Ankara milletvekilleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Ankara milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1. döneminden beri Ankara şehrini temsil eden milletvekilleri ve senatörlerin listesidir.

Milletvekilleri listesi değiştir

Meclis Dönemi Milletvekili Siyasi Parti
TBMM 1. Dönem Mustafa Kemal Paşa Yok
Ali Fuat Cebesoy
Taşpınarlı Hacı Atıf
Hacı Mustafa Beynamlı
Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu
Ahmet Rüstem Bilinski
Ömer Mümtaz Tambi
Şakir Kınacı
Şemsettin Bayramoğlu
TBMM 2. Dönem Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Fuat Cebesoy
Ali Kütükçüoğlu
Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu
İhsan Pehlivanlı
Ömer Mümtaz Tambi
Şakir Kınacı
TBMM 3. Dönem Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Kütükçüoğlu
Halit Ferit Mıhcıoğlu
İhsan Pehlivanlı
Rifat Araz
Sami Çölgeçen
Şakir Kınacı
Talat Sönmez
TBMM 4. Dönem Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Kütükçüoğlu
Eşref Demirel
Enis Avni Akagündüz
Halit Ferit Mıhcıoğlu
Hasan Denek
Muslihittin Tunca
Mehmet Rasim Aktar
Rifat Araz
Şakir Kınacı
Yahya Galip Kargı
TBMM 5. Dönem Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Rasim Aktar
Rifat Araz
Falih Rıfkı Atay
Müşfik Ayaşlı
Arif Baytın
Hatı Çırpan
Eşref Demirel
Muammer Eriş
Enis Avni Akagündüz
Yahya Galip Kargı
Şakir Kınacı
Mümtaz Ökmen
Nikola Taptas
Ahmet Ulus
TBMM 6. Dönem İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Nihat Anılmış
Rifat Araz
Falih Rıfkı Atay
Mümtaz Ökmen
Rukiye Belkıs Baykan
Arif Baytın
Nikola Taptas
Fevzi Daldal
Eşref Demirel
Ekrem Ergun
Muammer Eriş
Enis Avni Akagündüz
Yahya Galip Kargı
Şakir Kınacı
Ahmet Ulus
TBMM 7. Dönem İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Falih Rıfkı Atay
Mehmet Nihat Anılmış
Mebrure Aksoley
Rukiye Belkıs Baykan
Arif Baytın
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Fevzi Daldal
Muammer Eriş
Mihal Kayaoğlu
Halil Naci Mıhçıoğlu
Mümtaz Ökmen
Ziya Yörük
TBMM 8. Dönem İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi
Falih Rıfkı Atay
Naci Tınaz
Naki Cevat Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
İbrahim Rauf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Berkman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezgü
Cevdet Gölet
Mümtaz Ökmen
Fakihe Öymen
Ahmet Hamit Selgil
TBMM 9. Dönem Selahattin Adil Demokrat Parti
Sadri Maksudi Arsal
Muhlis Bayramoğlu
Selahattin Benli
Ömer Bilen
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Osman Şevki Çiçekdağ
Ramiz Eren
Mehmet Muhlis Ete
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Osman Talat İltekin
Hamit Şevket İnce
Seyfi Kurtbek
Talat Vasfi Öz
Fuat Seyhun
Cevdet Soydan
TBMM 10. Dönem Muhlis Bayramoğlu Demokrat Parti
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Ömer Bilen
Dağıstan Binerbay
Hamdi Bulgurlu
Ramiz Eren
Muzaffer Ergüder
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoğlu
Mehmet Muhlis Ete
Mehmet Mümtaz Tarhan
Osman Şevki Çiçekdağ
Hazım Türegün
Zafer Gökçer
