Dukakinzade Mehmed Paşa

Dukakinzade Mehmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Arnavut kökenli Dukaginler ailesinden, Osmanlı sadrazamlarından Dukakinoğlu Ahmed Paşa'nın oğludur. 1542 yılında Semendire sancakbeyi olarak görev yapıyordu. Bu görevinin ardından Köstendil sancakbeyi oldu.[1] Karaman beylerbeyi görevinin akabinde 14 Ekim 1550'de Halep beylerbeyi oldu. 1553 sonu 1554 başında da Mısır beylerbeyi görevine getirildi ve azledildiği 1556 yılı Şubat'ına kadar bu görevde kaldı. 21 Ocak 1557'de İstanbul'da öldü.[2]

Mehmed Paşa, II. Bayezid'ın kızı Gevherimülûk Sultan ile evlenmiştir. Bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarından Dukakinzade Ahmet Bey, Osmanlı dönemi divan şairlerindendir.[3]

Mehmed Paşa'nın yaptırdığı eserlerden, Halep'teki Adliye Cami olarak da bilinen Dukaginzâde Mehmet Paşa Camii günümüze ulaşabilmiştir.[4] Konya ili Ereğli ilçesinde Mimar Sinan'a inşa ettirdiği cami ise günümüze ulaşamamıştır.[1][5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Kuran, Aptullah (1979). "Mimar Sînan'ın Bilinmeyen ve Kaybolan Camileri" (PDF). Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 7. Digital Library for International Research (DLIR). ss. 82,83. 23 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Ocak 2021. 
  2. ^ Gümüşsoy, Emine (2011). "Halep'te Dukakinzâde Mehmed Paşa Külliyesi". Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 24. TKİ Dergisi. ss. 2-4. 18 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  3. ^ Süzen, Hüseyin (1994). "Dükakinzade Ahmed Beg Divanı (Doktora Tezi)" (PDF). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Edebiyatı Bilim Dalı. nek.istanbul.edu.tr/. s. 16. 22 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  4. ^ Denknalbant Çobanoğlu, Ayşe (2019). "Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii'nin Plan Özellikleri ve Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı İçinde Benzer Örnekler Üzerine Bir Değerlendirme". Art-Sanat. Cilt 2. DergiPark. s. 127. 22 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021. 
  5. ^ Kuran, Aptullah (1988). ""Tezkerelerde Adı Geçen Sinan Eserlerinin Yapı Türlerine Göre Alfabetik Listesi." Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri" (PDF). Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları. Cilt 1. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi. s. 155. 2 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Ocak 2021.