlatılan bir ayaklanma oldu, ancak başarısız oldu.[95]
90 Kara Mehmed Paşa (İkinci kez) Resim yok 1712 1712 Beylerbeyi [1] Makamda küçük bir süre kaldı[1]
91 Veli Mehmed Paşa (İkinci kez) Resim yok 1712 1714 Beylerbeyi [1][2][94]
92 Abdi Paşa [ar] (İlk kez) Resim yok 1714 1716 Beylerbeyi [96][97][98][note 18] 1711'de dini fanatiklerin başlattığı ayaklanmanın kalıntıları sona erdi.[99]
93 Dellak Ali Paşa [ar] (İkinci kez) Resim yok 1716 1720 Beylerbeyi [1][2][note 17] Yönetimi sakindi ama Sultan III. Ahmed idamını emretti.[1][100]
94 Recep Paşa Resim yok 1720 1721 Beylerbeyi [1][2][100] III. Ahmed'in emriyle ibn Iwaz'a suikast düzenleyemediği için görevden alındı.[101]
95 Nişancı Mehmed Paşa (İlk kez) Resim yok 1721 1725 Beylerbeyi [1][2][note 19] Çerkes Mehmed Bey'i rahatsız ettikten sonra onun güçleri tarafından tahttan indirildi.[102]
96 Moralı Ali Paşa Resim yok 1725 1726 Beylerbeyi [1][2][103]
97 Nişancı Mehmed Paşa (İkinci kez) Resim yok 1726 1727 Beylerbeyi [1][2][note 19]
98 Ebubekir Paşa (İlk kez) Resim yok 1727 1729 Beylerbeyi [1][2][104]
99 Abdi Paşa [ar] (İkinci kez) Resim yok 1729 1729 Beylerbeyi [96][97][98][note 18]
100 Köprülü Abdullah Paşa Resim yok 1729 1731 Beylerbeyi [1][2][105][note 20]
101 Silahdar Damat Mehmed Paşa Resim yok 1731 1733 Beylerbeyi [1][2][note 21]
102 Muhassıl Osman Paşa Resim yok 1733 1735 Beylerbeyi [1][2][106] Peygamber olduğunu iddia eden bir adam ve yaygın kıyamet korkuları vardı.[106]
103 Ebubekir Paşa (İkinci kez) Resim yok 1735 1739 Beylerbeyi [1][2][104][note 22] Yerel birlikler tarafından görevden alındı[107]
104 Sulayman Paşa al-Azm Resim yok 1739 1740 Beylerbeyi [1][107] Yerel birlikler tarafından görevden alındı[108]
105 Hekimoğlu Ali Paşa (İlk kez)   1740 1741 Beylerbeyi [1][2][note 23] Onun yönetimi barışçıldı ve ayaklanmalardan arınmıştı.[108]
106 Hatibzade Yahya Paşa Resim yok 1741 1743 Beylerbeyi [1][2][108] Selefi Hekimoğlu Ali Paşa'nın damadıydı.[1]
107 Yedekçi Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1743 1744 Beylerbeyi [1][2][109][note 24] Askerler, tahıl ambarından maaş ve tayın talep ederek isyan çıkardı.[109]
108 Koca Mehmed Ragıp Paşa Resim yok 1744 1748 Beylerbeyi [1][2][109][note 25] O "derin bir bilgindi"; yerel birlikler tarafından istifaya zorlandı.[110]
109 Yeğen Ali Paşa [ar] Resim yok 1748 1748 Beylerbeyi [1][2] Yedekçi Mehmed Paşa'nın yeğeni; hiç göreve gelmedi, sadece bir haftalığına atandı...[1][2]
110 Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa Resim yok 1748 1751 Beylerbeyi [1][2][111][note 26] Bilimlerle ilgileniyor, ancak Mısırlıların büyük ölçüde eğitimsiz olduğunu buldu[111][112]
111 Seyyid Abdullah Paşa Resim yok 1751 1753 Beylerbeyi [1][2][113][note 27]
112 Divitdar Mehmed Emin Paşa Resim yok 1753 1753 Beylerbeyi [1][2][113][note 28] Göreve geldikten kısa bir süre sonra öldü.[1][113]
113 Baltacızade Mustafa Paşa [ar] Resim yok 1752 1756 Beylerbeyi [1][2][note 29]
114 Hekimoğlu Ali Paşa (İkinci kez)   1756 1757 Beylerbeyi [1][2][note 23] İkinci dönemi yine büyük ölçüde barışçıl geçti.[114]
115 Saadettin Paşa al-Azm Resim yok 1757 1757 Beylerbeyi [1][2] Süleyman Paşa el-Azm'ın yeğeni.[2]
116 Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa   1757 1758 Beylerbeyi [1][2][105][note 30]
117 Köse Bahir Mustafa Paşa (İlk kez) Resim yok 1758 1761 Beylerbeyi [1][2][115][116][note 31]
118 Kamil Ahmed Paşa [ar] Resim yok 1761 1761 Beylerbeyi [1][2][91][115] Ağustos 1761'de yerel emirler tarafından tahttan indirildi.[91][115]
119 Köse Bahir Mustafa Paşa (İkinci kez) Resim yok 1761 1762 Beylerbeyi [91][115][note 31] Yerel emirler tarafından yeniden göreve getirildi[91][115]
120 Ebubekir Rasim Paşa [ar] Resim yok 1762 1762 Beylerbeyi [1][2][91] Görevinin ikinci ayından sonra öldü, Kahire'deki Ölüler Şehri nekropolüne gömüldü[91][115]
121 Ahıskalı Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1762 1764 Beylerbeyi [1][2][note 32]
122 Hacı Ahmed Paşa Resim yok 1764 1764 Beylerbeyi [1][2][note 33] Eylül 1764'te göreve geldikten kısa bir süre sonra öldü.[1][2]
123 Macar Hacı Hasan Paşa Resim yok 1764 1765 Beylerbeyi [1][2][115] Göreve geldikten kısa bir süre sonra görevden alındı.[91][115]
124 Silahdar Cihangirli Mehmed Paşa Resim yok 1765 1767 Beylerbeyi [2][91][note 34] Yerel emirler tarafından tahttan indirildi[91]
125 Çelebi Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1767 1767 Beylerbeyi [1][2][91][note 35]
126 Rakım Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1767 1768 Beylerbeyi [1][2][105][117][118][119] Kendisine karşı bir hamle yaptıktan sonra Bulutkapan Ali Bey tarafından tahttan indirildi.[120]
- Bulutkapan Ali Bey   1768 1769 Kaymakam [120][note 36] Son valiyi zorladıktan sonra vali vekili oldu.[120]
127 Köprülü Hafız Ahmed Paşa [ar] Resim yok 1769 1769 Beylerbeyi [1][2][note 37] Göreve geldikten kısa bir süre sonra öldü.[1][2]
128 Kelleci Osman Paşa [ar] Resim yok 1769 1771 Beylerbeyi [1][2][note 38] Ondan sonra bir kaymakam (Vali vekili) muhtemelen bir yıl hüküm sürdü.