Necmi İnanç
Seyfi Kurtbek
Şeref Kamil Mengü
Talat Vasfi Öz
Fuat Seyhun
Aliye Coşkun
Fuat Zincirkıran
TBMM 11. Dönem Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Üstün
Mehmet Avni Doğan
Faik Ahmet Barutçu
Fuat Börekçi
Halil Sezai Erkut
Hasan Tez
Hıfzı Oğuz Bekata
Hüseyin Balık
İbrahim İmirzalıoğlu
İbrahim Saffet Omay
İlyas Seçkin
İsmail İnan
İsmail Rüştü Aksal
Muammer Akpınar
Mustafa Yeşil
Nuri Ciritlioğlu
Osman Alişiroğlu
Recep Dengin
Selim Soley
Übeyde Elli
TBMM Temsilciler Meclisi Halil Sezai Erkut Yok
Hıfzı Oğuz Bekata
Mehmet Avni Doğan
TBMM 12. Dönem Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi
İsmail Rüştü Aksal
Mehmet Emin Paksüt
Fuat Börekçi
İbrahim İmirzalıoğlu
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
İlyas Seçkin
Ahmet Üstün
Mehmet Muhlis Ete
Burhan Apaydın Adalet Partisi
Ferhat Nuri Yıldırım
İhsan Köknel
Mehti Mıhçıoğlu
Osman Bölükbaşı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
Abdülhak Kemal Yörük
Hüseyin Ataman
İsmail Gence
Mustafa Kemal Erkovan
Nihat Berkkan
Zühtü Pehlivanlı
Raif Aybar Yeni Türkiye Partisi
TBMM 13. Dönem Ahmet Dallı Adalet Partisi
Ali Rıza Çetiner
Hasan Türkay
Hayrettin Turgut Toker
Kemal Bağcıoğlu
Musa Kazım Coşkun
Mustafa Kemal Yılmaz
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Tez
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
İlyas Seçkin
İsmail Rüştü Aksal
Mehmet Emin Paksüt
Osman Bölükbaşı Millet Partisi
Orhan Alp
Hüseyin Balan
Rıza Kuas Türkiye İşçi Partisi
Alparslan Türkeş Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
TBMM 14. Dönem Aydın Yalçın Adalet Partisi
Ferhat Nuri Yıldırım
Hayrettin Turgut Toker
Musa Kazım Coşkun
Mustafa Kemal Yılmaz
Mustafa Maden
Oğuz Aygün
Orhan Alp
Orhan Eren
Sinan Bosna
Şerafettin Yıldırım
Ahmet Sakıp Hiçerimez Cumhuriyet Halk Partisi
Cengizhan Yorulmaz
İbrahim Cüceoğlu
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
Kemal Ataman
Orhan Birgit
Osman Soğukpınar
Şinasi Özdenoğlu
Yusuf Ziya Yağcı
Hüseyin Balan Birlik Partisi
Mehmet Emin Paksüt Güven Partisi
Osman Bölükbaşı Millet Partisi
Fatma Suna Tural
TBMM 15. Dönem Cahit Kayra Cumhuriyet Halk Partisi
Feriha Fatma Öztürk
İbrahim Saffet Omay
İlyas Seçkin
Kamil Kırıkoğlu
Kemal Ataman
Rauf Kandemir
Muammer Alıcı
Mustafa İmirzalıoğlu
Osman Ceran
Önder Sav
Sabahattin Selek
Yusuf Ziya Yağcı
Fikri Pehlivanlı Adalet Partisi
Turgut Toker
Hasan Özçelik
İsmail Hakkı Ketenoğlu
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Oğuz Aygün
Orhan Alp
Orhan Eren
Cevat Önder Demokratik Parti
Necdet Evliyagil
Hüsamettin Akmumcu Millî Selamet Partisi
Oğuzhan Asiltürk
Mustafa Kemal Erkovan Milliyetçi Hareket Partisi
TBMM 16. Dönem Ali Hayri Elçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet İsmet Çanakcı
Abdurrahman Oğultürk
Ahmet Hamdi Çelebi
Alişan Canpolat
Altan Öymen
Bekir Adıbelli
Cengiz Şenses
Erol Saraçoğlu
Halil Semih Eryıldız
Kemal Kayacan
Kenan Durukan
Önder Sav
Selahattin Öcal
Teoman Köprülüler
Yaşar Ceyhan
Fikri Pehlivanlı Adalet Partisi
