Sarhoş Ahmed Paşa

Sarhoş Ahmed Paşa , sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. 1677'de Anadolu Beylerbeyi, 1684'te Halep Beylerbeyi oldu. 1686 Budin Kuşatması'na 7000 süvari ile yardımda bulunmuştur. 1687'de Avusturya cephesinde görevlendirilmiştir.[1]

DeğerlendirmeDüzenle

Emrindekiler kendisinden korktukları için halka zulüm edemezlermiş.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mümin Çevik, Erol Kılıç, Osman Demirtepe, Hammer Tarihi, sayfa 435
  2. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 164