129 Vekil Osman Paşa [ar] Resim yok 1772 1773 Beylerbeyi [1][2][note 39] Göreve geldikten kısa bir süre sonra öldü[1][2]
130 Kara Halil Paşa [ar] Resim yok 1773 1774 Beylerbeyi [1][2][121][note 40] Çok az gücü vardı; asıl güç Memlûk Muhammed Ebu Dehab'a aitti.[122]
131 Hacı İbrahim Paşa [ar] Resim yok 1774 1775 Beylerbeyi [1][2][note 41]
132 İzzed Mehmed Paşa Resim yok 1775 1778 Beylerbeyi [1][2][123][note 42] 15 Temmuz 1778'de yerel emirler Memlûk tarafından tahttan indirildi.[124]
133 Raif İsmail Paşa [ar] (İlk kez) Resim yok 1779 1779 Beylerbeyi [1][125][note 43] Eylül 1779'un sonlarında padişah tarafından İbrahim Paşa ile değiştirildi.[126]
134 İbrahim Paşa Resim yok 1779 1779 Beylerbeyi [127][note 44] Kasım 1779'da makamında öldü (gelişinden bir ay sonra)[128]
135 Raif İsmail Paşa [ar] (İkinci kez) Resim yok 1779 1780 Beylerbeyi [1][128][note 43] Kasım 1779'da yeniden atandı, ancak Temmuz 1780'de yerel Memlûk emirleri tarafından görevden alındı.[128]
- İbrahim Bey (İlk kez)   1780 1781 Kaymakam [128] Padişah Raif İsmail Paşa'ya görevi geri verdi ama İbrahim Bey buna uymadı.[129]
136 Melek Mehmed Paşa Resim yok 1781 1782 Beylerbeyi [1][130][note 45] Hükümdarlığı barışçıldı ve emirler tarafından çok seviliyordu.[131]
137 İsim bilinmiyor Resim yok 1782 1783 Beylerbeyi [132][note 46] Kimliği bilinmiyor, belki kısmen "Şerif Paşa" olarak adlandırılıyor.
138 Silahdar Mehmed Paşa [tr] Resim yok 1783 1784 Beylerbeyi [1][2][note 47] Memlûk beyi Muhammed Murad Bey tarafından 30 Ekim 1784'te tahttan indirildi.[133]
- Murad Bey   1784 1785 Kaymakam [133] Selefini tahttan indirdi ama o zaten Mısır'ın fiili hükümdarıydı.[133]
- İbrahim Bey (İkinci kez)   1784 1785 Kaymakam [134] Gelen vali, 20 Şubat 1785'te onu vali vekili yaptı.[134]
139 Yeğen Seyyid Mehmed Paşa Resim yok 1785 1786 Beylerbeyi [1][2][135][note 48] Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Memlûk emirlerini (Murad ve İbrahim) kovdu.[1][136]
- Cezayirli Gazi Hasan Paşa   1786 1787 Kaptan-ı derya [137] Keki Abdi Paşa'nın emirler yenilene kadar görevi reddetmesi yüzünden fiilen hükümdar oldu.[137]
140 Keki Abdi Paşa (İlk kez) Resim yok 1787 1788 Beylerbeyi [1][2][137] 24 Ekim 1786'da atandı, ancak yönetimi bir süreliğine Hasan Paşa'ya bıraktı.[137]
141 İsmail Paşa the Tripolitanian (İlk kez) Resim yok 1788 1789 Beylerbeyi [1][138][note 49] Padişah, isteği üzerine Keki Abdi Paşa'yı 3 Ocak 1789'da görevine iade etti.[139]
142 Keki Abdi Paşa (İkinci kez) Resim yok 1789 1789 Beylerbeyi [139] Cezayirli Gazi Hasan Paşa, İsmail Paşa'nın akıl hocası, padişahtan onu eski durumuna getirmesini istedi.[139]
143 İsmail Paşa the Tripolitanian (İkinci kez) Resim yok 1789 1791 Beylerbeyi [139][note 49] Görevden alındı ve Mora Eyaleti Valisi olarak atandı.[140]
144 Safranbolulu İzzed Mehmet Paşa Resim yok 1791 1794 Beylerbeyi [1][2][141][142][note 50] Daha önce 1786'da sürgüne gönderilen Muhammed Murad Bey ve İbrahim Bey fiilen iktidara geri döndüler.[143]
145 Kayserili Hacı Salih Paşa Resim yok 1794 1796 Beylerbeyi [1][2][142] Memlûk emirleri Muhammed Murad Bey ve İbrahim Bey fiilen gücü tutmaya devam ettiler.[142]
Fransa'nın Mısır'ı işgali, Napolyon Bonapart (1798-99), Jean Baptiste Kléber (1799-1800) ve Jacques-François Menou (1800-01) fiili yönetim yetkisini elinde bulundurdu.
146 Lokmacı Hacı Ebubekir Paşa [ar] Resim yok 1796 1798 Beylerbeyi [1][2][144][note 51] French troops under Napoleon landed at Alexandria and later reached Cairo[144]
147 Abdullah Paşa al-Azm Resim yok 1798 1799 Beylerbeyi [1][2][145][note 52] Napoleon, Osmanlı'nın kendi yönetimine rıza gösterdiğinin bir işareti olarak Vali'yi onaylattı.[145]
147 Nasuh Paşa al-Azm Resim yok 1800 1801 Beylerbeyi [1][2][146][note 53] Fransızlar Kahire'yi terk etti (ve sonunda Mısır'ı tamamen)
Fransız işgali, 1801'de İngiliz ve Osmanlı birleşik saldırısına yenik düşerek sona erdi.
148 Ebu Merak Mehmed Paşa [ar] Resim yok 1801 1801 Beylerbeyi [1][2][147][148][149][note 54] 21 Eylül 1801'de görevden alındı, 8 Ocak 1802'de mülküne gitmek üzere ayrıldı.[148][149]
149 Koca Hüsrev Mehmed Paşa (İlk kez)   1802 1803 Beylerbeyi [1][2][148][150][note 55] Arrived 22 January 1802;[150] he was instructed to kill or imprison Mamluk emirs
- Tahir Paşa Resim yok 1803 1803 Kaymakam [151][note 56] Seized power; head of Albanian troops; assassinated by Janissaries in 26 days[152]
Başlangıçta 1801'de Osmanlı padişahı tarafından Fransızlar ile savaşmak için gönderilen Kavalalı Mehmed Ali Paşa liderliğindeki Arnavut birlikleri, Mısır'ın fiilen kontrolünü Osmanlılardan aldı.
150 Müftizade Ahmed Paşa Resim yok 1803 1803 Vali [1][153][154][note 57] Took power in June against the Albanians, although they had de facto control[154]
- İbrahim Bey (Üçüncü kez; aynı anda)   1803 1804 Kaymakam [155][156] Made Vali by Muhammad Ali of Egypt in June, who governed through him[155]
151 Trabluslu Ali Paşa (aynı anda)   1803 1804 Beylerbeyi [1][2][157] Mısır'ı Arnavutlardan geri almak için Temmuz ayında Osmanlılar tarafından gönderildi, ancak öldürüldü.[157]
152 Koca Hüsrev Mehmed Paşa (İkinci kez)   1804 1804 Beylerbeyi [158][note 58] Kavalalı Mehmed Ali Paşa altında 2 gün kukla valilik yaptı.[158]
153 Hurşid Ahmed Paşa   1804 1805 Beylerbeyi [1][2][159][160] Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından yönetmesine izin verildi, ancak onun lehine istifaya zorlandı
154 Kavalalı Mehmed Ali Paşa   1805 Arnavutların başı Kavalalı Mehmed Ali Paşa, 1805'te resmi olarak Vali olarak atanır ve Kavalalılar Hanedanı'nı başlatır.