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Mustafa Başoğlu
Mustafa Kemal Erkovan
Mustafa Kılıç
Oğuz Aygün
Orhan Alp
Orhan Eren
Sebati Ataman
Turgut Toker
Oğuzhan Asiltürk Millî Selamet Partisi
Mehmet İhsan Karaçam Milliyetçi Hareket Partisi
Necati Gültekin
TBMM Danışma Meclisi Mahmut Akkılıç Yok
Fikri Devrimsel
Hamza Eroğlu
Rafet İbrahimoğlu
Halil İbrahim Karal
Doğan Karan[1]
Necmettin Narlıoğlu
Mehmet Fevzi Uyguner
TBMM 17. Dönem Hüseyin Cahit Aral Anavatan Partisi
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu
Barlas Doğu
Nejat Abdullah Gülecek
Osman Işık
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
İsmail Saruhan
Ogan Soysal
Fatma Rezan Şahinkaya
Halil Şıvgın
Necdet Calp Halkçı Parti
Mehmet Seyfi Oktay
Halil İbrahim Karal
Neriman Elgin
Ahmet Kemal Aydar
Sururi Baykal
Eşref Akıncı Milliyetçi Demokrasi Partisi
Ali Bozer
TBMM 18. Dönem Muzaffer Atılgan Anavatan Partisi
Tevfik Ertürk
Göksel Kalaycıoğlu
Onural Şeref Bozkurt
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu
Mehmet Çevik
Rıfat Diker
Barlas Doğu
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
Halil Şıvgın
Mustafa Rüştü Taşar
Ercan Vuralhan
Zeki Yavuztürk
Eşref Erdem Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Arif Sağ
Tevfik Koçak
İbrahim Tez
Kamil Ateşoğulları
Rıza Yılmaz
Erol Ağagil
Beşer Baydar
Ömer Çiftçi
Yaşar Yılmaz
TBMM 19. Dönem Bilal Güngör Doğru Yol Partisi
Orhan Kilercioğlu
İrfan Köksalan
Sait Kemal Mimaroğlu
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
Mustafa Dursun Yangın
Halil Şıvgın Anavatan Partisi
Vehbi Dinçerler
Mehmet Budak
Mehmet Çevik
Hamdi Eriş
Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner
Mümtaz Soysal Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Mehmet Seyfi Oktay
Ali Dinçer
Uluç Gürkan
Salman Kaya
Mehmet Kerimoğlu
İbrahim Tez
Melih Gökçek Refah Partisi
Ömer Faruk Ekinci
TBMM 20. Dönem Ahmet Tekdal Refah Partisi
Ömer Faruk Ekinci
Hasan Hüseyin Ceylan
Şaban Karataş
Ahmet Bilge
Rıza Ulucak
Ersönmez Yarbay
Cemil Çiçek Anavatan Partisi
Nejat Arseven
Agah Oktay Güner
İrfan Köksalan
Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner
İlker Tuncay
Mehmet Ekici
Ünal Erkan Doğru Yol Partisi
Saffet Arıkan Bedük
Mehmet Gölhan
İlhan Aküzüm
Hikmet Uluğbay Demokratik Sol Parti
Uluç Gürkan
Gökhan Çapoğlu
Aydın Tümen
Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi
Yılmaz Ateş
Ali Dinçer
Seyfi Oktay
Eşref Erdem
TBMM 21. Dönem Hikmet Uluğbay Demokratik Sol Parti
Zeki Sezer
Tayfun İçli
Uluç Gürkan
Ayşe Gürocak
Esvet Özdoğu
Aydın Tümen
Melda Bayer
Oğuz Aygün
Abdurrahman Küçük Milliyetçi Hareket Partisi
Ali Işıklar
Hayrettin Özdemir
Koray Aydın
Mehmet Arslan
Sedat Çevik
Şefkat Çetin
Şevket Bülend Yahnici
Cemil Çiçek Fazilet Partisi
Eyyüp Sanay
Mehmet Zeki Çelik
Oya Akgönenç Muğisuddin
Rıza Ulucak
Yıldırım Akbulut Anavatan Partisi
Nejat Arseven
Birkan Erdal
Yücel Seçkiner
Mustafa Cihan Paçacı Doğru Yol Partisi
Saffet Arıkan Bedük
TBMM 22. Dönem Cemil Çiçek Adalet ve Kalkınma Partisi
