Mısır (eyalet)

Mısır'ı kapsayan eski bir Osmanlı Eyaleti
إيالة مصر (Arapça)
Eyalet-i Mısır (Osmanlı Türkçesi)
Mısır Eyaleti
Osmanlı İmparatorluğu

 

1517–1867
 

 

Bayrak Arma
Bayrak (1844–1867) Arma (1854-1863)
Mısır harita üzerinde
Mısır-Osmanlı Savaşı (1831-1833) sonrası Mısır Eyaleti'nin genişlemesi.
Merkez Kahire
Yönetim şekli Osmanlı eyaleti
Sultan
 - 1517–1520 I. Selim (ilk)
 - 1861–1876 Abdülaziz (Saltanatı hidivlik altında devam etti.)
Tarih Early modern period
 - Ridaniye Muharebesi 22 Ocak 1517
 - Fransa'nın Mısır'ı işgali 1798–1801
 - Mehmet Ali Paşa'nın gücü ele geçirmesi 1801–1805
 - Sudan'ın fethi 1820–1822
 - Mehmet Ali Paşa'nın saltanatının başlaması 1 Haziran 1841
 - İsmail Paşa'yı hidivliğe getiren ferman 8 Haziran 1867
Nüfus
 - 1700 2.335.000 
 - 1867 6.076.000 
Bugün parçası  Mısır
 Eritre
 Etiyopya
 Irak
 İsrail
 Ürdün
 Lübnan
 Libya
 Filistin
 Suudi Arabistan
 Güney Sudan
 Sudan
 Suriye
 Türkiye
 Yemen

Mısır Eyaleti veya Mısır Beylerbeyliği, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Muharebesi'yle Memlûk Sultanlığı'nı yıkarak Mısır'ı Osmanlı topraklarına katması sonucunda kurulmuş olan bir Osmanlı eyaleti. Eyalete bağlı olan İskenderiye ve Dimyat sancakları bahriye sancağıdır. 1798 yılında Fransa eyalete çıkarma yapmıştır. 1805 yılında vali olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa bağımsız olarak hareket etmeye başlamış ve daha sonra kendi soyundan gelen Kavalalılar Hanedanı tarafından yönetilecek olan, iç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı Mısır Hidivliği'ni kurmuştur. Böylece Mısır Eyaleti ortadan kalkmıştır.

ValilerDüzenle

Mısır'da 145 Beylerbeyi hüküm sürmüştür.