1805'ten sonrası için Kavalalılar Hanedanı hükümdarlarının listesi maddesine bakınız.

 1. ^ Bu, söz konusu Vali'nin kimliği ve adı hakkında mümkün olduğunca çok sayıda bağımsız kaynağı dahil etmek ve görüntülemek için kullanılan sütundur; bağımsız kaynaklar, birbirine referans vermeyen kaynaklardır.
 1. ^ "Sicill-i Osmani" de Öztuna da kısaca "Üveys Paşa" derler ama o isimle yazının konusu bundan çok daha önce ölmüştür. Sadece Kara olarak adlandırıldı çünkü onunla ilgili mevcut tek Vikipedi makalesi (Almanca Vikipedi'da) bu şekilde adlandırılıyor.
 2. ^ Yerine Maktul Hacı İbrahim Paşa geçti; Aralık 1603'te valilikten ayrılışı ile İbrahim Paşa'nın 1604'ün başlarında gelişi arasında bir kaymakam (vali vekili) olarak hüküm sürdü.
 3. ^ Öztuna, bu Vali'den "Gürci Mehmed Paşa" olarak bahsediyor, bu teknik olarak doğru, çünkü gerçekten de Gürcü kökenliydi, ancak Gürcü Mehmed Paşa bu kişiden farklı olarak anılıyor ve Hadım Mehmed Paşa'dan yaklaşık 30 yaş daha küçüktü.
 4. ^ Sicill-i Osmani'ye göre Razgradlıdır. Valiliğinden sonra Rumeli (1617), Sivas (1617-19) ve Budin (1624-26) Valisi oldu. 1626'da öldü.
 5. ^ Öztuna'nın Büyük Osmanlı Tarihi bunun Damat Halil Paşa olduğunu iddia ediyor, ama bu yanlış; yaşamları uyuşmuyor ve bunun farklı bir insan olduğu biliniyordu.
 6. ^ Şeytan Ahmed Paşa'nın kayınbiraderiydi. Haydar Ağazade Ahmed Paşa olarak da adlandırılabilir.
 7. ^ Sicill-i Osmani'ye göre daha önce Kaptan-ı derya (1656) ve Defterdar (1656) idi.
 8. ^ Sicill-i Osmani'ye göre Silistra Eyaleti ve Rumeli Eyaleti'nin önceki valisiydi ve Ocak 1670'te öldü.
 9. ^ Sicill-i Osmani'ye göre Bosna Eyaleti (1671-72), Budin Eyaleti (1672-?) ve Van Eyaleti (1680-?) Valisiydi.
 10. ^ Adı, 1662'den 1675'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda Defterdar olarak uzun süredir görev yaptığı için Defterdar Ahmed Paşa olarak da anılır.
 11. ^ Kariyerinin başlarında Kethüda yapıldığı için Kethüda Hasan Paşa (18. yüzyıldaki Kethüda Hasan Paşa ile aynı değil) olarak da anılır ama çoğunlukla sadece Hasan Paşa olarak anılır. Holt'a göre, görev süresinin tam olarak başladığı ay ve gün tartışmalıdır.
 12. ^ Sicill-i Osmani'ye göre daha önce Kaptan-ı derya (1684-1685) ve Özü Eyaleti (1674, 1677), Karaman Eyaleti (yani Konya; 1674-1677), Anadolu Eyaleti (1677), Eğri Eyaleti (1677, yine 1677'de), Halep Eyaleti (1685-1686) ve Bağdat Eyaleti (1687-1688) Osmanlı Valisi olarak görev yaptı.
 13. ^ Moralı Hazinedar Ali Paşa olarak da bilinir (lakaplar yer değişmesi).
 14. ^ Eskiden yeniçeri idi ve sonunda Yeniçerilerin ağası. Ayrıca Rumeli Eyaleti (1685-?), Sidon Eyaleti (?-1689/90), Karaman Eyaleti (1689/90-1691/92), Anadolu Eyaleti (1691/92), Şam Eyaleti (1692/93-1693/94), Girit Eyaleti (1693/94-1695), Bağdat Eyaleti (1697-1699) ve Van Eyaleti (1699-1701) Osmanlı Valisi olarak görev yaptı. Kasım veya Aralık 1702'de öldü.
 15. ^ Al-Damurdashi, Chronicles'ında adının Mustafa Bey Kızlar olduğunu iddia ediyor, ancak Holt, Damurdashi'nin verilerini kelimenin tam anlamıyla almamak için defalarca uyarıyor, çünkü bunların çoğu edebi etki için, Mehmet Süreyya Bey ise Kesici Hasan Paşa adında birinin olduğunu iddia ediyor. Bu dönemde Sicill-i Osmani'de valilik yapmıştır. Holt, kaymakam (vali vekili) kuralına işaret eden 5 aylık makamdaki boşluğu belirtir. Öztuna, İsmail Paşa'nın görev süresinin sonunu doğrudan Hüseyin Paşa'nın döneminin başına bağlayarak susar.
 16. ^ May be found at the following article names: Dizveren Sarı Hüseyin Paşa, Sarı Dizveren Hüseyin Paşa, Bosniak Sarı Hüseyin Paşa, Boşnak Sarı Hüseyin Paşa, Bosniak Firari Sarı Hüseyin Paşa, Boşnak Firari Sarı Hüseyin Paşa, Muradi Husayn Paşa, Muradi Hüseyin Paşa, or similar.
 17. ^ a b Damurdashi, Chronicles adlı eserinde adını İzmirli Ali Paşa olarak verir, ancak Holt, Damurdashi'nin hesaplarının büyük ölçüde kurgusal olduğu konusunda uyarır ve verilerine "dikkatli" yaklaşılması konusunda uyarır, Mehmet Süreyya Bey ise adını Dellak Ali Paşa (Öztuna gibi). Bulgar hükümdarların listesi 4 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bulgaristan Valiliklerini farklı terimler olarak verdiğinden (birbirinden hemen sonra olsa da), bu iki isim farklı insanlar gibi görünüyor, bu yüzden iki şekilde de gider. Ancak Mehmet Süreyya Bey'in Osmanlı devlet adamları ansiklopedisi, tam da bu dönemde Mısır Valisi olan Hüseyin Paşa'nın (kethüda) olduğunu söylerken, listesinde Dellak Ali Paşa'nın olduğunu, ANCAK aynı yıl onu takip edenlerin de olduğunu yazar. Kethüda Hasan Ağa adında birisi. Von Hammer yalnızca "Ali" ismini gösterir. Yerine Kethüda Hüseyin Paşa veya Kethüda Hasan Ağa olarak bilinen kaymakam (Vali vekili) geçti.