Beşir Atalay
Ali Babacan
İsmail Alptekin
Reha Denemeç
Bülent Gedikli
Haluk İpek
Salih Kapusuz
Telat Karapınar
Faruk Koca
Ersönmez Yarbay
Mustafa Said Yazıcıoğlu
Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu
Mehmet Zekai Özcan
Remziye Öztoprak
Eyyüp Sanay
Nur Doğan Topaloğlu
Mustafa Tuna
Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi
Oya Araslı
Yılmaz Ateş
Eşref Erdem
Zekeriya Akıncı
Ayşe Gülsün Bilgehan
Ahmet İsmet Çanakcı
İsmail Değerli
Bayramali Meral
Yakup Kepenek
Mehmet Tomanbay
TBMM 23. Dönem Cemil Çiçek Adalet ve Kalkınma Partisi
Ali Babacan
Zeynep Dağı
Mehmet Zekai Özcan
Bülent Gedikli
Burhan Kayatürk
Faruk Koca
Haluk Özdalga
Beşir Atalay
Salih Kapusuz
Haluk İpek
Mustafa Said Yazıcıoğlu
Mehmet Zafer Çağlayan
Aşkın Asan
Reha Denemeç
Ahmet İyimaya
Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi
Hakkı Suha Okay
Mehmet Emrehan Halıcı
Nesrin Baytok
Eşref Erdem
Yılmaz Ateş
Mücahit Pehlivan
Tekin Bingöl
Zekeriya Akıncı
Yıldırım Tuğrul Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi
Bekir Aksoy
Mustafa Cihan Paçacı
Ahmet Deniz Bölükbaşı
TBMM 24. Dönem Ali Babacan Adalet ve Kalkınma Partisi
Yalçın Akdoğan
Bülent Gedikli
Reha Denemeç
Tülay Selamoğlu
Haluk Özdalga
Fatih Şahin
Ülker Güzel
Cemil Çiçek
Haluk İpek
Salih Kapusuz
Nurdan Şanlı
Ahmet İyimaya
Cevdet Erdöl
Zelkif Kazdal
Emrullah İşler
Seyit Sertçelik
Sencer Ayata Cumhuriyet Halk Partisi
Emrehan Halıcı
Emine Ülker Tarhan
Aylin Nazlıaka
Bülent Kuşoğlu
Levent Gök
Ayşe Gülsün Bilgehan
İzzet Çetin
Sinan Aygün
Gökhan Günaydın
Tuğrul Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi
Zuhal Topçu
Mustafa Erdem
Özcan Yeniçeri
TBMM 25. Dönem Yalçın Akdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Gündoğdu
Ali İhsan Arslan
Jülide Sarıeroğlu
Murat Alparslan
Ertan Aydın
Tülay Selamoğlu
Emrullah İşler
Ahmet İyimaya
Lütfiye Selva Çam
Vedat Bilgin
Aydın Ünal
Ayhan Yılmaz
Mahmut Sami Mallı
Nevzat Ceylan
Ayşe Gülsün Bilgehan Cumhuriyet Halk Partisi
Necati Yılmaz
Tekin Bingöl
Aylin Nazlıaka
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Şenal Sarıhan
Murat Emir
Ahmet Haluk Koç
Nihat Yeşil
Yıldırım Tuğrul Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi
Zühal Topcu
Mustafa Erdem
Şefkat Çetin
Mustafa Mit
Sırrı Süreyya Önder Halkların Demokratik Partisi
TBMM 26. Dönem Ali Babacan Adalet ve Kalkınma Partisi
Yalçın Akdoğan
Ahmet Gündoğdu
Ali İhsan Arslan
Jülide Sarıeroğlu
Murat Alparslan
Ertan Aydın
Fatih Şahin
Cemil Çiçek
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Emrullah İşler
Ahmet İyimaya
Lütfiye Selva Çam
Vedat Bilgin
Aydın Ünal
Nevzat Ceylan
Ayşe Gülsün Bilgehan Cumhuriyet Halk Partisi
Necati Yılmaz
Tekin Bingöl
Aylin Nazlıaka
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Şenal Sarıhan
Murat Emir
Ahmet Haluk Koç
Nihat Yeşil
Zühal Topcu Milliyetçi Hareket Partisi
Erkan Haberal
Şefkat Çetin
Mustafa Mit
Sırrı Süreyya Önder Halkların Demokratik Partisi
TBMM 27. Dönem Yıldırım Tuğrul Türkeş Adalet ve Kalkınma Partisi
Fatih Şahin
