Eğriboz Sancağı

Eğriboz Sancağı
Osmanlı İmparatorluğu sancağı

 

1470 / 1533–1830
Eğriboz Sancağı harita üzerinde
Eğriboz Sancağı harita üzerinde
Merkez Eğriboz
Tarih
 - Kuruluş 1470 / 1533
 - Kaldırılış 1830
Bugün parçası  Yunanistan

Eğriboz Sancağı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Kaptanpaşa) eyaletinin 11 sancağından biri.

Eğriboz Sancağı 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında Osmanlıların Eğriboz'u ele geçirmelerinin ardından kuruldu ve Rumeli Eyaleti'ne bağlandı. 1533 yılında ise Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Kaptanpaşa) eyaletine bağlandı.

440.000 akçe has, 12 zeamet ve 180 tımar olarak düzenlenen sancak, sefer mevsimlerinde Osmanlı donanmasına bir kadırga vermekle mükellefti.[1]

1821 yılında Yunan İsyanı'nın ardından bağımsızlığını ilan eden Yunanistan'a katıldı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Tuhfet ül-Kibar Fi Esfâri'l Bihar", Kâtip Çelebi, (hz. Orhan Şaik Gökyay), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (1973), s.217