 18. ^ a b Sicilli says "Abdi Paşa" (but does not include him in the definitions, just the order of walis), Öztuna says "Arnavudlu Abdi Paşa", everywhere else (including Damurdashi and al-Jabarti) says "Abidin Paşa" (pronounced "Abidi Paşa")
 19. ^ a b Daha önce 1717'den 1718'e kadar Sadrazam olarak görev yaptı.
 20. ^ Öztuna 1733-34'te tekrar askerlik yaptığını ve bunu Mısır valilerinin Sicill-i Osmani emrinden aldığını söylese de ikisi de yanılıyor. Hem Cebertî ‎ hem de Sicill-i Osmani ansiklopedisi, Abdullah Paşa'nın sadece bir kez Mısır Valisi olduğunu gösteriyor; ayrıca Sicill-i Osmaniye göre o bu dönemde İran'da bulunuyordu.
 21. ^ Daha önce 1731'de kısa bir süre Sadrazamlık yaptı.
 22. ^ Al-Jabarti holds that he was succeeded by someone named Mustafa Paşa, who held the office until 1739, but no other evidence can be found of him.
 23. ^ a b Valilik görevinden önce (1732-35) ve sonrasında (1742-43 ve 1755) sadrazamlık yaptı.
 24. ^ Al-Jabarti reports that he served until 1745 or 1746, not 1744.
 25. ^ Daha sonra 1757'den 1763'e kadar sadrazam olarak görev yaptı.
 26. ^ Daha önce 1740'tan 1742'ye kadar sadrazamlık yaptı. Şehla Ahmed Paşa olarak da anılır.
 27. ^ Daha önce 1747'den 1750'ye kadar Sadrazam olarak görev yaptı.
 28. ^ Daha önce 1750'den 1752'ye kadar Sadrazam olarak görev yaptı.
 29. ^ Sicill-i Osmani'ye göre Mora Eyaleti (1746-47), Eğriboz Sancağı (1747-48), Aydın Eyaleti (1748), Kandiye Sancağı (1748-50, yine 1751 ve 1752'de), Girit Eyaleti (1750-51) ve Sidon Eyaleti (1756-57) Osmanlı Valisi olarak görev yaptı. 1762'de Dimetoka'da öldü. Öztuna ondan Baltacı Mustafa Paşa olarak söz eder.
 30. ^ Vali görevinden önce Sadrazam (1755-56) olarak görev yaptı.
 31. ^ a b Valilik döneminden önce (1752-55, 1756) ve sonrasında (1763-65) Sadrazam olarak görev yaptı.
 32. ^ Sicill-i Osmani'ye göre 1761'den 1762'ye kadar Kaptan-ı derya olarak görev yaptı. Vidin Eyaleti (1759-61), Karaman Eyaleti (1764-66) ve Kars Eyaleti (1766-67) Osmanlı Valisi olarak görev yaptı. Nisan 1767'de Kars Eyaleti'nde vali olarak görev yaptığı sırada öfkeli vatandaşların attığı taşa isabet etmesi sonucu öldü.
 33. ^ Sicill-i Osmani'ye göre daha önce 1755'ten 1756'ya, 1757'den 1758'e ve 1760'tan 1762'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun Defterdarı olarak görev yaptı. Daha sonra Mora Eyaleti (1762-63) 63) ve Eğriboz Sancağı (1763-64) Osmanlı Valisi olarak görev yaptı.
 34. ^ Daha sonra 1768'de Sadrazam olarak görev yaptı.
 35. ^ Al-Jabarti makes no mention of him and is vague.
 36. ^ Uzunçarşılı, 1773'e kadar iktidarda kaldığını iddia ediyor (Kara Halil Paşa), ancak Sicill-i Osmani, 3 tane şefaat eden Vali olarak aynı fikirde değil. El-Jabarti bile, Ali Bey'in 1769'da İstanbul'dan yeni bir Vali atanınca (adını vermese de) iktidardan vazgeçtiğini beyan eder. Uzunçarşılı muhtemelen Al-Jabarti'nin kronolojisini okudu, ancak 1769'da gelen yeni Paşa ile ilgili kısmı kaçırdı, çünkü bundan sonra El-Jabarti, 1773'e kadar Kara Halil Paşa ile başka bir Paşa'nın adını veya sırasını vermiyor.
 37. ^ Öztuna, Divitdar Mehmed Emin Paşa'nın ikinci bir dönem için kendisinden sonra geldiğini söyledi, ancak ilk kez 1753'te göreve geldikten kısa bir süre sonra öldüğü için bu mümkün değildir.
 38. ^ Sicill-i Osmani'ye göre köle olarak başlamış ve Gürcü kökenlidir. Mısır Valiliği yaptıktan sonra Sivas Eyaleti (1771), Tirhala Sancağı (1771), Morea Eyaleti (1771-72), Eğriboz Sancağı (1772) Valisi oldu. 1773'te Rus kuşatmasının Varna dışında tutulmasında büyük rol oynadı. 1774'te öldü.
 39. ^ Sicill-i Osmani'ye göre, aslen Mısır'da yerel bir beydi, kısa bir süre Mekke'ye gitti ve ardından vali oldu.
 40. ^ Sicill-i Osmani'ye göre Çorlu şehrindendi ve bu nedenle bazen Çorlulu Kara Halil Paşa veya Çorlulu Halil Paşa olarak biliniyordu. Aynı zamanda Belgrad (1768-?) ve Cidde (1774-75) Valisiydi. 1775'te öldü.
 41. ^ Sicill-i Osmani'ye göre Arapgir kasabasındandı. Eylül 1775'te öldü. Cebertî, bu kez valinin "Mustafa Paşa el-Nablusi" olduğunu iddia ediyor ve bir İbrahim Paşa'nın ölmeden önce 1779'da kısa bir süre vali olduğunu ileri sürüyor, bu da Sicill-i'nin yanılma ihtimalini artırıyor ve bu Hacı İbrahim Paşa'nın Eylül 1775'te değil, Kasım 1779'da öldüğünü ve o zaman vali olduğunu gösterir. Ancak Sicill-i Osmani, Cebertî'nin Mısır valisi olmadan hemen önce olduğunu iddia ettiği geçmişte Cidde valisi olduğundan bahsetmiyor.
 42. ^ Valilik görevinden önce (1774) ve sonrasında (1781-82) Sadrazam olarak görev yaptı. "Sicill-i Osman", daha önceki "şehremini" görevi nedeniyle, endeks valiler listesinde ondan "Şehrî İzzet Paşa" (ana ansiklopedi değil) olarak söz eder. El-Jabarti'ye göre, Temmuz 1778'de görevden alınmasından Raif İsmail Paşa'nın Ocak 1779'da gelişine kadar vali vekili olarak görev yaptı.
 43. ^ a b He served as Reisülküttap from 1774 to 1776, and became the Vali of Crete from 1781 to 1782. He was executed in 1785. He may also be referred to as İsmail Raif Paşa. Although Öztuna makes no mention of him, he is included in Al-Jabarti, who mentions his previous role as Reisülküttap and gives a thorough description of his personality and physical appearance, and he is included as a Vali of Egypt in Sicill-i Osmani during this time. According to al-Jabarti, he took office on 23 January 1779, by arriving in Cairo.