Yalçın Akdoğan
Ali İhsan Arslan
Mustafa Destici
Lütfiye Selva Çam
Emrullah İşler
Orhan Yegin
Arife Polat Düzgün
Zeynep Yıldız
Naci Bostancı
Asuman Erdoğan
Nevzat Ceylan
Barış Aydın
Hacı Turan
Tekin Bingöl Cumhuriyet Halk Partisi
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşcıer
Murat Emir
Yıldırım Kaya
Ahmet Haluk Koç
Nihat Yeşil
Servet Ünsal
Koray Aydın İYİ Parti
İbrahim Halil Oral
Durmuş Yılmaz
Ayhan Altıntaş
Şenol Bal
Sadir Durmaz Milliyetçi Hareket Partisi
Nevin Taşlıçay
Mevlüt Karakaya
Yaşar Yıldırım
Erkan Haberal
Filiz Kerestecioğlu Demir Halkların Demokratik Partisi
TBMM 28. Dönem Yıldırım Tuğrul Türkeş Adalet ve Kalkınma Partisi
Jülide Sarıeroğlu
Murat Alparslan
Zehranur Aydemir
Vedat Bilgin
Lütfiye Selva Çam
Orhan Yegin
Zeynep Yıldız
Osman Gökçek
Kurtcan Çelebi
Fuat Oktay
Leyla Şahin Usta
Ömer İleri
Asuman Erdoğan
Ahmet Fethan Baykoç
Gamze Taşcıer Cumhuriyet Halk Partisi
Deniz Demir
Okan Konuralp
Aliye Timisi Ersever
Murat Emir
Semra Dinçer
Tekin Bingöl
Umut Akdoğan
Aylin Yaman
Koray Aydın İYİ Parti
Ahmet Eşref Fakıbaba
Adnan Beker
Yüksel Arslan
Kürşad Zorlu
Mevlüt Karakaya Milliyetçi Hareket Partisi
Sadir Durmaz
Yaşar Yıldırım
Sadullah Ergin Demokrasi ve Atılım Partisi
İdris Şahin
Mustafa Nedim Yamalı Gelecek Partisi
Mesut Doğan Saadet Partisi

Senatörler listesi değiştir

Senatör Siyasi Parti Görev Süresi
Osman Alişiroğlu Cumhuriyet Halk Partisi 15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966
Hıfzı Oğuz Bekata Cumhuriyet Halk Partisi 15 Ekim 1961 - 12 Ekim 1975
Niyazi Ağırnaslı Cumhuriyetçi Köylü Millet PartisiTürkiye İşçi Partisi 15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966
Rifat Etker Cumhuriyetçi Köylü Millet PartisiBağımsızMillet Partisi 15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966
Ahmet Sabit Kocabeyoğlu Cumhuriyet Halk Partisi 15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966
İbrahim Saffet Omay Cumhuriyet Halk Partisi 15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966
Mansur Ulusoy Cumhuriyetçi Köylü Millet PartisiBağımsızMillet PartisiAdalet PartisiMilli Güven Partisi 15 Ekim 1961 - 25 Aralık 1973
Turhan Kapanlı Adalet PartisiBağımsızYeni Türkiye Partisi 5 Haziran 1966 - 12 Eylül 1980
Turgut Cebe Adalet PartisiBağımsızDemokratik Parti 5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975
Yiğit Köker Adalet Partisi 5 Haziran 1966 - 12 Eylül 1980
Mahmut Vural Cumhuriyet Halk PartisiAdalet PartisiBağımsız 5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975
İsmail Yetiş Adalet Partisi 5 Haziran 1966 - 12 Ekim 1975
Uğur Alacakaptan Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980
Âtıf Benderlioğlu Adalet Partisi 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980
Fevzi Ergün Ertem Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980
İbrahim Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980
Cengizhan Yorulmaz Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980

Kaynakça değiştir

  1. ^ 21 Aralık 1981 tarihinde istifa etti.