Emir Mehmed Paşa

Seyyid Emir Mehmed Paşa, Arap tebaası arasında "el-Şerif" sıfatıyla tanınan,[1] (1589–1593, 1595), Osmanlı Mısır valisi (1596–1598),[2][3][4] ve Osmanlı Şam valisi (1599–1600).

Osmanlı İmparatorluğu'nda, Muhammed'in soyundan gelenler, yeşil sarık takma ayrıcalığına sahip bir tür soylu oluşturdular.

Hüseyin'in soyundan geliyordu ve ona "seyyid" lakabını kazandırmıştı. Mısır valisi (Beylerbeyi) iken rivayete göre Kahire'deki El-Hüseyin Camii'ni sık sık ziyaret ediyordu.[2] 1599'da vezir oldu.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Mehmet Süreyya Bey (1996). Sicill-i Osmanî. 6. Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın ortak yayınıdır. ss. ii, 1687. ISBN 978-975-333-044-2. 
  2. ^ a b Michael Winter (14 Ocak 2004). Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517–1798. Taylor & Francis. s. 34. ISBN 978-0-203-16923-0. 
  3. ^ Yılmaz Öztuna (1979). Başlangıcından zamanımıza kadar büyük Türkiye tarihi: Türkiye'nin siyasî, medenî, kültür, teşkilât ve san'at tarihi. Ötüken Yayınevi. s. 51. 
  4. ^ İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1945). Osmanli devletinin saray teşkilâti. Türk Tarih Kurumu Basımevi. s. 390. 
  • Süreyya, Bey M, Nuri Akbayar, and Seyit A. Kahraman. Sicill-i Osmanî. Beşiktaş, İstanbul: Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın ortak yayınıdır, 1996. Print.