 44. ^ Öztuna ve Sicill-i Osmani ondan hiç bahsetmiyor, Bu döneme ilişkin geçmişi ilk elden ve muhtemelen Sicill-i'den (ve tek kaynağı olarak neredeyse tamamen Sicill-i'yi kullanan ve bu dönem hakkında oldukça belirsiz olan Öztuna) daha doğru olan Cebertî, Cidde Eyaleti'nin eski valisi olduğunu iddia eder. Cebertî'ye göre, Eylül 1779'da padişah Raif İsmail Paşa ile mevkileri değiştirmelerini emretti ve İbrahim Paşa Mısır Valisi, Raif İsmail Paşa da Cidde valisi oldu. Kasım 1779'da öldüğü ve daha sonra göreve geldiği için muhtemelen Hacı İbrahim Paşa'dan farklıydı.
 45. ^ Daha sonra 1792'den 1794'e kadar Sadrazam olarak görev yaptı. Öztuna, 1779'dan itibaren görev yaptığını söylüyor ancak Sicill-i Osmani, 1780'den itibaren görev yaptığını söylüyor. Cebertî "seçkin görünümlü, gri saçlı bir adam." olarak tarih eder. Şubat 1781'de Mısır'a geldi ve Temmuz 1782'de sadrazam olmak için görevinden ayrıldı.
 46. ^ Although al-Jabarti mentions that a Paşa served as Vali at this time (in between Melek Mehmed Paşa and Silahdar Mehmed Paşa from July 1782 to July 1783) (see identity al-Jabarti citation), he does not mention his name. An unknown source implies that it might have been someone with the name or partial name "Sharif Paşa" ("Şerif Paşa" in Turkish).
 47. ^ Daha önce 1770'den 1771'e kadarSadrazam olarak görev yaptı.
 48. ^ Daha önce 1782'de Sadrazam olarak görev yaptı. 1786'dan sonra Vali olarak görev yaptığı süre boyunca asıl güç, Mısır'ı Memlûk emirlerinden kurtarmak için padişah tarafından gönderilen Kaptan-ı derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa idi. Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 24 Ekim 1786'da görevden alınıp yerine halefi Abdi Paşa'nın geçmesinin ardından, Mısır'da Memlûk emirleriyle savaşmak için bekleyen Osmanlı ordusunun bakım masraflarını karşılamak için hesaplarının denetlenmesini talep etti. Aranan emirlerin kendisine olan borçları ve eşinin ölümü de birleşince Yeğen Seyyid Mehmed Paşa çok üzüldü. Hasan Paşa'nın müfettişliğine göre borcunu ödemek için eşyalarını ve giysilerini satmak zorunda kaldı. Cebertî'ye göre, Ağustos 1786'nın başlarında Hasan Paşa'nın gelişinden bu yana Yeğen Seyyid Mehmed Paşa ile Hasan Paşa arasında sürekli gerginlik olduğu söylendi.
 49. ^ a b Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın eski yardımcısı (kethüda) ve himayesiydi. Öztuna'nın valiler listesinde onun yerine Raif İsmail Paşa geçiyor ama bu kesinlikle yanlış, çünkü Raif İsmail Paşa 1785'te idam edildi, Cebertî (tamamen bağımsız bir kaynak) ile birlikte Sicill-i Osmani, iki adamı çok farklı insanlar olarak tanımlar. Öztuna, muhtemelen aynı isimlerden dolayı onları karıştırmıştır.
 50. ^ Valilik görevinden önce (1774, 1781-82) ve sonrasında (1794-98) Sadrazam olarak görev yaptı. Mayıs 1791'in başından Eylül 1794'e kadar valiydi.
 51. ^ Sicill-i Osmani, kendisinin 1794'ten 1796'ya kadar Anadolu Eyaleti Valisi olduğunu söylüyor. Mısır valisi olarak "konumunu koruyamadı" ve 1798'de görevden alındı, kısa süre sonra öldü.
 52. ^ According to al-Jabarti, on 3 November 1798, a letter arrived in Egypt, making Abdullah Paşa Vali.
 53. ^ Daha önce Muhammed Murad Bey ile birlikte Mısır'da Fransızlara karşı savaşıyordu. Sicill-i Osmani'ye göre Ağustos 1799'da vali olarak atanmıştır, ancak el-Jabarti'ye göre ancak 1800 Şubatının sonlarında gelip göreve başlamıştır.
 54. ^ 9 Ağustos 1801'de vali oldu. Cebertî'nin 3. cilt, sayfa 303'e göre, 21 Eylül 1801'de görevden alınması ile halefi Koca Hüsrev Mehmed Paşa'nın 22 Ocak 1802'de gelişi arasında, Koca Hüsrev Paşa tarafından atanan bir vekil hüküm sürdü. Sicill-i Osmani'ye göre (s. 1049), Gazzelidir. Valiliğinden sonra Konya (1802), Diyarbekir Eyaleti (1803) ve Sivas Eyaleti (1803-04, 1805-06) ve Cidde (1804-05) Osmanlı valisi oldu. 1805'te bir grup askerle Şam'a götürüldü. 1806'dan 1812'ye kadar Halep'te yaşadı ancak 1812'de idam edildi.
 55. ^ Atandığı haberi 21 Eylül 1801'de geldi, ancak Kahire'ye ancak 22 Ocak 1802'de geldi ve göreve başladı.
 56. ^ Some sources refer to his name as "Thir Paşa." He was the commander of the Albanian troops sent by the Ottoman sultan in 1801 to fight against the French. He chased his predecessor and legitimate Vali Koca Hüsrev Mehmed Paşa out of Cairo and to Damietta in northern Egypt when he failed to pay the Albanian troops due to lack of funding. The local judges confirmed him as kaymakam (acting Vali) on 6 May 1803, according to al-Jabarti. After Tahir Paşa in turn failed to pay the salaries of the Turkish (Janissary) troops, two of them assassinated him that same year.
 57. ^ Although Sicill-i Osmani is vague about his exact position during this time, it definitely places him as the Vali of Medina at this time, and the Vali of Damietta a bit earlier, both roles that al-Jabarti specifies that this "Ahmad Paşa" had, leaving little doubt that this was the same Ahmed Paşa. He held actual Valiship rule in Egypt for only about 1 day.
 58. ^ Onun "Valiliği" 12-14 Mart 1804 arasında yalnızca 2 gün sürdü ve gerçek gücü elinde tutan Kavalalı Mehmed Ali Paşa altında tam bir maskaralıktı. Muhammed Ali, Koca Hüsrev Mehmed Paşa'ya karşı savaşan merhum Tahir Paşa'nın kardeşleri onun Kuzey Mısır'a sürgün edilmesini talep edene kadar Koca Hüsrev Mehmed Paşa'yı sadece ismen vali yaptı. Halefi Hurşid Ahmed Paşa'nın Veliahtı, Veliliğinden 2 gün önce ilan edilmesine rağmen, 10 Mart'ta, Kavalalı Mehmed Ali Paşa onu iki gün için de olsa yine de Vali yaptı.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe Mehmet Süreyya (1996) [1890], Nuri Akbayar; Seyit A. Kahraman (Ed.), Sicill-i Osmanî, Beşiktaş, Istanbul: Türkiye Kültür Bakanlığı and Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, ISBN 9789753330411, 19 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 15 Ocak 2023 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek Yılmaz Öztuna (1994). Büyük Osmanlı Tarihi: Osmanlı Devleti'nin siyasî, medenî, kültür, teşkilât ve san'at tarihi. 10. Ötüken Neşriyat A.S. ss. 412-416. ISBN 975-437-141-5. 
