Osmanlı sadrazamları listesi

Vikimedya liste maddesi

üzere toplam 228 sadrazam görev aldı.

  • Osmanlı İmparatorluğu 623 sene hüküm sürdü. 36 padişah görev yapmış bazıları birden fazla sürelerle görev yaptığında toplamda 39 defa padişahlık cülusu ve toplam 292 defa sadrazam ataması yapıldı.
  • En uzun süre sadrazamlık görevini 1364-1387 yılları arasında toplam 22 yıl süreyle Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa yapmıştır.
  • En kısa süre sadrazamlık görevini 5 mart 1656 tarihinde 4 saat süreyle Zurnazen Mustafa Paşa yapmıştır.
  • En fazla sadrazam atamasını 18 sadrazamla IV. Mehmed yaptı.
  • En az sadrazam ataması 1 sadrazamla I. Bayezid'dir.
  • En fazla sadrazamlık görevine 9 kez atanan Mehmed Said Paşa'dır.
Osmanlı Sadrazam Nişan
  • Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuruluş dönemi 11, Yükseliş dönemi 27, Duraklama Dönemi 67, Gerileme dönemi 42 ve Çöküş dönemi 76 olmak

Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış kişilerin isimleri Osmanlı tarihi dönemlerine göre şu listelerde bulunmaktadır:

Dış bağlantılarDüzenle

.