Çoban Mustafa Paşa

I.Selim'in kızı Hafsa Sultan'ın eşi

Çoban Mustafa Paşa, (? - 1529), Osmanlı İmparatorluğu'nda kapıcıbaşı, vezir ve beylerbeyi görevlerinde bulunan devlet adamı.

Çoban Mustafa Paşa
Doğum15. yüzyıl Bunu Vikiveri'de düzenleyin (yaşı 623)
EvliliklerHümaşah Sultan, Hafize Sultan Bunu Vikiveri'de düzenleyin
UnvanlarPaşa Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin görünümü

Boşnak kökenli bir devşirme olarak Yeniçeri ocağına alındı. 1514 yılında meydana gelen Çaldıran Muharebesinde görev aldı. Sarayda kapıcıbaşı olarak görev yapan Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu. Bu görevdeyken sadrazam Pîrî Mehmed Paşa'nın önerisiyle I. Selim tarafından 3. vezirliğe getirildi. Bir ara Sultan Selim'in huzurunda Pîrî Mehmed Paşa aleyhinde sözler söyleyince sultan tarafından görevden alınarak öldürülmek istenmişse de Piri Paşa'nın araya girmesiyle affedilmiştir.[1] Bazı kaynaklarda I. Selim'in kızlarından Hafsa Sultan bazı kaynaklarda ise Şehzade Sultan ile evlendiği belirtilmekte olduğundan "Damat" lakabıyla da anılmıştır.

2. vezir sıfatıyla 1521 yılında Belgrad Seferi'ne katıldı. 1522'de serdar olarak donanmanın başında Rodos Seferi'ne çıktı. Kuşatmanın uzaması üzerine görevden alınarak 17 Aralık 1522'de Mısır valiliğine atandı. Bu görevdeyken Mısır'da Çerkes beylerin başlattığı isyanı bastırdı. Mayıs 1523'te bastırılan isyan sonrasında İstanbul'a döndü. Nisan 1529 tarihinde İstanbul'da öldü. Cenazesi, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki türbesine defnedildi.[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1995). "Osmanlı Tarihi II. Cilt". Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 978-975-16-0010-3. 
  2. ^ Müderrisoğlu, F., Bâni Çoban Mustafa Paşa ve Bir Osmanlı Şehri Gebze. Vakıflar Dergisi, Sayı: 25, S:67-124, 1995. URL:http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/521 30 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2016-12-29