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Holt, P. M.; Gray, Richard (1975). Fage, J.D.; Oliver, Roland (Ed.). "Egypt, the Funj and Darfur". The Cambridge History of Africa. Cilt IV. Londra, New York, Melbourne: Cambridge University Press. ss. 14-57. doi:10.1017/CHOL9780521204132.003. ISBN 9781139054584. 
 4. ^ Behrens-abouseif, Doris; Crecelius, Daniel (1995), "Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf & Architecture in Cairo (16th & 17th Centuries), (Islamic History & Civilization, Volume 7)", Middle East Studies Association Bulletin, 29 (1), ss. 90-91 
 5. ^ Türk Tarih Kurumu (1996). Belleten. s. 112. 
 6. ^ Evliya Çelebi (1988). Evliya Çelebi's Book of Travels: Evliya Çelebi in Diyarbekir. Brill Archive. s. 61. ISBN 978-90-04-08165-9. 
 7. ^ a b c Kaya Şahin (29 Mart 2013). Empire and Power in the Reign of Süleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press. ss. 53-54. ISBN 978-1-107-03442-6. 
 8. ^ Gülru Necipoğlu; Julia Bailey (2008). Frontiers of Islamic Art and Architecture: Essays in Celebration of Oleg Grabar's Eightieth Birthday; the Aga Khan Program for Islamic Architecture Thirtieth Anniversary Special Volume. BRILL. s. 98. ISBN 978-90-04-17327-9. 
 9. ^ a b Raymond, André (2001). Cairo: City of History. Harvard. Translated by Willard Wood. Kahire, Mısır; New York, New York: American University in Cairo Press. s. 191. ISBN 978-977-424-660-9. 
 10. ^ a b c d e Giancarlo Casale (26 Ocak 2010). The Ottoman Age of Exploration. Oxford University Press. ss. 87, 102. ISBN 978-0-19-979879-7. 
 11. ^ a b Hamilton Alexander Rosskeen Gibb; Johannes Hendrik Kramers; Bernard Lewis; Charles Pellat; Joseph Schacht (1992). The Encyclopaedia of Islam. Brill. s. 721. 
 12. ^ a b Giancarlo Casale (26 Ocak 2010). The Ottoman Age of Exploration. Oxford University Press. s. 102. ISBN 978-0-19-979879-7. 
 13. ^ a b c d e Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798. Taylor & Francis. s. 35. ISBN 978-0-203-16923-0. 
 14. ^ a b Michael Winter (1 Mart 2006). Society And Religion in Early Ottoman Egypt: Studies in the Writing of 'Abd Al-Wahhab Al-Sha'Rani. Transaction Publishers. ss. 42-53. ISBN 978-1-4128-3458-2. 
 15. ^ de Groot, Alexander H.; Winkelhane, Gerd; Schwarz, Klaus (1989). "Der osmanische Statthalter İskender Pascha (gest. 1571) und seine Stiftungen in Agypten und am Bosporus". Die Welt des Islams. 29 (1/4). s. 215. doi:10.2307/1571021. ISSN 0043-2539. JSTOR 1571021. 
 16. ^ Raymond, André (2001). Cairo: City of History. Harvard. Translated by Willard Wood. Kahire, Mısır; New York, New York: American University in Cairo Press. s. 235. ISBN 978-977-424-660-9. 
 17. ^ a b Giancarlo Casale (26 Ocak 2010). The Ottoman Age of Exploration. Oxford University Press. s. 110. ISBN 978-0-19-979879-7. 
 18. ^ Islamic Studies. Islamic Research Institute. 2002. s. 328. 
 19. ^ Die Welt des Islams. Brill. 1979. ss. 130, 131, 144. 
 20. ^ a b Jane Hathaway (2003). A Tale of Two Factions: Myth, Memory, and Identity in Ottoman Egypt and Yemen. SUNY Press. s. 219. ISBN 978-0-7914-8610-8. 
 21. ^ a b c Yılmaz Öztuna (1979). Başlangıcından zamanımıza kadar büyük Türkiye tarihi: Türkiye'nin siyasî, medenî, kültür, teşkilât ve san'at tarihi. Ötüken Yayınevi. s. 51. 
 22. ^ Türklük araştırmaları dergisi. Fakülte. 2008. s. 282. 
 23. ^ Reşid İskenderoğlu (1989). Beğlerbeği Gazi İskender Paşa, 1492-1571. R. İskenderoğlu. ss. 41, 56. 
 24. ^ a b c d e Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798. Taylor & Francis. s. 34. ISBN 978-0-203-16923-0. 
 25. ^ a b c d Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 18. 
 26. ^ Philip Sidney (2012). The Correspondence of Sir Philip Sidney. Oxford University Press. s. 359. ISBN 978-0-19-955822-3. 
 27. ^ Muhedin Fijuljanin (2010). Sandžački Bošnjaci: monografija. Centar za Bošnjačke Studije. ISBN 978-86-85599-14-9. 
 28. ^ a b Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım, XVİ. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 978-975-16-0014-1 ) p. 357-358
 29. ^ a b Doris Behrens-Abouseif (1994). Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo, 16th and 17th Centuries. Brill Academic Pub. ISBN 978-90-04-09927-2. 
 30. ^ Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798. Taylor & Francis. ss. 34, 45, 96, 208. ISBN 978-0-203-16923-0. 
 31. ^ a b Emine Fetvaci (25 Ocak 2013). Picturing History at the Ottoman Court. Indiana University Press. s. 52. ISBN 978-0-253-00678-3. 
 32. ^ İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1945). Osmanli devletinin saray teşkilâti. Türk Tarih Kurumu Basımevi. s. 390. 
 33. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg Holt, P. M. (2009). "The beylicate in Ottoman Egypt during the seventeenth century". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 24 (2). ss. 227-229. doi:10.1017/S0041977X00091424. ISSN 0041-977X. 
 34. ^ Muhammed es-Seyyid Mahmud (1990). 16. asırda Mısır Eyâleti. Edebiyat Fakültesi Basımevi. ss. 99, 125, 151. ISBN 978-975-400-030-6. 
 35. ^ a b Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar, Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 978-975-16-0014-1 ) say.360
 36. ^ a b Nelly Hanna (1998). Making Big Money in 1600: The Life and Times of Isma'il Abu Taqiyya, Egyptian Merchant. Syracuse University Press. s. 101. ISBN 978-0-8156-2763-0. 
 37. ^ Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798. Taylor & Francis. ss. 35, 45, 96. ISBN 978-0-203-16923-0. 
 38. ^ Peter Malcolm Holt (1966), Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922: A Political History, İkinci kez, Ithaca, New York: Cornell University Press, LCCN 66018429 
 39. ^ Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798. Taylor & Francis. ss. 45, 96. ISBN 978-0-203-16923-0. 