# Vali Başlama Ayrılma Ayrılma nedeni Notlar
1 Hayır Bey 1517 1522 Vefat -
2 Çoban Mustafa Paşa 1522 1523 -
3 Güzelce Kasım Paşa 1523 1523 Görevden alındı
4 Hain Ahmet Paşa 1523 1523 Öldürüldü
5 Pargalı Damat İbrahim Paşa 1524 1524
6 Hadım Süleyman Paşa (1.) 1524 1536 -
7 Divane Hüsrev Paşa 1536 1536 -
8 Hadım Süleyman Paşa (2.) 1536 1538 -
9 Davud Paşa 1538 1549 -
10 Lala Mustafa Paşa 1549 1549 -
11 Semiz Ali Paşa 1549 1554
12 Dukakinzade Mehmed Paşa 1554 1556 -
13 İskender Paşa 1556 1559 -
14 Sofu Hadım Ali Paşa 1559 1560 -
15 Mustafa Paşa 1560 1563 -
16 Ali Paşa 1563 1566 -
17 Mehmet Paşa 1566 1567 -
18 Sinan Paşa 1567 1568 -
19 İskender Paşa 1568 1571 -
20 Sinan Paşa 1571 1573 -
21 Hüseyin Paşa 1573 1575 -
22 Mesih Paşa 1575 1580 -
23 Hadım Hasan Paşa 1580 1583 -
24 İbrahim Paşa 1583 1585 -
25 Defterdar Sinan Paşa 1585 1587 -
26 Kara Üveys Paşa 1587 1590/91 -
27 Hadım Hafız Ahmed Paşa 1590/91 1595 -
28 Mehmet Paşa 1595 1596 -
29 El Şerif Muhammed Paşa 1596 1598 -
30 Kadir Paşa 1598 1601 -
31 Malkoç Yavuz Ali Paşa 1601 1603 -
32 İbrahim Paşa 1603 1604 -
33 Gürcü Hadım Mehmed Paşa 1604 1605 -
34 Yemenli Hasan Paşa 1605 1607 -
35 Öküz Mehmed Paşa 1607 1611 -
36 Mehmed Paşa 1611 1615 -
37 Defterdar Ahmed Paşa 1615 1618 -
38 Lefkeli Mustafa Paşa 1618 1619 -
39 Fazıl Cafer Paşa 1619 1619 -
40 Mustafa Paşa Hamidi 1619 1620 -
41 Mere Hüseyin Paşa 1620 1622 -
42 Bostancı Mehmed Paşa 1622 1622 -
43 İbrahim Paşa 1622 1623 -
44 Mustafa Paşa Qurah 1623 1623 -
45 Ali Paşa 1623 1623 -
46 Mustafa Paşa Qurah 1624 1625 -
47 Bayram Paşa 1626 1628 -
48 Tabanıyassı Mehmed Paşa[1] 1628 1630 -
49 Koca Musa Paşa 1630 1630 -
50 Halil Paşa 1631 1632 -
51 Bakırcı Ahmed Paşa 1632 1635 -
52 Deli Hüseyin Paşa 1635 1637 -
53 Sultanzade Mehmed Paşa 1637 1640 -
54 Nakkaş Mustafa Paşa 1640 1642 -
55 Maksud Paşa 1642 1644 -
56 Eyüp Paşa 1644 1646 -
57 Haydar Paşa 1646 1647 -
58 Mostarlı Mustafa Paşa 1647 1647 -
59 Şerif Mehmed Paşa 1647 1649 -
60 Tarhuncu Ahmed Paşa 1649 1650 -
61 Hadım Abdurrahman Paşa 1650 1652 -
62 Haseki Mehmed Paşa 1652 1656 -
63 Mustafa Paşa 1656 1657 -
64 Muhammed Paşazade 1657 1660 -
65 Mustafa Paşa 1660 1661 -
66 Melek İbrahim Paşa 1661 1664 -
67 Silahtar Ömer Paşa 1664 1667 -
68 Sufi İbrahim Paşa 1667 1668 -
69 Karakaş Ali Paşa 1668 1669 -
70 Kethüda Paşa 1669 1673 -
71 Hüseyin Paşa 1673 1675 -
72 Ahmed Paşa 1675 1676 -
73 Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa 1676 1680 -
74 Osman Paşa 1680 1683 -
75 Hamza Paşa 1683 1687 -
76 Kethüda Hasan Paşa 1687 1687 -
77 Hasan Paşa 1687 1689 -
78 Ahmed Paşa 1689 1691 -
79 Ali Paşa 1691 1695 -
80 İsmail Paşa 1695 1697 -
81 Hüseyin Paşa 1697 1699 -
82 Qurah Paşa 1699 1704 -
83 Süleyman Paşa 1704 1704 -
84 Rami Mehmed Paşa 1704 1706 -
85 Müslüm Paşa 1706 1707 -
86 Hasan Paşa 1707 1709 -
87 İbrahim Paşa 1709 1710 -
88 Halil Paşa 1710 1710 -
89 Vali Paşa 1711 1714 -
90 Eibedi Paşa 1714 1716 -
91 Ali Paşa 1716 1720 -
92 Ragıp Paşa 1720 1721 -
93 Muhammed Paşa 1721 1725 -
94 Müezzinzade Ali Paşa 1725 1725 -
95 Muhammed Paşa 1726 1727 -
96 Ebubekir Paşa 1727 1729 -
97 Kaburli Paşa 1729 1733 -
98 Muhammed Paşa 1733 1733 -
99 Osman Paşa 1733 1734 -
100 Ebubekir Paşa 1734 1739 -
101 Süleyman Paşa 1739 1740 -
102 Ali Paşa 1740 1741 -
103 Yahya Paşa 1741 1743 -
104 Muhammed Paşa 1743 1744 -
105 Muhammed Ragıp Paşa 1744 1748 -
106 Ahmed Paşa 1748 1750 -
107 Seyyid Abdullah Paşa 1750 1752 -
108 Divitdar Mehmed Emin Paşa 1752 1752 -
109 Mustafa Paşa 1752 1755 -
110 Ali Hekim Paşa 1755 1757 -
111 Muhammed Said Paşa 1757 1757 -
112 Mustafa Paşa 1757 1760 -
113 Ahmed Paşa 1760 1761 -
114 Bekir Paşa 1761 1762 -
115 Hasan Paşa 1762 1765 -
116 Silahdar Mahir Hamza Paşa 1765 1767 -
117 Muhammed Ragim Paşa 1767 1768 -
118 Muhammed Orphalli 1768 1768 -
119 Muhammed Ebu El-Dahab 1773 1773 -
120 Halil Paşa 1774 1774 -
121 Mustafa Paşa 1774 1775 -
122 İbrahim Paşa 1775 1776 -
123 Mehmet İzzet Paşa 1776 1778 -
124 Ra'ef Paşa 1778 1779 -
125 İbrahim Paşa 1779 1779 -
126 İsmail Paşa 1779 1781 -
127 Muhammed Yakin Paşa 1781 1782 -
128 Şerif paşa 1782 1783 -
129 Silahdar Muhammed 1783 1784 -
130 Şerif Muhammed Paşa 1784 1786 -
131 Ebeidi Paşa 1786 1789 -
132 Tunsi İsmail Paşa 1789 1791 -
133 Muhammed Paşa 1791 1794 -
134 Salih Paşa 1794 1796 -
135 Seyyid Paşa 1796 1796 -
136 Naseh Paşa 1801 1801 -
137 Kesik Hüseyin Paşa 1801 1802 -
138 Khesro Paşa 1802 1803 -
139 Tahir Paşa 1803 1803 -
140 Hurşid Ahmet Paşa 1803 1803 -
141 Gazaerly Ali Paşa 1803 1804 -
142 Hurşid Ahmet Paşa 1804 1805 -

Mısır Eyaletini Kavalalı Hanedanından 6 beylerbeyi yönetmiştir.

# Vali Beylerbeyi olma Beylerbeylikten indirilme Valinin durumu Neden indi/rildi
1 Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1805 1848 -
2 Kavalalı İbrahim Paşa 1848 1848 Ölüm
3 Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1848 1849 Sultan Ölüm
4 I. Abbas Hilmi Paşa 1849 1854 Sultan
5 Said Paşa 1854 1863 Sultan Ölüm
6 İsmail Paşa 1863 1867 Sultan Hidivlik ilan edildi

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Murphey, Rhoads (1998) Ottoman Warfare, 1500-1700 UCL Press, London page 228, note 69 31 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ISBN 1-85728-389-9, citing von Zambaur, Eduard Karl Max (1927) Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam Lafaire, Hanover, OCLC 61984974, page 252