Bodur Hüseyin Paşa

Osmanlı valisi

Hüseyin Paşa ya da Bodur Hüseyin Paşa (ö. 1571); Bosna, Diyarbakır, Mısır, Bağdat ve Şam beylerleyliği ile vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Karadağ’ın Taşlıca yerleşimine bağlı Boljanići köyünde doğmuştur. Büyük ağabeyi Sinan’ın, Sokullu Mehmed Paşa’nın kızıyla evli olması nedeniyle genç yaşta Sokullu tarafından Enderûn’a yerleştirildi.

1567-1569 yılları arasında Hersek sancakbeyliği yaptıktan sonra 1569’da Bosna beylerbeyi oldu. 1572’de Diyarbekir beylerbeyliği görevine getirildi. Daha sonra 1573’ de vezirlikle Mısır Beylerbeyi atandı. 18 ay kadar bu görevde kalan Hüseyin Paşa, Mısır askerlerinin çıkardığı karışıklıkları önleyemedi. Bu nedenle Ekim 1574’de görevinden azledilmesi üzerine İstanbul’a döndü.

1578 yılı kayıtlarında Dinaver beyi Solak Hüseyin üzerine yapılacak sefere serdar tayin edildiğinde Bağdat beylerbeyi olarak görülen Hüseyin Paşa,[1] 14 Kasım 1580’de Şam beylerbeyliğine tayin edildi.[2] 1585'te ikinci defa Bağdat beylerbeyi olarak atandı. 1594'te de ikinci defa Bosna beylerbeyi olarak atandı. Birkaç ay içinde emekliye ayrıldıktan sonra 1595'te öldü.

Eserleri

değiştir

Taşlıca’da 1573-1594 yılları arasında inşa ettirdiği ve kendi adıyla anılan Hüseyin Paşa Cami bulunmaktadır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Gülcü, E., "XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bağdat Vilayeti’nde Meydana Gelen İsyanlar Ve Eşkıyalık Hareketleri", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], Sayı:57, Yıl:2016. URL: http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/989885103_16.Erdin%C3%A7%20G%C3%BClc%C3%BC.pdf 15 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2018-06-16
  2. ^ Çakar, E., "XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyiliğinin İdarî Taksimatı ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, Yıl:2003. URL: http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt13/sayi1/351-374.pdf 31 Mayıs 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2018-06-16