 40. ^ M. W. Daly; Carl F. Petry (10 Aralık 1998). The Cambridge History of Egypt. 2. Cambridge University Press. s. 40. ISBN 978-0-521-47211-1. 
 41. ^ a b c Michael A. Cook; Asad Ahmed; Behnam Sadeghi; Michael Bonner (21 Mart 2011). The Islamic Scholarly Tradition: Studies in History, Law, and Thought in Honor of Professor Michael Allan Cook. BRILL. s. 154. ISBN 978-90-04-19435-9. 
 42. ^ a b Mehmet Süreyya Bey; Ali Aktan (1996). Tezkire-i meşâhir-i Osmaniyye. Sebil Yayınevi. s. 122. ISBN 9789757480945. 
 43. ^ a b Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü. 2004. s. 564. ISBN 978-975-389-415-9. 
 44. ^ a b M. W. Daly; Carl F. Petry (10 Aralık 1998). The Cambridge History of Egypt. 2. Cambridge University Press. s. 18. ISBN 978-0-521-47211-1. 
 45. ^ a b Jane Hathaway; Karl K. Barbir (2008). The Arab lands under Ottoman rule, 1516-1800. Pearson Longman. ss. 63, 255. ISBN 978-0-582-41899-8. 
 46. ^ a b A. Zuhuri Danışman (1965). Osmanlı İmparatorluğu tarihi. Z. Danışman Yayınevi. s. 243. 
 47. ^ a b Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517-1798. Taylor & Francis. s. 47. ISBN 978-0-203-16923-0. 
 48. ^ a b Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 41. 
 49. ^ a b c Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 42. 
 50. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 43. 
 51. ^ Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım, XVİ. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 978-975-16-0014-1 ) p. 380
 52. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 44. 
 53. ^ a b c d e Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 45. 
 54. ^ Erhan Afyoncu; Ahmet Önal; Uğur Demir (2010). Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri isyanlar ve darbeler. Yeditepe Yayınevi. s. 81. ISBN 978-605-4052-20-2. 
 55. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 46. 
 56. ^ a b c d Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 48. 
 57. ^ a b مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستنبول; مجلس الأعلى للثقافة (مصر) (2010). Proceedings of the International Conference on Egypt during the Ottoman Era, 26-30 November 2007, Cairo. Research Centre for Islamic History, Art, and Culture. s. 22. ISBN 978-92-9063-198-9. 
 58. ^ a b Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 66. 
 59. ^ Murphey, Rhoads (1998) Ottoman Warfare, 1500-1700 UCL Press, Londra page 228, note 69, 1-85728-389-9, citing von Zambaur, Eduard Karl Max (1927) Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam Lafaire, Hanover, OCLC 61984974, page 252
 60. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. ss. 69-70. 
 61. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 70. 
 62. ^   Griffith, Francis Llewellyn; and several more (1911). "Egypt/3 History". Chisholm, Hugh (Ed.). Encyclopædia Britannica. 09 (11. bas.). Cambridge University Press. ss. 80–130; see page 103. Early relations with Turkey....In his reign (1463) there began the struggle between the Egyptian and the Ottoman sultanates which finally led to the incorporation of Egypt in the Ottoman empire. 
 63. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 74. 
 64. ^ a b d'Avennes, Prisse (1983) Arab art as seen through the monuments of Cairo from the 7th century to the 18th (translated from French by J.I. Erythrospis) Le Sycomore, Paris, page 61, 0-86356-000-8
 65. ^ Son, Spink (1978). The Numismatic Circular. 86. s. 239. 
 66. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 83. 
 67. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 84. 
 68. ^ a b c Holt, P. M. (2009). "The Exalted Lineage of Ridwān Bey: Some Observations on a Seventeenth-Century Mamluk Genealogy". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 22 (2). ss. 221-235. doi:10.1017/S0041977X00068671. ISSN 0041-977X. 
 69. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 88. 
 70. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 91. 
 71. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. ss. 94-102. 
 72. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. ss. 101-102. 
 73. ^ a b Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 102. 
 74. ^ a b c d Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 103. 
 75. ^ Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. ss. 108-109. 
 76. ^ Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 978-975-16-0014-1 ) say.404
 77. ^ a b Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 109. 
 78. ^ a b Accounts and Extracts of the Manuscripts in the Library of the King of France. 2. R. Faulder. 1789. s. 111. 
 79. ^ ثريا، محمد; Ali Aktan (1998). Sicill-i Osmanî, yahud, Tezkire-i meşâhir-i Osmâniyye. Sebil Yayınevi. s. 354. 
 80. ^ ʻĪsā-zāde (1996). ʻÎsâ-zâde târı̂hi: metin ve tahlı̂l. İstanbul Fetih Cemiyeti. ss. 43, 68. ISBN 9789757618218. 
 81. ^ Server Rifat İskit (1960). Resemli-haritalı mufassal Osmanlı tarihi. İskit Yayını. ss. 2041, 2066, 2070. 
 82. ^ Mustafa Naima (1969). Naîmâ târihi. Z. Danışman Yayınevi. s. 2356. 
 83. ^ Mehmet Süreyya Bey (1996). Sicill-i Osmanî. 6. Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın ortak yayınıdır. s. 1687. ISBN 978-975-333-044-2. 
 84. ^ a b Türk dünyası araştırmaları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. 2005. s. 196. 
 85. ^ "Ahmed Paşa (Cebeci) Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi." Filozof.net. N.p., n.d. Web. 18 Oct. 2013. <http://filozof.net/Turkce/tarihi-sahsiyetler-kisilikler/20074-ahmed-pasa-cebeci-kimdir-kisaca-hayati-eserleri-hakkinda-bilgi.html 3 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.>.
 86. ^ Behrens-Abouseif, Doris. Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo, 16th and 17th Centuries (Leiden: E.J. Brill, 1994), 65-6
 87. ^ Ahmad D. Damurdashi; ʻAbd al-Wahhāb Bakr Muḥammad (1991). Al-Damurdashi's Chronicle of Egypt, 1688-1755: Al-Durra Al-muṣāna Fī Akhbār Al-Kināna. BRILL. s. 57. ISBN 978-90-04-09408-6. 
 88. ^ a b c Ahmad D. Damurdashi; ʻAbd al-Wahhāb Bakr Muḥammad (1991). Al-Damurdashi's Chronicle of Egypt, 1688-1755: Al-Durra Al-muṣāna Fī Akhbār Al-Kināna. BRILL. s. 74. ISBN 978-90-04-09408-6. 
 89. ^ Ahmad D. Damurdashi; ʻAbd al-Wahhāb Bakr Muḥammad (1991). Al-Damurdashi's Chronicle of Egypt, 1688-1755: Al-Durra Al-muṣāna Fī Akhbār Al-Kināna. BRILL. s. 79. ISBN 978-90-04-09408-6. 
 90. ^ Ahmad D. Damurdashi; ʻAbd al-Wahhāb Bakr Muḥammad (1991). Al-Damurdashi's Chronicle of Egypt, 1688-1755: Al-Durra Al-muṣāna Fī Akhbār Al-Kināna. BRILL. s. 104. ISBN 978-90-04-09408-6. 
