Güzelce Kasım Paşa

Osmanlı devlet adamı

Güzelce Kasım Paşa, Osmanlı devlet adamı.

İstanbul'un Kasımpaşa semtindeki Kasım Paşa Camii

Devşirme kökenli olup, Enderun'da yetişmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katılmış ve 1516 yılında yeni kurulan Hama sancakbeyi olmuştur. 1521 yılında Halep sancakbeyliği görevindeyken Karaman beylerbeyliği görevine, kısa süre sonra da Anadolu Eyaleti'nin beylerbeyi oldu. 1523 yılında Çoban Mustafa Paşa' nın yerine Mısır beylerbeyi oldu.[1] Ancak kısa süre sonra yerine Hain Ahmed Paşa Mısır beylerbeyi oldu. Ancak Hain Ahmed Paşa'ın isyan etmesi ve sonrasında öldürülmesi üzerine 1524 yılında ikinci defa bu göreve getirilse de Mısır defterdarı ile olan anlaşmazlık üzerine aynı yılın sonunda görevinden alındı. Kanuni Sultan Süleyman'nın 1526 yılındaki Macaristan seferi sırasında İstanbul kaymakamlığı ile görevlendirildi. 1529 üçüncü vezirliğe getirilerek Kubbealtı vezirlerinden oldu. Daha sonra Mora sancakbeyliğine atanmış ve bu görevdeyken emekli olmuştur. Mora’da ya da 1553 yılında Gelibolu' da ölmüştür.

Güzelce Kasım Paşa, İstanbul'dayken bu bölgenin yeni tersane yeri olması nedeniyle imar ve iskanıyla görevlendirilmiş olduğundan günümüz Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa semtine adı verilmiştir. Semtte; 1533 yılında Mimar Sinan'a yaptırdığı Kasım Paşa Camii, 1537-1538 yılında yaptırdığı medrese[2] ile imarethâne ve hamam gibi çeşitli hayır eserleri bulunmaktadır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Suzuki, Tadashi (26 Aralık 2010). "Kanuni'nin Vüzerası'ndan Koca Kasım Paşa'ya Dair". Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 12. ss. 311-318. ISSN 0378-3863. 22 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2023. 
  2. ^ Güleç, İsmail (1 Haziran 2001). "Gelibolulu Musluhiddin Sürüri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü'l-ma 'Arif İsimli Eseri". Osmanlı Araştırmaları. 21 (21). ss. 212-236. ISSN 0255-0636. 22 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2023.