 91. ^ a b c d e f g h i j k Raymond, André (2001). Cairo: City of History. Harvard. Translated by Willard Wood. Kahire, Mısır; New York, New York: American University in Cairo Press. s. 192. ISBN 978-977-424-660-9. 
 92. ^ Ahmad D. Damurdashi; ʻAbd al-Wahhāb Bakr Muḥammad (1991). Al-Damurdashi's Chronicle of Egypt, 1688-1755: Al-Durra Al-muṣāna Fī Akhbār Al-Kināna. BRILL. s. 135. ISBN 978-90-04-09408-6. 
 93. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 62. 
 94. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 77. 
 95. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 79. 
 96. ^ a b M. W. Daly; Carl F. Petry (10 Aralık 1998). The Cambridge History of Egypt. 2. Cambridge University Press. s. 154. ISBN 978-0-521-47211-1. 
 97. ^ a b Jane Hathaway (2003). A Tale of Two Factions: Myth, Memory, and Identity in Ottoman Egypt and Yemen. SUNY Press. s. 135. ISBN 978-0-7914-8610-8. 
 98. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 86. 
 99. ^ Hans Ferdinand Helmolt (1903). The World's History: Western Asia. Africa. W. Heinemann. s. 712. 11 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2023. 
 100. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 90. 
 101. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 91. 
 102. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 93-94. 
 103. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 99-101. 
 104. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 241. 
 105. ^ a b c Istituto italiano di numismatica (1981). Annali Istituto italiano di numismatica. s. 124. 
 106. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 238-241. 
 107. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 246. 
 108. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 247. 
 109. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 248. 
 110. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 250-251. 
 111. ^ a b Crecelius, Daniel (1990). Eighteenth Century Egypt: The Arabic Manuscript Sources. Claremont, California: Regina Books. ISBN 978-0-941690-42-3. 
 112. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 305. 
 113. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 307. 
 114. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 308. 
 115. ^ a b c d e f g h 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 416. 
 116. ^ Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 117. ^ History today. History Today. 1959. s. 54. 
 118. ^ The Numismatic Circular. 1975. s. 199. 
 119. ^ Daniel Crecelius (1981). The Roots of Modern Egypt: A Study of the Regimes of 'Ali Bey Al-Kabir and Muhammad Bey Abu Al-Dhahab, 1760-1775. Bibliotheca Islamica. s. 58. ISBN 978-0-88297-029-5. 
 120. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 513. 
 121. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 631. 
 122. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 1. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 644. 
 123. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 1. 
 124. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 36. 
 125. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 80-81. 
 126. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 81. 
 127. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 81-82. 
 128. ^ a b c d 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 93. 
 129. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 95. 
 130. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 97. 
 131. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 119. 
 132. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 119, 123. 
 133. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 138. 
 134. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 156. 
 135. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 171. 
 136. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 181. 
 137. ^ a b c d 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 216-217. 
 138. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 286-288. 
 139. ^ a b c d 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 289. 
 140. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 315. At the beginning of Ramadan a Tatar messenger arrived bearing an edict deposing Isma'il Paşa and that he should direct himself to Morea... 
 141. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 315. ...Mısır valisi olarak 2önceki yıl Cidde'de bulunan ve 'İzzat' lakaplı Mora Paşası Muhammed Paşa olacaktı. 
 142. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 430. Safer [Eylül 1794] ayında Mısır Valisi Salih Paşa'nın İskenderiye'ye geldiği haberi geldi. [Safranbolulu İzzed] Muhammed (Mehmet) Paşa, sefer için erzak alıp İskenderiye'ye gitti. 
 143. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 2. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 317-322, 373. 
 144. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 3. ...and Bakr Paşa sent the letter with his envoy overland... 
 145. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 46. ...ve Mısır Valisi, şu anda Suriye Valisi olan Abdullah Paşa ibn el-Azm olacaktır. 
 146. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 139. ...Ramazan ayının ikinci günü (17 Şubat 1800) ... Mısır Valisi Nasuh Paşa ... onlara cüppeler hediye etti. 
 147. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 295. On the 28th (Aug. 9 [1801]) ... Muhammad Paşa Abu Maraq, candidate for the office of Vali of Egypt ... bestowed garments of honor, and scattered gold and silver coins 
 148. ^ a b c 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 303. On Monday the 12th (of Jumada I 1216) [21 September 1801] ... The news came that Muhammad Khusraw Paşa was appointed Vali of Egypt. He was the katkhuda of Husayn Paşa Kapudan ... It was rumored that Muhammad Paşa Abu Maraq was dismissed and would leave for his estate. 
 149. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 316. On the third (of Ramadan 1216) [8 January 1802 CE] Muhammad Paşa (Abu Maraq) departed. 
 150. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 317. Muhammad Paşa (Khusraw), the Vali of Egypt, reached Bulaq ... On Friday the 17th (Jan. 22 [1802]) he entered cAiro via Bab al-Nasr in a solemn procession devoid of the customary composition. 
 151. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 372. The qadi produced a sable fur with which he invested Tahir Paşa as qa'im maqam, until such time as the Valiship fell to him, or another Vali should arrive. 
 152. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 376-377. Whenever the Janissaries asked for some of their jamakiya pay, [Tahir Paşa] would tell them that they had nothing coming from him; that he would pay them only from the date he became Vali [as he was only acting Vali (kaymakam)] ... they rushed at him with drawn swords; one of them struck him, sent his head flying ... Tahir Paşa's body lay cast aside with no one paying it the slightest attention. 
 153. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 377. [Janissaries] entered into a plot with Ahmad Paşa, Vali of Medina. 
 154. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 378. 
 155. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 380, 394. ...'by order of İbrahim Bey, Vali of the Province, and our Master Muhammad Ali.' [Muftizade] Ahmad Paşa's Valiship had lasted one day and one night. ...İbrahim Bey convoked a diwan at his daughter's house ... and took over the duties of qa'im maqam of Egypt. 
 156. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 428. 
 157. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 394. On the 20th (July 10) news came of the arrival of 'Ali Paşa al-Tarabulusi in Alexandria, as Vali of Egypt in place of Muhammad Paşa (Khusraw). 
 158. ^ a b 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. ss. 438-440. [On Mart 12] Muhammad Ali went up to the Citadel and came down with Muhammad Paşa Khusraw and his companions at his side... It became known among the people that Muhammad Paşa had returned to the Valiship of Egypt... On the eve of Wednesday [Mart 14] Muhammad Paşa Khusraw ... [was] taken down to Bulaq and shipped off to Lower Egypt... His Valiship - or, rather, his pretended Valiship... he had continued to believe confidently in his return to the Valiship of Cairo... such were his delusions! 
 159. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 437. Gün batımından sonraki yedinci saatte [10 Mart 1804'te] ... bir ferman ... İskenderiye Valisi Ahmed Paşa Hurşid'den geldi ve ikincisini Mısır Valiliğine atadı. 
 160. ^ 'Abd al-Rahman Jabarti; Thomas Philipp; Moshe Perlmann (1994). Abd Al-Rahmann Al-Jabarti's History of Egypt. 3. Franz Steiner Verlag Stuttgart. s. 442. 14 Mart (26 Mart) Pazartesi arifesinde Paşa, Bulak limanına vardı. 

Ana kaynaklar

değiştir